EN

基本情報

研究

社会活動

その他の活動

熊ノ郷 淳

Kumanogou Atsushi

医学系研究科 医学専攻,教授

keyword 免疫学

学歴

 • ~ 1997年,大阪大学,医学研究科,内科学
 • ~ 1997年,大阪大学
 • ~ 1991年,大阪大学,医学部,医学科
 • ~ 1991年,大阪大学

研究内容・専門分野

 • ライフサイエンス,膠原病、アレルギー内科学
 • ライフサイエンス,免疫学

所属学会

 • 日本骨免疫学会
 • 日本炎症・再生学会
 • 日本臨床免疫学会
 • 米国臨床医学会 特別会員選出
 • 日本リウマチ学会
 • 日本内科学会
 • 日本免疫学会

論文

 • Identification of conserved SARS-CoV-2 spike epitopes that expand public cTfh clonotypes in mild COVID-19 patients.,Xiuyuan Lu,Yuki Hosono,Masamichi Nagae,Shigenari Ishizuka,Eri Ishikawa,Daisuke Motooka,Yuki Ozaki,Nicolas Sax,Yuichi Maeda,Yasuhiro Kato,Takayoshi Morita,Ryo Shinnakasu,Takeshi Inoue,Taishi Onodera,Takayuki Matsumura,Masaharu Shinkai,Takashi Sato,Shota Nakamura,Shunsuke Mori,Teru Kanda,Emi E Nakayama,Tatsuo Shioda,Tomohiro Kurosaki,Kiyoshi Takeda,Atsushi Kumanogoh,Hisashi Arase,Hironori Nakagami,Kazuo Yamashita,Yoshimasa Takahashi,Sho Yamasaki,The Journal of experimental medicine,Vol. 218,No. 12,2021年12月06日,研究論文(学術雑誌)
 • Cytomegalovirus infection in critically ill patients with COVID-19.,Takayuki Niitsu,Takayuki Shiroyama,Haruhiko Hirata,Yoshimi Noda,Yuichi Adachi,Takatoshi Enomoto,Reina Hara,Saori Amiya,Akinori Uchiyama,Yoshito Takeda,Atsushi Kumanogoh,The Journal of infection,Vol. 83,No. 4,p. 496-522,2021年10月
 • Opposite response of lung adenocarcinoma and its choroidal metastases upon ramucirumab plus docetaxel therapy after immunotherapy: a case report.,Kinnosuke Matsumoto,Takayuki Shiroyama,Noriyasu Hashida,Kotaro Miyake,Yuji Yamamoto,Tomoki Kuge,Midori Yoneda,Makoto Yamamoto,Yujiro Naito,Yasuhiko Suga,Kiyoharu Fukushima,Shohei Koyama,Kota Iwahori,Haruhiko Hirata,Izumi Nagatomo,Yoshito Takeda,Atsushi Kumanogoh,Angiogenesis,2021年09月30日
 • IL-33 Induces Sema4A Expression in Dendritic Cells and Exerts Antitumor Immunity.,Yasuhiko Suga,Izumi Nagatomo,Yuhei Kinehara,Shohei Koyama,Daisuke Okuzaki,Akio Osa,Yujiro Naito,Hyota Takamatsu,Masayuki Nishide,Satoshi Nojima,Daisuke Ito,Takeshi Tsuda,Takeshi Nakatani,Yoshimitsu Nakanishi,Yu Futami,Taro Koba,Shingo Satoh,Yuki Hosono,Kotaro Miyake,Kiyoharu Fukushima,Takayuki Shiroyama,Kota Iwahori,Haruhiko Hirata,Yoshito Takeda,Atsushi Kumanogoh,Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950),Vol. 207,No. 5,p. 1456-1467,2021年09月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Metagenome-wide association study revealed disease-specific landscape of the gut microbiome of systemic lupus erythematosus in Japanese.,Yoshihiko Tomofuji,Yuichi Maeda,Eri Oguro-Igashira,Toshihiro Kishikawa,Kenichi Yamamoto,Kyuto Sonehara,Daisuke Motooka,Yuki Matsumoto,Hidetoshi Matsuoka,Maiko Yoshimura,Mayu Yagita,Takuro Nii,Shiro Ohshima,Shota Nakamura,Hidenori Inohara,Kiyoshi Takeda,Atsushi Kumanogoh,Yukinori Okada,Annals of the rheumatic diseases,2021年08月23日,研究論文(学術雑誌)
 • Anti-AQP4 autoantibodies promote ATP release from astrocytes and induce mechanical pain in rats.,Teruyuki Ishikura,Makoto Kinoshita,Mikito Shimizu,Yoshiaki Yasumizu,Daisuke Motooka,Daisuke Okuzaki,Kazuya Yamashita,Hisashi Murata,Shohei Beppu,Toru Koda,Satoru Tada,Naoyuki Shiraishi,Yasuko Sugiyama,Katsuichi Miyamoto,Susumu Kusunoki,Tomoyuki Sugimoto,Atsushi Kumanogoh,Tatsusada Okuno,Hideki Mochizuki,Journal of neuroinflammation,Vol. 18,No. 1,p. 181-181,2021年08月21日,研究論文(学術雑誌)
 • Drug retention of sarilumab, baricitinib, and tofacitinib in patients with rheumatoid arthritis: the ANSWER cohort study.,Kosuke Ebina,Toru Hirano,Yuichi Maeda,Wataru Yamamoto,Motomu Hashimoto,Koichi Murata,Akira Onishi,Sadao Jinno,Ryota Hara,Yonsu Son,Hideki Amuro,Tohru Takeuchi,Ayaka Yoshikawa,Masaki Katayama,Keiichi Yamamoto,Makoto Hirao,Yasutaka Okita,Atsushi Kumanogoh,Ken Nakata,Clinical rheumatology,Vol. 40,No. 7,p. 2673-2680,2021年07月,研究論文(学術雑誌)
 • Comparison of efficacy between anti-IL-6 receptor antibody and other biological disease-modifying antirheumatic drugs in the patients with rheumatoid arthritis who have knee joint involvement: the ANSWER cohort, retrospective study.,Yuichi Maeda,Toru Hirano,Kosuke Ebina,Ryota Hara,Motomu Hashimoto,Wataru Yamamoto,Kosaku Murakami,Takuya Kotani,Kenichiro Hata,Yonsu Son,Hideki Amuro,Akira Onishi,Sadao Jinno,Masaki Katayama,Atsushi Kumanogoh,Rheumatology international,Vol. 41,No. 7,p. 1233-1241,2021年07月,研究論文(学術雑誌)
 • Fatal cytomegalovirus pneumonia in a critically ill patient with COVID-19.,Saori Amiya,Haruhiko Hirata,Takayuki Shiroyama,Yuichi Adachi,Takayuki Niitsu,Yoshimi Noda,Takatoshi Enomoto,Reina Hara,Kiyoharu Fukushima,Yasuhiko Suga,Kotaro Miyake,Moe Koide,Akinori Uchiyama,Yoshito Takeda,Atsushi Kumanogoh,Respirology case reports,Vol. 9,No. 7,2021年07月
 • Loss of FCHSD1 leads to amelioration of chronic obstructive pulmonary disease.,Takahiro Kawasaki,Fuminori Sugihara,Kiyoharu Fukushima,Takanori Matsuki,Hiroshi Nabeshima,Tomohisa Machida,Yuichi Mitsui,Saki Fujimura,Rio Sagawa,Lee Gaheun,Kanako Kuniyoshi,Hiroki Tanaka,Masashi Narazaki,Atsushi Kumanogoh,Shizuo Akira,Takashi Satoh,Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,Vol. 118,No. 26,2021年06月29日,研究論文(学術雑誌)
 • Neural guidance factors as hubs of immunometabolic crosstalk.,Yoshimitsu Nakanishi,Sujin Kang,Atsushi Kumanogoh,International immunology,2021年06月26日,研究論文(学術雑誌)
 • The lysosomal Ragulator complex plays an essential role in leukocyte trafficking by activating myosin II.,Takeshi Nakatani,Kohei Tsujimoto,JeongHoon Park,Tatsunori Jo,Tetsuya Kimura,Yoshitomo Hayama,Hachiro Konaka,Takayoshi Morita,Yasuhiro Kato,Masayuki Nishide,Shyohei Koyama,Shigeyuki Nada,Masato Okada,Hyota Takamatsu,Atsushi Kumanogoh,Nature communications,Vol. 12,No. 1,p. 3333-3333,2021年06月07日,研究論文(学術雑誌)
 • Imaging Assessment of Tumor Response in the Era of Immunotherapy.,Jun Nakata,Kayako Isohashi,Yoshihiro Oka,Hiroko Nakajima,Soyoko Morimoto,Fumihiro Fujiki,Yusuke Oji,Akihiro Tsuboi,Atsushi Kumanogoh,Naoya Hashimoto,Jun Hatazawa,Haruo Sugiyama,Diagnostics (Basel, Switzerland),Vol. 11,No. 6,2021年06月05日,研究論文(学術雑誌)
 • Predicting recurrence of respiratory failure in critically ill patients with COVID-19: A preliminary study.,Yuichi Adachi,Takayuki Shiroyama,Yuta Yamaguchi,Teruaki Murakami,Haruhiko Hirata,Saori Amiya,Takayuki Niitsu,Yoshimi Noda,Reina Hara,Takatoshi Enomoto,Takayoshi Morita,Yasuhiro Kato,Akinori Uchiyama,Yoshito Takeda,Atsushi Kumanogoh,The Journal of infection,Vol. 82,No. 5,2021年05月
 • Large-scale plasma-metabolome analysis identifies potential biomarkers of psoriasis and its clinical subtypes.,Toshihiro Kishikawa,Noriko Arase,Shigeyoshi Tsuji,Yuichi Maeda,Takuro Nii,Jun Hirata,Ken Suzuki,Kenichi Yamamoto,Tatsuo Masuda,Kotaro Ogawa,Shiro Ohshima,Hidenori Inohara,Atsushi Kumanogoh,Manabu Fujimoto,Yukinori Okada,Journal of dermatological science,Vol. 102,No. 2,p. 78-84,2021年05月,研究論文(学術雑誌)
 • Pulmonary artery hypertension prior to the relapse of adult-onset Still's disease.,Yuki Hara,Takayoshi Morita,Katsunao Tanaka,Fusako Sera,Yasushi Sakata,Masayuki Nishide,Yuichi Maeda,Masashi Narazaki,Atsushi Kumanogoh,Respirology case reports,Vol. 9,No. 5,2021年05月
 • Evasion of Innate Immunity Contributes to Small Cell Lung Cancer Progression and Metastasis.,Mingrui Zhu,Yi Huang,Matthew E Bender,Luc Girard,Rahul Kollipara,Buse Eglenen-Polat,Yujiro Naito,Trisha K Savage,Kenneth E Huffman,Shohei Koyama,Atsushi Kumanogoh,John D Minna,Jane E Johnson,Esra A Akbay,Cancer research,Vol. 81,No. 7,p. 1813-1826,2021年04月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Greater reductions in blood flow after anti-angiogenic treatment in non-small cell lung cancer patients are associated with shorter progression-free survival.,Daisuke Katayama,Masahiro Yanagawa,Keiko Matsunaga,Hiroshi Watabe,Tadashi Watabe,Hiroki Kato,Takashi Kijima,Yoshito Takeda,Atsushi Kumanogoh,Eku Shimosegawa,Jun Hatazawa,Noriyuki Tomiyama,Scientific reports,Vol. 11,No. 1,p. 6805-6805,2021年03月24日,研究論文(学術雑誌)
 • Aryl hydrocarbon receptor is essential for the pathogenesis of pulmonary arterial hypertension.,Takeshi Masaki,Makoto Okazawa,Ryotaro Asano,Tadakatsu Inagaki,Tomohiko Ishibashi,Akiko Yamagishi,Saori Umeki-Mizushima,Manami Nishimura,Yusuke Manabe,Hatsue Ishibashi-Ueda,Manabu Shirai,Hirotsugu Tsuchimochi,James T Pearson,Atsushi Kumanogoh,Yasushi Sakata,Takeshi Ogo,Tadamitsu Kishimoto,Yoshikazu Nakaoka,Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,Vol. 118,No. 11,2021年03月16日,研究論文(学術雑誌)
 • Radioligand Assay-Based Detection of Antibodies against SARS-CoV-2 in Hospital Workers Treating Patients with Severe COVID-19 in Japan.,Hidenori Matsunaga,Akiko Makino,Yasuhiro Kato,Teruaki Murakami,Yuta Yamaguchi,Atsushi Kumanogoh,Yuichiro Oba,Satoshi Fujimi,Tomoyuki Honda,Keizo Tomonaga,Viruses,Vol. 13,No. 2,2021年02月23日,研究論文(学術雑誌)
 • Genetic determinants of risk in autoimmune pulmonary alveolar proteinosis.,Saori Sakaue,Etsuro Yamaguchi,Yoshikazu Inoue,Meiko Takahashi,Jun Hirata,Ken Suzuki,Satoru Ito,Toru Arai,Masaki Hirose,Yoshinori Tanino,Takefumi Nikaido,Toshio Ichiwata,Shinya Ohkouchi,Taizou Hirano,Toshinori Takada,Satoru Miyawaki,Shogo Dofuku,Yuichi Maeda,Takuro Nii,Toshihiro Kishikawa,Kotaro Ogawa,Tatsuo Masuda,Kenichi Yamamoto,Kyuto Sonehara,Ryushi Tazawa,Konosuke Morimoto,Masahiro Takaki,Satoshi Konno,Masaru Suzuki,Keisuke Tomii,Atsushi Nakagawa,Tomohiro Handa,Kiminobu Tanizawa,Haruyuki Ishii,Manabu Ishida,Toshiyuki Kato,Naoya Takeda,Koshi Yokomura,Takashi Matsui,Masaki Watanabe,Hiromasa Inoue,Kazuyoshi Imaizumi,Yasuhiro Goto,Hiroshi Kida,Tomoyuki Fujisawa,Takafumi Suda,Takashi Yamada,Yasuomi Satake,Hidenori Ibata,Nobuyuki Hizawa,Hideki Mochizuki,Atsushi Kumanogoh,Fumihiko Matsuda,Koh Nakata,Tomomitsu Hirota,Mayumi Tamari,Yukinori Okada,Nature communications,Vol. 12,No. 1,p. 1032-1032,2021年02月15日,研究論文(学術雑誌)
 • Distinct difference in tumor-infiltrating immune cells between Wilms’ tumor gene 1 peptide vaccine and anti-programmed cell death-1 antibody therapies,Chisato Yokota,Jun Nakata,Koji Takano,Hiroko Nakajima,Hiromu Hayashibara,Hikaru Minagawa,Yasuyoshi Chiba,Ryuichi Hirayama,Noriyuki Kijima,Manabu Kinoshita,Yoshiko Hashii,Akihiro Tsuboi,Yoshihiro Oka,Yusuke Oji,Atsushi Kumanogoh,Haruo Sugiyama,Naoki Kagawa,Haruhiko Kishima,Neuro-Oncology Advances,Oxford University Press (OUP),Vol. 3,No. 1,2021年01月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Oral intake of silica nanoparticles exacerbates intestinal inflammation.,Takao Ogawa,Ryu Okumura,Kazuya Nagano,Tomomi Minemura,Masahiro Izumi,Daisuke Motooka,Shota Nakamura,Tetsuya Iida,Yuichi Maeda,Atsushi Kumanogoh,Yasuo Tsutsumi,Kiyoshi Takeda,Biochemical and biophysical research communications,Vol. 534,p. 540-546,2021年01月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Proteomics of serum extracellular vesicles identifies a novel COPD biomarker, fibulin-3 from elastic fibres.,Taro Koba,Yoshito Takeda,Ryohei Narumi,Takashi Shiromizu,Yosui Nojima,Mari Ito,Muneyoshi Kuroyama,Yu Futami,Takayuki Takimoto,Takanori Matsuki,Ryuya Edahiro,Satoshi Nojima,Yoshitomo Hayama,Kiyoharu Fukushima,Haruhiko Hirata,Shohei Koyama,Kota Iwahori,Izumi Nagatomo,Mayumi Suzuki,Yuya Shirai,Teruaki Murakami,Kaori Nakanishi,Takeshi Nakatani,Yasuhiko Suga,Kotaro Miyake,Takayuki Shiroyama,Hiroshi Kida,Takako Sasaki,Koji Ueda,Kenji Mizuguchi,Jun Adachi,Takeshi Tomonaga,Atsushi Kumanogoh,ERJ open research,Vol. 7,No. 1,2021年01月,研究論文(学術雑誌)
 • COVID-19 in a patient with sporadic lymphangioleiomyomatosis awaiting lung transplantation.,Yoshimi Noda,Takayuki Shiroyama,Saori Amiya,Yuichi Adachi,Takatoshi Enomoto,Reina Hara,Takayuki Niitsu,Kotaro Miyake,Haruhiko Hirata,Yoshito Takeda,Atsushi Kumanogoh,Respiratory medicine case reports,Vol. 34,p. 101505-101505,2021年
 • Combined small cell lung carcinoma harboring ALK rearrangement: A case report and literature review.,Takayuki Niitsu,Takayuki Shiroyama,Kotaro Miyake,Yoshimi Noda,Kansuke Kido,Reina Hara,Takatoshi Enomoto,Yuichi Adachi,Saori Amiya,Yasuhiko Suga,Kiyoharu Fukushima,Shohei Koyama,Kota Iwahori,Haruhiko Hirata,Izumi Nagatomo,Yoshito Takeda,Atsushi Kumanogoh,Thoracic cancer,Vol. 11,No. 12,p. 3625-3630,2020年12月
 • PlexinA1 deficiency in BALB/cAJ mice leads to excessive self-grooming and reduced prepulse inhibition.,Mst Sharifa Jahan,Takuji Ito,Sachika Ichihashi,Takanobu Masuda,Md Eliusur Rahman Bhuiyan,Ikuko Takahashi,Hyota Takamatsu,Atsushi Kumanogoh,Takamasa Tsuzuki,Takayuki Negishi,Kazunori Yukawa,IBRO reports,Vol. 9,p. 276-289,2020年12月,研究論文(学術雑誌)
 • 多発性硬化症治療におけるDMD反応性と免疫セマホリンSema4Aの関連の検証,甲田 亨,奥野 龍禎,木下 允,望月 秀樹,宮本 勝一,新野 正明,清水 優子,山本 真守,熊ノ郷 淳,中辻 裕司,神経免疫学,日本神経免疫学会,Vol. 25,No. 1,p. 105-105,2020年10月
 • エクソソームを用いた小細胞肺癌における新規バイオマーカー探索,吉村 華子,武田 吉人,安部 祐子,木庭 太郎,菅 泰彦,福島 清春,白山 敬之,小山 正平,平田 陽彦,岩堀 幸太,長友 泉,熊ノ郷 淳,日本癌学会総会記事,(一社)日本癌学会,Vol. 79回,p. OJ11-3,2020年10月
 • IL-33は腫瘍環境を修飾し抗腫瘍免疫を高めることで腫瘍増殖を抑える,菅 泰彦,長友 泉,小山 正平,三宅 浩太郎,熊ノ郷 淳,日本癌学会総会記事,(一社)日本癌学会,Vol. 79回,p. PJ13-5,2020年10月
 • エクソソームのプロテオミクスによる悪性胸膜中皮腫の新規バイオマーカー同定,安部 祐子,武田 吉人,吉村 華子,木庭 太郎,菅 泰彦,福島 清春,白山 敬之,小山 正平,平田 陽彦,岩堀 幸太,長友 泉,熊ノ郷 淳,日本癌学会総会記事,(一社)日本癌学会,Vol. 79回,p. PJ15-7,2020年10月
 • Association of the RPA3-UMAD1 locus with interstitial lung diseases complicated with rheumatoid arthritis in Japanese.,Yuya Shirai,Suguru Honda,Katsunori Ikari,Masahiro Kanai,Yoshito Takeda,Yoichiro Kamatani,Takayuki Morisaki,Eiichi Tanaka,Atsushi Kumanogoh,Masayoshi Harigai,Yukinori Okada,Annals of the rheumatic diseases,Vol. 79,No. 10,p. 1305-1309,2020年10月,研究論文(学術雑誌)
 • Pulmonary metastases of lung adenocarcinoma mimicking COVID-19 pneumonia.,Takayuki Shiroyama,Haruhiko Hirata,Izumi Nagatomo,Yoshito Takeda,Atsushi Kumanogoh,Journal of thoracic disease,Vol. 12,No. 10,p. 6125-6126,2020年10月,研究論文(学術雑誌)
 • Olig2-Induced Semaphorin Expression Drives Corticospinal Axon Retraction After Spinal Cord Injury.,Masaki Ueno,Yuka Nakamura,Hiroshi Nakagawa,Jesse K Niehaus,Mari Maezawa,Zirong Gu,Atsushi Kumanogoh,Hirohide Takebayashi,Qing Richard Lu,Masahiko Takada,Yutaka Yoshida,Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991),Vol. 30,No. 11,p. 5702-5716,2020年10月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Tet DNA demethylase is required for plasma cell differentiation by controlling expression levels of IRF4.,Kentaro Fujii,Shinya Tanaka,Takanori Hasegawa,Masashi Narazaki,Atsushi Kumanogoh,Haruhiko Koseki,Tomohiro Kurosaki,Wataru Ise,International immunology,Vol. 32,No. 10,p. 683-690,2020年09月30日,研究論文(学術雑誌)
 • Enhanced immune reaction resulting from co-vaccination of WT1 helper peptide assessed on PET-CT.,Jun Nakata,Kayako Isohashi,Soyoko Morimoto,Ryota Itou,Takashi Kamiya,Ai Matsuura,Hiroko Nakajima,Fumihiro Fujiki,Sumiyuki Nishida,Yoshiko Hasii,Kana Hasegawa,Shinichi Nakatsuka,Naoki Hosen,Akihiro Tsuboi,Yoshihiro Oka,Atsushi Kumanogoh,Masaru Shibano,Satoru Munakata,Yusuke Oji,Jun Hatazawa,Haruo Sugiyama,Medicine,Vol. 99,No. 39,2020年09月25日,研究論文(学術雑誌)
 • Metabolomic analysis of fibrotic mice combined with public RNA-Seq human lung data reveal potential diagnostic biomarker candidates for lung fibrosis.,Yosui Nojima,Yoshito Takeda,Yohei Maeda,Takeshi Bamba,Eiichiro Fukusaki,Mari N Itoh,Kenji Mizuguchi,Atsushi Kumanogoh,FEBS open bio,2020年09月22日,研究論文(学術雑誌)
 • LRRK2 regulates endoplasmic reticulum-mitochondrial tethering through the PERK-mediated ubiquitination pathway.,Toshihiko Toyofuku,Yuki Okamoto,Takako Ishikawa,Shigemi Sasawatari,Atsushi Kumanogoh,The EMBO journal,Vol. 39,No. 18,2020年09月15日
 • Increased levels of plasma nucleotides in patients with rheumatoid arthritis.,Toshihiro Kishikawa,Yuichi Maeda,Takuro Nii,Noriko Arase,Jun Hirata,Ken Suzuki,Kenichi Yamamoto,Tatsuo Masuda,Kotaro Ogawa,Shigeyoshi Tsuji,Masato Matsushita,Hidetoshi Matsuoka,Maiko Yoshimura,Shinichiro Tsunoda,Shiro Ohshima,Masashi Narazaki,Atsushi Ogata,Yukihiko Saeki,Hidenori Inohara,Atsushi Kumanogoh,Kiyoshi Takeda,Yukinori Okada,International immunology,Vol. 33,No. 2,p. 119-124,2020年08月31日,研究論文(学術雑誌)
 • Mitochondrial DNA enhance innate immune responses in neuromyelitis optica by monocyte recruitment and activation.,Mikito Shimizu,Tatsusada Okuno,Makoto Kinoshita,Hisae Sumi,Harutoshi Fujimura,Kazuya Yamashita,Tomoyuki Sugimoto,Shuhei Sakakibara,Kaori Sakakibara,Toru Koda,Satoru Tada,Teruyuki Ishikura,Hisashi Murata,Shohei Beppu,Naoyuki Shiraishi,Yasuko Sugiyama,Yuji Nakatsuji,Atsushi Kumanogoh,Hideki Mochizuki,Scientific reports,Springer Science and Business Media LLC,Vol. 10,No. 1,p. 13274-13274,2020年08月06日,研究論文(学術雑誌)
 • 努力性肺活量のTrajectory解析による慢性間質性肺炎の層別化,高田 創,小向 翔,木田 博,星野 朋子,田淵 寛人,白井 雄也,光井 雄一,益弘 健太朗,矢賀 元,福島 清春,白山 敬之,三宅 浩太郎,平田 陽彦,小山 正平,岩堀 幸太,長友 泉,武田 吉人,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 9,No. 増刊,p. 207-207,2020年08月
 • 関節リウマチの治療(有効性・寛解) 関節リウマチ患者における生物学的製剤4314例のBio naieveとBio switch症例での継続率と中止理由についての比較検討 関西多施設ANSWER cohortによる解析,蛯名 耕介,平野 亨,前田 悠一,山本 渉,橋本 求,村田 浩一,武内 徹,斯波 秀行,孫 瑛洙,安室 秀樹,大西 輝,明石 健吾,原 良太,片山 昌紀,熊ノ郷 淳,平尾 眞,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 64回,p. 397-397,2020年08月
 • 関節リウマチの治療(有効性・寛解) 膝関節罹患の関節リウマチ患者には、抗IL-6受容体抗体が有効である 関西多施設ANSWER cohortによる解析,前田 悠一,平野 亨,原 良太,橋本 求,山本 渉,蛯名 耕介,村上 孝作,小谷 卓矢,秦 健一郎,孫 瑛洙,安室 秀樹,大西 輝,神野 定男,片山 昌紀,熊ノ郷 淳,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 64回,p. 397-397,2020年08月
 • JAK阻害剤 関節リウマチ患者におけるバリシチニブとトファシチニブの継続率と中止理由についての比較検討 関西多施設ANSWER cohortによる解析,蛯名 耕介,平野 亨,前田 悠一,山本 渉,橋本 求,村田 浩一,武内 徹,斯波 秀行,孫 瑛洙,安室 秀樹,大西 輝,明石 健吾,原 良太,片山 昌紀,熊ノ郷 淳,平尾 眞,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 64回,p. 411-411,2020年08月
 • 関節リウマチの治療評価と予測 関節リウマチの治療経過における有所見関節の分布 ANSWERコホート,平野 亨,前田 悠一,蛯名 耕介,橋本 求,山本 渉,村上 孝作,小谷 卓矢,秦 健一郎,片山 昌紀,孫 瑛洙,安室 秀樹,神野 定男,大西 輝,原 良太,熊ノ郷 淳,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 64回,p. 457-457,2020年08月
 • 胸部腫瘍 ペムブロリズマブを一次治療で導入した非小細胞肺癌症例における単剤または化学療法併用の末梢血免疫プロファイルに与える影響の検討,益弘 健太朗,内藤 祐二朗,小山 正平,上浪 健,仲谷 健史,白山 敬之,三宅 浩太郎,岩堀 幸太,平田 陽彦,金津 正樹,赤澤 結貴,矢野 幸洋,森 雅秀,長友 泉,武田 吉人,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 9,No. 増刊,p. 131-131,2020年08月
 • IL-33による腫瘍微小環境の修飾と抗腫瘍効果の解析,菅 泰彦,長友 泉,甲原 雄平,小山 正平,内藤 祐二朗,三宅 浩太郎,白山 敬之,平田 陽彦,岩堀 幸太,武田 吉人,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 9,No. 増刊,p. 177-177,2020年08月
 • 心不全患者に対する気管支鏡検査の安全性の検討,中坪 彩恵子,平田 陽彦,枝廣 龍哉,生田 昌子,安部 祐子,仲谷 健史,白山 敬之,三宅 浩太郎,小山 正平,岩堀 幸太,長友 泉,武田 吉人,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 9,No. 増刊,p. 182-182,2020年08月
 • 抗線維化薬を導入した特発性肺線維症患者21例における呼吸機能変化の検討,生田 昌子,枝廣 龍哉,中坪 彩恵子,安部 祐子,仲谷 健史,白山 敬之,三宅 浩太郎,小山 正平,岩堀 幸太,平田 陽彦,長友 泉,武田 吉人,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 9,No. 増刊,p. 203-203,2020年08月
 • 5年以上経過フォローをおこなった肺サルコイドーシスの臨床学的特徴,安部 祐子,平田 陽彦,生田 昌子,枝廣 龍哉,中坪 彩恵子,仲谷 健史,白山 敬之,三宅 浩太郎,小山 正平,岩堀 幸太,長友 泉,武田 吉人,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 9,No. 増刊,p. 206-206,2020年08月
 • 「気管支鏡による肺野末梢での生検・治療」を飛躍的に向上しうる新技術の開発,三宅 浩太郎,白山 敬之,佐藤 真吾,仲谷 健史,小山 正平,平田 陽彦,長友 泉,武田 吉人,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 9,No. 増刊,p. 311-311,2020年08月
 • 肺線維症 新規治療に関する基礎研究 新規マクロファージsubset同定とその遊走を介した線維化制御,福島 清春,佐藤 荘,木田 博,熊ノ郷 淳,審良 静男,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 9,No. 増刊,p. 139-139,2020年08月
 • 肺胞蛋白症をめぐって 自己免疫性肺胞蛋白症におけるB細胞受容体の単細胞レパトア解析,二見 真史,木田 博,井上 毅,広瀬 雅樹,井上 義一,黒崎 知博,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 9,No. 増刊,p. 142-142,2020年08月
 • 努力性肺活量のTrajectory解析による慢性間質性肺炎の層別化,高田 創,小向 翔,木田 博,星野 朋子,田淵 寛人,白井 雄也,光井 雄一,益弘 健太朗,矢賀 元,福島 清春,白山 敬之,三宅 浩太郎,平田 陽彦,小山 正平,岩堀 幸太,長友 泉,武田 吉人,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 9,No. 増刊,p. 207-207,2020年08月
 • 【自己免疫疾患】Type I IFNと全身性エリテマトーデス,加藤 保宏,高松 漂太,熊ノ郷 淳,別冊Bio Clinica: 慢性炎症と疾患,(株)北隆館,Vol. 9,No. 1,p. 50-54,2020年08月
 • がんゲノム時代における外科の役割,舟木 壮一郎,福井 絵里子,狩野 孝,大瀬 尚子,南 正人,新谷 康,長友 泉,武田 吉人,熊ノ郷 淳,谷内田 真一,日本外科学会定期学術集会抄録集,(一社)日本外科学会,Vol. 120回,p. SF-1,2020年08月
 • Revisiting Cell Death Responses in Fibrotic Lung Disease: Crosstalk between Structured and Non-Structured Cells.,Kiyoharu Fukushima,Takashi Satoh,Hiroshi Kida,Atsushi Kumanogoh,Diagnostics (Basel, Switzerland),Vol. 10,No. 7,2020年07月21日,研究論文(学術雑誌)
 • Recovery from prolonged thrombocytopenia in patients with TAFRO syndrome: case series and literature review.,Yuta Yamaguchi,Yuichi Maeda,Takayuki Shibahara,Shinichiro Nameki,Akihiko Nakabayashi,Kiyohide Komuta,Yumiko Mizuno,Mayu Yagita,Yusuke Manabe,Takayoshi Morita,Masayuki Nishide,Akane Watanabe,Hyota Takamatsu,Sumiyuki Nishida,Toru Hirano,Yoshihito Shima,Masashi Narazaki,Atsushi Kumanogoh,Modern rheumatology case reports,Vol. 4,No. 2,p. 302-309,2020年07月,研究論文(学術雑誌)
 • Pristane/Hypoxia (PriHx) Mouse as a Novel Model of Pulmonary Hypertension Reflecting Inflammation and Fibrosis,Hiroyoshi Mori,Tomohiko Ishibashi,Tadakatsu Inagaki,Makoto Okazawa,Takeshi Masaki,Ryotaro Asano,Yusuke Manabe,Keiko Ohta-Ogo,Masashi Narazaki,Hatsue Ishibashi-Ueda,Atsushi Kumanogoh,Yoshikazu Nakaoka,Circulation Journal,Japanese Circulation Society,Vol. 84,No. 7,p. 1163-1172,2020年06月25日,研究論文(学術雑誌)
 • Host Immune Response and Novel Diagnostic Approach to NTM Infections.,Yuko Abe,Kiyoharu Fukushima,Yuki Hosono,Yuki Matsumoto,Daisuke Motooka,Naoko Ose,Shota Nakamura,Seigo Kitada,Hiroshi Kida,Atsushi Kumanogoh,International journal of molecular sciences,Vol. 21,No. 12,2020年06月18日,研究論文(学術雑誌)
 • Drug retention of 7 biologics and tofacitinib in biologics-naïve and biologics-switched patients with rheumatoid arthritis -The ANSWER cohort study-,Ebina K,Hirano T,Maeda Y,Yamamoto W,Hashimoto M,Murata K,Takeuchi T,Shiba H,Son Y,Amuro H,Onishi A,Akashi K,Hara R,Katayama M,Yamamoto K,Kumanogoh A,Hirao M,Arthritis Research & Therapy,Vol. 22,No. 1,p. 142-142,2020年06月15日,研究論文(学術雑誌)
 • Ziostation2 CT気管支ナビゲーションを用いたVFPP法の経験,安部 祐子,三宅 浩太郎,枝廣 龍哉,生田 昌子,中坪 彩恵子,Wibowo Tansri,高田 創,矢賀 元,益弘 健太朗,白井 雄也,白山 敬之,平田 陽彦,長友 泉,武田 吉人,熊ノ郷 淳,気管支学,(NPO)日本呼吸器内視鏡学会,Vol. 42,No. Suppl.,p. S238-S238,2020年06月
 • HFrEF患者に対する気管支鏡検査時の有害事象の検討に関して,中坪 彩恵子,平田 陽彦,生田 昌子,枝廣 龍哉,安部 祐子,仲谷 健史,白山 敬之,三宅 浩太郎,小山 正平,長友 泉,岩堀 幸太,武田 吉人,熊ノ郷 淳,気管支学,(NPO)日本呼吸器内視鏡学会,Vol. 42,No. Suppl.,p. S277-S277,2020年06月
 • Nivolumabにより急性心筋炎を発症した肺扁平上皮癌の1例,枝廣 龍哉,安部 祐子,中坪 彩恵子,生田 昌子,仲谷 健史,白山 敬之,三宅 浩太郎,小山 正平,平田 陽彦,岩堀 幸太,長友 泉,武田 吉人,熊ノ郷 淳,日食 祥子,野島 聡,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 60,No. 2,p. 161-162,2020年04月
 • Efficacy of mycophenolate mofetil as a remission induction therapy in antineutrophil cytoplasmic antibody: associated vasculitis-a meta-analysis.,Kentaro Kuzuya,Takayoshi Morita,Atsushi Kumanogoh,RMD open,Vol. 6,No. 1,2020年04月,研究論文(学術雑誌)
 • Dysregulated Expression of the Nuclear Exosome Targeting Complex Component Rbm7 in Nonhematopoietic Cells Licenses the Development of Fibrosis.,Kiyoharu Fukushima,Takashi Satoh,Fuminori Sugihara,Yuki Sato,Toru Okamoto,Yuichi Mitsui,Sachiyo Yoshio,Songling Li,Satoshi Nojima,Daisuke Motooka,Shota Nakamura,Hiroshi Kida,Daron M Standley,Eiichi Morii,Tatsuya Kanto,Motoko Yanagita,Yoshiharu Matsuura,Takashi Nagasawa,Atsushi Kumanogoh,Shizuo Akira,Immunity,Vol. 52,No. 3,p. 542-556,2020年03月17日,研究論文(学術雑誌)
 • Sema4A is implicated in the acceleration of Th17 cell-mediated neuroinflammation in the effector phase.,Toru Koda,Akiko Namba,Makoto Kinoshita,Yuji Nakatsuji,Tomoyuki Sugimoto,Kaori Sakakibara,Satoru Tada,Mikito Shimizu,Kazuya Yamashita,Kazushiro Takata,Teruyuki Ishikura,Syo Murata,Shohei Beppu,Atsushi Kumanogoh,Hideki Mochizuki,Tatsusada Okuno,Journal of neuroinflammation,Vol. 17,No. 1,p. 82-82,2020年03月13日,研究論文(学術雑誌)
 • Drug retention of secondary biologics or JAK inhibitors after tocilizumab or abatacept failure as first biologics in patients with rheumatoid arthritis -the ANSWER cohort study.,Kosuke Ebina,Toru Hirano,Yuichi Maeda,Wataru Yamamoto,Motomu Hashimoto,Koichi Murata,Tohru Takeuchi,Koji Nagai,Yonsu Son,Hideki Amuro,Akira Onishi,Sadao Jinno,Ryota Hara,Masaki Katayama,Keiichi Yamamoto,Atsushi Kumanogoh,Makoto Hirao,Clinical rheumatology,Vol. 39,No. 9,p. 2563-2572,2020年03月11日,研究論文(学術雑誌)
 • Immunotherapeutic potential of CD4 and CD8 single-positive T cells in thymic epithelial tumors.,Yoko Yamamoto,Kota Iwahori,Soichiro Funaki,Mitsunobu Matsumoto,Michinari Hirata,Tetsuya Yoshida,Ryu Kanzaki,Takashi Kanou,Naoko Ose,Masato Minami,Eiichi Sato,Atsushi Kumanogoh,Yasushi Shintani,Meinoshin Okumura,Hisashi Wada,Scientific reports,Vol. 10,No. 1,p. 4064-4064,2020年03月04日,研究論文(学術雑誌)
 • Blockade of N-Glycosylation Promotes Antitumor Immune Response of T Cells.,Shigemi Sasawatari,Yuki Okamoto,Atsushi Kumanogoh,Toshihiko Toyofuku,Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950),Vol. 204,No. 5,p. 1373-1385,2020年03月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Pathological and therapeutic implications of eosinophil-derived semaphorin 4D in eosinophilic chronic rhinosinusitis.,Takeshi Tsuda,Masayuki Nishide,Yohei Maeda,Yoshitomo Hayama,Shohei Koyama,Satoshi Nojima,Hyota Takamatsu,Daisuke Okuzaki,Takayoshi Morita,Takeshi Nakatani,Yasuhiro Kato,Yoshimitsu Nakanishi,Yu Futami,Yasuhiko Suga,Yujiro Naito,Hachiro Konaka,Shingo Satoh,Maiko Naito,Mayuko Izumi,Sho Obata,Ayaka Nakatani,Takashi Shikina,Kazuya Takeda,Masaki Hayama,Hidenori Inohara,Atsushi Kumanogoh,The Journal of allergy and clinical immunology,Vol. 145,No. 3,p. 843-854,2020年03月,研究論文(学術雑誌)
 • Monitoring PD-1-Blocking Antibodies Bound to T Cells Derived from a Drop of Peripheral Blood.,Yujiro Naito,Akio Osa,Kentaro Masuhiro,Takashi Hirai,Shohei Koyama,Atsushi Kumanogoh,Journal of visualized experiments : JoVE,No. 156,2020年02月05日
 • OCTA, a sensitive screening for asymptomatic retinopathy, raises alarm over systemic involvements in patients with SLE.,Yumiko Mizuno,Masayuki Nishide,Taku Wakabayashi,Kohji Nishida,Atsushi Kumanogoh,Annals of the rheumatic diseases,Vol. 79,No. 2,2020年02月
 • Severe myocarditis with slight lymphocytic infiltration after nivolumab treatment.,Edahiro R,Shiroyama T,Hijiki S,Nojima S,Shirai Y,Koyama S,Kumanogoh A,Lung cancer (Amsterdam, Netherlands),Vol. 140,p. 116-117,2020年02月
 • Real-Time Monitoring and Detection of Single-Cell Level Cytokine Secretion Using LSPR Technology.,Chen Zhu,Xi Luo,Wilfred Villariza Espulgar,Shohei Koyama,Atsushi Kumanogoh,Masato Saito,Hyota Takamatsu,Eiichi Tamiya,Micromachines,Vol. 11,No. 1,2020年01月19日,研究論文(学術雑誌)
 • LRRK2 regulates endoplasmic reticulum-mitochondrial tethering through the PERK-mediated ubiquitination pathway.,Toyofuku T,Okamoto Y,Ishikawa T,Sasawatari S,Kumanogoh A,The EMBO journal,Vol. 39,No. 2,2020年01月15日,研究論文(学術雑誌)
 • Integrative Analysis Reveals Common and Unique Roles of Tetraspanins in Fibrosis and Emphysema.,Lokesh P Tripathi,Mari N Itoh,Yoshito Takeda,Kazuyuki Tsujino,Yasushi Kondo,Atsushi Kumanogoh,Kenji Mizuguchi,Frontiers in genetics,Vol. 11,p. 585998-585998,2020年,研究論文(学術雑誌)
 • A case of SAPHO syndrome with the lesions limited to the skull.,Eri Oguro,Yasuhiro Kato,Hyota Takamatsu,Masashi Narazaki,Atsushi Kumanogoh,Rheumatology advances in practice,Vol. 4,No. 2,2020年,研究論文(学術雑誌)
 • The therapeutic efficacy of denosumab for the loss of bone mineral density in glucocorticoid-induced osteoporosis: a meta-analysis.,Yuta Yamaguchi,Takayoshi Morita,Atsushi Kumanogoh,Rheumatology advances in practice,Vol. 4,No. 1,2020年,研究論文(学術雑誌)
 • A Microfluidic Platform for Single Cell Fluorometric Granzyme B Profiling.,Jonathan C Briones,Wilfred V Espulgar,Shohei Koyama,Hiroyuki Yoshikawa,JeongHoon Park,Yujiro Naito,Atsushi Kumanogoh,Eiichi Tamiya,Hyota Takamatsu,Masato Saito,Theranostics,Vol. 10,No. 1,p. 123-132,2020年,研究論文(学術雑誌)
 • Docetaxel Upregulates HMGB1 Levels in Non-small Cell Lung Cancer.,Miya Haruna,Michinari Hirata,Kota Iwahori,Takayuki Kanazawa,Yoko Yamamoto,Kumiko Goto,Atsunari Kawashima,Akiko Morimoto-Okazawa,Soichiro Funaki,Yasushi Shintani,Atsushi Kumanogoh,Hisashi Wada,Biological & pharmaceutical bulletin,Vol. 43,No. 3,p. 399-403,2020年,研究論文(学術雑誌)
 • Metagenome-wide association study of gut microbiome revealed novel aetiology of rheumatoid arthritis in the Japanese population.,Kishikawa T,Maeda Y,Nii T,Motooka D,Matsumoto Y,Matsushita M,Matsuoka H,Yoshimura M,Kawada S,Teshigawara S,Oguro E,Okita Y,Kawamoto K,Higa S,Hirano T,Narazaki M,Ogata A,Saeki Y,Nakamura S,Inohara H,Kumanogoh A,Takeda K,Okada Y,Annals of the rheumatic diseases,Vol. 79,No. 1,p. 103-111,2020年01月,研究論文(学術雑誌)
 • Lipid nanoparticles of Type-A CpG D35 suppress tumor growth by changing tumor immune-microenvironment and activate CD8 T cells in mice.,Lisa Munakata,Yoshihiko Tanimoto,Akio Osa,Jie Meng,Yasunari Haseda,Yujiro Naito,Hirotomo Machiyama,Atsushi Kumanogoh,Daiki Omata,Kazuo Maruyama,Yasuo Yoshioka,Yoshiaki Okada,Shohei Koyama,Ryo Suzuki,Taiki Aoshi,Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society,Vol. 313,p. 106-119,2019年11月10日,研究論文(学術雑誌)
 • 分子標的薬で治療をおこなった胸腺カルチノイド(神経内分泌腫瘍)の5例,安部 祐子,平田 陽彦,生田 昌子,枝廣 龍哉,中坪 彩恵子,葛谷 憲太郎,仲谷 健史,白山 敬之,三宅 浩太郎,小山 正平,岩堀 幸太,長友 泉,武田 吉人,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 59,No. 6,p. 787-787,2019年11月
 • 非小細胞肺癌に関連したリポイド肺炎の1剖検例,矢賀 元,平田 陽彦,白井 雄也,光井 雄一,高田 創,益弘 健太朗,白山 敬之,三宅 浩太郎,小山 正平,岩堀 幸太,長友 泉,武田 吉人,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 59,No. 6,p. 812-812,2019年11月
 • 抗PD-1抗体結合モニタリングを用いた肺癌治療・有害事象の臨床経過の検討,内藤 祐二朗,上浪 健,益弘 健太朗,長 彰翁,小山 正平,矢野 幸洋,中坪 彩恵子,赤澤 結貴,金津 正樹,石島 見佳子,白山 敬之,平田 陽彦,長友 泉,武田 吉人,木田 博,森 雅秀,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 59,No. 6,p. 909-909,2019年11月
 • Single Cell Receptor Analysis Aided by a Centrifugal Microfluidic Device for Immune Cells Profiling,Chen Zhu,Wilfred Villariza Espulgar,Woosik Yoo,Shohei Koyama,Xiaoming Dou,Atsushi Kumanogoh,Eiichi Tamiya,Hyota Takamatsu,Masato Saito,BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN,CHEMICAL SOC JAPAN,Vol. 92,No. 11,p. 1834-1839,2019年11月,研究論文(学術雑誌)
 • Monitoring antibody binding to T cells in a pembrolizumab-treated patient with lung adenocarcinoma on hemodialysis.,Osa A,Uenami T,Naito Y,Hirata H,Koyama S,Takimoto T,Shiroyama T,Futami S,Nakatsubo S,Sawa N,Yano Y,Nagatomo I,Takeda Y,Mori M,Kida H,Kumanogoh A,Thoracic cancer,Vol. 10,No. 11,p. 2183-2187,2019年11月
 • IL-33は腫瘍微小環境を修飾し抗腫瘍免疫を増強することにより、腫瘍増殖を阻害する(IL-33 Inhibits Tumor Growth by Modifying Tumor Microenvironment and Enhancing Antitumor Immunity),菅 泰彦,長友 泉,小山 正平,三宅 浩太郎,熊ノ郷 淳,日本癌学会総会記事,日本癌学会,Vol. 78回,p. P-2283,2019年09月
 • The therapeutic efficacy of intravenous immunoglobulin in anti-neutrophilic cytoplasmic antibody-associated vasculitis: a meta-analysis.,Shimizu T,Morita T,Kumanogoh A,Rheumatology (Oxford, England),2019年08月04日
 • EGFR遺伝子変異検査において、測定法により異なる結果となった1例,高田 創,長友 泉,白井 雄也,光井 雄一,益弘 健太朗,矢賀 元,白山 敬之,三宅 浩太郎,小山 正平,岩堀 幸太,平田 陽彦,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 59,No. 4,p. 418-419,2019年08月
 • Immune adjuvant therapy using Bacillus Calmette-Guérin cell wall skeleton (BCG-CWS) in advanced malignancies: A phase 1 study of safety and immunogenicity assessments.,Nishida S,Tsuboi A,Tanemura A,Ito T,Nakajima H,Shirakata T,Morimoto S,Fujiki F,Hosen N,Oji Y,Kumanogoh A,Kawase I,Oka Y,Azuma I,Morita S,Sugiyama H,Medicine,Vol. 98,No. 33,2019年08月,研究論文(学術雑誌)
 • A lung abscess caused by secondary syphilis - the utility of polymerase chain reaction techniques in transbronchial biopsy: a case report.,Shinji Futami,Takayuki Takimoto,Futoshi Nakagami,Shingo Satoh,Masanari Hamaguchi,Muneyoshi Kuroyama,Kotaro Miyake,Shohei Koyama,Kota Iwahori,Haruhiko Hirata,Izumi Nagatomo,Yoshito Takeda,Hiroshi Kida,Atsushi Kumanogoh,BMC infectious diseases,Vol. 19,No. 1,p. 598-598,2019年07月09日,研究論文(学術雑誌)
 • 非小細胞肺癌における腫瘍浸潤T細胞の解析と臨床因子との比較,山本 陽子,岩堀 幸太,舟木 壮一郎,神崎 隆,大瀬 尚子,南 正人,熊ノ郷 淳,新谷 康,和田 尚,日本がん免疫学会総会プログラム・抄録集,日本がん免疫学会,Vol. 23回,p. 113-113,2019年07月
 • The COMMD3/8 complex determines GRK6 specificity for chemoattractant receptors.,Akiko Nakai,Jun Fujimoto,Haruhiko Miyata,Ralf Stumm,Masashi Narazaki,Stefan Schulz,Yoshihiro Baba,Atsushi Kumanogoh,Kazuhiro Suzuki,The Journal of experimental medicine,Vol. 216,No. 7,p. 1630-1647,2019年07月01日
 • Response to: 'Blood plasma versus serum: which is right for sampling circulating membrane microvesicles in human subjects?' by Liu et al.,Yasuhiro Kato,JeongHoon Park,Hyota Takamatsu,Atsushi Kumanogoh,Annals of the rheumatic diseases,Vol. 79,No. 6,2019年05月16日,研究論文(学術雑誌)
 • Correction to: Drug tolerability and reasons for discontinuation of seven biologics in 4466 treatment courses of rheumatoid arthritis-the ANSWER cohort study.,Kosuke Ebina,Motomu Hashimoto,Wataru Yamamoto,Toru Hirano,Ryota Hara,Masaki Katayama,Akira Onishi,Koji Nagai,Yonsu Son,Hideki Amuro,Keiichi Yamamoto,Yuichi Maeda,Koichi Murata,Sadao Jinno,Tohru Takeuchi,Makoto Hirao,Atsushi Kumanogoh,Hideki Yoshikawa,Arthritis research & therapy,Vol. 21,No. 1,p. 114-114,2019年05月06日
 • Unique Case of Pseudoprogression Manifesting as Lung Cavitation After Pembrolizumab Treatment.,Kentaro Masuhiro,Takayuki Shiroyama,Izumi Nagatomo,Atsushi Kumanogoh,Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer,Vol. 14,No. 5,2019年05月
 • Anti-receptor activator of nuclear factor κB ligand antibody treatment increases osteoclastogenesis-promoting IL-8 in patients with rheumatoid arthritis.,Takayoshi Morita,Yoshihito Shima,Kosuke Fujimoto,Hideki Tsuboi,Yukihiko Saeki,Masashi Narazaki,Atsushi Ogata,Atsushi Kumanogoh,International immunology,Vol. 31,No. 5,p. 277-285,2019年04月26日
 • Transport of cellular misfolded proteins to the cell surface by HLA-B27 free heavy chain.,Hideki Yorifuji,Noriko Arase,Masako Kohyama,Toru Hirano,Tadahiro Suenaga,Atsushi Kumanogoh,Hisashi Arase,Biochemical and biophysical research communications,Vol. 511,No. 4,p. 862-868,2019年04月16日,研究論文(学術雑誌)
 • Drug tolerability and reasons for discontinuation of seven biologics in 4466 treatment courses of rheumatoid arthritis-the ANSWER cohort study.,Kosuke Ebina,Motomu Hashimoto,Wataru Yamamoto,Toru Hirano,Ryota Hara,Masaki Katayama,Akira Onishi,Koji Nagai,Yonsu Son,Hideki Amuro,Keiichi Yamamoto,Yuichi Maeda,Koichi Murata,Sadao Jinno,Tohru Takeuchi,Makoto Hirao,Atsushi Kumanogoh,Hideki Yoshikawa,Arthritis research & therapy,Vol. 21,No. 1,p. 91-91,2019年04月11日,研究論文(学術雑誌)
 • SEMA4A promotes eosinophil survival and contributes to eosinophil-mediated allergic diseases.,Yohei Maeda,Takeshi Tsuda,Yoshito Takeda,Shohei Koyama,Yoshitomo Hayama,Satoshi Nojima,Tetsuya Kimura,Daisuke Ito,Hyota Takamatsu,Sujin Kang,Masayuki Nishide,Keiko Morimoto,Takashi Hosokawa,Yuhei Kinehara,Yasuhiro Kato,Takeshi Nakatani,Kazuya Takeda,Masaki Hayama,Sho Obata,Hitoshi Akazawa,Takashi Shikina,Hidenori Inohara,Atsushi Kumanogoh,Allergology international : official journal of the Japanese Society of Allergology,Vol. 68,No. 2,p. 274-276,2019年04月
 • 関節リウマチの治療評価と予測-3 関節リウマチ患者の炎症反応増多や自己抗体産生に寄与する関節部位の評価 関西多施設ANSWER cohortによる解析,前田 悠一,平野 亨,橋本 求,山本 渉,蛯名 耕介,村上 孝作,武内 徹,秦 健一郎,孫 瑛洙,安室 秀樹,大西 輝,神野 定男,片山 昌紀,真鍋 侑資,山口 勇太,水野 裕美子,八木田 麻裕,原 良太,熊ノ郷 淳,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 63回,p. 517-517,2019年03月
 • 自己免疫疾患のメカニズムへの最新のアプローチ SLEにおけるI型インターフェロン産生メカニズム,高松 漂太,加藤 保宏,朴 正薫,小中 八郎,糸田川 英里,熊ノ郷 淳,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 63回,p. 202-202,2019年03月
 • ベーチェット病 ベーチェット病におけるミトコンドリアDNAの病的意義の検討,小中 八郎,朴 正薫,加藤 保宏,高松 漂太,熊ノ郷 淳,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 63回,p. 560-560,2019年03月
 • インターフェロンに着目した抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎の病態解明,朴 正薫,小中 八郎,糸田川 英里,加藤 保宏,高松 漂太,熊ノ郷 淳,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 63回,p. 760-760,2019年03月
 • 血清エクソソームの最新プロテオミクスによる新規COPDバイオマーカーの同定,木庭 太郎,武田 吉人,玄山 宗到,木田 博,鳴海 良平,朝長 毅,伊藤 眞里,水口 賢司,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 8,No. 増刊,p. 139-139,2019年03月
 • Long-term outcomes of advanced thymoma in patients undergoing preoperative chemotherapy or chemoradiotherapy followed by surgery: a 20-year experience.,Ryu Kanzaki,Takashi Kanou,Naoko Ose,Soichiro Funaki,Yasushi Shintani,Masato Minami,Hiroshi Kida,Kazuhiko Ogawa,Atsushi Kumanogoh,Meinoshin Okumura,Interactive cardiovascular and thoracic surgery,Vol. 28,No. 3,p. 360-367,2019年03月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Peripheral T cell cytotoxicity predicts T cell function in the tumor microenvironment.,Kota Iwahori,Yasushi Shintani,Soichiro Funaki,Yoko Yamamoto,Mitsunobu Matsumoto,Tetsuya Yoshida,Akiko Morimoto-Okazawa,Atsunari Kawashima,Eiichi Sato,Stephen Gottschalk,Meinoshin Okumura,Atsushi Kumanogoh,Hisashi Wada,Scientific reports,Vol. 9,No. 1,p. 2636-2636,2019年02月22日
 • Impact of sarcopenia in patients with advanced non-small cell lung cancer treated with PD-1 inhibitors: A preliminary retrospective study.,Takayuki Shiroyama,Izumi Nagatomo,Shohei Koyama,Haruhiko Hirata,Sumiyuki Nishida,Kotaro Miyake,Kiyoharu Fukushima,Yuya Shirai,Yuichi Mitsui,So Takata,Kentaro Masuhiro,Moto Yaga,Kota Iwahori,Yoshito Takeda,Hiroshi Kida,Atsushi Kumanogoh,Scientific reports,Vol. 9,No. 1,p. 2447-2447,2019年02月21日,研究論文(学術雑誌)
 • Ficolin-1 is a promising therapeutic target for autoimmune diseases.,Katayama M,Ota K,Nagi-Miura N,Ohno N,Yabuta N,Nojima H,Kumanogoh A,Hirano T,International immunology,Vol. 31,No. 1,p. 23-32,2019年02月06日
 • Eosinophil-derived neurotoxin enhances airway remodeling in eosinophilic chronic rhinosinusitis and correlates with disease severity.,Takeshi Tsuda,Yohei Maeda,Masayuki Nishide,Shohei Koyama,Yoshitomo Hayama,Satoshi Nojima,Hyota Takamatsu,Daisuke Okuzaki,Yuhei Kinehara,Yasuhiro Kato,Takeshi Nakatani,Sho Obata,Hitoshi Akazawa,Takashi Shikina,Kazuya Takeda,Masaki Hayama,Hidenori Inohara,Atsushi Kumanogoh,International immunology,Vol. 31,No. 1,p. 33-40,2019年02月06日,研究論文(学術雑誌)
 • Phenotypic Analysis of Tumor Tissue-Infiltrating Lymphocytes in Tumor Microenvironment of Bladder Cancer and Upper Urinary Tract Carcinoma.,Iwahori K,Shintani Y,Funaki S,Yamamoto Y,Matsumoto M,Yoshida T,Morimoto-Okazawa A,Kawashima A,Sato E,Gottschalk S,Okumura M,Kumanogoh A,Wada H,Sci Rep.,Vol. 9,No. 1,p. 2636-2636,2019年02月,研究論文(学術雑誌)
 • Clinical Course of Amyloid A Amyloidosis Secondary to Rheumatoid Arthritis Treated with Anti-Rheumatic Drugs Including Biologic Agent: Case Series in Answer Cohort,Hirano T,Maeda Y,Ebina K,Nagai K,Son Y,Amuro H,Hara R,Hashimoto M,Kumanogoh A,Arch Clin Med Case Rep,Vol. 3,No. 6,p. 508-517,2019年,研究論文(学術雑誌)
 • Drug tolerability and reasons for discontinuation of seven biologics in elderly patients with rheumatoid arthritis -The ANSWER cohort study.,Kosuke Ebina,Motomu Hashimoto,Wataru Yamamoto,Toru Hirano,Ryota Hara,Masaki Katayama,Akira Onishi,Koji Nagai,Yonsu Son,Hideki Amuro,Keiichi Yamamoto,Yuichi Maeda,Koichi Murata,Sadao Jinno,Tohru Takeuchi,Makoto Hirao,Atsushi Kumanogoh,Hideki Yoshikawa,PloS one,Vol. 14,No. 5,2019年,研究論文(学術雑誌)
 • PlexinA1 is crucial for the midline crossing of callosal axons during corpus callosum development in BALB/cAJ mice.,Hossain MM,Tsuzuki T,Sakakibara K,Imaizumi F,Ikegaya A,Inagaki M,Takahashi I,Ito T,Takamatsu H,Kumanogoh A,Negishi T,Yukawa K,PloS one,Vol. 14,No. 8,2019年,研究論文(学術雑誌)
 • The Outcomes of Induction Chemoradiotherapy Followed by Surgery for Clinical T3-4 Non-Small Cell Lung Cancer.,Ryu Kanzaki,Naoko Ose,Soichiro Funaki,Yasushi Shintani,Masato Minami,Osamu Suzuki,Hiroshi Kida,Kazuhiko Ogawa,Atsushi Kumanogoh,Meinoshin Okumura,Technology in cancer research & treatment,Vol. 18,p. 1533033819871327-1533033819871327,2019年01月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Development and validation of a deep-learning model for scoring of radiographic finger joint destruction in rheumatoid arthritis.,Hirano T,Nishide M,Nonaka N,Seita J,Ebina K,Sakurada K,Kumanogoh A,Rheumatology advances in practice,Vol. 3,No. 2,2019年,研究論文(学術雑誌)
 • Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C is associated with acquired resistance to erlotinib in non-small cell lung cancer.,Takuya Shintani,Kazuma Higashisaka,Makiko Maeda,Masaya Hamada,Ryosuke Tsuji,Koudai Kurihara,Yuri Kashiwagi,Atsuhiro Sato,Masanori Obana,Ayaha Yamamoto,Keisuke Kawasaki,Ying Lin,Takashi Kijima,Yuhei Kinehara,Yoshihiro Miwa,Shinichiro Maeda,Eiichi Morii,Atsushi Kumanogoh,Yasuo Tsutsumi,Izumi Nagatomo,Yasushi Fujio,Oncotarget,Vol. 9,No. 101,p. 37520-37533,2018年12月25日,研究論文(学術雑誌)
 • Semaphorin 7A promotes EGFR-TKI resistance in EGFR mutant lung adenocarcinoma cells.,Yuhei Kinehara,Izumi Nagatomo,Shohei Koyama,Daisuke Ito,Satoshi Nojima,Ryota Kurebayashi,Yoshimitsu Nakanishi,Yasuhiko Suga,Yu Nishijima-Futami,Akio Osa,Takeshi Nakatani,Yasuhiro Kato,Masayuki Nishide,Yoshitomo Hayama,Masayoshi Higashiguchi,Osamu Morimura,Kotaro Miyake,Sujin Kang,Toshiyuki Minami,Haruhiko Hirata,Kota Iwahori,Takayuki Takimoto,Hyota Takamatsu,Yoshito Takeda,Naoki Hosen,Shigenori Hoshino,Yasushi Shintani,Meinoshin Okumura,Toru Kumagai,Kazumi Nishino,Fumio Imamura,Shin-Ichi Nakatsuka,Takashi Kijima,Hiroshi Kida,Atsushi Kumanogoh,JCI insight,Vol. 3,No. 24,2018年12月20日,研究論文(学術雑誌)
 • Integration of genetics and miRNA-target gene network identified disease biology implicated in tissue specificity.,Saori Sakaue,Jun Hirata,Yuichi Maeda,Eiryo Kawakami,Takuro Nii,Toshihiro Kishikawa,Kazuyoshi Ishigaki,Chikashi Terao,Ken Suzuki,Masato Akiyama,Naomasa Suita,Tatsuo Masuda,Kotaro Ogawa,Kenichi Yamamoto,Yukihiko Saeki,Masato Matsushita,Maiko Yoshimura,Hidetoshi Matsuoka,Katsunori Ikari,Atsuo Taniguchi,Hisashi Yamanaka,Hideya Kawaji,Timo Lassmann,Masayoshi Itoh,Hiroyuki Yoshitomi,Hiromu Ito,Koichiro Ohmura,Alistair R R Forrest,Yoshihide Hayashizaki,Piero Carninci,Atsushi Kumanogoh,Yoichiro Kamatani,Michiel de Hoon,Kazuhiko Yamamoto,Yukinori Okada,Nucleic acids research,Vol. 46,No. 22,p. 11898-11909,2018年12月14日,研究論文(学術雑誌)
 • 脳脊髄液ミトコンドリアDNAはNMO関連疾患において自然免疫応答を誘発する(Cerebrospinal fluid mitochondrial DNA elicits innate immune response in NMO spectrum disorder),山下 和哉,奥野 龍禎,木下 允,宮本 勝一,南波 明子,清水 幹人,甲田 亨,杉本 知之,中辻 裕司,熊ノ郷 淳,楠 進,望月 秀樹,臨床神経学,(一社)日本神経学会,Vol. 58,No. Suppl.,p. S217-S217,2018年12月
 • 血清Sema4A高値の多発性硬化症患者がIFN-β抵抗性を呈する機序についての検討,南波 明子,奥野 龍禎,甲田 亨,山下 和哉,清水 幹人,木下 允,熊ノ郷 淳,宮崎 雄生,新野 正明,宮本 勝一,中辻 裕司,望月 秀樹,臨床神経学,(一社)日本神経学会,Vol. 58,No. Suppl.,p. S224-S224,2018年12月
 • Extremely strong infiltration of WT1-specific CTLs into mouse tumor by the combination vaccine with WT1-specific CTL and helper peptides.,Jun Nakata,Hiroko Nakajima,Hiromu Hayashibara,Kanako Imafuku,Soyoko Morimoto,Fumihiro Fujiki,Daisuke Motooka,Daisuke Okuzaki,Kana Hasegawa,Naoki Hosen,Akihiro Tsuboi,Yoshihiro Oka,Atsushi Kumanogoh,Yusuke Oji,Haruo Sugiyama,Oncotarget,Vol. 9,No. 89,p. 36029-36038,2018年11月13日,研究論文(学術雑誌)
 • Clinical implications of monitoring nivolumab immunokinetics in non-small cell lung cancer patients.,Akio Osa,Takeshi Uenami,Shohei Koyama,Kosuke Fujimoto,Daisuke Okuzaki,Takayuki Takimoto,Haruhiko Hirata,Yukihiro Yano,Soichiro Yokota,Yuhei Kinehara,Yujiro Naito,Tomoyuki Otsuka,Masaki Kanazu,Muneyoshi Kuroyama,Masanari Hamaguchi,Taro Koba,Yu Futami,Mikako Ishijima,Yasuhiko Suga,Yuki Akazawa,Hirotomo Machiyama,Kota Iwahori,Hyota Takamatsu,Izumi Nagatomo,Yoshito Takeda,Hiroshi Kida,Esra A Akbay,Peter S Hammerman,Kwok-Kin Wong,Glenn Dranoff,Masahide Mori,Takashi Kijima,Atsushi Kumanogoh,JCI insight,Vol. 3,No. 19,2018年10月04日,研究論文(学術雑誌)
 • The Direct Oblique Method: A New Gold Standard for Bronchoscopic Navigation That is Superior to Automatic Methods.,Miyake K,Morimura O,Inoue T,Yoshida K,Nagatomo I,Kijima T,Kumanogoh A,Journal of bronchology & interventional pulmonology,Vol. 25,No. 4,p. 305-314,2018年10月,研究論文(学術雑誌)
 • Apoptosis-derived membrane vesicles drive the cGAS-STING pathway and enhance type I IFN production in systemic lupus erythematosus.,Kato Y,Park J,Takamatsu H,Konaka H,Aoki W,Aburaya S,Ueda M,Nishide M,Koyama S,Hayama Y,Kinehara Y,Hirano T,Shima Y,Narazaki M,Kumanogoh A,Annals of the rheumatic diseases,Vol. 77,No. 10,p. 1507-1515,2018年10月,研究論文(学術雑誌)
 • Minimal neonatal transfer of certolizumab pegol in a Japanese patient with rheumatoid arthritis.,Morita T,Fujimoto K,Shima Y,Ogata A,Kumanogoh A,Annals of the rheumatic diseases,Vol. 77,No. 9,2018年09月
 • Selecting suitable chemotherapies for PD-1/PD-L1 blockade to optimize the tumor immune microenvironment.,Koyama S,Nagatomo I,Kijima T,Kumanogoh A,Oncotarget,Vol. 9,No. 66,p. 32552-32553,2018年08月24日
 • In vivo visualisation of different modes of action of biological DMARDs inhibiting osteoclastic bone resorption.,Yoshinobu Matsuura,Junichi Kikuta,Yuika Kishi,Tetsuo Hasegawa,Daisuke Okuzaki,Toru Hirano,Masafumi Minoshima,Kazuya Kikuchi,Atsushi Kumanogoh,Masaru Ishii,Annals of the rheumatic diseases,Vol. 77,No. 8,p. 1219-1225,2018年08月,研究論文(学術雑誌)
 • Wilms tumour 1 peptide vaccine as a cure-oriented post-chemotherapy strategy for patients with acute myeloid leukaemia at high risk of relapse.,Jun Nakata,Yoshiki Nakae,Manabu Kawakami,Soyoko Morimoto,Daisuke Motooka,Naoki Hosen,Fumihiro Fujiki,Hiroko Nakajima,Kana Hasegawa,Sumiyuki Nishida,Akihiro Tsuboi,Yusuke Oji,Yoshihiro Oka,Atsushi Kumanogoh,Haruo Sugiyama,British journal of haematology,Vol. 182,No. 2,p. 287-290,2018年07月
 • WT1 peptide-based immunotherapy for advanced thymic epithelial malignancies.,Yusuke Oji,Masayoshi Inoue,Yoshito Takeda,Naoki Hosen,Yasushi Shintani,Manabu Kawakami,Takuya Harada,Yui Murakami,Miki Iwai,Mari Fukuda,Sumiyuki Nishida,Jun Nakata,Yoshiki Nakae,Satoshi Takashima,Toshiaki Shirakata,Hiroko Nakajima,Kana Hasegawa,Hiroshi Kida,Takashi Kijima,Soyoko Morimoto,Fumihiro Fujiki,Akihiro Tsuboi,Eiichi Morii,Satoshi Morita,Junichi Sakamoto,Atsushi Kumanogoh,Yoshihiro Oka,Meinoshin Okumura,Haruo Sugiyama,International journal of cancer,Vol. 142,No. 11,p. 2375-2382,2018年06月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Lysosomal Protein Lamtor1 Controls Innate Immune Responses via Nuclear Translocation of Transcription Factor EB.,Yoshitomo Hayama,Tetsuya Kimura,Yoshito Takeda,Shigeyuki Nada,Shohei Koyama,Hyota Takamatsu,Sujin Kang,Daisuke Ito,Yohei Maeda,Masayuki Nishide,Satoshi Nojima,Hana Sarashina-Kida,Takashi Hosokawa,Yuhei Kinehara,Yasuhiro Kato,Takeshi Nakatani,Yoshimitsu Nakanishi,Takeshi Tsuda,Taro Koba,Masato Okada,Atsushi Kumanogoh,Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950),Vol. 200,No. 11,p. 3790-3800,2018年06月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Semaphorin 6D reverse signaling controls macrophage lipid metabolism and anti-inflammatory polarization.,Sujin Kang,Yoshimitsu Nakanishi,Yoshiyuki Kioi,Daisuke Okuzaki,Tetsuya Kimura,Hyota Takamatsu,Shohei Koyama,Satoshi Nojima,Masayuki Nishide,Yoshitomo Hayama,Yuhei Kinehara,Yasuhiro Kato,Takeshi Nakatani,Tomomi Shimogori,Junichi Takagi,Toshihiko Toyofuku,Atsushi Kumanogoh,Nature immunology,Vol. 19,No. 6,p. 561-570,2018年06月,研究論文(学術雑誌)
 • Cerebrospinal fluid mitochondrial DNA in neuromyelitis optica spectrum disorder.,Kazuya Yamashita,Makoto Kinoshita,Katsuichi Miyamoto,Akiko Namba,Mikito Shimizu,Toru Koda,Tomoyuki Sugimoto,Yuki Mori,Yoshichika Yoshioka,Yuji Nakatsuji,Atsushi Kumanogoh,Susumu Kusunoki,Hideki Mochizuki,Tatsusada Okuno,Journal of neuroinflammation,Vol. 15,No. 1,p. 125-125,2018年04月27日,研究論文(学術雑誌)
 • Double deletion of tetraspanins CD9 and CD81 in mice leads to a syndrome resembling accelerated aging.,Jin Y,Takeda Y,Kondo Y,Tripathi LP,Kang S,Takeshita H,Kuhara H,Maeda Y,Higashiguchi M,Miyake K,Morimura O,Koba T,Hayama Y,Koyama S,Nakanishi K,Iwasaki T,Tetsumoto S,Tsujino K,Kuroyama M,Iwahori K,Hirata H,Takimoto T,Suzuki M,Nagatomo I,Sugimoto K,Fujii Y,Kida H,Mizuguchi K,Ito M,Kijima T,Rakugi H,Mekada E,Tachibana I,Kumanogoh A,Scientific reports,Vol. 8,No. 1,p. 5145-5145,2018年03月23日,研究論文(学術雑誌)
 • Tracheobronchopathia Osteochondroplastica: A Cause of Difficult Tracheal Intubation.,Matsuki T,Takeda Y,Kida H,Kumanogoh A,Internal medicine (Tokyo, Japan),Vol. 57,No. 6,p. 909-910,2018年03月15日
 • SLE・抗リン脂質抗体症候群5 SLE血清中のMembrane vesicleはSTINGを介してtype-I IFN産生を誘導する,加藤 保宏,高松 漂太,熊ノ郷 淳,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 62回,p. 473-473,2018年03月
 • レポーター細胞のゲノム編集によるヒト自己免疫疾患研究の可能性,朴 正薫,加藤 保宏,小中 八郎,高松 漂太,熊ノ郷 淳,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 62回,p. 872-872,2018年03月
 • Combination Gemcitabine and WT1 Peptide Vaccination Improves Progression-Free Survival in Advanced Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: A Phase II Randomized Study.,Sumiyuki Nishida,Takeshi Ishikawa,Shinichi Egawa,Shigeo Koido,Hiroaki Yanagimoto,Jun Ishii,Yoshihide Kanno,Satoshi Kokura,Hiroaki Yasuda,Mari Saito Oba,Maho Sato,Soyoko Morimoto,Fumihiro Fujiki,Hidetoshi Eguchi,Hiroaki Nagano,Atsushi Kumanogoh,Michiaki Unno,Masanori Kon,Hideaki Shimada,Kei Ito,Sadamu Homma,Yoshihiro Oka,Satoshi Morita,Haruo Sugiyama,Cancer immunology research,Vol. 6,No. 3,p. 320-331,2018年03月,研究論文(学術雑誌)
 • Clinical response to PD-1 blockade correlates with a sub-fraction of peripheral central memory CD4+ T cells in patients with malignant melanoma.,Takeuchi Y,Tanemura A,Tada Y,Katayama I,Kumanogoh A,Nishikawa H,International immunology,Vol. 30,No. 1,p. 13-22,2018年02月03日
 • Roles of Lamtor1 in Macrophages, CD4+ T-cells, and Regulatory T-cells.,Tetsuya Kimura,Atsushi Kumanogoh,Masato Okada,Critical reviews in immunology,Vol. 38,No. 5,p. 403-414,2018年,研究論文(学術雑誌)
 • Beneficial effects of fingolimod in MS patients with high serum Sema4A levels.,Toru Koda,Akiko Namba,Yuji Nakatsuji,Masaaki Niino,Yusei Miyazaki,Tomoyuki Sugimoto,Makoto Kinoshita,Kazushiro Takata,Kazuya Yamashita,Mikito Shimizu,Toshiyuki Fukazawa,Atsushi Kumanogoh,Hideki Mochizuki,Tatsusada Okuno,PloS one,Vol. 13,No. 3,2018年,研究論文(学術雑誌)
 • Drug retention and discontinuation reasons between seven biologics in patients with rheumatoid arthritis -The ANSWER cohort study.,Kosuke Ebina,Motomu Hashimoto,Wataru Yamamoto,Akira Ohnishi,Daijiro Kabata,Toru Hirano,Ryota Hara,Masaki Katayama,Shuzo Yoshida,Koji Nagai,Yonsu Son,Hideki Amuro,Kengo Akashi,Takanori Fujimura,Makoto Hirao,Keiichi Yamamoto,Ayumi Shintani,Atsushi Kumanogoh,Hideki Yoshikawa,PloS one,Vol. 13,No. 3,2018年,研究論文(学術雑誌)
 • The role of semaphorins in immune responses and autoimmune rheumatic diseases.,Nishide M,Kumanogoh A,Nature reviews. Rheumatology,Vol. 14,No. 1,p. 19-31,2018年01月,研究論文(学術雑誌)
 • Quantitative pulmonary blood flow measurement using 15O-H2O PET with and without tissue fraction correction: a comparison study.,Keiko Matsunaga,Masahiro Yanagawa,Tomoyuki Otsuka,Haruhiko Hirata,Takashi Kijima,Atsushi Kumanogoh,Noriyuki Tomiyama,Eku Shimosegawa,Jun Hatazawa,EJNMMI research,Vol. 7,No. 1,p. 102-102,2017年12月22日,研究論文(学術雑誌)
 • ゲノム編集レポーター細胞を用いたヒト自己免疫疾患の研究,朴 正薫,加藤 保宏,小中 八郎,高松 漂太,熊ノ郷 淳,生命科学系学会合同年次大会,生命科学系学会合同年次大会運営事務局,Vol. 2017年度,p. [1P-1091],2017年12月
 • Screening of causative genes for fibrosis development in mice,Kiyoharu Fukushima,Takashi Satoh,Atsushi Kumanogoh,Shizuo Akira,2017年12月
 • The activated conformation of integrin β<sub>7</sub> is a novel multiple myeloma-specific target for CAR T cell therapy.,Hosen N,Matsunaga Y,Hasegawa K,Matsuno H,Nakamura Y,Makita M,Watanabe K,Yoshida M,Satoh K,Morimoto S,Fujiki F,Nakajima H,Nakata J,Nishida S,Tsuboi A,Oka Y,Manabe M,Ichihara H,Aoyama Y,Mugitani A,Nakao T,Hino M,Uchibori R,Ozawa K,Baba Y,Terakura S,Wada N,Morii E,Nishimura J,Takeda K,Oji Y,Sugiyama H,Takagi J,Kumanogoh A,Nature medicine,Vol. 23,No. 12,p. 1436-1443,2017年12月,研究論文(学術雑誌)
 • Gallbladder-derived surfactant protein D regulates gut commensal bacteria for maintaining intestinal homeostasis.,Sarashina-Kida H,Negishi H,Nishio J,Suda W,Nakajima Y,Yasui-Kato M,Iwaisako K,Kang S,Endo N,Yanai H,Asagiri M,Kida H,Hattori M,Kumanogoh A,Taniguchi T,Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,Vol. 114,No. 38,p. 10178-10183,2017年09月19日
 • Lamtor1 Is Critically Required for CD4+ T Cell Proliferation and Regulatory T Cell Suppressive Function.,Takashi Hosokawa,Tetsuya Kimura,Shigeyuki Nada,Tatsusada Okuno,Daisuke Ito,Sujin Kang,Satoshi Nojima,Kazuya Yamashita,Takeshi Nakatani,Yoshitomo Hayama,Yasuhiro Kato,Yuhei Kinehara,Masayuki Nishide,Norihisa Mikami,Syohei Koyama,Hyota Takamatsu,Daisuke Okuzaki,Naganari Ohkura,Shimon Sakaguchi,Masato Okada,Atsushi Kumanogoh,Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950),Vol. 199,No. 6,p. 2008-2019,2017年09月15日,研究論文(学術雑誌)
 • Carboplatin plus weekly nanoparticle albumin-bound paclitaxel in elderly patients with previously untreated advanced squamous non-small-cell lung cancer selected based on Mini Nutritional Assessment short-form scores: a multicenter phase 2 study.,Shiroyama T,Tamiya M,Minami S,Takata S,Masuhiro K,Futami-Nishijima Y,Uenami T,Mori M,Koba T,Matsuki T,Takimoto T,Suzuki H,Okamoto N,Komuta K,Hirashima T,Kumanogoh A,Kijima T,Cancer chemotherapy and pharmacology,Vol. 80,No. 3,p. 461-467,2017年09月
 • CUBIC pathology: three-dimensional imaging for pathological diagnosis.,Satoshi Nojima,Etsuo A Susaki,Kyotaro Yoshida,Hiroyoshi Takemoto,Naoto Tsujimura,Shohei Iijima,Ko Takachi,Yujiro Nakahara,Shinichiro Tahara,Kenji Ohshima,Masako Kurashige,Yumiko Hori,Naoki Wada,Jun-Ichiro Ikeda,Atsushi Kumanogoh,Eiichi Morii,Hiroki R Ueda,Scientific reports,Vol. 7,No. 1,p. 9269-9269,2017年08月24日,研究論文(学術雑誌)
 • Interleukin-17A Promotes Lung Tumor Progression through Neutrophil Attraction to Tumor Sites and Mediating Resistance to PD-1 Blockade.,Akbay EA,Koyama S,Liu Y,Dries R,Bufe LE,Silkes M,Alam MM,Magee DM,Jones R,Jinushi M,Kulkarni M,Carretero J,Wang X,Warner-Hatten T,Cavanaugh JD,Osa A,Kumanogoh A,Freeman GJ,Awad MM,Christiani DC,Bueno R,Hammerman PS,Dranoff G,Wong KK,Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer,Vol. 12,No. 8,p. 1268-1279,2017年08月
 • Semaphorin 4D inhibits neutrophil activation and is involved in the pathogenesis of neutrophil-mediated autoimmune vasculitis.,Masayuki Nishide,Satoshi Nojima,Daisuke Ito,Hyota Takamatsu,Shohei Koyama,Sujin Kang,Tetsuya Kimura,Keiko Morimoto,Takashi Hosokawa,Yoshitomo Hayama,Yuhei Kinehara,Yasuhiro Kato,Takeshi Nakatani,Yoshimitsu Nakanishi,Takeshi Tsuda,Jeong Hoon Park,Toru Hirano,Yoshihito Shima,Masashi Narazaki,Eiichi Morii,Atsushi Kumanogoh,Annals of the rheumatic diseases,Vol. 76,No. 8,p. 1440-1448,2017年08月,研究論文(学術雑誌)
 • Control of species-dependent cortico-motoneuronal connections underlying manual dexterity.,Gu Z,Kalambogias J,Yoshioka S,Han W,Li Z,Kawasawa YI,Pochareddy S,Li Z,Liu F,Xu X,Wijeratne HRS,Ueno M,Blatz E,Salomone J,Kumanogoh A,Rasin MR,Gebelein B,Weirauch MT,Sestan N,Martin JH,Yoshida Y,Science (New York, N.Y.),Vol. 357,No. 6349,p. 400-404,2017年07月28日
 • Trastuzumab emtansine suppresses the growth of HER2-positive small-cell lung cancer in preclinical models.,Morimura O,Minami T,Kijima T,Koyama S,Otsuka T,Kinehara Y,Osa A,Higashiguchi M,Miyake K,Nagatomo I,Hirata H,Iwahori K,Takimoto T,Takeda Y,Kida H,Kumanogoh A,Biochemical and biophysical research communications,Vol. 488,No. 4,p. 596-602,2017年07月08日,研究論文(学術雑誌)
 • Clarifying the biological significance of the CHK2 K373E somatic mutation discovered in The Cancer Genome Atlas database,Higashiguchi Masayoshi,Nagatomo Izumi,Kijima Takashi,Morimura Osamu,Miyake Kotaro,Minami Toshiyuki,Koyama Shohei,Hirata Haruhiko,Iwahori Kota,Takimoto Takayuki,Takeda Yoshito,Kida Hiroshi,Kumanogoh Atsushi,CANCER RESEARCH,Vol. 77,2017年07月
 • 線維症における新規のマクロファージサブタイプの同定,福島 清春,佐藤 荘,熊ノ郷 淳,審良 静男,2017年06月
 • Mouse model of Epstein-Barr virus LMP1- and LMP2A-driven germinal center B-cell lymphoproliferative disease.,Takeharu Minamitani,Yijie Ma,Hufeng Zhou,Hiroshi Kida,Chao-Yuan Tsai,Masanori Obana,Daisuke Okuzaki,Yasushi Fujio,Atsushi Kumanogoh,Bo Zhao,Hitoshi Kikutani,Elliott Kieff,Benjamin E Gewurz,Teruhito Yasui,Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,Vol. 114,No. 18,p. 4751-4756,2017年05月02日,研究論文(学術雑誌)
 • BATF2 inhibits immunopathological Th17 responses by suppressing Il23a expression during Trypanosoma cruzi infection.,Shoko Kitada,Hisako Kayama,Daisuke Okuzaki,Ritsuko Koga,Masao Kobayashi,Yasunobu Arima,Atsushi Kumanogoh,Masaaki Murakami,Masahito Ikawa,Kiyoshi Takeda,The Journal of experimental medicine,Vol. 214,No. 5,p. 1313-1331,2017年05月01日,研究論文(学術雑誌)
 • SLE・抗リン脂質抗体症候群 Stimulator of interferon genes(STING)はSLE患者血清によるtype-I IFN誘導において重要な役割を担っている,加藤 保宏,高松 漂太,熊ノ郷 淳,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 61回,p. 535-535,2017年03月
 • Regulation of intestinal homeostasis by the ulcerative colitis-associated gene RNF186.,Kosuke Fujimoto,Makoto Kinoshita,Hiroo Tanaka,Daisuke Okuzaki,Yosuke Shimada,Hisako Kayama,Ryu Okumura,Yoki Furuta,Masashi Narazaki,Atsushi Tamura,Shigetsugu Hatakeyama,Masahito Ikawa,Kiichiro Tsuchiya,Mamoru Watanabe,Atsushi Kumanogoh,Sachiko Tsukita,Kiyoshi Takeda,Mucosal Immunol,Vol. 10,No. 2,p. 446-459,2017年03月,研究論文(学術雑誌)
 • Regulation of intestinal homeostasis by the ulcerative colitis-associated gene RNF186.,Fujimoto K,Kinoshita M,Tanaka H,Okuzaki D,Shimada Y,Kayama H,Okumura R,Furuta Y,Narazaki M,Tamura A,Hatakeyama S,Ikawa M,Tsuchiya K,Watanabe M,Kumanogoh A,Tsukita S,Takeda K,Mucosal immunology,Vol. 10,No. 2,p. 446-459,2017年03月,研究論文(学術雑誌)
 • Erratum: Polarization of M2 macrophages requires Lamtor1 that integrates cytokine and amino-acid signals.,Kimura T,Nada S,Takegahara N,Okuno T,Nojima S,Kang S,Ito D,Morimoto K,Hosokawa T,Hayama Y,Mitsui Y,Sakurai N,Sarashina-Kida H,Nishide M,Maeda Y,Takamatsu H,Okuzaki D,Yamada M,Okada M,Kumanogoh A,Nature communications,Vol. 8,p. 14711-14711,2017年02月27日,研究論文(学術雑誌)
 • Classification of idiopathic interstitial pneumonias using anti-myxovirus resistance-protein 1 autoantibody.,Hamano Y,Kida H,Ihara S,Murakami A,Yanagawa M,Ueda K,Honda O,Tripathi LP,Arai T,Hirose M,Hamasaki T,Yano Y,Kimura T,Kato Y,Takamatsu H,Otsuka T,Minami T,Hirata H,Inoue K,Nagatomo I,Takeda Y,Mori M,Nishikawa H,Mizuguchi K,Kijima T,Kitaichi M,Tomiyama N,Inoue Y,Kumanogoh A,Scientific reports,Vol. 7,p. 43201-43201,2017年02月23日,研究論文(学術雑誌)
 • Rapid intracranial response to osimertinib, without radiotherapy, in nonsmall cell lung cancer patients harboring the EGFR T790M mutation: Two Case Reports.,Koba T,Kijima T,Takimoto T,Hirata H,Naito Y,Hamaguchi M,Otsuka T,Kuroyama M,Nagatomo I,Takeda Y,Kida H,Kumanogoh A,Medicine,Vol. 96,No. 6,2017年02月,研究論文(学術雑誌)
 • Identification of an atypical monocyte and committed progenitor involved in fibrosis.,Satoh T,Nakagawa K,Sugihara F,Kuwahara R,Ashihara M,Yamane F,Minowa Y,Fukushima K,Ebina I,Yoshioka Y,Kumanogoh A,Akira S,Nature,Vol. 541,No. 7635,p. 96-101,2017年01月05日,研究論文(学術雑誌)
 • Serum anti-citrullinated protein antibodies of a mother with rheumatoid arthritis pass through the placenta but do not cause arthritis in her neonate,T. Morita,Y. Shima,A. Kakigano,A. Ogata,A. Kumanogoh,SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY,TAYLOR & FRANCIS LTD,Vol. 46,No. 1,p. 85-86,2017年
 • アレルギー学からみた内科疾患:病態解明から新規治療の開発へ、司会者のことば,楠 進,熊ノ郷 淳,日本内科学会雑誌,Vol. 106,2017年,研究論文(学術雑誌)
 • Characterizing Semaphorin-Mediated Immune Responses Using an Antigen-Presentation Assay.,Satoshi Nojima,Atsushi Kumanogoh,Methods in molecular biology (Clifton, N.J.),Vol. 1493,p. 379-391,2017年,研究論文(学術雑誌)
 • Fungal ITS1 Deep-Sequencing Strategies to Reconstruct the Composition of a 26-Species Community and Evaluation of the Gut Mycobiota of Healthy Japanese Individuals.,Motooka D,Fujimoto K,Tanaka R,Yaguchi T,Gotoh K,Maeda Y,Furuta Y,Kurakawa T,Goto N,Yasunaga T,Narazaki M,Kumanogoh A,Horii T,Iida T,Takeda K,Nakamura S,Frontiers in microbiology,Vol. 8,p. 238-238,2017年,研究論文(学術雑誌)
 • Wilms' Tumor Gene 1 (WT1) Peptide Vaccine Therapy for Hematological Malignancies: From CTL Epitope Identification to Recent Progress in Clinical Studies Including a Cure-Oriented Strategy.,Yoshihiro Oka,Akihiro Tsuboi,Jun Nakata,Sumiyuki Nishida,Naoki Hosen,Atsushi Kumanogoh,Yusuke Oji,Haruo Sugiyama,Oncology research and treatment,Vol. 40,No. 11,p. 682-690,2017年,研究論文(学術雑誌)
 • Febuxostat ameliorates secondary progressive experimental autoimmune encephalomyelitis by restoring mitochondrial energy production in a GOT2-dependent manner.,Josephe A Honorat,Yuji Nakatsuji,Mikito Shimizu,Makoto Kinoshita,Hisae Sumi-Akamaru,Tsutomu Sasaki,Kazushiro Takata,Toru Koda,Akiko Namba,Kazuya Yamashita,Eri Sanda,Manabu Sakaguchi,Atsushi Kumanogoh,Takashi Shirakura,Mizuho Tamura,Saburo Sakoda,Hideki Mochizuki,Tatsusada Okuno,PloS one,Vol. 12,No. 11,2017年,研究論文(学術雑誌)
 • Clarifying the biological significance of the CHK2 K373E somatic mutation discovered in The Cancer Genome Atlas database.,Higashiguchi M,Nagatomo I,Kijima T,Morimura O,Miyake K,Minami T,Koyama S,Hirata H,Iwahori K,Takimoto T,Takeda Y,Kida H,Kumanogoh A,FEBS letters,Vol. 590,No. 23,p. 4275-4286,2016年12月
 • Syndecan-4 as a biomarker to predict clinical outcome for glioblastoma multiforme treated with WT1 peptide vaccine.,Satoshi Takashima,Yoshihiro Oka,Fumihiro Fujiki,Soyoko Morimoto,Hiroko Nakajima,Yoshiki Nakae,Jun Nakata,Sumiyuki Nishida,Naoki Hosen,Naoya Tatsumi,Kenji Mizuguchi,Naoya Hashimoto,Yusuke Oji,Akihiro Tsuboi,Atsushi Kumanogoh,Haruo Sugiyama,Future science OA,Vol. 2,No. 4,2016年12月,研究論文(学術雑誌)
 • CAPS1 RNA Editing Promotes Dense Core Vesicle Exocytosis.,Miyake K,Ohta T,Nakayama H,Doe N,Terao Y,Oiki E,Nagatomo I,Yamashita Y,Abe T,Nishikura K,Kumanogoh A,Hashimoto K,Kawahara Y,Cell reports,Vol. 17,No. 8,p. 2004-2014,2016年11月15日,研究論文(学術雑誌)
 • The role of Sema4A in angiogenesis, immune responses, carcinogenesis, and retinal systems.,Ito D,Kumanogoh A,Cell adhesion & migration,Vol. 10,No. 6,p. 692-699,2016年11月
 • Dysbiosis Contributes to Arthritis Development via Activation of Autoreactive T Cells in the Intestine.,Maeda Y,Kurakawa T,Umemoto E,Motooka D,Ito Y,Gotoh K,Hirota K,Matsushita M,Furuta Y,Narazaki M,Sakaguchi N,Kayama H,Nakamura S,Iida T,Saeki Y,Kumanogoh A,Sakaguchi S,Takeda K,Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.),Vol. 68,No. 11,p. 2646-2661,2016年11月,研究論文(学術雑誌)
 • Polarization of M2 macrophages requires Lamtor1 that integrates cytokine and amino-acid signals.,Tetsuya Kimura,Shigeyuki Nada,Noriko Takegahara,Tatsusada Okuno,Satoshi Nojima,Sujin Kang,Daisuke Ito,Keiko Morimoto,Takashi Hosokawa,Yoshitomo Hayama,Yuichi Mitsui,Natsuki Sakurai,Hana Sarashina-Kida,Masayuki Nishide,Yohei Maeda,Hyota Takamatsu,Daisuke Okuzaki,Masaki Yamada,Masato Okada,Atsushi Kumanogoh,Nature communications,Vol. 7,p. 13130-13130,2016年10月12日,研究論文(学術雑誌)
 • 多発性硬化症患者における血清Sema4A高値群の臨床的特徴と、IFN-β開始後5年間のNEDA達成率,南波 明子,奥野 龍禎,甲田 亨,宮崎 雄生,新野 正明,宮本 勝一,楠 進,熊ノ郷 淳,中辻 裕司,望月 秀樹,神経免疫学,日本神経免疫学会,Vol. 21,No. 1,p. 101-101,2016年09月
 • NMOsdにおいて血中Sema4Aは増加する,榊原 佳織,奥野 龍禎,甲田 亨,宮本 勝一,楠 進,宮崎 雄生,新野 正明,熊ノ郷 淳,望月 秀樹,仲辻 裕司,神経免疫学,日本神経免疫学会,Vol. 21,No. 1,p. 169-169,2016年09月
 • [113th Scientific Meeting of the Japanese Society of Internal Medicine: Symposium: Insight into the Mechanism of Diseases on New Perspective Arising in Internal Medicine: From Epigenetics to Organ Associations: A New Perspective in the Regulation of Immun,Ito D,Kumanogoh A,Nihon Naika Gakkai zasshi. The Journal of the Japanese Society of Internal Medicine,Vol. 105,No. 9,p. 1732-8,2016年09月
 • LRRK1 is critical in the regulation of B-cell responses and CARMA1-dependent NF-κB activation.,Morimoto K,Baba Y,Shinohara H,Kang S,Nojima S,Kimura T,Ito D,Yoshida Y,Maeda Y,Sarashina-Kida H,Nishide M,Hosokawa T,Kato Y,Hayama Y,Kinehara Y,Okuno T,Takamatsu H,Hirano T,Shima Y,Narazaki M,Kurosaki T,Toyofuku T,Kumanogoh A,Scientific reports,Vol. 6,p. 25738-25738,2016年05月11日,研究論文(学術雑誌)
 • Sialylation converts arthritogenic IgG into inhibitors of collagen-induced arthritis.,Yuhsuke Ohmi,Wataru Ise,Akira Harazono,Daisuke Takakura,Hidehiro Fukuyama,Yoshihiro Baba,Masashi Narazaki,Hirofumi Shoda,Nobunori Takahashi,Yuki Ohkawa,Shuting Ji,Fumihiro Sugiyama,Keishi Fujio,Atsushi Kumanogoh,Kazuhiko Yamamoto,Nana Kawasaki,Tomohiro Kurosaki,Yoshimasa Takahashi,Koichi Furukawa,Nature communications,Vol. 7,p. 11205-11205,2016年04月05日,研究論文(学術雑誌)
 • LRRK1 plays an essential role in B-cell responses by regulating BCR-dependent NF-kappa B signaling,Morimoto K,Baba Y,Shinohara H,Kurosaki T,Toyofuku T,Kumanogoh A,European Journal of Immunology,Vol. 46,p. 847-848,2016年,研究論文(学術雑誌)
 • Glycosylation Status of CD43 Protein Is Associated with Resistance of Leukemia Cells to CTL-Mediated Cytolysis.,Kana Hasegawa,Satomi Tanaka,Fumihiro Fujiki,Soyoko Morimoto,Katsuhiko Nakano,Hiroko Kinoshita,Atsushi Okumura,Yuka Fujioka,Rika Urakawa,Hiroko Nakajima,Naoya Tatsumi,Jun Nakata,Satoshi Takashima,Sumiyuki Nishida,Akihiro Tsuboi,Yoshihiro Oka,Yusuke Oji,Eiji Miyoshi,Takako Hirata,Atsushi Kumanogoh,Haruo Sugiyama,Naoki Hosen,PloS one,Vol. 11,No. 3,2016年,研究論文(学術雑誌)
 • Altered composition of gut microbiota in rheumatoid arthritis patients.,Maeda Y,Kumanogoh A,Takeda K,Nihon Rinsho Men'eki Gakkai kaishi = Japanese journal of clinical immunology,Vol. 39,No. 1,p. 59-63,2016年,研究論文(学術雑誌)
 • Structure of the Plexin Ectodomain Bound by Semaphorin-Mimicking Antibodies.,Suzuki K,Tsunoda H,Omiya R,Matoba K,Baba T,Suzuki S,Segawa H,Kumanogoh A,Iwasaki K,Hattori K,Takagi J,PloS one,Vol. 11,No. 6,2016年
 • The Proportion of Regulatory T Cells in Patients with Rheumatoid Arthritis: A Meta-Analysis.,Morita T,Shima Y,Wing JB,Sakaguchi S,Ogata A,Kumanogoh A,PloS one,Vol. 11,No. 9,2016年
 • [Semaphorins as treatment targets for cartilage and bone damage caused by rheumatoid arthritis].,Yoshida Y,Kumanogoh A,Clinical calcium,Vol. 25,No. 12,p. 1795-800,2015年12月
 • Optimization of Treatment Intervals of Tocilizumab and Golimumab By Measuring Serum Trough Levels in Rheumatoid Arthritis Patients,Yoshinobu Matsuura,Masashi Narazaki,Masayuki Nishide,Yasuhiro Kato,Hideki Yorifuji,Toru Hirano,Yoshihito Shima,Toshio Tanaka,Atsushi Ogata,Atsushi Kumanogoh,ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY,WILEY-BLACKWELL,Vol. 67,p. 815-816,2015年10月,研究論文(その他学術会議資料等)
 • NMO臨床 NMOsdにおいて血中Sema4Aは増加する,奥野 龍禎,甲田 亨,宮本 勝一,南波 明子,木下 允,高田 和城,楠 進,熊ノ郷 淳,中辻 裕司,望月 秀樹,神経免疫学,日本神経免疫学会,Vol. 20,No. 1,p. 83-83,2015年09月
 • Leucine-Rich Repeat Kinase 1 Regulates Autophagy through Turning On TBC1D2-Dependent Rab7 Inactivation.,Toyofuku T,Morimoto K,Sasawatari S,Kumanogoh A,Molecular and cellular biology,Vol. 35,No. 17,p. 3044-58,2015年09月01日,研究論文(学術雑誌)
 • mTOR Complex Signaling through the SEMA4A-Plexin B2 Axis Is Required for Optimal Activation and Differentiation of CD8+ T Cells.,Daisuke Ito,Satoshi Nojima,Masayuki Nishide,Tatsusada Okuno,Hyota Takamatsu,Sujin Kang,Tetsuya Kimura,Yuji Yoshida,Keiko Morimoto,Yohei Maeda,Takashi Hosokawa,Toshihiko Toyofuku,Jun Ohshima,Daisuke Kamimura,Masahiro Yamamoto,Masaaki Murakami,Eiichi Morii,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka,Atsushi Kumanogoh,Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950),Vol. 195,No. 3,p. 934-43,2015年08月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Two distinct effector memory cell populations of WT1 (Wilms' tumor gene 1)-specific cytotoxic T lymphocytes in acute myeloid leukemia patients.,Nakae Y,Oka Y,Fujiki F,Morimoto S,Kamiya T,Takashima S,Nakata J,Nishida S,Nakajima H,Hosen N,Tsuboi A,Kyo T,Oji Y,Mizuguchi K,Kumanogoh A,Sugiyama H,Cancer immunology, immunotherapy : CII,Vol. 64,No. 7,p. 791-804,2015年07月,研究論文(学術雑誌)
 • Semaphorin 4D Contributes to Rheumatoid Arthritis by Inducing Inflammatory Cytokine Production: Pathogenic and Therapeutic Implications.,Yuji Yoshida,Atsushi Ogata,Sujin Kang,Kousuke Ebina,Kenrin Shi,Satoshi Nojima,Tetsuya Kimura,Daisuke Ito,Keiko Morimoto,Masayuki Nishide,Takashi Hosokawa,Toru Hirano,Yoshihito Shima,Masashi Narazaki,Hideki Tsuboi,Yukihiko Saeki,Tetsuya Tomita,Toshio Tanaka,Atsushi Kumanogoh,Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.),Vol. 67,No. 6,p. 1481-90,2015年06月,研究論文(学術雑誌)
 • Interleukin-6/interleukin-21 signaling axis is critical in the pathogenesis of pulmonary arterial hypertension.,Hashimoto-Kataoka T,Hosen N,Sonobe T,Arita Y,Yasui T,Masaki T,Minami M,Inagaki T,Miyagawa S,Sawa Y,Murakami M,Kumanogoh A,Yamauchi-Takihara K,Okumura M,Kishimoto T,Komuro I,Shirai M,Sakata Y,Nakaoka Y,Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,Vol. 112,No. 20,p. E2677-86-86,2015年05月19日
 • Semaphorin-Plexin Signaling Controls Mitotic Spindle Orientation during Epithelial Morphogenesis and Repair.,Xia J,Swiercz JM,Bañón-Rodríguez I,Matković I,Federico G,Sun T,Franz T,Brakebusch CH,Kumanogoh A,Friedel RH, Martín-Belmonte F,Gröne HJ,Offermanns S,Worzfeld T,Developmental cell,Vol. 33,No. 3,p. 299-313,2015年05月04日
 • CD16+CD56+ cells are a potential culprit for hematuria in IgA nephropathy.,Hirotsugu Iwatani,Yasuyuki Nagasawa,Ryohei Yamamoto,Kenichiro Iio,Masayuki Mizui,Arata Horii,Tadashi Kitahara,Hidenori Inohara,Atsushi Kumanogoh,Enyu Imai,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka,Clinical and experimental nephrology,Vol. 19,No. 2,p. 216-24,2015年04月,研究論文(学術雑誌)
 • 関節リウマチの治療 生物学的製剤(TNF阻害薬以外) 生物学的製剤血中トラフ濃度測定による投与間隔の最適化の検討,松浦 良信,楢崎 雅司,依藤 秀樹,加藤 保宏,西出 真之,菱谷 好洋,平野 亨,嶋 良仁,仲 哲治,田中 敏郎,緒方 篤,熊ノ郷 淳,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 59回,p. 323-323,2015年03月
 • Favorable response to trastuzumab plus irinotecan combination therapy in two patients with HER2-positive relapsed small-cell lung cancer.,Kinehara Y,Minami T,Kijima T,Hoshino S,Morimura O,Otsuka T,Hayama Y,Fukushima K,Takeuchi Y,Higashiguchi M,Miyake K,Hirata H,Nagatomo I,Inoue K,Takeda Y,Kida H,Kumanogoh A,Lung cancer (Amsterdam, Netherlands),Vol. 87,No. 3,p. 321-5,2015年03月,研究論文(学術雑誌)
 • CD72 negatively regulates mouse mast cell functions and down-regulates the expression of KIT and FcεRIα.,Kataoka TR,Kumanogoh A,Fukuishi N,Ueshima C,Hirata M,Moriyoshi K,Tsuruyama T,Haga H,International immunology,Vol. 27,No. 2,p. 95-103,2015年02月
 • Semaphorin 4D induces vaginal epithelial cell apoptosis to control mouse postnatal vaginal tissue remodeling.,Ito T,Bai T,Tanaka T,Yoshida K,Ueyama T,Miyajima M,Negishi T,Kawasaki T,Takamatsu H,Kikutani H,Kumanogoh A,Yukawa K,Molecular medicine reports,Vol. 11,No. 2,p. 829-36,2015年02月,研究論文(学術雑誌)
 • Semaphorins in the immune system,Satoshi Nojima,Atsushi Kumanogoh,Semaphorins: A Diversity of Emerging Physiological and Pathological Activities,Springer Japan,p. 137-158,2015年01月01日,論文集(書籍)内論文
 • Expansion of range of joint motion following treatment of systemic sclerosis with tocilizumab.,Shima Y,Hosen N,Hirano T,Arimitsu J,Nishida S,Hagihara K,Narazaki M,Ogata A,Tanaka T,Kishimoto T,Kumanogoh A,Modern rheumatology,Vol. 25,No. 1,p. 134-7,2015年01月
 • Dapsone hypersensitivity syndrome-related lung injury without eosinophilia in the bronchoalveolar lavage fluid.,Kinehara Y,Kijima T,Inoue K,Hirata H,Takeuchi Y,Fukushima K,Hayama Y,Higashiguchi M,Morimura O,Miyake K,Minami T,Nagatomo I,Takeda Y,Kida H,Kumanogoh A,Internal medicine (Tokyo, Japan),Vol. 54,No. 7,p. 827-31,2015年,研究論文(学術雑誌)
 • An Immunocompetent Mouse Model for MLL/AF9 Leukemia Reveals the Potential of Spontaneous Cytotoxic T-Cell Response to an Antigen Expressed in Leukemia Cells.,Kana Hasegawa,Satomi Tanaka,Fumihiro Fujiki,Soyoko Morimoto,Hiroko Nakajima,Naoya Tatsumi,Jun Nakata,Satoshi Takashima,Sumiyuki Nishida,Akihiro Tsuboi,Yoshihiro Oka,Yusuke Oji,Atsushi Kumanogoh,Haruo Sugiyama,Naoki Hosen,PloS one,Vol. 10,No. 12,2015年,研究論文(学術雑誌)
 • 血清Sema4A高値を示るNMO spectrum disordersの特徴,奥野 龍禎,甲田 亨,宮本 勝一,中辻 裕司,高田 和城,木下 允,楠 進,熊ノ郷 淳,望月 秀樹,臨床神経学,(一社)日本神経学会,Vol. 54,No. Suppl.,p. S151-S151,2014年12月
 • Comprehensive exploration of autoantibody in Behçet's disease: a novel autoantibody to claudin-1, an essential protein for tight junctions, is identified.,Morishima A,Hirano T,Nishikawa H,Nakai K,Sakaguchi S,Kumanogoh A,Joint, bone, spine : revue du rhumatisme,Vol. 81,No. 6,p. 546-8,2014年12月
 • Development of microscopic polyangiitis-related pulmonary fibrosis in a patient with autoimmune pulmonary alveolar proteinosis.,Kinehara Y,Kida H,Inoue Y,Hirose M,Nakabayashi A,Takeuchi Y,Hayama Y,Fukushima K,Hirata H,Inoue K,Minami T,Nagatomo I,Takeda Y,Funakoshi T,Kijima T,Kumanogoh A,BMC pulmonary medicine,Vol. 14,p. 172-172,2014年11月04日,研究論文(学術雑誌)
 • Germline variants in the SEMA4A gene predispose to familial colorectal cancer type X.,Eduard Schulz,Petra Klampfl,Stefanie Holzapfel,Andreas R Janecke,Peter Ulz,Wilfried Renner,Karl Kashofer,Satoshi Nojima,Anita Leitner,Armin Zebisch,Albert Wölfler,Sybille Hofer,Armin Gerger,Sigurd Lax,Christine Beham-Schmid,Verena Steinke,Ellen Heitzer,Jochen B Geigl,Christian Windpassinger,Gerald Hoefler,Michael R Speicher,C Richard Boland,Atsushi Kumanogoh,Heinz Sill,Nature communications,Vol. 5,p. 5191-5191,2014年10月13日,研究論文(学術雑誌)
 • A retrospective study of prognostic factors in patients with interstitial pneumonia receiving long-term oxygen therapy.,Higashiguchi M,Kijima T,Sumikawa H,Honda O,Minami T,Hirata H,Inoue K,Nagatomo I,Takeda Y,Kida H,Tomiyama N,Kumanogoh A,Lung,Vol. 192,No. 5,p. 729-37,2014年10月
 • Vaccination strategies to improve outcome of hematopoietic stem cell transplant in leukemia patients: early evidence and future prospects.,Hosen N,Maeda T,Hashii Y,Tsuboi A,Nishida S,Nakata J,Nakae Y,Takashima S,Oji Y,Oka Y,Kumanogoh A,Sugiyama H,Expert review of hematology,Vol. 7,No. 5,p. 671-81,2014年10月,研究論文(学術雑誌)
 • 血清Sema4A高値を示すNMO sdの特徴について,奥野 龍禎,甲田 亨,宮本 勝一,高田 和城,オノラ・ジョセフ,楠 進,熊ノ郷 淳,中辻 裕司,望月 秀樹,神経免疫学,日本神経免疫学会,Vol. 19,No. 1,p. 113-113,2014年09月
 • 進行期膵癌患者に対するオキシコドン注射液(オキファスト注)の有用性の検討,西田 純幸,高島 聡士,西岡 紘治,加藤 保宏,松浦 良信,前田 奈緒,新谷 栄子,平野 亨,岡 芳弘,表 八洋子,熊ノ郷 淳,日本緩和医療学会学術大会プログラム・抄録集,(NPO)日本緩和医療学会,Vol. 19回,p. 269-269,2014年06月
 • In vivo eradication of MLL/ENL leukemia cells by NK cells in the absence of adaptive immunity,J. Nakata,K. Nakano,A. Okumura,Y. Mizutani,H. Kinoshita,M. Iwai,K. Hasegawa,S. Morimoto,F. Fujiki,N. Tatsumi,H. Nakajima,Y. Nakae,S. Nishida,A. Tsuboi,Y. Oji,Y. Oka,H. Sugiyama,A. Kumanogoh,N. Hosen,LEUKEMIA,NATURE PUBLISHING GROUP,Vol. 28,No. 6,p. 1316-1325,2014年06月,研究論文(学術雑誌)
 • Plexin-A1 is required for Toll-like receptor-mediated microglial activation in the development of lipopolysaccharide-induced encephalopathy.,Ito T,Yoshida K,Negishi T,Miyajima M,Takamatsu H,Kikutani H,Kumanogoh A,Yukawa K,International journal of molecular medicine,Vol. 33,No. 5,p. 1122-30,2014年05月,研究論文(学術雑誌)
 • Sema4A inhibits the therapeutic effect of IFN-β in EAE.,Koda T,Okuno T,Takata K,Honorat JA,Kinoshita M,Tada S,Moriya M,Sakoda S,Mochizuki H,Kumanogoh A,Nakatsuji Y,Journal of neuroimmunology,Vol. 268,No. 1-2,p. 43-9,2014年03月15日,研究論文(学術雑誌)
 • 関節リウマチの実地臨床におけるトシリズマブ皮下注の臨床経過 治験との比較、再投与症例の観察,加藤 保宏,平野 亨,菱谷 好洋,緒方 篤,田中 敏郎,熊ノ郷 淳,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 58回,p. 613-613,2014年03月
 • トシリズマブの期間短縮投与で寛解に至った高疾患活動性関節リウマチの症例,松浦 良信,楢崎 雅司,加藤 保宏,細川 貴司,西岡 紘治,嶋 良仁,緒方 篤,熊ノ郷 淳,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 58回,p. 613-613,2014年03月
 • Wilms Tumor Gene ( WT1) Peptide- based Cancer Vaccine Combined With Gemcitabine for Patients With Advanced Pancreatic Cancer,Sumiyuki Nishida,Shigeo Koido,Yutaka Takeda,Sadamu Homma,Hideo Komita,Akitaka Takahara,Satoshi Morita,Toshinori Ito,Soyoko Morimoto,Kazuma Hara,Akihiro Tsuboi,Yoshihiro Oka,Satoru Yanagisawa,Yoichi Toyama,Masahiro Ikegami,Toru Kitagawa,Hidetoshi Eguchi,Hiroshi Wada,Hiroaki Nagano,Jun Nakata,Yoshiki Nakae,Naoki Hosen,Yusuke Oji,Toshio Tanaka,Ichiro Kawase,Atsushi Kumanogoh,Junichi Sakamoto,Yuichiro Doki,Masaki Mori,Toshifumi Ohkusa,Hisao Tajiri,Haruo Sugiyama,JOURNAL OF IMMUNOTHERAPY,LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS,Vol. 37,No. 2,p. 105-114,2014年02月,研究論文(学術雑誌)
 • Protection against colitis by CD100-dependent modulation of intraepithelial gamma delta T lymphocyte function,T. F. Meehan,D. A. Witherden,C-H Kim,K. Sendaydiego,I. Ye,O. Garijo,H. K. Komori,A. Kumanogoh,H. Kikutani,L. Eckmann,W. L. Havran,MUCOSAL IMMUNOLOGY,NATURE PUBLISHING GROUP,Vol. 7,No. 1,p. 134-142,2014年01月,研究論文(学術雑誌)
 • Community-acquired, hospital-acquired, and healthcare-associated pneumonia caused by Pseudomonas aeruginosa.,Fujii A,Seki M,Higashiguchi M,Tachibana I,Kumanogoh A,Tomono K,Respiratory medicine case reports,Vol. 12,p. 30-3,2014年,研究論文(学術雑誌)
 • Rapidly progressive pneumonia caused by Cryptococcus neoformans in the patient of granulomatosis with polyangiitis.,Nakabayashi A,Seki M,Hirano T,Hirata H,Tomono K,Kumanogoh A,Respiratory medicine case reports,Vol. 13,p. 13-5,2014年,研究論文(学術雑誌)
 • [The role of semaphorin family in immune systems].,Daisuke Ito,Satoshi Nojima,Atsushi Kumanogoh,Nihon Rinsho Men'eki Gakkai kaishi = Japanese journal of clinical immunology,Vol. 37,No. 1,p. 1-10,2014年,研究論文(学術雑誌)
 • Efficacy and safety of pirfenidone for idiopathic pulmonary fibrosis.,Takeda Y,Tsujino K,Kijima T,Kumanogoh A,Patient preference and adherence,Vol. 8,p. 361-70,2014年
 • Estrogen-dependent proteolytic cleavage of semaphorin 4D and plexin-B1 enhances semaphorin 4D-induced apoptosis during postnatal vaginal remodeling in pubescent mice.,Ito T,Bai T,Tanaka T,Yoshida K,Ueyama T,Miyajima M,Negishi T,Kawasaki T,Takamatsu H,Kikutani H,Kumanogoh A,Yukawa K,PloS one,Vol. 9,No. 5,2014年,研究論文(学術雑誌)
 • NMO spectrum disordersにおける血清Sema4Aについての検討,奥野 龍禎,甲田 亨,宮本 勝一,中辻 裕司,高田 和城,Honorat Josephe,木下 允,楠 進,熊ノ郷 淳,望月 秀樹,神経免疫学,日本神経免疫学会,Vol. 18,No. 1,p. 112-112,2013年11月
 • A retrospective analysis of 335 Japanese lung cancer patients who responded to initial gefitinib treatment,K. Nishino,F. Imamura,S. Morita,M. Mori,K. Komuta,T. Kijima,Y. Namba,T. Kumagai,S. Yamamoto,I. Tachibana,Y. Nakazawa,J. Uchida,S. Minami,R. Takahashi,Y. Yano,T. Okuyama,A. Kumanogoh,Lung Cancer,Vol. 82,No. 2,p. 299-304,2013年11月,研究論文(学術雑誌)
 • Molecular mechanism underlying the antiproliferative effect of suppressor of cytokine signaling-1 in non-small-cell lung cancer cells.,Shimada K,Serada S,Fujimoto M,Nomura S,Nakatsuka R,Harada E,Iwahori K,Tachibana I,Takahashi T,Kumanogoh A,Kishimoto T,Naka T,Cancer science,Vol. 104,No. 11,p. 1483-91,2013年11月,研究論文(学術雑誌)
 • Immunological functions of the neuropilins and plexins as receptors for semaphorins.,Kumanogoh A,Kikutani H,Nature reviews. Immunology,Vol. 13,No. 11,p. 802-14,2013年11月
 • CD72 regulates the growth of KIT-mutated leukemia cell line Kasumi-1.,Kataoka TR,Kumanogoh A,Hirata M,Moriyoshi K,Ueshima C,Kawahara M,Tsuruyama T,Haga H,Scientific reports,Vol. 3,p. 2861-2861,2013年10月04日
 • Validation of noninvasive morphological and diffusion imaging in mouse emphysema by micro-computed tomography and hyperpolarized (129)Xe magnetic resonance imaging.,Tetsumoto S,Takeda Y,Imai H,Kimura A,Jin Y,Nakanishi K,Maeda Y,Kuhara H,Tsujino K,Iwasaki T,Shigeta H,Kondo Y,Ito M,Minami T,Hirata H,Takahashi R,Kohmo S,Nagatomo I,Inoue K,Kida H,Kijima T,Tachibana I,Maeda N,Funahashi T,Shimomura I,Fujiwara H,Kumanogoh A,American journal of respiratory cell and molecular biology,Vol. 49,No. 4,p. 592-600,2013年10月,研究論文(学術雑誌)
 • Polymorphisms of CYP2D6 gene and gefitinib-induced hepatotoxicity.,Takimoto T,Kijima T,Otani Y,Nonen S,Namba Y,Mori M,Yokota S,Minami S,Komuta K,Uchida J,Imamura F,Furukawa M,Tsuruta N,Fujio Y,Azuma J,Tachibana I,Kumanogoh A,Clinical lung cancer,Vol. 14,No. 5,p. 502-7,2013年09月
 • Maintenance of complete remission after allogeneic stem cell transplantation in leukemia patients treated with Wilms tumor 1 peptide vaccine,T. Maeda,N. Hosen,K. Fukushima,A. Tsuboi,S. Morimoto,T. Matsui,H. Sata,J. Fujita,K. Hasegawa,S. Nishida,J. Nakata,Y. Nakae,S. Takashima,H. Nakajima,F. Fujiki,N. Tatsumi,T. Kondo,M. Hino,Y. Oji,Y. Oka,Y. Kanakura,A. Kumanogoh,H. Sugiyama,Blood Cancer Journal,Vol. 3,No. 8,2013年08月,研究論文(学術雑誌)
 • Favorable responses to tocilizumab in two patients with cancer-related cachexia.,Hirata H,Tetsumoto S,Kijima T,Kida H,Kumagai T,Takahashi R,Otani Y,Inoue K,Kuhara H,Shimada K,Nagatomo I,Takeda Y,Goya S,Yoshizaki K,Kawase I,Tachibana I,Kishimoto T,Kumanogoh A,Journal of pain and symptom management,Vol. 46,No. 2,p. e9-e13-e13,2013年08月
 • Echinoderm microtubule-associated protein-like 4 (EML4)-anaplastic lymphoma kinase (ALK) rearrangement in congenital pulmonary airway malformation.,Tetsumoto S,Kijima T,Morii E,Goya S,Minami T,Hirata H,Takahashi R,Kohmo S,Inoue K,Nagatomo I,Takeda Y,Kida H,Tachibana I,Kumanogoh A,Clinical lung cancer,Vol. 14,No. 4,p. 457-60,2013年07月
 • Functional human Th17 clones with WT1-specific helper activity.,Tachino S,Fujiki F,Oka Y,Tsuboi A,Morimoto S,Lin YH,Tamanaka T,Kondo K,Nakajima H,Nishida S,Hosen N,Oji Y,Kumanogoh A,Sugiyama H,Cancer immunology, immunotherapy : CII,Vol. 62,No. 4,p. 801-10,2013年04月,研究論文(学術雑誌)
 • HLA-DPB1*05: 01-restricted WT1332-specific TCR-transduced CD4+ T lymphocytes display a helper activity for WT1-specific CTL induction and a cytotoxicity against leukemia cells.,Lin Y,Fujiki F,Katsuhara A,Oka Y,Tsuboi A,Aoyama N,Tanii S,Nakajima H,Tatsumi N,Morimoto S,Tamanaka T,Tachino S,Hosen N,Nishida S,Oji Y,Kumanogoh A,Sugiyama H,Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md. : 1997),Vol. 36,No. 3,p. 159-70,2013年04月,研究論文(学術雑誌)
 • Semaphorins in bone development, homeostasis, and disease.,Kang S,Kumanogoh A,Seminars in cell & developmental biology,Vol. 24,No. 3,p. 163-71,2013年03月
 • Dynamic visualization of RANKL and Th17-mediated osteoclast function.,Kikuta J,Wada Y,Kowada T,Wang Z,Sun-Wada GH,Nishiyama I,Mizukami S,Maiya N,Yasuda H,Kumanogoh A,Kikuchi K,Germain RN,Ishii M,The Journal of clinical investigation,Vol. 123,No. 2,p. 866-73,2013年02月,研究論文(学術雑誌)
 • [Immune semaphorins and allergic diseases].,Morihana T,Kumanogoh A,Arerugi = [Allergy],Vol. 62,No. 2,p. 155-62,2013年02月
 • Deletion of tetraspanin CD9 diminishes lymphangiogenesis in vivo and in vitro.,Takeo Iwasaki,Yoshito Takeda,Kazuichi Maruyama,Yasuyuki Yokosaki,Kazuyuki Tsujino,Satoshi Tetsumoto,Hanako Kuhara,Kaori Nakanishi,Yasushi Otani,Yingji Jin,Satoshi Kohmo,Haruhiko Hirata,Ryo Takahashi,Mayumi Suzuki,Koji Inoue,Izumi Nagatomo,Sho Goya,Takashi Kijima,Toru Kumagai,Isao Tachibana,Ichiro Kawase,Atsushi Kumanogoh,The Journal of biological chemistry,Vol. 288,No. 4,p. 2118-31,2013年01月25日,研究論文(学術雑誌)
 • Retention of tocilizumab and anti-tumour necrosis factor drugs in the treatment of rheumatoid arthritis,Y. Hishitani,A. Ogata,Y. Shima,T. Hirano,K. Ebina,Y. Kunugiza,K. Shi,M. Narazaki,K. Hagihara,T. Tomita,H. Yoshikawa,T. Tanaka,A. Kumanogoh,SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY,INFORMA HEALTHCARE,Vol. 42,No. 4,p. 253-259,2013年,研究論文(学術雑誌)
 • An inhibitory role for Sema4A in antigen-specific allergic asthma.,Tetsuo Morihana,Sho Goya,Masayuki Mizui,Teruhito Yasui,Durubaka V R Prasad,Atsushi Kumanogoh,Manabu Tamura,Takashi Shikina,Yohei Maeda,Yoriko Iwamoto,Hidenori Inohara,Hitoshi Kikutani,Journal of clinical immunology,Vol. 33,No. 1,p. 200-9,2013年01月,研究論文(学術雑誌)
 • Involvement of STAT3 in immune evasion during lung tumorigenesis.,Kida H,Ihara S,Kumanogoh A,Oncoimmunology,Vol. 2,No. 1,2013年01月01日
 • Drug-induced thrombotic thrombocytopenic purpura successfully treated with recombinant human soluble thrombomodulin.,Nishijima Y,Hirata H,Himeno A,Kida H,Matsumoto M,Takahashi R,Otani Y,Inoue K,Nagatomo I,Takeda Y,Kijima T,Tachibana I,Fujimura Y,Kumanogoh A,Internal medicine (Tokyo, Japan),Vol. 52,No. 10,p. 1111-4,2013年
 • Calretinin mediates apoptosis in small cell lung cancer cells expressing tetraspanin CD9.,He P,Kuhara H,Tachibana I,Jin Y,Takeda Y,Tetsumoto S,Minami T,Kohmo S,Hirata H,Takahashi R,Inoue K,Nagatomo I,Kida H,Kijima T,Naka T,Morii E,Kawase I,Kumanogoh A,FEBS open bio,Vol. 3,p. 225-30,2013年
 • Interleukin-16 promotes cardiac fibrosis and myocardial stiffening in heart failure with preserved ejection fraction.,Tamaki S,Mano T,Sakata Y,Ohtani T,Takeda Y,Kamimura D,Omori Y,Tsukamoto Y,Ikeya Y,Kawai M,Kumanogoh A,Hagihara K,Ishii R,Higashimori M,Kaneko M,Hasuwa H,Miwa T,Yamamoto K,Komuro I,PloS one,Vol. 8,No. 7,2013年,研究論文(学術雑誌)
 • Overcoming chemoresistance of small-cell lung cancer through stepwise HER2-targeted antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity and VEGF-targeted antiangiogenesis.,Minami T,Kijima T,Kohmo S,Arase H,Otani Y,Nagatomo I,Takahashi R,Miyake K,Higashiguchi M,Morimura O,Ihara S,Tsujino K,Hirata H,Inoue K,Takeda Y,Kida H,Tachibana I,Kumanogoh A,Scientific reports,Vol. 3,p. 2669-2669,2013年
 • Statins decrease lung inflammation in mice by upregulating tetraspanin CD9 in macrophages.,Jin Y,Tachibana I,Takeda Y,He P,Kang S,Suzuki M,Kuhara H,Tetsumoto S,Tsujino K,Minami T,Iwasaki T,Nakanishi K,Kohmo S,Hirata H,Takahashi R,Inoue K,Nagatomo I,Kida H,Kijima T,Ito M,Saya H,Kumanogoh A,PloS one,Vol. 8,No. 9,2013年,研究論文(学術雑誌)
 • DNA damage in rheumatoid arthritis: an age-dependent increase in the lipid peroxidation-derived DNA adduct, heptanone-etheno-2'-deoxycytidine.,Ogawa M,Matsuda T,Ogata A,Hamasaki T,Kumanogoh A,Toyofuku T,Tanaka T,Autoimmune diseases,Vol. 2013,p. 183487-183487,2013年,研究論文(学術雑誌)
 • Tocilizumab for the treatment of patients with refractory Takayasu arteritis.,Nakaoka Y,Higuchi K,Arita Y,Otsuki M,Yamamoto K,Hashimoto-Kataoka T,Yasui T,Ikeoka K,Ohtani T,Sakata Y,Shima Y,Kumanogoh A,Yamauchi-Takihara K,Tanaka T,Kishimoto T,Komuro I,International heart journal,Vol. 54,No. 6,p. 405-11,2013年
 • A point mutation in Semaphorin 4A associates with defective endosomal sorting and causes retinal degeneration.,Satoshi Nojima,Toshihiko Toyofuku,Hiroyuki Kamao,Chie Ishigami,Jun Kaneko,Tatsusada Okuno,Hyota Takamatsu,Daisuke Ito,Sujin Kang,Tetsuya Kimura,Yuji Yoshida,Keiko Morimoto,Yohei Maeda,Atsushi Ogata,Masahito Ikawa,Eiichi Morii,Katsuyuki Aozasa,Junichi Takagi,Masayo Takahashi,Atsushi Kumanogoh,Nature communications,Vol. 4,p. 1406-1406,2013年,研究論文(学術雑誌)
 • Phase II tailored S-1 regimen study of first-line chemotherapy in elderly patients with advanced and recurrent non-small cell lung cancer.,Shiroyama T,Kijima T,Komuta K,Yamamoto S,Minami S,Ogata Y,Okafuji K,Imamura F,Hirashima T,Tachibana I,Kawase I,Kumanogoh A,Cancer chemotherapy and pharmacology,Vol. 70,No. 6,p. 783-9,2012年12月
 • Recognition of a natural WT1 epitope by a modified WT1 peptide-specific T-cell receptor.,Tamanaka T,Oka Y,Fujiki F,Tsuboi A,Katsuhara A,Nakajima H,Hosen N,Nishida S,Lin YH,Tachino S,Akatsuka Y,Kuzushima K,Oji Y,Kumanogoh A,Sugiyama H,Anticancer research,Vol. 32,No. 12,p. 5201-9,2012年12月,研究論文(学術雑誌)
 • Suppression of metastases of small cell lung cancer cells in mice by a peptidic CXCR4 inhibitor TF14016.,Otani Y,Kijima T,Kohmo S,Oishi S,Minami T,Nagatomo I,Takahashi R,Hirata H,Suzuki M,Inoue K,Takeda Y,Kida H,Tachibana I,Fujii N,Kumanogoh A,FEBS letters,Vol. 586,No. 20,p. 3639-44,2012年10月19日
 • CD138-negative clonogenic cells are plasma cells but not B cells in some multiple myeloma patients,N. Hosen,Y. Matsuoka,S. Kishida,J. Nakata,Y. Mizutani,K. Hasegawa,A. Mugitani,H. Ichihara,Y. Aoyama,S. Nishida,A. Tsuboi,F. Fujiki,N. Tatsumi,H. Nakajima,M. Hino,T. Kimura,K. Yata,M. Abe,Y. Oka,Y. Oji,A. Kumanogoh,H. Sugiyama,LEUKEMIA,NATURE PUBLISHING GROUP,Vol. 26,No. 9,p. 2135-2141,2012年09月,研究論文(学術雑誌)
 • [Regulation of immune responses by immune semaphorins].,Daisuke Ito,Satoshi Nojima,Atsushi Kumanogoh,Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine,Vol. 70,No. 9,p. 1633-43,2012年09月,研究論文(学術雑誌)
 • The CD100 receptor interacts with its plexin B2 ligand to regulate epidermal γδ T cell function.,Witherden DA,Watanabe M,Garijo O,Rieder SE,Sarkisyan G,Cronin SJ,Verdino P,Wilson IA,Kumanogoh A,Kikutani H,Teyton L,Fischer WH,Havran WL,Immunity,Vol. 37,No. 2,p. 314-25,2012年08月24日
 • Dynamism of immune reactions and regulation.,Kurosaki T,Saito T,Kumanogoh A,Takeda K,Kaisho T,International immunology,Vol. 24,No. 8,p. 473-5,2012年08月
 • Tetraspanin CD151 protects against pulmonary fibrosis by maintaining epithelial integrity.,Tsujino K,Takeda Y,Arai T,Shintani Y,Inagaki R,Saiga H,Iwasaki T,Tetsumoto S,Jin Y,Ihara S,Minami T,Suzuki M,Nagatomo I,Inoue K,Kida H,Kijima T,Ito M,Kitaichi M,Inoue Y,Tachibana I,Takeda K,Okumura M,Hemler ME,Kumanogoh A,American journal of respiratory and critical care medicine,Vol. 186,No. 2,p. 170-80,2012年07月15日
 • Inhibitory roles of signal transducer and activator of transcription 3 in antitumor immunity during carcinogen-induced lung tumorigenesis.,Ihara S,Kida H,Arase H,Tripathi LP,Chen YA,Kimura T,Yoshida M,Kashiwa Y,Hirata H,Fukamizu R,Inoue R,Hasegawa K,Goya S,Takahashi R,Minami T,Tsujino K,Suzuki M,Kohmo S,Inoue K,Nagatomo I,Takeda Y,Kijima T,Mizuguchi K,Tachibana I,Kumanogoh A,Cancer research,Vol. 72,No. 12,p. 2990-9,2012年06月15日
 • Optic chiasm presentation of Semaphorin6D in the context of Plexin-A1 and Nr-CAM promotes retinal axon midline crossing.,Kuwajima T,Yoshida Y,Takegahara N,Petros TJ,Kumanogoh A,Jessell TM,Sakurai T,Mason C,Neuron,Vol. 74,No. 4,p. 676-90,2012年05月24日
 • Elevation of Sema4A implicates Th cell skewing and the efficacy of IFN-β therapy in multiple sclerosis.,Nakatsuji Y,Okuno T,Moriya M,Sugimoto T,Kinoshita M,Takamatsu H,Nojima S,Kimura T,Kang S,Ito D,Nakagawa Y,Toyofuku T,Takata K,Nakano M,Kubo M,Suzuki S,Matsui-Hasumi A,Uto-Konomi A,Ogata A,Mochizuki H,Sakoda S,Kumanogoh A,Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950),Vol. 188,No. 10,p. 4858-65,2012年05月15日,研究論文(学術雑誌)
 • Osteoprotection by semaphorin 3A.,Hayashi M,Nakashima T,Taniguchi M,Kodama T,Kumanogoh A,Takayanagi H,Nature,Vol. 485,No. 7396,p. 69-74,2012年05月03日
 • Endosomal sorting by Semaphorin 4A in retinal pigment epithelium supports photoreceptor survival.,Toshihiko Toyofuku,Satoshi Nojima,Takako Ishikawa,Hyota Takamatsu,Tohru Tsujimura,Akiyoshi Uemura,Junko Matsuda,Takaharu Seki,Atsushi Kumanogoh,Genes & development,Vol. 26,No. 8,p. 816-29,2012年04月15日,研究論文(学術雑誌)
 • A case of Behçet's disease treated with a humanized anti-interleukin-6 receptor antibody, tocilizumab.,Hirano T,Ohguro N,Hohki S,Hagihara K,Shima Y,Narazaki M,Ogata A,Yoshizaki K,Kumanogoh A,Kishimoto T,Tanaka T,Modern rheumatology,Vol. 22,No. 2,p. 298-302,2012年04月
 • HER2 as therapeutic target for overcoming ATP-binding cassette transporter-mediated chemoresistance in small cell lung cancer.,Minami T,Kijima T,Otani Y,Kohmo S,Takahashi R,Nagatomo I,Hirata H,Suzuki M,Inoue K,Takeda Y,Kida H,Tachibana I,Kumanogoh A,Molecular cancer therapeutics,Vol. 11,No. 4,p. 830-41,2012年04月
 • Biased usage of T cell receptor β-chain variable region genes of Wilms' tumor gene (WT1)-specific CD8+ T cells in patients with solid tumors and healthy donors.,Soyoko Morimoto,Yoshihiro Oka,Akihiro Tsuboi,Yukie Tanaka,Fumihiro Fujiki,Hiroko Nakajima,Naoki Hosen,Sumiyuki Nishida,Jun Nakata,Yoshiki Nakae,Motohiko Maruno,Akira Myoui,Takayuki Enomoto,Shuichi Izumoto,Mitsugu Sekimoto,Naoki Kagawa,Naoya Hashimoto,Toshiki Yoshimine,Yusuke Oji,Atsushi Kumanogoh,Haruo Sugiyama,Cancer Sci.,Vol. 103,No. 3,p. 408-414,2012年03月,研究論文(学術雑誌)
 • Biased usage of T cell receptor β-chain variable region genes of Wilms' tumor gene (WT1)-specific CD8+ T cells in patients with solid tumors and healthy donors.,Morimoto S,Oka Y,Tsuboi A,Tanaka Y,Fujiki F,Nakajima H,Hosen N,Nishida S,Nakata J,Nakae Y,Maruno M,Myoui A,Enomoto T,Izumoto S,Sekimoto M,Kagawa N,Hashimoto N,Yoshimine T,Oji Y,Kumanogoh A,Sugiyama H,Cancer science,Vol. 103,No. 3,p. 408-14,2012年03月,研究論文(学術雑誌)
 • Diverse roles for semaphorin-plexin signaling in the immune system.,Takamatsu H,Kumanogoh A,Trends in immunology,Vol. 33,No. 3,p. 127-35,2012年03月,研究論文(学術雑誌)
 • Intestinal epithelial cell-derived semaphorin 7A negatively regulates development of colitis via αvβ1 integrin.,Kang S,Okuno T,Takegahara N,Takamatsu H,Nojima S,Kimura T,Yoshida Y,Ito D,Ohmae S,You DJ,Toyofuku T,Jang MH,Kumanogoh A,Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950),Vol. 188,No. 3,p. 1108-16,2012年02月01日,研究論文(学術雑誌)
 • MS17-1 抗百日咳毒素抗体(抗PT抗体)は咳患者全体の7-8%で陽性であり,陽性者の半数は急性咳嗽であった(MS17 その他2,ミニシンポジウム,第24回日本アレルギー学会春季臨床大会),山口 統彦,二木 俊江,原 紘子,中西 香織,河面 聡,田村 慶朗,源 誠二郎,石原 英樹,川瀬 一郎,熊ノ郷 淳,アレルギー,一般社団法人 日本アレルギー学会,Vol. 61,No. 3,p. 503-503,2012年
 • Therapeutic implications of tocilizumab, a humanized anti-interleukin-6 receptor antibody, for various immune-mediated diseases: An update review,Toshio Tanaka,Atsushi Ogata,Yoshihito Shima,Masashi Narazaki,Atsushi Kumanogoh,Tadamitsu Kishimoto,Current Rheumatology Reviews,Bentham Science Publishers B.V.,Vol. 8,No. 3,p. 209-226,2012年,研究論文(学術雑誌)
 • Psoriatic arthritis in two patients with an inadequate response to treatment with tocilizumab.,Ogata A,Umegaki N,Katayama I,Kumanogoh A,Tanaka T,Joint, bone, spine : revue du rhumatisme,Vol. 79,No. 1,p. 85-7,2012年01月
 • Early [18F]fluorodeoxyglucose positron emission tomography at two days of gefitinib treatment predicts clinical outcome in patients with adenocarcinoma of the lung.,Ryo Takahashi,Haruhiko Hirata,Isao Tachibana,Eku Shimosegawa,Atsuo Inoue,Izumi Nagatomo,Yoshito Takeda,Hiroshi Kida,Sho Goya,Takashi Kijima,Mitsuhiro Yoshida,Toru Kumagai,Atsushi Kumanogoh,Meinoshin Okumura,Jun Hatazawa,Ichiro Kawase,Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research,Vol. 18,No. 1,p. 220-8,2012年01月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Adiponectin: a novel link between adipocytes and COPD.,Takeda Y,Nakanishi K,Tachibana I,Kumanogoh A,Vitamins and hormones,Vol. 90,p. 419-35,2012年,研究論文(学術雑誌)
 • Pathological role of interleukin-6 in psoriatic arthritis.,Ogata A,Kumanogoh A,Tanaka T,Arthritis,Vol. 2012,p. 713618-713618,2012年
 • Tocilizumab, a humanized anti-interleukin-6 receptor antibody, for the treatment of autoimmune disorders,Toshio Tanaka,Keisuke Hagihara,Yoshihito Shima,Masashi Narazaki,Atsushi Ogata,Atsushi Kumanogoh,DRUG DEVELOPMENT RESEARCH,WILEY,Vol. 72,No. 8,p. 717-732,2011年12月,研究論文(学術雑誌)
 • The role of immune semaphorins in multiple sclerosis.,Tatsusada Okuno,Yuji Nakatsuji,Atsushi Kumanogoh,FEBS letters,Vol. 585,No. 23,p. 3829-35,2011年12月01日,研究論文(学術雑誌)
 • [Involvement of semaphorins in immune regulations].,Takamatsu H,Kumanogoh A,Seikagaku. The Journal of Japanese Biochemical Society,Vol. 83,No. 12,p. 1103-9,2011年12月,研究論文(学術雑誌)
 • The action of Semaphorin7A on thalamocortical axon branching.,Fukunishi A,Maruyama T,Zhao H,Tiwari M,Kang S,Kumanogoh A,Yamamoto N,Journal of neurochemistry,Vol. 118,No. 6,p. 1008-15,2011年09月
 • Ectopic myelinating oligodendrocytes in the dorsal spinal cord as a consequence of altered semaphorin 6D signaling inhibit synapse formation.,Leslie JR,Imai F,Fukuhara K,Takegahara N,Rizvi TA,Friedel RH,Wang F,Kumanogoh A,Yoshida Y,Development (Cambridge, England),Vol. 138,No. 18,p. 4085-95,2011年09月
 • [WT1 peptide-based immunotherapy for the treatment of malignancies: focusing on hematological neoplasms].,Oka Y,Tsuboi A,Nishida S,Hosen N,Nakata J,Hashii Y,Maeda T,Oji Y,Kumanogoh A,Sugiyama H,[Rinsho ketsueki] The Japanese journal of clinical hematology,Vol. 52,No. 5,p. 235-42,2011年05月,研究論文(学術雑誌)
 • A molecular mechanism that regulates medially oriented axonal growth of upper layer neurons in the developing neocortex.,Zhao H,Maruyama T,Hattori Y,Sugo N,Takamatsu H,Kumanogoh A,Shirasaki R,Yamamoto N,The Journal of comparative neurology,Vol. 519,No. 5,p. 834-48,2011年04月01日,研究論文(学術雑誌)
 • RGMa modulates T cell responses and is involved in autoimmune encephalomyelitis.,Muramatsu R,Kubo T,Mori M,Nakamura Y,Fujita Y,Akutsu T,Okuno T,Taniguchi J,Kumanogoh A,Yoshida M,Mochizuki H,Kuwabara S,Yamashita T,Nature medicine,Vol. 17,No. 4,p. 488-94,2011年04月,研究論文(学術雑誌)
 • Identification of semaphorin 4B as a negative regulator of basophil-mediated immune responses.,Yukinobu Nakagawa,Hyota Takamatsu,Tatsusada Okuno,Sujin Kang,Satoshi Nojima,Tetsuya Kimura,Tatsuki R Kataoka,Masahito Ikawa,Toshihiko Toyofuku,Ichiro Katayama,Atsushi Kumanogoh,Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950),Vol. 186,No. 5,p. 2881-8,2011年03月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Semaphorin 4C and 4G are ligands of Plexin-B2 required in cerebellar development.,Maier V,Jolicoeur C,Rayburn H,Takegahara N,Kumanogoh A,Kikutani H,Tessier-Lavigne M,Wurst W,Friedel RH,Molecular and cellular neurosciences,Vol. 46,No. 2,p. 419-31,2011年02月
 • Control of bone resorption by semaphorin 4D is dependent on ovarian function.,Dacquin R,Domenget C,Kumanogoh A,Kikutani H,Jurdic P,Machuca-Gayet I,PloS one,Vol. 6,No. 10,2011年
 • The lactic acid bacterium Pediococcus acidilactici suppresses autoimmune encephalomyelitis by inducing IL-10-producing regulatory T cells.,Kazushiro Takata,Makoto Kinoshita,Tatsusada Okuno,Masayuki Moriya,Tohru Kohda,Josephe A Honorat,Tomoyuki Sugimoto,Atsushi Kumanogoh,Hisako Kayama,Kiyoshi Takeda,Saburo Sakoda,Yuji Nakatsuji,PloS one,Vol. 6,No. 11,2011年,研究論文(学術雑誌)
 • Diminished contact-dependent reinforcement of Syk activation underlies impaired thrombus growth in mice lacking Semaphorin 4D.,Wannemacher KM,Zhu L,Jiang H,Fong KP,Stalker TJ,Lee D,Tran AN,Neeves KB,Maloney S,Kumanogoh A,Kikutani H,Hammer DA,Diamond SL,Brass LF,Blood,Vol. 116,No. 25,p. 5707-15,2010年12月16日
 • Integral roles of a guanine nucleotide exchange factor, FARP2, in osteoclast podosome rearrangements.,Noriko Takegahara,Sujin Kang,Satoshi Nojima,Hyota Takamatsu,Tatsusada Okuno,Hitoshi Kikutani,Toshihiko Toyofuku,Atsushi Kumanogoh,FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology,Vol. 24,No. 12,p. 4782-92,2010年12月,研究論文(学術雑誌)
 • Th1 cells promote neurite outgrowth from cortical neurons via a mechanism dependent on semaphorins.,Ishii H,Kubo T,Kumanogoh A,Yamashita T,Biochemical and biophysical research communications,Vol. 402,No. 1,p. 168-72,2010年11月05日
 • Structural basis for semaphorin signalling through the plexin receptor.,Nogi T,Yasui N,Mihara E,Matsunaga Y,Noda M,Yamashita N,Toyofuku T,Uchiyama S,Goshima Y,Kumanogoh A,Takagi J,Nature,Vol. 467,No. 7319,p. 1123-7,2010年10月28日,研究論文(学術雑誌)
 • Roles of Sema4D and Plexin-B1 in tumor progression.,Ch'ng ES,Kumanogoh A,Molecular cancer,Vol. 9,p. 251-251,2010年09月21日
 • Deletion of Sema4D gene reduces intimal neovascularization and plaque growth in apolipoprotein E-deficient mice.,Yukawa K,Tanaka T,Kishino M,Yoshida K,Takeuchi N,Ito T,Takamatsu H,Kikutani H,Kumanogoh A,International journal of molecular medicine,Vol. 26,No. 1,p. 39-44,2010年07月,研究論文(学術雑誌)
 • Semaphorins guide the entry of dendritic cells into the lymphatics by activating myosin II.,Hyota Takamatsu,Noriko Takegahara,Yukinobu Nakagawa,Michio Tomura,Masahiko Taniguchi,Roland H Friedel,Helen Rayburn,Marc Tessier-Lavigne,Yutaka Yoshida,Tatsusada Okuno,Masayuki Mizui,Sujin Kang,Satoshi Nojima,Tohru Tsujimura,Yuji Nakatsuji,Ichiro Katayama,Toshihiko Toyofuku,Hitoshi Kikutani,Atsushi Kumanogoh,Nature immunology,Vol. 11,No. 7,p. 594-600,2010年07月,研究論文(学術雑誌)
 • The study of cytokines by Japanese researchers: a historical perspective.,Kumanogoh A,Ogata M,International immunology,Vol. 22,No. 5,p. 341-5,2010年05月
 • Anti-aquaporin-4 antibody induces astrocytic cytotoxicity in the absence of CNS antigen-specific T cells.,Makoto Kinoshita,Yuji Nakatsuji,Takashi Kimura,Masayuki Moriya,Kazushiro Takata,Tatsusada Okuno,Atsushi Kumanogoh,Koji Kajiyama,Hiroo Yoshikawa,Saburo Sakoda,Biochemical and biophysical research communications,Vol. 394,No. 1,p. 205-10,2010年03月26日,研究論文(学術雑誌)
 • CD72 negatively regulates KIT-mediated responses in human mast cells.,Kataoka TR,Kumanogoh A,Bandara G,Metcalfe DD,Gilfillan AM,Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950),Vol. 184,No. 5,p. 2468-75,2010年03月01日
 • Regulation of immune cell responses by semaphorins and their receptors.,Takamatsu H,Okuno T,Kumanogoh A,Cellular & molecular immunology,Vol. 7,No. 2,p. 83-8,2010年03月,研究論文(学術雑誌)
 • A midline switch of receptor processing regulates commissural axon guidance in vertebrates.,Nawabi H,Briançon-Marjollet A,Clark C,Sanyas I,Takamatsu H,Okuno T,Kumanogoh A,Bozon M,Takeshima K,Yoshida Y,Moret F,Abouzid K,Castellani V,Genes & development,Vol. 24,No. 4,p. 396-410,2010年02月15日,研究論文(学術雑誌)
 • Sema4A induces cell morphological changes through B-type plexin-mediated signaling.,Yukawa K,Tanaka T,Yoshida K,Takeuchi N,Ito T,Takamatsu H,Kikutani H,Kumanogoh A,International journal of molecular medicine,Vol. 25,No. 2,p. 225-30,2010年02月,研究論文(学術雑誌)
 • Roles of Sema4D-plexin-B1 interactions in the central nervous system for pathogenesis of experimental autoimmune encephalomyelitis.,Tatsusada Okuno,Yuji Nakatsuji,Masayuki Moriya,Hyota Takamatsu,Satoshi Nojima,Noriko Takegahara,Toshihiko Toyofuku,Yukinobu Nakagawa,Sujin Kang,Roland H Friedel,Saburo Sakoda,Hitoshi Kikutani,Atsushi Kumanogoh,Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950),Vol. 184,No. 3,p. 1499-506,2010年02月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Semaphorins and their receptors: novel features of neural guidance molecules.,Kumanogoh A,Kikutani H,Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and biological sciences,Vol. 86,No. 6,p. 611-20,2010年
 • Neuromyelitis optica: Passive transfer to rats by human immunoglobulin.,Makoto Kinoshita,Yuji Nakatsuji,Takashi Kimura,Masayuki Moriya,Kazushiro Takata,Tatsusada Okuno,Atsushi Kumanogoh,Koji Kajiyama,Hiroo Yoshikawa,Saburo Sakoda,Biochemical and biophysical research communications,Vol. 386,No. 4,p. 623-7,2009年09月04日,研究論文(学術雑誌)
 • Endogenous CD100 promotes glomerular injury and macrophage recruitment in experimental crescentic glomerulonephritis.,Li M,O'Sullivan KM,Jones LK,Lo C,Semple T,Kumanogoh A,Kikutani H,Holdsworth SR,Kitching R,Immunology,Vol. 128,No. 1,p. 114-22,2009年09月
 • Disruption of SEMA4D ameliorates platelet hypersensitivity in dyslipidemia and confers protection against the development of atherosclerosis.,Zhu L,Stalker TJ,Fong KP,Jiang H,Tran A,Crichton I,Lee EK,Neeves KB,Maloney SF,Kikutani H,Kumanogoh A,Pure E,Diamond SL,Brass LF,Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology,Vol. 29,No. 7,p. 1039-45,2009年07月
 • [New paradigm on host defence mechanisms].,Kumanogoh A,Takeda K,Tanpakushitsu kakusan koso. Protein, nucleic acid, enzyme,Vol. 54,No. 8 Suppl,p. 1073-5,2009年06月
 • [Immune semaphorins: involvement of semaphorins in various phases of immune responses].,Takegahara N,Kumanogoh A,Tanpakushitsu kakusan koso. Protein, nucleic acid, enzyme,Vol. 54,No. 8 Suppl,p. 1101-7,2009年06月
 • Sema4D/CD100 deficiency leads to superior performance in mouse motor behavior.,Yukawa K,Tanaka T,Takeuchi N,Iso H,Li L,Kohsaka A,Waki H,Miyajima M,Maeda M,Kikutani H,Kumanogoh A,The Canadian journal of neurological sciences. Le journal canadien des sciences neurologiques,Vol. 36,No. 3,p. 349-55,2009年05月
 • Astrocytic necrosis is induced by anti-aquaporin-4 antibody-positive serum.,Makoto Kinoshita,Yuji Nakatsuji,Masayuki Moriya,Tatsusada Okuno,Atsushi Kumanogoh,Misa Nakano,Toshiyuki Takahashi,Kazuo Fujihara,Keiko Tanaka,Saburo Sakoda,Neuroreport,Vol. 20,No. 5,p. 508-12,2009年03月25日,研究論文(学術雑誌)
 • Signal adaptor DAP10 associates with MDL-1 and triggers osteoclastogenesis in cooperation with DAP12.,Inui M,Kikuchi Y,Aoki N,Endo S,Maeda T,Sugahara-Tobinai A,Fujimura S,Nakamura A,Kumanogoh A,Colonna M,Takai T,Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,Vol. 106,No. 12,p. 4816-21,2009年03月24日,研究論文(学術雑誌)
 • Sema4D/CD100 DEFICIENCY LEADS TO SUPERIOR PERFORMANCE IN MOUSE MOTOR BEHAVIOR,Kazunori Yukawa,Tetsuji Tanaka,Noriko Takeuchi,Hiroyuki Iso,Li Li,Akira Kohsaka,Hidefumi Waki,Masayasu Miyajima,Masanobu Maeda,Hitoshi Kikutani,Atsushi Kumanogoh,JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES,SPRINGER TOKYO,Vol. 59,No. 3,p. 483-483,2009年
 • Immune semaphorins: novel features of neural guidance molecules.,Masayuki Mizui,Atsushi Kumanogoh,Hitoshi Kikutani,Journal of clinical immunology,Vol. 29,No. 1,p. 1-11,2009年01月,研究論文(学術雑誌)
 • Plexin A3 and plexin A4 convey semaphorin signals during facial nerve development.,Schwarz Q,Waimey KE,Golding M,Takamatsu H,Kumanogoh A,Fujisawa H,Cheng HJ,Ruhrberg C,Developmental biology,Vol. 324,No. 1,p. 1-9,2008年12月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Involvement of Sema4A in the progression of experimental autoimmune myocarditis.,Nobuhiko Makino,Toshihiko Toyofuku,Noriko Takegahara,Hyota Takamatsu,Tatsusada Okuno,Yukinobu Nakagawa,Sujin Kang,Satoshi Nojima,Masatsugu Hori,Hitoshi Kikutani,Atsushi Kumanogoh,FEBS letters,Vol. 582,No. 28,p. 3935-40,2008年11月26日,研究論文(学術雑誌)
 • Repulsive and attractive semaphorins cooperate to direct the navigation of cardiac neural crest cells.,Toyofuku T,Yoshida J,Sugimoto T,Yamamoto M,Makino N,Takamatsu H,Takegahara N,Suto F,Hori M,Fujisawa H,Kumanogoh A,Kikutani H,Developmental biology,Vol. 321,No. 1,p. 251-62,2008年09月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Edaravone, a free radical scavenger, ameliorates experimental autoimmune encephalomyelitis.,Masayuki Moriya,Yuji Nakatsuji,Katsuichi Miyamoto,Tatsusada Okuno,Makoto Kinoshita,Atsushi Kumanogoh,Susumu Kusunoki,Saburo Sakoda,Neuroscience letters,Vol. 440,No. 3,p. 323-6,2008年08月08日,研究論文(学術雑誌)
 • Tumor angiogenesis and progression are enhanced by Sema4D produced by tumor-associated macrophages.,Sierra JR,Corso S,Caione L,Cepero V,Conrotto P,Cignetti A,Piacibello W,Kumanogoh A,Kikutani H,Comoglio PM,Tamagnone L,Giordano S,The Journal of experimental medicine,Vol. 205,No. 7,p. 1673-85,2008年07月07日
 • Bimodal regulation of T cell-mediated immune responses by TIM-4.,Masayuki Mizui,Takashi Shikina,Hisashi Arase,Kazuhiro Suzuki,Teruhito Yasui,Paul D Rennert,Atsushi Kumanogoh,Hitoshi Kikutani,International immunology,Vol. 20,No. 5,p. 695-708,2008年05月,研究論文(学術雑誌)
 • Plexin-A4 negatively regulates T lymphocyte responses.,Midori Yamamoto,Kazuhiro Suzuki,Tatsusada Okuno,Takehiro Ogata,Noriko Takegahara,Hyota Takamatsu,Masayuki Mizui,Masahiko Taniguchi,Alain Chédotal,Fumikazu Suto,Hajime Fujisawa,Atsushi Kumanogoh,Hitoshi Kikutani,International immunology,Vol. 20,No. 3,p. 413-20,2008年03月,研究論文(学術雑誌)
 • Semaphorins and their receptors in immune cell interactions.,Suzuki K,Kumanogoh A,Kikutani H,Nature immunology,Vol. 9,No. 1,p. 17-23,2008年01月
 • A novel role for the semaphorin Sema4D in the induction of allo-responses.,Duran-Struuck R,Tawara I,Lowler K,Clouthier SG,Weisiger E,Rogers C,Luker G,Kumanogoh A,Liu C,Ferrara JL,Reddy P,Biology of blood and marrow transplantation : journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation,Vol. 13,No. 11,p. 1294-1303,2007年11月
 • CD83 influences cell-surface MHC class II expression on B cells and other antigen-presenting cells.,Kuwano Y,Prazma CM,Yazawa N,Watanabe R,Ishiura N,Kumanogoh A,Okochi H,Tamaki K,Fujimoto M,Tedder TF,International immunology,Vol. 19,No. 8,p. 977-92,2007年08月,研究論文(学術雑誌)
 • Tim2 is expressed in mouse fetal hepatocytes and regulates their differentiation.,Watanabe N,Tanaka M,Suzuki K,Kumanogoh A,Kikutani H,Miyajima A,Hepatology (Baltimore, Md.),Vol. 45,No. 5,p. 1240-9,2007年05月
 • Semaphorin 7A initiates T-cell-mediated inflammatory responses through alpha1beta1 integrin.,Suzuki K,Okuno T,Yamamoto M,Pasterkamp RJ,Takegahara N,Takamatsu H,Kitao T,Takagi J,Rennert PD,Kolodkin AL,Kumanogoh A,Kikutani H,Nature,Vol. 446,No. 7136,p. 680-4,2007年04月05日,研究論文(学術雑誌)
 • Semaphorin-4A, an activator for T-cell-mediated immunity, suppresses angiogenesis via Plexin-D1.,Toyofuku T,Yabuki M,Kamei J,Kamei M,Makino N,Kumanogoh A,Hori M,The EMBO journal,Vol. 26,No. 5,p. 1373-84,2007年03月07日,研究論文(学術雑誌)
 • Regulated surface expression and shedding support a dual role for semaphorin 4D in platelet responses to vascular injury.,Zhu L,Bergmeier W,Wu J,Jiang H,Stalker TJ,Cieslak M,Fan R,Boumsell L,Kumanogoh A,Kikutani H,Tamagnone L,Wagner DD,Milla ME,Brass LF,Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,Vol. 104,No. 5,p. 1621-6,2007年01月30日
 • Immune semaphorins: increasing members and their diverse roles.,Kikutani H,Suzuki K,Kumanogoh A,Advances in immunology,Vol. 93,p. 121-43,2007年
 • CD100 enhances dendritic cell and CD4+ cell activation leading to pathogenetic humoral responses and immune complex glomerulonephritis.,Li M,O'Sullivan KM,Jones LK,Semple T,Kumanogoh A,Kikutani H,Holdsworth SR,Kitching AR,Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950),Vol. 177,No. 5,p. 3406-12,2006年09月01日
 • Plexin-A1 and its interaction with DAP12 in immune responses and bone homeostasis.,Noriko Takegahara,Hyota Takamatsu,Toshihiko Toyofuku,Tohru Tsujimura,Tatsusada Okuno,Kazunori Yukawa,Masayuki Mizui,Midori Yamamoto,Durbaka V R Prasad,Kazuhiro Suzuki,Masaru Ishii,Kenta Terai,Masayuki Moriya,Yuji Nakatsuji,Saburo Sakoda,Shintaro Sato,Shizuo Akira,Kiyoshi Takeda,Masanori Inui,Toshiyuki Takai,Masahito Ikawa,Masaru Okabe,Atsushi Kumanogoh,Hitoshi Kikutani,Nature cell biology,Vol. 8,No. 6,p. 615-22,2006年06月,研究論文(学術雑誌)
 • [Semaphorins in immune responses: involvement of Sema4A in T-cell priming and Th1/Th2 regulation].,Suzuki K,Kumanogoh A,Seikagaku. The Journal of Japanese Biochemical Society,Vol. 78,No. 2,p. 141-5,2006年02月
 • FARP2 triggers signals for Sema3A-mediated axonal repulsion.,Toyofuku T,Yoshida J,Sugimoto T,Zhang H,Kumanogoh A,Hori M,Kikutani H,Nature neuroscience,Vol. 8,No. 12,p. 1712-9,2005年12月,研究論文(学術雑誌)
 • Requirement for CD100-CD72 interactions in fine-tuning of B-cell antigen receptor signaling and homeostatic maintenance of the B-cell compartment.,Atsushi Kumanogoh,Takashi Shikina,Chie Watanabe,Noriko Takegahara,Kazuhiro Suzuki,Midori Yamamoto,Hyota Takamatsu,Durbaka V R Prasad,Masayuki Mizui,Toshihiko Toyofuku,Manabu Tamura,Dai Watanabe,Jane R Parnes,Hitoshi Kikutani,International immunology,Vol. 17,No. 10,p. 1277-82,2005年10月,研究論文(学術雑誌)
 • [Involvement of semaphorins in autoimmunity].,Takamatsu H,Kumanogoh A,Nihon Rinsho Men'eki Gakkai kaishi = Japanese journal of clinical immunology,Vol. 28,No. 5,p. 327-32,2005年10月,研究論文(学術雑誌)
 • Semaphorins: a new class of immunoregulatory molecules.,Takegahara N,Kumanogoh A,Kikutani H,Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences,Vol. 360,No. 1461,p. 1673-80,2005年09月29日
 • Loss of dopaminergic neurons by the induction of inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 via CD 40: relevance to Parkinson's disease.,Tatsusada Okuno,Yuji Nakatsuji,Atsushi Kumanogoh,Masayuki Moriya,Hiroshi Ichinose,Hisae Sumi,Harutoshi Fujimura,Hitoshi Kikutani,Saburo Sakoda,Journal of neuroscience research,Vol. 81,No. 6,p. 874-82,2005年09月15日,研究論文(学術雑誌)
 • Semaphorin 4A induces growth cone collapse of hippocampal neurons in a Rho/Rho-kinase-dependent manner.,Yukawa K,Tanaka T,Bai T,Ueyama T,Owada-Makabe K,Tsubota Y,Maeda M,Suzuki K,Kikutani H,Kumanogoh A,International journal of molecular medicine,Vol. 16,No. 1,p. 115-8,2005年07月,研究論文(学術雑誌)
 • [Involvement of semaphorins in immunoregulation].,Masayuki Mizui,Atsushi Kumanogoh,Nihon Rinsho Men'eki Gakkai kaishi = Japanese journal of clinical immunology,Vol. 28,No. 3,p. 109-16,2005年06月,研究論文(学術雑誌)
 • Nonredundant roles of Sema4A in the immune system: defective T cell priming and Th1/Th2 regulation in Sema4A-deficient mice.,Atsushi Kumanogoh,Takashi Shikina,Kazuhiro Suzuki,Satoshi Uematsu,Kazunori Yukawa,Shin-Ichiro Kashiwamura,Hiroko Tsutsui,Midori Yamamoto,Hyota Takamatsu,Elizabeth P Ko-Mitamura,Noriko Takegahara,Satoko Marukawa,Isao Ishida,Hiroshi Morishita,Durbaka V R Prasad,Manabu Tamura,Masayuki Mizui,Toshihiko Toyofuku,Shizuo Akira,Kiyoshi Takeda,Masaru Okabe,Hitoshi Kikutani,Immunity,Vol. 22,No. 3,p. 305-16,2005年03月,研究論文(学術雑誌)
 • Guidance of myocardial patterning in cardiac development by Sema6D reverse signalling.,Toyofuku T,Zhang H,Kumanogoh A,Takegahara N,Yabuki M,Harada K,Hori M,Kikutani H,Nature cell biology,Vol. 6,No. 12,p. 1204-11,2004年12月,研究論文(学術雑誌)
 • Woodchuck interleukin-6 gene: structure, characterization, and biologic activity.,Li DH,Kumanogoh A,Cao TM,Parnes JR,Cullen JM,Gene,Vol. 342,No. 1,p. 157-64,2004年11月10日
 • Induction of cyclooxygenase-2 in reactive glial cells by the CD40 pathway: relevance to amyotrophic lateral sclerosis.,Tatsusada Okuno,Yuji Nakatsuji,Atsushi Kumanogoh,Ken Koguchi,Masayuki Moriya,Harutoshi Fujimura,Hitoshi Kikutani,Saburo Sakoda,Journal of neurochemistry,Vol. 91,No. 2,p. 404-12,2004年10月,研究論文(学術雑誌)
 • Dual roles of Sema6D in cardiac morphogenesis through region-specific association of its receptor, Plexin-A1, with off-track and vascular endothelial growth factor receptor type 2.,Toyofuku T,Zhang H,Kumanogoh A,Takegahara N,Suto F,Kamei J,Aoki K,Yabuki M,Hori M,Fujisawa H,Kikutani H,Genes & development,Vol. 18,No. 4,p. 435-47,2004年02月15日,研究論文(学術雑誌)
 • The transmembrane semaphorin Sema4D/CD100, an inhibitor of axonal growth, is expressed on oligodendrocytes and upregulated after CNS lesion.,Moreau-Fauvarque C,Kumanogoh A,Camand E,Jaillard C,Barbin G,Boquet I,Love C,Jones EY,Kikutani H,Lubetzki C,Dusart I,Chédotal A,The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience,Vol. 23,No. 27,p. 9229-39,2003年10月08日
 • Immune semaphorins: a new area of semaphorin research.,Kumanogoh A,Kikutani H,Journal of cell science,Vol. 116,No. Pt 17,p. 3463-70,2003年09月01日
 • Involvement of CD100, a lymphocyte semaphorin, in the activation of the human immune system via CD72: implications for the regulation of immune and inflammatory responses.,Ishida I,Kumanogoh A,Suzuki K,Akahani S,Noda K,Kikutani H,International immunology,Vol. 15,No. 8,p. 1027-34,2003年08月
 • CD100/Sema4D, a lymphocyte semaphorin involved in the regulation of humoral and cellular immune responses.,Suzuki K,Kumanogoh A,Kikutani H,Cytokine & growth factor reviews,Vol. 14,No. 1,p. 17-24,2003年02月
 • Semaphorins in interactions between T cells and antigen-presenting cells.,Kikutani H,Kumanogoh A,Nature reviews. Immunology,Vol. 3,No. 2,p. 159-67,2003年02月
 • Roles of the semaphorin family in immune regulation.,Kumanogoh A,Kikutani H,Advances in immunology,Vol. 81,p. 173-98,2003年
 • [Involvement of immune semaphorins in the immune system].,Kumanogoh A,Tanpakushitsu kakusan koso. Protein, nucleic acid, enzyme,Vol. 47,No. 16 Suppl,p. 2254-60,2002年12月
 • Requirement for the lymphocyte semaphorin, CD100, in the induction of antigen-specific T cells and the maturation of dendritic cells.,Kumanogoh A,Suzuki K,Ch'ng E,Watanabe C,Marukawa S,Takegahara N,Ishida I,Sato T,Habu S,Yoshida K,Shi W,Kikutani H,Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950),Vol. 169,No. 3,p. 1175-81,2002年08月01日
 • Dissection of B cell differentiation during primary immune responses in mice with altered CD40 signals.,Yasui T,Muraoka M,Takaoka-Shichijo Y,Ishida I,Takegahara N,Uchida J,Kumanogoh A,Suematsu S,Suzuki M,Kikutani H,International immunology,Vol. 14,No. 3,p. 319-29,2002年03月
 • Pysiological signaling of CD40 in human CD40-transgenic mice.,Yasui T,Hayami K,Kamanaka M,Kumanogoh A,Uchida J,Suematsu S,Suzuki M,Muraguchi A,Kishimoto T,Kikutani H,ed,T. Kishimoto,Leukocyte Typing IV,p. 258-259,1997年,研究論文(学術雑誌)

MISC

 • 多発性硬化症治療におけるDMD反応性と免疫セマホリンSema4Aの関連の検証,甲田亨,奥野龍禎,木下允,望月秀樹,宮本勝一,新野正明,清水優子,山本真守,熊ノ郷淳,中辻裕司,Neuroimmunology,Vol. 25,No. 1,2020年
 • 抗PD-1抗体結合モニタリングを用いた肺癌治療・有害事象の臨床経過の検討,内藤 祐二朗,上浪 健,益弘 健太朗,長 彰翁,小山 正平,矢野 幸洋,中坪 彩恵子,赤澤 結貴,金津 正樹,石島 見佳子,白山 敬之,平田 陽彦,長友 泉,武田 吉人,木田 博,森 雅秀,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 59,No. 6,p. 909-909,2019年11月
 • 呼吸器領域におけるレーザー医療の進歩と課題 呼吸器内科領域におけるレーザー医療の適応を肺野末梢へ拡大しうる新技術,三宅 浩太郎,白山 敬之,佐藤 真吾,仲谷 健史,小山 正平,平田 陽彦,長友 泉,武田 吉人,熊ノ郷 淳,日本レーザー医学会誌,(NPO)日本レーザー医学会,Vol. 40,No. 3,p. 244-244,2019年09月
 • 胸腺NET切除後の多発肺転移、骨転移、肝転移、膵転移再発に対し、集学的治療を行った1例,矢賀 元,白井 雄也,光井 雄一,高田 創,益弘 健太朗,白山 敬之,三宅 浩太郎,小山 正平,平田 陽彦,岩堀 幸太,長友 泉,武田 吉人,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 59,No. 4,p. 417-418,2019年08月
 • EGFR遺伝子変異検査において、測定法により異なる結果となった1例,高田 創,長友 泉,白井 雄也,光井 雄一,益弘 健太朗,矢賀 元,白山 敬之,三宅 浩太郎,小山 正平,岩堀 幸太,平田 陽彦,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 59,No. 4,p. 418-419,2019年08月
 • 進行卵巣癌に対するWT1を標的とした癌ワクチンに関する臨床研究(Clinical Study of the Cancer Vaccine targeting WT1 for Advanced Ovarian Cancer),西田 純幸,白方 俊章,森本 創世子,榎本 隆之,吉野 潔,冨松 拓治,藤木 文博,尾路 祐介,上田 豊,坪井 昭博,森田 智視,岡 芳弘,熊ノ郷 淳,木村 正,杉山 治夫,日本がん免疫学会総会プログラム・抄録集,日本がん免疫学会,Vol. 23回,p. 159-159,2019年07月
 • 進行肺癌に対するCpG ODN(K3)皮下注射による自然免疫の活性化(Activation of innate immunity in patients with advanced lung cancer following subcutaneous injection of CpG ODN(K3)),大塚 倫之,西田 純幸,濱口 眞成,柴原 理志,白山 敬之,川合 祥子,木村 恵子,平田 陽彦,木田 博,石井 健,熊ノ郷 淳,日本がん免疫学会総会プログラム・抄録集,日本がん免疫学会,Vol. 23回,p. 169-169,2019年07月
 • 気道炎症・バイオマーカー 血清エクソソームの最新プロテオミクスによる新規喘息・COPDバイオマーカーの探索,木庭 太郎,武田 吉人,玄山 宗到,木田 博,植田 幸嗣,野島 陽水,伊藤 眞里,熊ノ郷 淳,アレルギー,(一社)日本アレルギー学会,Vol. 68,No. 4-5,p. 491-491,2019年05月
 • 「新薬創出を加速する人工知能の開発」特発性肺線維症への取り組み,伊藤眞里,武田吉人,木田博,木庭太郎,野島陽水,藤原大,長尾知生子,夏目やよい,武田理宏,松村泰志,熊ノ郷淳,水口賢司,日本呼吸器学会誌(Web),Vol. 8,2019年03月10日
 • Phase I study of CpG ODN(K3), a novel toll-like receptor 9 agonist, for advanced lung cancer: Interim analyses of safety and immunity in subcutaneous injection cohort.,Tomoyuki Otsuka,Sumiyuki Nishida,Masanari Hamaguchi,Takayuki Shibahara,Takayuki Shiroyama,Keiko Kimura,Haruhiko Hirata,Hiroshi Kida,Ken J. Ishii,Atsushi Kumanogoh,JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY,AMER SOC CLINICAL ONCOLOGY,Vol. 37,No. 8,2019年03月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • 間質性肺炎 診断と予後 新薬創出を加速する人工知能の開発 特発性肺線維症への取り組み,伊藤 眞里,武田 吉人,木田 博,木庭 太郎,野島 陽水,藤原 大,長尾 知生子,夏目 やよい,武田 理宏,松村 泰志,熊ノ郷 淳,水口 賢司,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 8,No. 増刊,p. 167-167,2019年03月
 • 膠原病性間質性肺疾患合併肺高血圧症の診断における%FVC/%DLco比の経年増加の有用性について,光井 雄一,平田 陽彦,白井 雄也,高田 創,益弘 健太朗,矢賀 元,白山 敬之,三宅 浩太郎,小山 正平,岩堀 幸太,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 8,No. 増刊,p. 307-307,2019年03月
 • 肺病変を認める多中心型キャッスルマン病の後方視的検討,高田 創,平田 陽彦,白井 雄也,光井 雄一,益弘 健太朗,矢賀 元,白山 敬之,三宅 浩太郎,小山 正平,岩堀 幸太,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 8,No. 増刊,p. 324-324,2019年03月
 • 梅毒に合併する稀な肺病変の2例,二見 真史,滝本 宜之,平田 陽彦,白山 敬之,三宅 浩太郎,小山 正平,岩堀 幸太,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 8,No. 増刊,p. 330-330,2019年03月
 • TSC-LAMにおける呼吸機能の経時的変化,矢賀 元,平田 陽彦,白井 雄也,光井 雄一,高田 創,益弘 健太朗,白山 敬之,三宅 浩太郎,小山 正平,岩堀 幸太,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 8,No. 増刊,p. 342-342,2019年03月
 • 骨髄移植後出現した胸部異常陰影に対してBALを実施し,肺胞出血が疑われた7症例の後方視的検討,益弘 健太朗,平田 陽彦,白井 雄也,光井 雄一,高田 創,矢賀 元,白山 敬之,三宅 浩太郎,小山 正平,岩堀 幸太,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 8,No. 増刊,p. 353-353,2019年03月
 • 新しい多剤耐性肺結核治療DNAワクチンの開発・第1相医師主導治験研究,岡田 全司,橋元 里実,井上 義一,露口 一成,林 清二,喜多 洋子,齋藤 武文,山根 章,松本 智成,仲谷 均,西松 志保,木岡 由美子,西田 泰子,中島 俊洋,金田 安史,朝野 和典,熊ノ郷 淳,木田 博,庄司 俊輔,三上 礼子,McMurray David,Tan Esterlina,Saunderson Paul,Cang Marjorie,結核,(一社)日本結核病学会,Vol. 94,No. 3,p. 226-226,2019年03月
 • エクソソームのプロテオミクスによるリンパ脈管筋腫症の血液バイオマーカーの同定,滝本 宜之,武田 吉人,木庭 太郎,玄山 宗到,木田 博,広瀬 雅樹,井上 義一,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 8,No. 増刊,p. 324-324,2019年03月
 • エクソソームの次世代プロテオミクスが解き明かすサルコイドーシスの新規バイオマーカー,二見悠,武田吉人,木庭太郎,玄山宗到,玄山宗到,松木隆典,木田博,伊藤眞里,水口賢,植田幸嗣,熊ノ郷淳,日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会雑誌,日本サルコイドーシス,Vol. 38,No. サプリメント号,p. 65-65,2018年10月05日
 • 間質性肺炎合併肺癌でPET-CT陽性N2リンパ節にEBUS-TBNAによる診断が重要であった1例,菅 泰彦,平田 陽彦,内藤 祐二朗,木庭 太郎,三宅 浩太郎,小山 正平,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 58,No. 5,p. 367-367,2018年10月
 • ROS1融合遺伝子陽性肺癌にペメトレキセドを含む化学療法で長期病勢制御を認めた1例,佐藤 真吾,二見 真史,濱口 眞成,玄山 宗到,三宅 浩太郎,小山 正平,岩堀 幸太,平田 陽彦,滝本 宜之,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,星野 茂則,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 58,No. 5,p. 372-372,2018年10月
 • TPS高値症例におけるペムブロリズマブ奏効例と非奏効例の末梢血免疫プロファイル解析,内藤 祐二朗,長 彰翁,小山 正平,白山 敬之,三宅 浩太郎,岩堀 幸太,平田 陽彦,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 58,No. 6,p. 649-649,2018年10月
 • 新しい多剤耐性結核治療DNAワクチンの開発・第1相医師主導治験に向けた研究,岡田 全司,橋元 里実,井上 義一,露口 一成,林 清二,喜多 洋子,仲谷 均,西松 志保,木岡 由美子,西田 泰子,中島 俊洋,金田 安史,朝野 和典,熊ノ郷 淳,木田 博,庄司 俊輔,山根 章,齋藤 武文,松本 智成,三上 礼子,McMurray David,Tan Esterlina,Saunderson Paul,Cang Marjorie,結核,(一社)日本結核病学会,Vol. 93,No. 4,p. 291-291,2018年04月
 • 関節リウマチ合併のアミロイドーシスの予後,ANSWERコホート,平野亨,原良太,吉田周造,永井孝治,孫瑛洙,安室秀樹,村田浩一,山本渉,山本渉,明石健吾,大西輝,片山昌紀,蛯名耕介,橋本求,熊ノ郷淳,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,Vol. 62nd,2018年03月20日
 • Semaphorin7AはEGFR‐TKIの治療抵抗性の新規メカニズムに関与する,甲原雄平,長友泉,小山正平,木島貴志,木田博,熊ノ郷淳,日本呼吸器学会誌(Web),Vol. 7,2018年03月10日
 • シェーグレン症候群に伴う膠原病肺に肺移植を施行した1例,木庭太郎,平田陽彦,玄山宗到,三宅浩太郎,小山正平,岩堀幸太,滝本宜之,長友泉,武田吉人,木田博,熊ノ郷淳,日本呼吸器学会誌(Web),Vol. 7,2018年03月10日
 • 肺リンパ脈管筋腫症におけるエクソソームの最新プロテオーム解析,滝本 宜之,武田 吉人,木庭 太郎,玄山 宗到,木田 博,広瀬 雅樹,井上 義一,鳴海 良平,朝長 毅,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 7,No. 増刊,p. 128-128,2018年03月
 • シェーグレン症候群に伴う膠原病肺に肺移植を施行した1例,木庭 太郎,平田 陽彦,玄山 宗到,三宅 浩太郎,小山 正平,岩堀 幸太,滝本 宜之,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 7,No. 増刊,p. 94-94,2018年03月
 • 肺リンパ脈管筋腫症におけるエクソソームの最新プロテオーム解析,滝本 宜之,武田 吉人,木庭 太郎,玄山 宗到,木田 博,広瀬 雅樹,井上 義一,鳴海 良平,朝長 毅,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 7,No. 増刊,p. 128-128,2018年03月
 • RBM7によるnon-coding RNA分解を介した臓器線維化制御,福島 清春,佐藤 荘,木田 博,熊ノ郷 淳,審良 静男,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 7,No. 増刊,p. 146-146,2018年03月
 • Semaphorin7AはEGFR-TKIの治療抵抗性の新規メカニズムに関与する,甲原 雄平,長友 泉,小山 正平,木島 貴志,木田 博,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 7,No. 増刊,p. 174-174,2018年03月
 • エクソソームの最新プロテオミクスによる喘息・COPDの新規バイオマーカー探索,玄山 宗到,武田 吉人,木庭 太郎,葉山 善友,滝本 宜之,木田 博,植田 幸嗣,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 7,No. 増刊,p. 213-213,2018年03月
 • 血清エクソソームのプロテオミクスを用いた線維化バイオマーカーの探索,松木 隆典,武田 吉人,木庭 太郎,玄山 宗到,滝本 宜之,木田 博,熊ノ郷 淳,伊藤 眞里,植田 幸嗣,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 7,No. 増刊,p. 231-231,2018年03月
 • 肺線維症進展に関わる新規分子標的の同定,福島 清春,佐藤 荘,木田 博,熊ノ郷 淳,審良 静男,日本内科学会雑誌,(一社)日本内科学会,Vol. 107,No. Suppl.,p. 217-217,2018年02月
 • 放射線照射歴のある肺癌患者に発症した上大静脈症候群に対して血管内ステント留置術を行い、ステント内血栓症と菌血症を発症した1例,濱口 眞成,木庭 太郎,玄山 宗到,小山 正平,平田 陽彦,岩堀 幸太,滝本 宜之,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 57,No. 7,p. 882-882,2017年12月
 • CARBOPLATIN PLUS WEEKLY NANOPARTICLE ALBUMIN-BOUND PACLITAXEL IN ELDERLY PATIENTS WITH PREVIOUSLY UNTREATED ADVANCED SQUAMOUS NON-SMALL-CELL LUNG CANCER SELECTED BASED ON MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT SHORT-FORM SCORES,Takayuki Shiroyama,Motohiro Tamiya,Seigo Minami,Takeshi Uenami,Masahide Mori,Hidekazu Suzuki,Norio Okamoto,Kiyoshi Komuta,Tomonori Hirashima,Atsushi Kumanogoh,Takashi Kijima,RESPIROLOGY,WILEY,Vol. 22,p. 115-115,2017年11月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • mTOR signaling plays a crucial role in IFN-beta non-responsiveness in MS patients with high serum Sema4A levels,A. H. Namba,T. Okuno,T. Koda,K. Yamashita,M. Shimizu,M. Kinoshita,A. Kumanogoh,Y. Miyazaki,M. Niino,K. Miyamoto,Y. Nakatsuji,H. Mochizuki,MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL,SAGE PUBLICATIONS LTD,Vol. 23,p. 845-846,2017年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • 肺腺癌のセマフォリン7AはmTORシグナルによって制御され、EGFR-TKIの治療耐性に関わっている,甲原 雄平,長友 泉,岩堀 幸太,木島 貴志,熊ノ郷 淳,日本癌学会総会記事,日本癌学会,Vol. 76回,p. P-3266,2017年09月
 • 「検査側を上にした側臥位」での気管支鏡検査の有用性,三宅 浩太郎,玄山 宗到,濱口 眞成,佐藤 真吾,二見 真史,平田 陽彦,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,気管支学,(NPO)日本呼吸器内視鏡学会,Vol. 39,No. 5,p. 468-468,2017年09月
 • ニボルマブの薬剤性肺障害に対するステロイド加療中に発症し、肺障害再燃との鑑別を要した肺MAC症の1例,木庭 太郎,平田 陽彦,長友 泉,内藤 祐二朗,濱口 眞成,玄山 宗到,大塚 倫之,武田 吉人,木田 博,木島 貴志,熊ノ郷 淳,結核,(一社)日本結核病学会,Vol. 92,No. 6,p. 473-473,2017年06月
 • コバスv2法でT790M陰性腫瘤がオシメルチニブにより縮小した肺腺癌の1例,木庭 太郎,平田 陽彦,内藤 祐二朗,濱口 眞成,大塚 倫之,玄山 宗到,長友 泉,武田 吉人,木田 博,木島 貴志,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 57,No. 3,p. 242-242,2017年06月
 • 早期に評価できたオシメルチニブの脳転移奏効2症例,岡森 仁臣,木庭 太郎,平田 陽彦,内藤 祐二朗,濱口 眞成,大塚 倫之,玄山 宗到,長友 泉,武田 吉人,木田 博,木島 貴志,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 57,No. 3,p. 242-243,2017年06月
 • 切除不能進行膵癌に対するゲムシタビン併用HLA拘束性WT1ペプチドワクチン療法で誘導されたWT1特異的CTLの免疫学的機能解析,森本 創世子,西田 純幸,小井戸 薫雄,江川 新一,石川 剛,石井 淳,菅野 良秀,柳本 泰明,江口 英利,中田 潤,保仙 直毅,坪井 昭博,長谷川 加奈,中島 博子,藤木 文博,尾路 祐介,熊ノ郷 淳,岡 芳弘,杉山 治夫,日本がん免疫学会総会プログラム・抄録集,日本がん免疫学会,Vol. 21回,p. 104-104,2017年06月
 • 当院におけるリンパ脈管筋腫症(LAM)に対する薬物治療の検討,滝本 宜之,平田 陽彦,木庭 太郎,大塚 倫之,長友 泉,武田 吉人,木田 博,木島 貴志,熊ノ郷 淳,気管支学,(NPO)日本呼吸器内視鏡学会,Vol. 39,No. Suppl.,p. S421-S421,2017年05月
 • びまん性肺疾患 バイオマーカー 最新プロテオミクスによる肺リンパ脈管筋腫症の新規バイオマーカーの探索,滝本 宜之,武田 吉人,白水 崇,平田 陽彦,玄山 宗到,木田 博,木島 貴志,朝長 毅,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 6,No. 増刊,p. 138-138,2017年03月
 • 肺腺癌におけるSemaphorin7Aの機能解析,甲原 雄平,長友 泉,小山 正平,菅 泰彦,長 彰翁,東口 将佳,大塚 倫之,玄山 宗到,平田 陽彦,岩堀 幸太,滝本 宜之,武田 吉人,木田 博,木島 貴志,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 6,No. 増刊,p. 203-203,2017年03月
 • TCGAデータベースにて発見したCHK2 K373Eの生物学的意義の検討,東口 将佳,長友 泉,木島 貴志,菅 泰彦,森村 治,三宅 浩太郎,南 俊行,小山 正平,平田 陽彦,岩堀 幸太,滝本 宜之,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 6,No. 増刊,p. 203-203,2017年03月
 • 特発性肺線維症(IPF)の新たなバイオマーカー 血清抗myxovirus resistance protein-1(MX1)自己抗体,新井 徹,木田 博,濱野 芳匡,広瀬 雅樹,村上 昭弘,香川 智子,松室 昭子,杉本 親寿,審良 正則,北市 正則,井原 祥一,熊ノ郷 淳,井上 義一,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 6,No. 増刊,p. 215-215,2017年03月
 • 難治性または耐性結核の治療 新しい結核ワクチンの役割と開発の現状,岡田 全司,橋元 里実,仲谷 均,西松 志保,木岡 由美子,西田 泰子,井上 義一,露口 一成,林 清二,喜多 洋子,中島 俊洋,金田 安史,朝野 和典,熊ノ郷 淳,木田 博,庄司 俊輔,齋藤 武文,松本 智成,三上 礼子,McMurray David,Tan Esterlina,Saunderson Paul,Cang Marjorie,結核,(一社)日本結核病学会,Vol. 92,No. 2,p. 162-162,2017年02月
 • The Diagnostic Utility Of Chest CT Scan And Bronchoscopy For Pulmonary Mucormycosis In Patients With Hematological Malignancy: A Report Of Two Cases,Y. Naito,H. Hirata,M. Kuroyama,T. Koba,M. Hamaguchi,T. Otsuka,I. Nagatomo,Y. Takeda,H. Kida,T. Kijima,A. Kumanogoh,AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE,AMER THORACIC SOC,Vol. 195,2017年,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Trastuzumab Emtansine (T-DM1) Suppresses the Growth of HER2-Positive Small-Cell Lung Cancer in Preclinical Models,Osamu Morimura,Toshiyuki Minami,Takashi Kijima,Shohei Koyama,Tomoyuki Otsuka,Yuhei Kinehara,Akio Osa,Masayoshi Higashiguchi,Kotaro Miyake,Izumi Nagatomo,Haruhiko Hirata,Kota Iwahori,Takayuki Takimoto,Yoshito Takeda,Hiroshi Kida,Atsushi Kumanogoh,JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY,ELSEVIER SCIENCE INC,Vol. 12,No. 1,p. S716-S717,2017年01月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • 当院におけるニボルマブ使用経験,長 彰翁,小山 正平,二見 悠,菅 泰彦,内藤 祐二郎,石島 見佳子,木庭 太郎,濱口 眞成,玄山 宗到,大塚 倫之,平田 陽彦,岩堀 幸太,滝本 宜之,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,木島 貴志,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 56,No. 7,p. 1067-1067,2016年12月
 • ANTI-GM-CSF/HLA CLASS II COMPLEX AUTOANTIBODY IN AUTOIMMUNE PULMONARY ALVEOLAR PROTEINOSIS,H. Kida,Y. Hamano,M. Hirose,A. Matsumuro,T. Suenaga,H. Sarashina,Y. Inoue,A. Hisashi,A. Kumanogoh,RESPIROLOGY,WILEY-BLACKWELL,Vol. 21,p. 52-52,2016年11月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌で細胞障害性Tリンパ球浸潤が減少する分子学的機序,竹内 美子,冨樫 庸介,杉山 栄里,木島 貴志,熊ノ郷 淳,新谷 康,奥村 明之進,青景 圭樹,菱田 智之,石井 源一郎,坪井 正博,西川 博嘉,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 56,No. 6,p. 529-529,2016年11月
 • 当院におけるニボルマブの使用経験,長 彰翁,小山 正平,内藤 祐二郎,木庭 太郎,濱口 眞成,玄山 宗到,大塚 倫之,平田 陽彦,岩堀 幸太,滝本 宜之,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,木島 貴志,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 56,No. 6,p. 713-713,2016年11月
 • The Analysis of Severity of Arthritis in the Intestinal Microbiota-Humanized Mice,Yuichi Maeda,Masato Matsushita,Masashi Narazaki,Yukihiko Saeki,Atsushi Kumanogoh,Kiyoshi Takeda,ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY,WILEY,Vol. 68,2016年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • 免疫療法との併用の可能性についてのEGFR-TKIとdocetaxelの比較検討,岩堀 幸太,金沢 崇之,後藤 久充子,松本 光史,森本 晶子,河嶋 厚成,木島 貴志,熊ノ郷 淳,和田 尚,日本癌学会総会記事,日本癌学会,Vol. 75回,p. P-3218,2016年10月
 • CD43分子上の糖鎖修飾が白血病に腫瘍抗原特異的CTLに対する抵抗性をもたらす,長谷川 加奈,中島 博子,西田 純幸,坪井 昭博,岡 芳弘,尾路 祐介,熊ノ郷 淳,杉山 治夫,保仙 直毅,日本癌学会総会記事,日本癌学会,Vol. 75回,p. J-3065,2016年10月
 • mTOR Complex Signaling through the SEMA4A Plexin 62 Axis Is Required for Optimal Activation and Differentiation of CD8+T Cells,Daisuke Ito,Atsushi Kumanogoh,JOURNAL OF IMMUNOLOGY,AMER ASSOC IMMUNOLOGISTS,Vol. 196,2016年05月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • 肺腺癌と肺扁平上皮癌の重複癌に対してアファチニブにて治療を行い奏功した1例,高田 真実,大塚 倫之,菅 泰彦,西嶌 悠,石島 見佳子,玄山 宗到,岩堀 幸太,平田 陽彦,小山 正平,滝本 宜之,長友 泉,武田 吉人,木田 博,木島 貴志,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 56,No. 2,p. 144-144,2016年04月
 • がん免疫療法 再発ハイリスク同種造血幹細胞移植後患者に対するWT1ペプチドワクチン臨床試験,保仙 直毅,前田 哲生,森本 創世子,高島 聡士,中田 潤,西田 純幸,坪井 昭博,尾路 祐介,岡 芳弘,熊ノ郷 淳,杉山 治夫,MHC: Major Histocompatibility Complex,日本組織適合性学会,Vol. 23,No. 1,p. 71-71,2016年04月
 • 自己免疫性肺胞蛋白症における抗GM-CSF/HLA class II複合体抗体の意義,濱野 芳匡,木田 博,末永 忠広,井上 義一,荒瀬 尚,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 5,No. 増刊,p. 138-138,2016年03月
 • SEMA4A Contributes Eosinopillic Phenotypes in Asthma and Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps (CRSwNP),Yohei Maeda,Masaki Hayama,Kazuya Takeda,Atsushi Kumanogoh,Hidenori Inohara,JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY,MOSBY-ELSEVIER,Vol. 137,No. 2,p. AB263-AB263,2016年02月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Autoantibody Against Gm-Csf Presented By Mhc Class Ii In Autoimmune Pulmonary Alveolar ProteINOSis,Y. Hamano,H. Kida,M. Hirose,A. Matsumuro,T. Suenaga,H. Sarashina,T. Hamasaki,Y. Inoue,H. Arase,A. Kumanogoh,AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE,AMER THORACIC SOC,Vol. 193,2016年,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Serum Anti-Myxovirus Resistance Protein-1 Autoantibody; A Possible Novel Biomarker For Disease Severity And Prognosis Of Idiopathic Pulmonary Fibrosis,T. Arai,H. Kida,Y. Hamano,M. Hirose,A. Murakami,T. Kagawa,A. Matsumuro,T. Koba,C. Sugimoto,M. Akira,M. Kitaichi,S. Ihara,A. Kumanogoh,Y. Inoue,AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE,AMER THORACIC SOC,Vol. 193,2016年,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • 慢性特発性間質性肺炎の新たなentityを形成する抗Mx1自己抗体の意義,濱野 芳匡,木田 博,井原 祥一,Tripthi Lokesh,広瀬 雅樹,西川 博嘉,本多 修,水口 賢司,富山 憲幸,井上 義一,熊ノ郷 淳,日本臨床免疫学会会誌,日本臨床免疫学会,Vol. 38,No. 4,p. 327-327,2015年09月
 • サーファクタントプロテインD(SP-D)の消化管における新しい機能の解明,貴田 葉菜,更級,姜 秀辰,木田 博,須田 亙,服部 正平,熊ノ郷 淳,根岸 英雄,谷口 維紹,日本臨床免疫学会会誌,日本臨床免疫学会,Vol. 38,No. 4,p. 345-345,2015年09月
 • Erlotinib少量投与にて病勢がコントロールできた肺腺癌の1例,甲原 雄平,木島 貴志,葉山 善友,福島 清春,竹内 美子,南 俊行,平田 陽彦,井上 幸治,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 55,No. 4,p. 306-306,2015年08月
 • EGFR-TKI投与中に急性膵炎を発症した2例,石島 見佳子,大塚 倫之,菅 泰彦,西嶌 悠,玄山 宗到,平田 陽彦,南 俊行,井上 幸治,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,木島 貴志,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 55,No. 4,p. 312-312,2015年08月
 • アファチニブ投与後にStevens-Johnson症候群(SJS)を発症した肺腺癌の1例,野田 成美,大塚 倫之,松木 隆典,石島 見佳子,長 彰翁,仲谷 健史,南 俊行,岩堀 幸太,平田 陽彦,井上 幸治,長友 泉,武田 吉人,木田 博,木島 貴志,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 55,No. 4,p. 312-312,2015年08月
 • ALK陽性肺癌に対して、クリゾチニブ投与後にアレクチニブを投与した2例,葛谷 憲太郎,岩堀 幸太,平田 陽彦,仲谷 健史,長 彰翁,石島 見佳子,松木 隆典,南 俊行,長友 泉,井上 幸治,武田 吉人,木田 博,木島 貴志,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 55,No. 1,p. 72-72,2015年02月
 • Preface,Atsushi Kumanogoh,Semaphorins: A Diversity of Emerging Physiological and Pathological Activities,Springer Japan,p. V-VI,2015年01月01日
 • Semaphorins a diversity of emerging physiological and pathological activities,Atsushi Kumanogoh,Semaphorins: A Diversity of Emerging Physiological and Pathological Activities,Springer Japan,p. 1-226,2015年01月01日
 • Validation of Vesmeter As a Diagnostic Tool of Scleroderma.,Yoshihiro Hishitani,Yoshihito Shima,Toshio Tanaka,Atsushi Kumanogoh,ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY,WILEY-BLACKWELL,Vol. 66,p. S747-S747,2014年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Involvement of Sema4A in multiple sclerosis and neuromyelitis optica,Tatsusada Okuno,Toru Koda,Katsuichi Miyamoto,Kazushiro Takata,Josephe A. Honorat,Susumu Kusunoki,Atsushi Kumanogoh,Yuji Nakatsuji,Hideki Mochizuki,JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY,ELSEVIER SCIENCE BV,Vol. 275,No. 1-2,p. 43-43,2014年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Targeting stepwise HER2 and VEGF can overcome multidrug resistance in small cell lung cancer,Toshiyuki Minami,Takashi Kijima,Osamu Morimura,Yuhei Kinehara,Masayoshi Higashiguchi,Kotaro Miyake,Haruhiko Hirata,Yoshiko Takeuchi,Kiyoharu Fukushima,Yoshitomo Hayama,Koji Inoue,Izumi Nagatomo,Yoshito Takeda,Hiroshi Kida,Atsushi Kumanogoh,CANCER RESEARCH,AMER ASSOC CANCER RESEARCH,Vol. 74,No. 19,2014年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Investigation of Sema4A as a biomarker for treatment selection for multiple sclerosis,Toru Koda,Tatsusada Okuno,Yuji Nakatsujj,Kazushiro Takata,Josephe Archie Honorat,Akiko Namba,Saburo Sakoda,Atsushi Kumanogoh,Hideki Mochizuki,JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY,ELSEVIER SCIENCE BV,Vol. 275,No. 1-2,p. 20-21,2014年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • HER2陽性再発小細胞肺癌に対するtrastuzumab+irinotecan併用療法 基礎研究から臨床応用まで,南 俊行,甲原 雄平,木島 貴志,森村 治,三宅 浩太郎,大塚 倫之,竹内 美子,井上 幸治,長友 泉,木田 博,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 54,No. 5,p. 381-381,2014年10月
 • 当院における胸部悪性腫瘍に対するWT1ペプチド免疫療法,大塚 倫之,武田 吉人,保仙 直毅,岡 芳弘,南 俊行,平田 陽彦,井上 幸治,長友 泉,木田 博,坪井 昭博,尾路 祐介,木島 貴志,杉山 治夫,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 54,No. 5,p. 562-562,2014年10月
 • EphA2レセプター阻害はセネッセンス誘導を介して小細胞肺がん細胞の増殖を抑制する(EphA2 receptor inhibition suppresses proliferation of small cell lung cancer (SCLC) cells via cell senescenece),森村 治,南 俊行,木島 貴志,武田 吉人,長友 泉,熊ノ郷 淳,日本癌学会総会記事,日本癌学会,Vol. 73回,p. J-1070,2014年09月
 • 胸部CTを手動解析するスイッチオブリーク法と仮想気管支鏡ナビゲーションシステムによる自動解析の相違,三宅 浩太郎,木島 貴志,仲谷 健史,長 彰翁,石島 見佳子,松木 隆典,竹内 美子,葉山 善友,甲原 雄平,福島 清春,東口 将佳,森村 治,大塚 倫之,南 俊行,平田 陽彦,長友 泉,井上 幸治,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,気管支学,(NPO)日本呼吸器内視鏡学会,Vol. 36,No. 5,p. 569-569,2014年09月
 • 癌性胸膜炎に対しタルクによる胸膜癒着術を行った症例の検討,野田 成美,大塚 倫之,石島 見佳子,長 彰翁,仲谷 健史,松木 隆典,南 俊行,平田 陽彦,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,木島 貴志,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 54,No. 4,p. 237-237,2014年08月
 • クリゾチニブ投与時に予防的制吐剤投与を行ったALK融合遺伝子陽性肺癌の2例,石島 見佳子,竹内 美子,松木 隆典,長 彰翁,仲谷 健史,大塚 倫之,平田 陽彦,南 俊行,井上 幸治,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,木島 貴志,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 54,No. 4,p. 239-239,2014年08月
 • INCREASED SOLUBLE SEMAPHORIN 4D IN RHEUMATOID ARTHRITIS,Y. Yoshida,A. Ogata,T. Tomita,S. Kang,T. Hirano,Y. Shima,M. Narazaki,T. Tanaka,A. Kumanogoh,ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES,BMJ PUBLISHING GROUP,Vol. 73,p. 854-855,2014年06月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • ベバシズマブ併用導入化学療法が奏効し、継続維持療法に移行できた肺大細胞神経内分泌癌の1例,時政 雄平,木島 貴志,葉山 善友,福島 清春,竹内 美子,東口 将佳,三宅 浩太郎,森村 治,南 俊行,平田 陽彦,井上 幸治,長友 泉,武田 吉人,木田 博,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 54,No. 2,p. 96-96,2014年04月
 • 網羅的自己抗体検索によるINSIP特異的マーカー、抗Mx1抗体の同定,木田 博,濱野 芳匡,井原 祥一,井上 義一,新井 徹,広瀬 雅樹,矢野 幸洋,森 雅秀,南 俊行,平田 陽彦,長友 泉,井上 幸治,武田 吉人,木島 貴志,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 3,No. 増刊,p. 319-319,2014年03月
 • 特発性非特異的間質性肺炎診断における抗Mx1抗体の有用性,濱野 芳匡,木田 博,森島 淳仁,平野 亨,楢崎 雅司,嶋 良仁,緒方 篤,立花 功,田中 敏郎,熊ノ郷 淳,日本リウマチ学会総会・学術集会プログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 58回,p. 667-667,2014年03月
 • Tetraspanins Cd9 And Cd81 Double-Knockout Mice Spontaneously Develop Not Only COPD-Like Phenotype, But Also Multiple Aging Phenotypes,Y. Takeda,Y. Jin,T. Kijima,I. Tachibana,A. Kumanogoh,AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE,AMER THORACIC SOC,Vol. 189,2014年,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Identification Of Anti-Myxovirus Resistance Protein-1 Autoantibody As A Specific Marker For Idiopathic Nonspecific Interstitial Pneumonia,Y. Hamano,H. Kida,S. Ihara,H. Nishikawa,T. Arai,M. Hirose,L. P. Tripathi,T. Kimura,Y. Tada,Y. Yano,M. Mori,K. Mizuguchi,S. Sakaguchi,Y. Inoue,A. Kumanogoh,AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE,AMER THORACIC SOC,Vol. 189,2014年,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • 難知性希少肺疾患(肺胞蛋白症,先天性間質性肺疾患,オスラー病)に関する調査研究 蛋白アレイ法を用いた自己免疫性肺胞蛋白症の自己抗体解析に関する研究,木田博,井上義一,濱野芳匡,水口賢司,TRIPATHI Lokesh P,広瀬雅樹,多田康子,西川博嘉,熊ノ郷淳,難治性稀少肺疾患(肺胞蛋白症、先天性間質性肺疾患、オスラー病)に関する調査研究 平成25年度 総括・分担研究報告書,p. 143-145,2014年
 • Roles of Sema4A in multiple sclerosis and interferon-β therapy efficacy,Yuji Nakatsuji,Tatsusada Okuno,Toru Koda,Kazushiro Takata,Josephe A. Honorat,Hideki Mochizuki,Atsushi Kumanogoh,Clinical and Experimental Neuroimmunology,Vol. 4,No. 3,p. 274-282,2013年12月,書評論文,書評,文献紹介等
 • Prognostic Factors Of Visual Function In The Treatment With Infliximab For Uveitis Of Behcet's Disease,Akihiko Nakabayashi,Toru Hirano,Yoshihiro Hishitani,Keisuke Hagihara,Kei Nakai,Kouji Nishida,Atsushi Kumanogoh,ARTHRITIS AND RHEUMATISM,WILEY-BLACKWELL,Vol. 65,p. S1119-S1120,2013年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Sema4A enhances Th cell adhesion and neuroinflammation; implications for multiple sclerosis pathogensis,T. Okuno,T. Koda,J. Honorat,K. Takata,H. Mochizuki,A. Kumanogoh,Y. Nakatsuji,MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL,SAGE PUBLICATIONS LTD,Vol. 19,No. 11,p. 140-141,2013年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • The efficacy of interferon beta in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) is inhibited by Sema4A: implications for interferon beta resistance in multiple sclerosis,T. Koda,T. Okuno,J. Honorat,K. Takata,S. Tada,M. Kinoshita,S. Sakoda,A. Kumanogoh,H. Mochizuki,Y. Nakatsuji,MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL,SAGE PUBLICATIONS LTD,Vol. 19,No. 11,p. 377-377,2013年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Double deletion of tetraspanins CD9 and CD81 in mice develops COPD-like phenotype with a syndrome resembling aging,Yoshito Takeda,Yingji Jin,Yasushi Kondo,Mari Ito,Isao Tachibana,Atsushi Kumanogoh,EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL,EUROPEAN RESPIRATORY SOC JOURNALS LTD,Vol. 42,2013年09月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • 精密なCT読影法で広がる、極細径気管支鏡の可能性,三宅 浩太郎,竹内 美子,葉山 善友,時政 雄平,福島 清春,東口 将佳,森村 治,南 俊行,平田 陽彦,長友 泉,井上 幸治,武田 吉人,木田 博,木島 貴志,熊ノ郷 淳,気管支学,(NPO)日本呼吸器内視鏡学会,Vol. 35,No. 5,p. 572-573,2013年09月
 • 慢性閉塞性肺疾患と老化,武田 吉人,立花 功,熊ノ郷 淳,内分泌・糖尿病・代謝内科,科学評論社,Vol. 37,No. 2,p. 217-222,2013年08月
 • HLA-DPB1*05:01拘束性WT1特異的TCRを導入されたCD4+T細胞はヘルパー活性と細胞傷害活性を有する,藤木 文博,林 兪宏,勝原 晶子,岡 芳弘,坪井 昭博,青山 奈央,谷井 里江,中島 博子,森本 創世子,保仙 直毅,西田 純幸,尾路 祐介,熊ノ郷 淳,杉山 治夫,日本がん免疫学会総会プログラム・抄録集,日本がん免疫学会,Vol. 17回,p. 85-85,2013年07月
 • SEMAPHORIN3A AND SEMAPHORIN4D IN RHEUMATOID ARTHRITIS,Y. Yoshida,S. Kang,A. Morishima,N. Akihiko,Y. Hishitani,Y. Maeda,M. Nishide,M. Hamano,K. Morimoto,T. Hirano,Y. Shima,M. Narazaki,T. Tanaka,A. Ogata,A. Kumanogoh,ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES,BMJ PUBLISHING GROUP,Vol. 72,p. 820-820,2013年06月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • トシリズマブ(抗IL-6受容体抗体)によりがん悪液質が改善し、化学療法を再開することができた進行非小細胞肺癌の2例,合屋 将,木田 博,平田 陽彦,鉄本 訓史,木島 貴志,武田 吉人,吉崎 和幸,川瀬 一郎,立花 功,岸本 忠三,熊ノ郷 淳,日本緩和医療学会学術大会プログラム・抄録集,(NPO)日本緩和医療学会,Vol. 18回,p. 335-335,2013年06月
 • Dynamic treatment regimen analysis to determine which treatment sequence can prolong survival of NSCLC patients.,Taro Koba,Fumio Imamura,Satoshi Morita,Masahide Mori,Kiyoshi Komuta,Takashi Kijima,Yoshinobu Namba,Kazumi Nishino,Suguru Yamamoto,Ryo Takahashi,Yukie Nakazawa,Seigo Minami,Yoshitaka Ogata,Atsushi Kumanogoh,JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY,AMER SOC CLINICAL ONCOLOGY,Vol. 31,No. 15,2013年05月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • サルコイドーシス症例に対するEBUS-TBNAの有用性の検討,高橋 良,平田 陽彦,東口 将佳,三宅 浩太郎,森村 治,南 俊行,河面 聡,井上 幸治,長友 泉,武田 吉人,木田 博,木島 貴志,立花 功,熊ノ郷 淳,気管支学,(NPO)日本呼吸器内視鏡学会,Vol. 35,No. Suppl.,p. S156-S156,2013年05月
 • レントゲン描出不能病変に対する経気管支生検を可能にする新しい読影法「スイッチオブリーク法」,平田 陽彦,三宅 浩太郎,東口 将佳,森村 治,南 俊行,河面 聡,高橋 良,井上 幸治,長友 泉,武田 吉人,木田 博,木島 貴志,熊ノ郷 淳,気管支学,(NPO)日本呼吸器内視鏡学会,Vol. 35,No. Suppl.,p. S192-S192,2013年05月
 • 自己抗体 特発性非特異的間質性肺炎(Idiopathic NSIP)における疾患特異的自己抗体検索,濱野 芳匡,木田 博,森島 淳仁,平野 亨,楢崎 雅司,嶋 良仁,緒方 篤,立花 功,田中 敏郎,熊ノ郷 淳,日本リウマチ学会総会・学術集会・国際リウマチシンポジウムプログラム・抄録集,(一社)日本リウマチ学会,Vol. 57回・22回,p. 454-454,2013年03月
 • COPD 病因・病態 テトラスパニンCD9/CD81はSIRT1の制御によりアンチエイジング作用を示す,武田 吉人,金 英姫,井上 幸治,木田 博,木島 貴志,伊藤 真里,立花 功,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 2,No. 増刊,p. 128-128,2013年03月
 • 超偏極129XeMRIによる新たなマウス肺気腫評価法確立,鉄本 訓史,武田 吉人,金 英姫,中西 香織,前田 陽平,井上 幸治,長友 泉,木田 博,木島 貴志,立花 功,熊ノ郷 淳,今井 宏彦,木村 敦臣,近藤 康,伊藤 真里,重田 博,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 2,No. 増刊,p. 178-178,2013年03月
 • Double Deletion Of Tetraspanins Cd9 And Cd81 In Mice Spontaneously Develops Not Only COPD-Like Phenotype, But Also Multiple Aging Phenotypes,Y. Takeda,Y. Jin,S. Tetsumoto,Y. Kondo,M. Ito,I. Tachibana,A. Kumanogoh,AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE,AMER THORACIC SOC,Vol. 187,2013年,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • O7-5 サルコイドーシス症例に対するEBUS-TBNAの有用性の検討(EBUS-3,一般演題口演,第36回日本呼吸器内視鏡学会学術集会),高橋 良,武田 吉人,木田 博,木島 貴志,立花 功,熊ノ郷 淳,平田 陽彦,東口 将佳,三宅 浩太郎,森村 治,南 俊行,河面 聡,井上 幸治,長友 泉,気管支学,特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会,Vol. 35,No. 0,2013年
 • CTを気管支鏡に活かす古くて新しい手法と、LungPointとの比較,三宅 浩太郎,東口 将佳,森村 治,南 俊行,河面 聡,平田 陽彦,高橋 良,長友 泉,井上 幸治,武田 吉人,木田 博,木島 貴志,立花 功,熊ノ郷 淳,気管支学,(NPO)日本呼吸器内視鏡学会,Vol. 35,No. 1,p. 106-107,2013年01月
 • 難治性稀少肺疾患(肺胞蛋白症,先天性間質性肺疾患,オスラー病)に関する調査研究 蛋白アレイ法を用いた自己免疫性肺胞蛋白症の自己抗体解析に関する研究,木田博,井上義一,濱野芳国,水口賢司,TRIPATHI Lokesh P,広瀬雅樹,多田康子,西川博嘉,熊ノ郷淳,難治性稀少肺疾患(肺胞蛋白症、先天性間質性肺疾患、オスラー病)に関する調査研究 平成24年度 総括・分担研究報告書,p. 144-148,2013年
 • 当院における胸部悪性腫瘍に対するWT1ペプチド免疫療法,武田 吉人,岡 芳弘,高橋 良,保仙 直毅,平田 陽彦,河面 聡,井上 幸治,長友 泉,木田 博,木島 貴志,大崎 匡,立花 功,熊ノ郷 淳,川瀬 一郎,尾路 祐介,杉山 治夫,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 52,No. 7,p. 1076-1076,2012年12月
 • Comparison of Tolerability Between Tumor Necrosis Factor-Inhibitors and Tocilizumab for the Treatment of Rheumatoid Arthritis,Yoshihiro Hishitani,Yoshihito Shima,Toru Hirano,Keisuke Hagihara,Kosuke Ebina,Yasuo Kunugiza,Kenrin Shi,Masashi Narazaki,Atsushi Ogata,Tetsuya Tomita,Toshio Tanaka,Atsushi Kumanogoh,ARTHRITIS AND RHEUMATISM,WILEY-BLACKWELL,Vol. 64,No. 10,p. S219-S220,2012年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • 再発ハイリスク同種造血幹細胞移植後患者に対するWT1ペプチドワクチン第1相臨床試験,保仙 直毅,前田 哲生,福島 健太郎,森本 創世子,中田 潤,中江 吉希,西田 純幸,坪井 昭博,近藤 忠一,門脇 則光,日野 雅之,尾路 祐介,岡 芳弘,熊ノ郷 淳,金倉 譲,杉山 治夫,臨床血液,(一社)日本血液学会-東京事務局,Vol. 53,No. 9,p. 1051-1051,2012年09月
 • 分子標的治療による小細胞肺癌の抗癌剤耐性の克服(Molecular targeting therapy to overcome chemoresistance in small cell lung cancer),南 俊行,木島 貴志,河面 聡,大谷 安司,高橋 良,長友 泉,武田 吉人,立花 功,熊ノ郷 淳,日本癌学会総会記事,日本癌学会,Vol. 71回,p. 120-120,2012年08月
 • 肺扁平上皮癌悪液質に対して抗IL-6R抗体Tocilizumab投与で症状改善の得られた1症例,片岡 祐,平田 陽彦,木田 博,井上 幸治,大谷 安司,高橋 良,長友 泉,武田 吉人,木島 貴志,立花 功,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 52,No. 3,p. 349-349,2012年06月
 • セマフォリンによる免疫細胞の移動制御,高松 漂太,熊ノ郷 淳,臨床免疫・アレルギー科,科学評論社,Vol. 57,No. 5,p. 576-581,2012年05月
 • Phase II tailored S-1 regimen study of first-line chemotherapy in elderly patients with advanced and recurrent non-small cell lung cancer,Takayuki Shiroyama,Takashi Kijima,Kiyoshi Komuta,Suguru Yamamoto,Seigo Minami,Yoshitaka Ogata,Kouhei Okafuji,Fumio Imamura,Tomonori Hirashima,Isao Tachibana,Ichiro Kawase,Atsushi Kumanogoh,JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY,AMER SOC CLINICAL ONCOLOGY,Vol. 30,No. 15,2012年05月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • What factors affect long-term survival after responding to gefitinib in advanced non-small cell lung cancer? Real-world evidence,Yoshiko Takeuchi,Fumio Imamura,Satoshi Morita,Masahide Mori,Kiyoshi Komuta,Takashi Kijima,Yoshinobu Namba,Kazumi Nishino,Suguru Yamamoto,Ryo Takahashi,Yukie Nakazawa,Seigo Minami,Yoshitaka Ogata,Atsushi Kumanogoh,JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY,AMER SOC CLINICAL ONCOLOGY,Vol. 30,No. 15,2012年05月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • HER2 as therapeutic target for overcoming ATP-binding cassette transporter-mediated chemoresistance in small cell lung cancer,Toshiyuki Minami,Takashi Kijima,Yasushi Otani,Satoshi Kohmo,Ryo Takahashi,Izumi Nagatomo,Haruhiko Hirata,Mayumi Suzuki,Koji Inoue,Yoshito Takeda,Hiroshi Kida,Isao Tachibana,Atsushi Kumanogoh,CANCER RESEARCH,AMER ASSOC CANCER RESEARCH,Vol. 72,2012年04月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • 大阪大学における生物学的製剤の使用経験,菱谷好洋,平野亨,嶋良仁,萩原圭祐,楢崎雅司,緒方篤,蛯名耕介,史賢林,椚座康夫,冨田哲也,田中敏郎,熊ノ郷淳,日本リウマチ学会総会・学術集会・国際リウマチシンポジウムプログラム・抄録集,Vol. 56th-21st,2012年03月19日
 • Treatment failure of tocilizumab in two patients with psoriatic arthritis,Atsushi Ogata,Noriko Umegaki,Ichiro Katayama,Atsushi Kumanogoh,Toshio Tanaka,Revue du Rhumatisme (Edition Francaise),Vol. 79,No. 2,p. 168-170,2012年03月,書評論文,書評,文献紹介等
 • COPD 基礎 テトラスパニンCD9/CD81二重欠損マウスはCOPDモデル?それとも老化モデル?,武田 吉人,金 英姫,辻野 和之,鈴木 真優美,井上 幸治,木田 博,木島 貴志,立花 功,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 1,No. 増刊,p. 115-115,2012年03月
 • マクロファージCD9/CD81を増強させるCOPD治療薬の探索,金 英姫,立花 功,武田 吉人,鈴木 真優美,辻野 和之,久原 華子,鉄本 訓史,木田 博,木島 貴志,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 1,No. 増刊,p. 137-137,2012年03月
 • CD151は肺胞上皮の安定化を介して肺の線維化を制御する,辻野 和之,武田 吉人,金 英姫,鉄本 訓史,岩崎 剛雄,井上 幸治,木田 博,木島 貴志,立花 功,熊ノ郷 淳,新井 徹,北市 正則,井上 義一,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 1,No. 増刊,p. 243-243,2012年03月
 • CXCR 4阻害剤TF 14016の小細胞肺癌転移抑制効果の検討,大谷 安司,木島 貴志,河面 聡,南 俊行,長友 泉,高橋 良,平田 陽彦,井上 幸治,鈴木 真優美,武田 吉人,木田 博,立花 功,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 1,No. 増刊,p. 244-244,2012年03月
 • 肺化学発癌モデルにおけるStat 3の抗腫瘍免疫抑制効果,井原 祥一,木田 博,吉田 光宏,平田 陽彦,井上 幸治,長友 泉,武田 吉人,木島 貴志,立花 功,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 1,No. 増刊,p. 245-245,2012年03月
 • 呼気揮発性有機成分による肺癌検診システムの開発,木田 博,東口 将佳,松岡 洋人,山本 傑,長友 泉,平田 陽彦,平島 智徳,宍戸 克子,石原 英樹,立花 功,小牟田 清,川瀬 一郎,熊ノ郷 淳,日本呼吸器学会誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 1,No. 増刊,p. 246-246,2012年03月
 • 関節リウマチ患者における過酸化脂質由来DNA付加体HεdCの年齢依存的増加,小川真佐子,松田知成,緒方篤,緒方篤,濱崎俊光,熊ノ郷淳,熊ノ郷淳,豊福利彦,田中敏朗,田中敏朗,日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web),Vol. 35th,2012年
 • Regulation of immune cell responses by semaphorins and their receptors,Atsushi Kumanogoh,Hyota Takamatsu,ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY,BIOMED CENTRAL LTD,Vol. 14,2012年,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Sema3E promotes migration of Th17 cells during the course of experimental autoimmune encephalomyelitis,T. Okuno,Y. Nakatsuji,S. Sakoda,A. Kumanogoh,MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL,SAGE PUBLICATIONS LTD,Vol. 17,p. S328-S328,2011年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Elevation of Sema4A implicates Th17 skewing and the efficacy of interferon-beta therapy in multiple sclerosis,Y. Nakatsuji,T. Okuno,M. Moriya,T. Sugimoto,M. Kinoshita,K. Takata,M. Nakano,S. Sakoda,A. Kumanogoh,MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL,SAGE PUBLICATIONS LTD,Vol. 17,p. S502-S502,2011年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • HER2陽性抗癌剤耐性小細胞肺癌におけるLapatinibのABCトランスポーター阻害効果(Lapatinib reverses ABC transporter-mediated multi-drug resistance especially in HER2-positive Small Cell Lung Cancer),南 俊行,木島 貴志,大谷 安司,河面 聡,高橋 良,長友 泉,武田 吉人,立花 功,熊ノ郷 淳,日本癌学会総会記事,日本癌学会,Vol. 70回,p. 405-405,2011年09月
 • Crizotinib治療を受けたEML4-ALK陽性肺腺癌患者3例の報告,野里 聡子,木島 貴志,鉄本 訓史,島田 和貴,高橋 良,大谷 安司,平田 陽彦,井上 幸治,長友 泉,武田 吉人,木田 博,立花 功,熊ノ郷 淳,合屋 将,川瀬 一郎,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 51,No. 4,p. 294-294,2011年08月
 • EGFR-TKI治療経過中の腫瘍マーカーの推移をどう読むか?,井藤 英之,木島 貴志,大谷 安司,高橋 良,平田 陽彦,井上 幸治,長友 泉,武田 吉人,木田 博,立花 功,熊ノ郷 淳,肺癌,(NPO)日本肺癌学会,Vol. 51,No. 4,p. 295-295,2011年08月
 • 悪性腫瘍に対するWT1ペプチドワクチン治療-特に,造血器腫瘍に焦点をあてて-,岡 芳弘,坪井 昭博,西田 純幸,保仙 直毅,中田 潤,橋井 佳子,前田 哲生,尾路 祐介,熊ノ郷 淳,杉山 治夫,臨床血液,Vol. 52,p. 235-242,2011年
 • Sema3E is involved in the migration of CD4+T cell during the course of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE),Takamatsu Hyota,Nakatsuji Yuji,Nojima Satoshi,Kumanogoh Atsushi,Okuno Tatsusada,JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY,ELSEVIER SCIENCE BV,Vol. 228,No. 1-2,p. 140-140,2010年11月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Sema4A is a serum diagnostic marker of Multiple Sclerosis, which reflects the TH17 shift of PBMC,Nakatsuji Yuji,Okuno Tatsusada,Moriya Masayuki,Sugimoto Tomoyuki,Kinoshita Makoto,Nakano Misa,Kikutani Hitoshi,Sakoda Saburo,Kumanogoh Atsushi,JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY,ELSEVIER SCIENCE BV,Vol. 228,No. 1-2,p. 187-188,2010年11月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Anti-aquaporin-4 antibody induces astrocytic cytotoxicity in the absence of CNS antigen-specific T cells,Kinoshita Makoto,Nakatsuji Yuji,Kimura Takashi,Moriya Masayuki,Takata Kazushiro,Okuno Tatsusada,Kumanogoh Atsushi,Kajiyama Koji,Yoshikawa Hiroo,Sakoda Saburo,JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY,ELSEVIER SCIENCE BV,Vol. 228,No. 1-2,p. 18-18,2010年11月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Involvement of semaphorins and their receptors in neurological diseases,Noriko Takegahara,Atsushi Kumanogoh,Clinical and Experimental Neuroimmunology,Vol. 1,No. 1,p. 33-45,2010年01月,書評論文,書評,文献紹介等
 • Sema4D/CD100 deficiency leads to superior performance in mouse motor behavior,Takuji Ito,Tetsuji Tanaka,Kenji Yoshida,Noriko Takeuchi,Hitoshi Kikutani,Atsushi Kumanogoh,Kazunori Yukawa,NEUROSCIENCE RESEARCH,ELSEVIER IRELAND LTD,Vol. 68,p. E182-E182,2010年,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Mechanism of postnatal vaginal tissue remodeling induced by Sema4D/CD100 in mice,Takuji Ito,Bai Tao,Tetsuji Tanaka,Takashi Ueyama,Kenji Yoshida,Noriko Takeuchi,Hyota Takamatsu,Hitoshi Kikutani,Atsushi Kumanogoh,Kazunori Yukawa,JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES,SPRINGER TOKYO,Vol. 60,p. S186-S186,2010年,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Semaphorin 7A promotes thalamocortical axon branching and presynaptic differentiation,Akiko Fukunishi,Takuro Maruyama,Hong Zhao,Manisha Tiwari,Kang Sujin,Atsushi Kumanogoh,Nobuhiko Yamamoto,NEUROSCIENCE RESEARCH,ELSEVIER IRELAND LTD,Vol. 68,p. E62-E62,2010年,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Astrocytic necrosis is induced by anti-aquaporin-4 antibody-positive serum,M. Kinoshita,Y. Nakatsuji,M. Moriya,T. Okuno,A. Kumanogoh,M. Nakano,T. Takahashi,K. Fujihara,K. Tanaka,S. Sakoda,MULTIPLE SCLEROSIS,SAGE PUBLICATIONS LTD,Vol. 15,No. 9,p. S192-S193,2009年09月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Sema4A as a diagnostic marker and its pathogenic roles in multiple sclerosis,Y. Nakatsuji,M. Moriya,T. Okuno,M. Kinoshita,T. Sugimoto,M. Nakano,H. Kikutani,S. Sakoda,A. Kumanogoh,MULTIPLE SCLEROSIS,SAGE PUBLICATIONS LTD,Vol. 15,No. 9,p. S79-S79,2009年09月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • 破骨細胞分化における免疫受容体会合性シグナルアダプター分子DAP10の重要性,藤村 紫音,乾 匡範,菊地 佑樹,青木 直子,遠藤 章太,前田 努,飛内 章子,原,中村 晃,熊ノ郷 淳,Colonna Marco,高井 俊行,Clinical Calcium,(株)医薬ジャーナル社,Vol. 19,No. 6,p. 860-860,2009年05月
 • アレルギー 気道炎症などを中心にして 抗原特異的アレルギー性喘息及び鼻炎に対するSema4Aの抑制的役割(An inhibitory role of Sema4A in antigen specific allergic asthma and rhinitis),森鼻 哲生,Durubaka Prasad,安居 輝人,熊ノ郷 淳,菊谷 仁,日本免疫学会総会・学術集会記録,(NPO)日本免疫学会,Vol. 38,p. 41-41,2008年11月
 • The expression of the semaphorin in the spinal cord of EAE and its relevance to immune cell trafficking,Masayuki Moriya,Yuji Nakatsuji,Atsushi Kumanogoh,Tatsusada Okuno,Makoto Kinoshita,Ayako Konomi,Saburo Sakoda,JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY,ELSEVIER SCIENCE BV,Vol. 203,No. 2,p. 146-146,2008年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Elevated serum Sema4A level in patients with multiple sclerosis,Yuji Nakatsuji,Masayuki Moriya,Tatsusada Okuno,Makoto Kinoshita,Tomoyuki Sugimoto,Ayako Konomi,Misa Nakano,Hitoshi Kikutani,Atsushi Kumanogoh,Saburo Sakoda,JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY,ELSEVIER SCIENCE BV,Vol. 203,No. 2,p. 129-129,2008年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Role of Sema4D in the neuroinflammation of experimental autoimmune encephalomyelitis,Tatsusada Okuno,Yuji Nakatsuji,Saburo Sakoda,Atsushi Kumanogoh,JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY,ELSEVIER SCIENCE BV,Vol. 203,No. 2,p. 230-230,2008年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Defective activation of phospholipase C gamma 2 by collagen in platelets lacking the semaphorin family member, sema4D,Li Zhu,Hong Jiang,Atsushi Kumanogoh,Hitoshi Kikutani,Lawrence F. Brass,BLOOD,AMER SOC HEMATOLOGY,Vol. 110,No. 11,p. 129A-130A,2007年11月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • ENDOGENOUS SEMA 4D (CD100) PROMOTES GLOMERULAR INJURY IN EXPERIMENTAL ANTI-GBM GLOMERULONEPHRITIS,A. R. Kitching,M. Li,K. M. O'Sullivan,L. K. Jones,C. Lo,T. Semple,A. Kumanogoh,H. Kikutani,S. R. Holdsworth,NEPHROLOGY,WILEY-BLACKWELL,Vol. 12,p. A36-A36,2007年09月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • A novel role of class IV sernaphorin Sema4D CD100 in the neuroinflammation,Tatsusada Okuno,Yuji Nakatsuji,Atsushi Kumanogoh,Masayuki Moriya,Hitoshi Kikutani,Saburo Sakoda,JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY,ELSEVIER SCIENCE BV,Vol. 178,p. 145-145,2006年09月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • A critical role of SEMA4D (CD 100) in reducing graft-versus-host disease in a murine major mismatch transplant,R Duran-Struuck,C Rogers,S Clouthier,E Gatza,C Liu,A Kumanogoh,P Reddy,JLM Ferrara,BIOLOGY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION,CARDEN JENNINGS PUBL CO LTD,Vol. 12,No. 2,p. 59-60,2006年02月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Molecular mechanisms for signaling through plexin-A1,Hitoshi Kikutani,Atsushi Kumanogoh,Toshihiko Toyofuku,NEUROSCIENCE RESEARCH,ELSEVIER IRELAND LTD,Vol. 55,p. S30-S30,2006年,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Semaphorins in the immune system,A. Kumanogoh,T. Shikina,K. Suzuki,M. Yamamoto,H. Takamatsu,N. Takegahara,S. Marukawa,I. Ishida,D. V.R. Prasad,T. Toyofuku,H. Kikutani,International Congress Series,Vol. 1285,p. 202-206,2005年11月
 • A Pathogenetic Role for Sernaphorins in Renal Injury: CD100 enhances pathogenetic humoral immune responses by promoting T cell-APC interaction,Ming Li,Kim O&apos;Sullivan,Lynelle K. Jones,Atsushi Kumanogoh,Hitoshi Kikutani,Stephen R. Holdsworth,Richard A. Kitching,INFLAMMATION RESEARCH,BIRKHAUSER VERLAG AG,Vol. 54,p. S209-S209,2005年08月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • 免疫セマフォリン分子Sema4AのTh1/Th2制御における役割,識名 崇,熊ノ郷 淳,鈴木 一博,植松 智,筒井 ひろ子,審良 静男,竹田 潔,菊谷 仁,日本免疫学会総会・学術集会記録,(NPO)日本免疫学会,Vol. 34,p. 232-232,2004年11月
 • Semaphorin4A suppresses angiogenesis via binding to plexinD1,M Yabuki,T Toyofuku,J Kamei,K Harada,M Hori,A Kumanogoh,H Kikutani,CIRCULATION,LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS,Vol. 110,No. 17,p. 305-306,2004年10月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Biological functions and signaling of a transmembrane semaphorin, CD100/Sema4D,A Kumanogoh,H Kikutani,CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES,BIRKHAUSER VERLAG AG,Vol. 61,No. 3,p. 292-300,2004年02月,書評論文,書評,文献紹介等
 • Semaphorin 4D (CD100) is expressed on the surface of human platelets and proteolytically shed during platelet activation.,L Zhu,N Prevost,Lee, V,D Woulfe,J Scheidel,HH Yang,J Wu,H Jiang,A Kumanogoh,H Kikutani,L Boumsell,L Tamagnone,L Brass,BLOOD,AMER SOC HEMATOLOGY,Vol. 102,No. 11,p. 292A-292A,2003年11月,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • Class IV semaphorin Sema4A enhances T-cell activation and interacts with Tim-2.,Atsushi Kumanogoh,Satoko Marukawa,Kazuhiro Suzuki,Noriko Takegahara,Chie Watanabe,EweSeng Ch'ng,Isao Ishida,Harutoshi Fujimura,Saburo Sakoda,Kanji Yoshida,Hitoshi Kikutani,Nature,Vol. 419,No. 6907,p. 629-33,2002年10月10日
 • アレルギー性気道炎におけるリンパ球セマフォリン分子CD100の意義,合屋 将,森下 裕,木田 博,森 雅秀,松岡 洋人,吉田 光宏,林 清二,川瀬 一郎,熊ノ郷 淳,菊谷 仁,日本呼吸器学会雑誌,(一社)日本呼吸器学会,Vol. 40,No. 増刊,p. 128-128,2002年03月
 • Functional soluble CD100/Sema4D released from activated lymphocytes: possible role in normal and pathologic immune responses,XS Wang,A Kumanogoh,C Watanabe,W Shi,K Yoshida,H Kikutani,BLOOD,AMER SOC HEMATOLOGY,Vol. 97,No. 11,p. 3498-3504,2001年06月
 • "Semaphorins" in the immune regulation,A Kumanogoh,K Suzuki,C Watanabe,S Marukawa,N Takegahara,ES Ch'ng,H Kikutani,JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY,FEDERATION AMER SOC EXP BIOL,p. 20-20,2001年,研究発表ペーパー・要旨(国際会議)
 • The CD100-CD72 interactions : a novel mechanism of immune regulation,Treds in Immunology,Vol. 22 : 670-676,2001年
 • Enhanced immune responres in transgenic mice expressing a turncated form of the lymphocyte semaplorin CD100/Sema4D,The Journal of Immunology,Vol. 167, 4321-4328,2001年
 • Increased T cell autoreactivity in the absence of CD40-CD40 ligand interactions: A role of CD40 in regulatory T cell development,A Kumanogoh,XS Wang,Lee, I,C Watanabe,M Kamanaka,W Shi,K Yoshida,T Sato,S Habu,M Itoh,N Sakaguchi,S Sakaguchi,H Kikutani,JOURNAL OF IMMUNOLOGY,AMER ASSOC IMMUNOLOGISTS,Vol. 166,No. 1,p. 353-360,2001年01月
 • TRAF3欠損マウスにおけるT細胞ネガティブセレクション障害の解析,内田 純二,安居 輝人,石田 勲,吉田 謙二,熊ノ郷 淳,菊谷 仁,日本免疫学会総会・学術集会記録,(NPO)日本免疫学会,Vol. 30,p. 91-91,2000年11月
 • gp130-dependent signalling pathway is not enhanced in gp130 transgenic heart after LIF stimulation,E Tone,K Kunisada,A Kumanogoh,S Negoro,M Funamoto,T Osugi,T Kishimoto,K Yamauchi-Takihara,CYTOKINE,W B SAUNDERS CO,Vol. 12,No. 10,p. 1512-1518,2000年10月
 • The class (]G0004[) semaphorin CD100 plays nonredundant roles in the immune system : Defective B and T cell activation in CD100-deficient mice,Immunity(Cell press),No. 13,p. 633-642,2000年
 • Identification of CD72 as a lymphocyte receptor for the class (]G0004[) semaphorin CD100 : A novel mechanism for regulating B cell signaling,Immunity(Cell press),No. 13,p. 621-631,2000年
 • B細胞特異的にCD100/Sema4Dを過剰発現するtransgenic mouseの作成と機能解析,渡辺 知恵,熊ノ郷 淳,施 維,王 暁松,安居 輝人,菊谷 仁,日本免疫学会総会・学術集会記録,(NPO)日本免疫学会,Vol. 29,p. 75-75,1999年10月
 • CD40シグナル改変マウスにおけるB細胞分化機構の解析,安居 輝人,村岡 正章,七條 優子,内田 純二,熊ノ郷 淳,菊谷 仁,日本臨床免疫学会会誌,日本臨床免疫学会,No. 26回抄録集,p. 98-98,1998年10月
 • Subtracted-PCR法を用いたCD40-target geneの同定,施 維,熊ノ郷 淳,李 仁淑,内田 純二,安居 輝人,吉田 寛二,菊谷 仁,日本臨床免疫学会会誌,日本臨床免疫学会,No. 26回抄録集,p. 375-375,1998年10月
 • Impairment of antigen specific antibody production and acute-phase protein induction in transgenic mice expressing a dominant-negative form of gp130. (共著),Lenkocyte Typing VI,1997年
 • Impairment of antigen-specific antibody production in transgenic mice expressing a dominant-negative form of gp130. (共著),Proceedings of National Academic Science in USA.,Vol. 94,1997年
 • Dominant-negative gp130 transgenic mice作成によるgp130の免疫系における機能解析,日本免疫学会,1996年
 • The immunological functions of gp130 in transgenic mice expressing a dominant-negative form of gp130.,1996年
 • Impairment of antibody production in transgenic mice overexpressing a dominant-negative form of gp130,The 6th international work shop and conference on human lenkocyte differentiation antigens,1996年
 • Impairment of antibody production in transgenic mice overexpressing a dominant-negative form of gp130. (共著),Tissue Antigens,Vol. 48,1996年
 • Targeted disruption of gp130, a common signal transducer for the IL-6 family of cytokines leads to myocardial and hemato logical disorders. (共著),Proceedings of National Academic Science in USA,Vol. 93,No. 1,p. 407-411,1996年
 • IL-6 induced growth and differentiation signals are mediated by distinct regions of the cytoplasmic domain of the signal transducer, gp130,The 9th international congress of immunology,1995年
 • Disruption of the gene for the shared cytokine signal transducer, gp130. (共著),Lenkocyte Typing V,1994年
 • Effects of therapy on anterior pituitary functions in patients with primary intracranial germ cell tumor. (共著),ATSUSHI KUMANOGOH,SOJI KASAYAMA,HARUHIKO KOUHARA,MASAFUMI KOGA,NORIO ARITA,TORU HAYAKAWA,TADAMITSU KISHIMOTO,BUNZO SATO,Endocrine Journal,Vol. 41,No. 3,p. 287-292,1994年
 • Differentiation of thymocytes from CD3<sup>-</sup>CD4<sup>-</sup>CD8<sup>-</sup> through CD3<sup>-</sup>CD4<sup>-</sup>CD8<sup>+</sup> into move mature stages induced by a thymic stromal cell clone. (共著),Proceedings of National Academic Sciences in USA,Vol. 87,1990年