JA

Profile

Research

Social

Other

Isaka Yoshitaka

猪阪 善隆

Graduate School of Medicine Division of Medicine, Professor

Research Areas

 • Life sciences, Nephrology

Papers

 • 高齢CKD 患者の診察, Geriatric Medicine, Vol. 58, No. 10, p. 903-905, 2020/10
 • Frequency of alcohol drinking modifies the association between salt intake and albuminuria: a 1-year observational study., Ryuichi Yoshimura,Ryohei Yamamoto,Maki Shinzawa,Ryohei Tomi,Shingo Ozaki,Yoshiyuki Fujii,Takafumi Ito,Kazuaki Tanabe,Yasuaki Moriguchi,Yoshitaka Isaka,Toshiki Moriyama, Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension, 2020/07/10
 • Better remission rates in elderly Japanese patients with primary membranous nephropathy in nationwide real-world practice: The Japan Nephrotic Syndrome Cohort Study (JNSCS)., Hitoshi Yokoyama,Ryohei Yamamoto,Enyu Imai,Shoichi Maruyama,Hitoshi Sugiyama,Kosaku Nitta,Tatsuo Tsukamoto,Shunya Uchida,Asami Takeda,Toshinobu Sato,Takashi Wada,Hiroki Hayashi,Yasuhiro Akai,Megumu Fukunaga,Kazuhiko Tsuruya,Kosuke Masutani,Tsuneo Konta,Tatsuya Shoji,Takeyuki Hiramatsu,Shunsuke Goto,Hirofumi Tamai,Saori Nishio,Arimasa Shirasaki,Kojiro Nagai,Kunihiro Yamagata,Hajime Hasegawa,Hidemo Yasuda,Shizunori Ichida,Tomohiko Naruse,Kei Fukami,Tomoya Nishino,Hiroshi Sobajima,Satoshi Tanaka,Toshiyuki Akahori,Takafumi Ito,Yoshio Terada,Ritsuko Katafuchi,Shouichi Fujimoto,Hirokazu Okada,Eiji Ishimura,Junichiro James Kazama,Keiju Hiromura,Tetsushi Mimura,Satashi Suzuki,Yosuke Saka,Tadashi Sofue,Yusuke Suzuki,Yugo Shibagaki,Kiyoki Kitagawa,Kunio Morozumi,Yoshiro Fujita,Makoto Mizutani,Takashi Shigematsu,Kengo Furuichi,Keiji Fujimoto,Naoki Kashihara,Hiroshi Sato,Seiichi Matsuo,Ichiei Narita,Yoshitaka Isaka, Clinical and experimental nephrology, 2020/06/19
 • Eicosapentaenoic acid attenuates renal lipotoxicity by restoring autophagic flux., Takeshi Yamamoto,Yoshitsugu Takabatake,Satoshi Minami,Shinsuke Sakai,Ryuta Fujimura,Atsushi Takahashi,Tomoko Namba-Hamano,Jun Matsuda,Tomonori Kimura,Isao Matsui,Jun-Ya Kaimori,Hiroaki Takeda,Masatomo Takahashi,Yoshihiro Izumi,Takeshi Bamba,Taiji Matsusaka,Fumio Niimura,Motoko Yanagita,Yoshitaka Isaka, Autophagy, 2020/06/16
 • Incidence of remission and relapse of proteinuria, end-stage kidney disease, mortality, and major outcomes in primary nephrotic syndrome: the Japan Nephrotic Syndrome Cohort Study (JNSCS)., Ryohei Yamamoto,Enyu Imai,Shoichi Maruyama,Hitoshi Yokoyama,Hitoshi Sugiyama,Kosaku Nitta,Tatsuo Tsukamoto,Shunya Uchida,Asami Takeda,Toshinobu Sato,Takashi Wada,Hiroki Hayashi,Yasuhiro Akai,Megumu Fukunaga,Kazuhiko Tsuruya,Kosuke Masutani,Tsuneo Konta,Tatsuya Shoji,Takeyuki Hiramatsu,Shunsuke Goto,Hirofumi Tamai,Saori Nishio,Arimasa Shirasaki,Kojiro Nagai,Kunihiro Yamagata,Hajime Hasegawa,Hideo Yasuda,Shizunori Ichida,Tomohiko Naruse,Tomoya Nishino,Hiroshi Sobajima,Satoshi Tanaka,Toshiyuki Akahori,Takafumi Ito,Yoshio Terada,Ritsuko Katafuchi,Shouichi Fujimoto,Hirokazu Okada,Eiji Ishimura,Junichiro J Kazama,Keiju Hiromura,Tetsushi Mimura,Satoshi Suzuki,Yosuke Saka,Tadashi Sofue,Yusuke Suzuki,Yugo Shibagaki,Kiyoki Kitagawa,Kunio Morozumi,Yoshiro Fujita,Makoto Mizutani,Takashi Shigematsu,Naoki Kashihara,Hiroshi Sato,Seiichi Matsuo,Ichiei Narita,Yoshitaka Isaka, Clinical and experimental nephrology, Vol. 24, No. 6, p. 526-540, 2020/06
 • Lithocholic acid increases intestinal phosphate and calcium absorption in a vitamin D receptor dependent but transcellular pathway independent manner., Nobuhiro Hashimoto,Isao Matsui,Satoshi Ishizuka,Kazunori Inoue,Ayumi Matsumoto,Karin Shimada,Shota Hori,Dong Geun Lee,Seiichi Yasuda,Yusuke Katsuma,Sachio Kajimoto,Yohei Doi,Satoshi Yamaguchi,Keiichi Kubota,Tatsufumi Oka,Yusuke Sakaguchi,Yoshitsugu Takabatake,Takayuki Hamano,Yoshitaka Isaka, Kidney international, Vol. 97, No. 6, p. 1164-1180, 2020/06
 • Prognostic value of hypochloremia versus hyponatremia among patients with chronic kidney disease-a retrospective cohort study., Keiichi Kubota,Yusuke Sakaguchi,Takayuki Hamano,Tatsufumi Oka,Satoshi Yamaguchi,Karin Shimada,Ayumi Matsumoto,Nobuhiro Hashimoto,Daisuke Mori,Isao Matsui,Yoshitaka Isaka, Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, Vol. 35, No. 6, p. 987-994, 2020/06/01
 • Autophagy protects kidney from phosphate-induced mitochondrial injury., Ryuta Fujimura,Takeshi Yamamoto,Yoshitsugu Takabatake,Atsushi Takahashi,Tomoko Namba-Hamano,Satoshi Minami,Shinsuke Sakai,Jun Matsuda,Atsushi Hesaka,Hiroaki Yonishi,Jun Nakamura,Isao Matsui,Taiji Matsusaka,Fumio Niimura,Motoko Yanagita,Yoshitaka Isaka, Biochemical and biophysical research communications, Vol. 524, No. 3, p. 636-642, 2020/04/09
 • Drinking frequency modifies an association between salt intake and blood pressure: A cohort study., Ryuichi Yoshimura,Ryohei Yamamoto,Maki Shinzawa,Ryohei Tomi,Shingo Ozaki,Yoshiyuki Fujii,Takafumi Ito,Kazuaki Tanabe,Yasuaki Moriguchi,Yoshitaka Isaka,Toshiki Moriyama, Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.), Vol. 22, No. 4, p. 649-655, 2020/04
 • Body mass index modifies the association between frequency of alcohol consumption and incidence of hypertension in men but not in women: a retrospective cohort study., Daiki Nishigaki,Ryohei Yamamoto,Maki Shinzawa,Yoshiki Kimura,Yoshiyuki Fujii,Katsunori Aoki,Ryohei Tomi,Shingo Ozaki,Ryuichi Yoshimura,Manabu Taneike,Kaori Nakanishi,Makoto Nishida,Keiko Yamauchi-Takihara,Yoshitaka Isaka,Toshiki Moriyama, Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension, Vol. 43, No. 4, p. 322-330, 2020/04
 • Hidden Hypocalcemia as a Risk Factor for Cardiovascular Events and All-Cause Mortality among Patients Undergoing Incident Hemodialysis., Satoshi Yamaguchi,Takayuki Hamano,Yohei Doi,Tatsufumi Oka,Sachio Kajimoto,Keiichi Kubota,Seiichi Yasuda,Karin Shimada,Ayumi Matsumoto,Nobuhiro Hashimoto,Yusuke Sakaguchi,Isao Matsui,Yoshitaka Isaka, Scientific reports, Vol. 10, No. 1, p. 4418-4418, 2020/03/10
 • Sleep debt and prevalence of proteinuria in subjects with short sleep duration on weekdays: a cross-sectional study., Katsunori Aoki,Ryohei Yamamoto,Maki Shinzawa,Yoshiki Kimura,Hiroyoshi Adachi,Yoshiyuki Fujii,Ryohei Tomi,Kaori Nakanishi,Manabu Taneike,Makoto Nishida,Takashi Kudo,Keiko Yamauchi-Takihara,Yoshitaka Isaka,Toshiki Moriyama, Clinical and experimental nephrology, Vol. 24, No. 2, p. 143-150, 2020/02
 • "Pseudo-empty pelvis" in a pre-dialysis patient., Ayumi Matsumoto,Isao Matsui,Yusuke Sakaguchi,Harumi Kitamura,Maki Shinzawa,Chikako Monden,Atsushi Takahashi,Yoshitsugu Takabatake,Yoshitaka Isaka, Peritoneal dialysis international : journal of the International Society for Peritoneal Dialysis, p. 896860819899579-896860819899579, 2020/01/17
 • Metabolic effects of RUBCN/Rubicon deficiency in kidney proximal tubular epithelial cells., Jun Matsuda,Atsushi Takahashi,Yoshitsugu Takabatake,Shinsuke Sakai,Satoshi Minami,Takeshi Yamamoto,Ryuta Fujimura,Tomoko Namba-Hamano,Hiroaki Yonishi,Jun Nakamura,Tomonori Kimura,Jun-Ya Kaimori,Isao Matsui,Masatomo Takahashi,Motonao Nakao,Yoshihiro Izumi,Takeshi Bamba,Taiji Matsusaka,Fumio Niimura,Motoko Yanagita,Tamotsu Yoshimori,Yoshitaka Isaka, Autophagy, p. 1-16, 2020/01/16
 • Guideline on the use of iodinated contrast media in patients with kidney disease 2018., Yoshitaka Isaka,Hiromitsu Hayashi,Kazutaka Aonuma,Masaru Horio,Yoshio Terada,Kent Doi,Yoshihide Fujigaki,Hideo Yasuda,Taichi Sato,Tomoyuki Fujikura,Ryohei Kuwatsuru,Hiroshi Toei,Ryusuke Murakami,Yoshihiko Saito,Atsushi Hirayama,Toyoaki Murohara,Akira Sato,Hideki Ishii,Tadateru Takayama,Makoto Watanabe,Kazuo Awai,Seitaro Oda,Takamichi Murakami,Yukinobu Yagyu,Nobuhiko Joki,Yasuhiro Komatsu,Takamasa Miyauchi,Yugo Ito,Ryo Miyazawa,Yoshihiko Kanno,Tomonari Ogawa,Hiroki Hayashi,Eri Koshi,Tomoki Kosugi,Yoshinari Yasuda, Japanese journal of radiology, Vol. 38, No. 1, p. 3-46, 2020/01
 • Guideline on the use of iodinated contrast media in patients with kidney disease 2018., Yoshitaka Isaka,Hiromitsu Hayashi,Kazutaka Aonuma,Masaru Horio,Yoshio Terada,Kent Doi,Yoshihide Fujigaki,Hideo Yasuda,Taichi Sato,Tomoyuki Fujikura,Ryohei Kuwatsuru,Hiroshi Toei,Ryusuke Murakami,Yoshihiko Saito,Atsushi Hirayama,Toyoaki Murohara,Akira Sato,Hideki Ishii,Tadateru Takayama,Makoto Watanabe,Kazuo Awai,Seitaro Oda,Takamichi Murakami,Yukinobu Yagyu,Nobuhiko Joki,Yasuhiro Komatsu,Takamasa Miyauchi,Yugo Ito,Ryo Miyazawa,Yoshihiko Kanno,Tomonari Ogawa,Hiroki Hayashi,Eri Koshi,Tomoki Kosugi,Yoshinari Yasuda, Clinical and experimental nephrology, Vol. 24, No. 1, p. 1-44, 2020/01
 • Successful management of fetal hemolytic disease due to strong anti-Rh17 with plasma exchange and intrauterine transfusion in a woman with the D-- phenotype., Kazuya Mimura,Masayuki Endo,Atsushi Takahashi,Yohei Doi,Mikiko Sakuragi,Tomoko Kiyokawa,Hidetoshi Taniguchi,Yasuji Kitabatake,Mika Handa,Takuji Tomimatsu,Yoshiaki Tomiyama,Yoshitaka Isaka,Tadashi Kimura, International journal of hematology, Vol. 111, No. 1, p. 149-154, 2020/01
 • Guideline on the Use of Iodinated Contrast Media in Patients With Kidney Disease 2018., Yoshitaka Isaka,Hiromitsu Hayashi,Kazutaka Aonuma,Masaru Horio,Yoshio Terada,Kent Doi,Yoshihide Fujigaki,Hideo Yasuda,Taichi Sato,Tomoyuki Fujikura,Ryohei Kuwatsuru,Hiroshi Toei,Ryusuke Murakami,Yoshihiko Saito,Atsushi Hirayama,Toyoaki Murohara,Akira Sato,Hideki Ishii,Tadateru Takayama,Makoto Watanabe,Kazuo Awai,Seitaro Oda,Takamichi Murakami,Yukinobu Yagyu,Nobuhiko Joki,Yasuhiro Komatsu,Takamasa Miyauchi,Yugo Ito,Ryo Miyazawa,Yoshihiko Kanno,Tomonari Ogawa,Hiroki Hayashi,Eri Koshi,Tomoki Kosugi,Yoshinari Yasuda, Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, Vol. 83, No. 12, p. 2572-2607, 2019/11/25
 • Dynamics of D-serine reflected the recovery course of a patient with rapidly progressive glomerulonephritis., Atsushi Hesaka,Keiko Yasuda,Shinsuke Sakai,Hiroaki Yonishi,Tomoko Namba-Hamano,Atsushi Takahashi,Masayuki Mizui,Kenji Hamase,Rakan Matsui,Masashi Mita,Masaru Horio,Yoshitaka Isaka,Tomonori Kimura, CEN case reports, Vol. 8, No. 4, p. 297-300, 2019/11
 • Low erythropoietin levels predict faster renal function decline in diabetic patients with anemia: a prospective cohort study., Fujita Y,Doi Y,Hamano T,Hatazaki M,Umayahara Y,Isaka Y,Tsubakihara Y, Scientific reports, Vol. 9, No. 1, 2019/10
 • 5-ALA/SFC enhances HO-1 expression through the MAPK/Nrf2 antioxidant pathway and attenuates murine tubular epithelial cell apoptosis., Liu C,Fujino M,Zhu S,Isaka Y,Ito H,Takahashi K,Nakajima M,Tanaka T,Zhu P,Li XK, FEBS open bio, 2019/09
 • Low magnesium diet aggravates phosphate-induced kidney injury., Yusuke Sakaguchi,Takayuki Hamano,Isao Matsui,Tatsufumi Oka,Satoshi Yamaguchi,Keiichi Kubota,Karin Shimada,Ayumi Matsumoto,Nobuhiro Hashimoto,Yoshitaka Isaka, Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, Vol. 34, No. 8, p. 1310-1319, 2019/08/01
 • Proteinuria-associated renal magnesium wasting leads to hypomagnesemia: a common electrolyte abnormality in chronic kidney disease., Tatsufumi Oka,Takayuki Hamano,Yusuke Sakaguchi,Satoshi Yamaguchi,Keiichi Kubota,Masamitsu Senda,Sayoko Yonemoto,Karin Shimada,Ayumi Matsumoto,Nobuhiro Hashimoto,Daisuke Mori,Chikako Monden,Atsushi Takahashi,Yoshitsugu Obi,Ryohei Yamamoto,Yoshitsugu Takabatake,Jun-Ya Kaimori,Toshiki Moriyama,Masaru Horio,Isao Matsui,Yoshitaka Isaka, Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, Vol. 34, No. 7, p. 1154-1162, 2019/07/01
 • A Randomized Trial of Magnesium Oxide and Oral Carbon Adsorbent for Coronary Artery Calcification in Predialysis CKD., Yusuke Sakaguchi,Takayuki Hamano,Yoshitsugu Obi,Chikako Monden,Tatsufumi Oka,Satoshi Yamaguchi,Isao Matsui,Nobuhiro Hashimoto,Ayumi Matsumoto,Karin Shimada,Yoshitsugu Takabatake,Atsushi Takahashi,Jun-Ya Kaimori,Toshiki Moriyama,Ryohei Yamamoto,Masaru Horio,Koichi Yamamoto,Ken Sugimoto,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka, Journal of the American Society of Nephrology : JASN, Vol. 30, No. 6, p. 1073-1085, 2019/06
 • Proximal Tubule Autophagy Differs in Type 1 and 2 Diabetes., Shinsuke Sakai,Takeshi Yamamoto,Yoshitsugu Takabatake,Atsushi Takahashi,Tomoko Namba-Hamano,Satoshi Minami,Ryuta Fujimura,Hiroaki Yonishi,Jun Matsuda,Atsushi Hesaka,Isao Matsui,Taiji Matsusaka,Fumio Niimura,Motoko Yanagita,Yoshitaka Isaka, Journal of the American Society of Nephrology : JASN, Vol. 30, No. 6, p. 929-945, 2019/06
 • VEGF-A Links Angiolymphoid Hyperplasia With Eosinophilia (ALHE) to THSD7A Membranous Nephropathy: A Report of 2 Cases., Ayumi Matsumoto,Isao Matsui,Tomoko Namba,Yusuke Sakaguchi,Hitoshi Mizuno,Yuki Shirayama,Karin Shimada,Nobuhiro Hashimoto,Yohei Doi,Satoshi Yamaguchi,Keiichi Kubota,Tatsufumi Oka,Daisuke Mori,Shinichi Akiyama,Takayuki Hamano,Masayuki Mizui,Yoshitsugu Takabatake,Tetsuya Kaneko,Yoshitaka Isaka, American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation, Vol. 73, No. 6, p. 880-885, 2019/06
 • -D-血液型不適合妊娠に対して血漿交換が奏功した一症例, 土井 洋平,高橋 篤史,味村 和哉,森田 将史,余西 洋明,富 量平,上田 仁康,水井 理之,濱野 高行,高畠 義嗣,木村 正,猪阪 善隆, 日本透析医学会雑誌, (一社)日本透析医学会, Vol. 52, No. Suppl.1, p. 515-515, 2019/05
 • Assessment of renal function in living kidney donors before and after nephrectomy: A Japanese prospective, observational cohort study., Kakuta Y,Imamura R,Okumi M,Horio M,Isaka Y,Ichimaru N,Takahara S,Nonomura N,Tanabe K, International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association, Vol. 26, No. 4, p. 499-505, 2019/04
 • Tolvaptan Efficiently Reduces Intracellular Fluid: Working Toward a Potential Treatment Option for Cellular Edema., Kawabata H,Iwatani H,Yamamichi Y,Shirahase K,Nagai N,Isaka Y, Internal medicine (Tokyo, Japan), Vol. 58, No. 5, p. 639-642, 2019/03
 • <sub>D</sub>-Serine reflects kidney function and diseases., Hesaka A,Sakai S,Hamase K,Ikeda T,Matsui R,Mita M,Horio M,Isaka Y,Kimura T, Scientific reports, Vol. 9, No. 1, 2019/03
 • Suppression of autophagic activity by Rubicon is a signature of aging., Shuhei Nakamura,Masaki Oba,Mari Suzuki,Atsushi Takahashi,Tadashi Yamamuro,Mari Fujiwara,Kensuke Ikenaka,Satoshi Minami,Namine Tabata,Kenichi Yamamoto,Sayaka Kubo,Ayaka Tokumura,Kanako Akamatsu,Yumi Miyazaki,Tsuyoshi Kawabata,Maho Hamasaki,Koji Fukui,Kazunori Sango,Yoshihisa Watanabe,Yoshitsugu Takabatake,Tomoya S Kitajima,Yukinori Okada,Hideki Mochizuki,Yoshitaka Isaka,Adam Antebi,Tamotsu Yoshimori, Nature communications, Vol. 10, No. 1, p. 847-847, 2019/02/19
 • Safety profile of baricitinib in Japanese patients with active rheumatoid arthritis with over 1.6 years median time in treatment: An integrated analysis of Phases 2 and 3 trials., Harigai M,Takeuchi T,Smolen JS,Winthrop KL,Nishikawa A,Rooney TP,Saifan CG,Issa M,Isaka Y,Akashi N,Ishii T,Tanaka Y, Modern rheumatology, Vol. 30, No. 1, p. 36-43, 2019/02
 • Satb1 regulates the effector program of encephalitogenic tissue Th17 cells in chronic inflammation., Yasuda K,Kitagawa Y,Kawakami R,Isaka Y,Watanabe H,Kondoh G,Kohwi-Shigematsu T,Sakaguchi S,Hirota K, Nature communications, Vol. 10, No. 1, 2019/02
 • 5-aminolaevulinic acid (ALA), enhances heme oxygenase (HO)-1 expression and attenuates tubulointerstitial fibrosis and renal apoptosis in chronic cyclosporine nephropathy., Liu C,Zhu P,Fujino M,Isaka Y,Ito H,Takahashi K,Nakajima M,Tanaka T,Zhuang J,Li XK, Biochemical and biophysical research communications, Vol. 508, No. 2, p. 583-589, 2019/01
 • Parathyroid hormone and premature thymus ageing in patients with chronic kidney disease., Iio K,Kabata D,Iio R,Imai Y,Hatanaka M,Omori H,Hoshida Y,Saeki Y,Shintani A,Hamano T,Isaka Y,Ando Y, Scientific reports, Vol. 9, No. 1, 2019/01
 • Severe Osteomalacia with Dent Disease Caused by a Novel Intronic Mutation of the CLCN5 gene., Ayumi Matsumoto,Isao Matsui,Takayasu Mori,Yusuke Sakaguchi,Masayuki Mizui,Yoshiyasu Ueda,Atsushi Takahashi,Yohei Doi,Karin Shimada,Satoshi Yamaguchi,Keiichi Kubota,Nobuhiro Hashimoto,Tatsufumi Oka,Yoshitsugu Takabatake,Eisei Sohara,Takayuki Hamano,Shinichi Uchida,Yoshitaka Isaka, Internal medicine (Tokyo, Japan), Vol. 57, No. 24, p. 3603-3610, 2018/12/15
 • Regional variations in immunosuppressive therapy in patients with primary nephrotic syndrome: the Japan nephrotic syndrome cohort study., Yamamoto R,Imai E,Maruyama S,Yokoyama H,Sugiyama H,Nitta K,Tsukamoto T,Uchida S,Takeda A,Sato T,Wada T,Hayashi H,Akai Y,Fukunaga M,Tsuruya K,Masutani K,Konta T,Shoji T,Hiramatsu T,Goto S,Tamai H,Nishio S,Shirasaki A,Nagai K,Yamagata K,Hasegawa H,Yasuda H,Ichida S,Naruse T,Fukami K,Nishino T,Sobajima H,Tanaka S,Akahori T,Ito T,Yoshio T,Katafuchi R,Fujimoto S,Okada H,Ishimura E,Kazama JJ,Hiromura K,Mimura T,Suzuki S,Saka Y,Sofue T,Suzuki Y,Shibagaki Y,Kitagawa K,Morozumi K,Fujita Y,Mizutani M,Shigematsu T,Kashihara N,Sato H,Matsuo S,Narita I,Isaka Y, Clinical and experimental nephrology, Vol. 22, No. 6, p. 1266-1280, 2018/12
 • Sleep Quality and Sleep Duration with CKD are Associated with Progression to ESKD., Yamamoto R,Shinzawa M,Isaka Y,Yamakoshi E,Imai E,Ohashi Y,Hishida A,CKD-JAC Investigators, Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN, Vol. 13, No. 12, p. 1825-1832, 2018/12
 • Effect of Oral Alfacalcidol on Clinical Outcomes in Patients Without Secondary Hyperparathyroidism Receiving Maintenance Hemodialysis: The J-DAVID Randomized Clinical Trial., J-DAVID Investigators,Shoji T,Inaba M,Fukagawa M,Ando R,Emoto M,Fujii H,Fujimori A,Fukui M,Hase H,Hashimoto T,Hirakata H,Honda H,Hosoya T,Ikari Y,Inaguma D,Inoue T,Isaka Y,Iseki K,Ishimura E,Itami N,Ito C,Kakuta T,Kawai T,Kawanishi H,Kobayashi S,Kumagai J,Maekawa K,Masakane I,Minakuchi J,Mitsuiki K,Mizuguchi T,Morimoto S,Murohara T,Nakatani T,Negi S,Nishi S,Nishikawa M,Ogawa T,Ohta K,Ohtake T,Okamura M,Okuno S,Shigematsu T,Sugimoto T,Suzuki M,Tahara H,Takemoto Y,Tanaka K,Tominaga Y,Tsubakihara Y,Tsujimoto Y,Tsuruya K,Ueda S,Watanabe Y,Yamagata K,Yamakawa T,Yano S,Yokoyama K,Yorioka N,Yoshiyama M,Nishizawa Y, JAMA, Vol. 320, No. 22, p. 2325-2334, 2018/12
 • Alcohol consumption and incidence of proteinuria: a retrospective cohort study., Kimura Y,Yamamoto R,Shinzawa M,Isaka Y,Iseki K,Yamagata K,Tsuruya K,Yoshida H,Fujimoto S,Asahi K,Moriyama T,Watanabe T, Clinical and experimental nephrology, Vol. 22, No. 5, p. 1133-1142, 2018/10
 • Targeting TGF-β Signaling in Kidney Fibrosis., Isaka Y, International journal of molecular sciences, Vol. 19, No. 9, 2018/08
 • Protein carbamylation exacerbates vascular calcification., Daisuke Mori,Isao Matsui,Akihiro Shimomura,Nobuhiro Hashimoto,Ayumi Matsumoto,Karin Shimada,Satoshi Yamaguchi,Tatsufumi Oka,Keiichi Kubota,Sayoko Yonemoto,Yusuke Sakaguchi,Atsushi Takahashi,Yasunori Shintani,Seiji Takashima,Yoshitsugu Takabatake,Takayuki Hamano,Yoshitaka Isaka, Kidney international, Vol. 94, No. 1, p. 72-90, 2018/07
 • Cardiac hypertrophy elevates serum levels of fibroblast growth factor 23., Isao Matsui,Tatsufumi Oka,Yasuo Kusunoki,Daisuke Mori,Nobuhiro Hashimoto,Ayumi Matsumoto,Karin Shimada,Satoshi Yamaguchi,Keiichi Kubota,Sayoko Yonemoto,Tomoaki Higo,Yusuke Sakaguchi,Yoshitsugu Takabatake,Takayuki Hamano,Yoshitaka Isaka, Kidney international, Vol. 94, No. 1, p. 60-71, 2018/07
 • Tolvaptan promotes urinary excretion of sodium and urea: a retrospective cohort study., Minami S,Hamano T,Iwatani H,Mizui M,Kimura Y,Isaka Y, Clinical and experimental nephrology, Vol. 22, No. 3, p. 550-561, 2018/06
 • WEEKEND CATCH-UP SLEEP AND PREVALENCE OF PROTEINURIA: A CROSS-SECTIONAL STUDY, Aoki Katsunori,Yamamoto Ryohei,Shinzawa Maki,Kimura Yoshiki,Fujii Yoshiyuki,Nakanishi Kaori,Koseki Masahiro,Nishida Makoto,Takihara Keiko,Isaka Yoshitaka,Moriyama Toshiki, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, Vol. 33, 2018/05
 • Magnesium and Progression of Chronic Kidney Disease: Benefits Beyond Cardiovascular Protection?, Yusuke Sakaguchi,Takayuki Hamano,Yoshitaka Isaka, Advances in chronic kidney disease, Vol. 25, No. 3, p. 274-280, 2018/05
 • Rationale, design, and characteristics of a trial to evaluate the new phosphate iron-based binder sucroferric oxyhydroxide in dialysis patients with the goal of advancing the practice of E.B.M. (EPISODE), Isaka, Y.,Fujii, H.,Tsujimoto, Y.,Teramukai, S.,Hamano, T., Clinical and Experimental Nephrology, Vol. 22, No. 4, p. 967-972, 2018
 • Red cell distribution width and renal outcome in patients with non-dialysis-dependent chronic kidney disease., Sayoko Yonemoto,Takayuki Hamano,Naohiko Fujii,Karin Shimada,Satoshi Yamaguchi,Ayumi Matsumoto,Keiichi Kubota,Nobuhiro Hashimoto,Tatsufumi Oka,Masamitsu Senda,Yusuke Sakaguchi,Isao Matsui,Yoshitaka Isaka, PloS one, Vol. 13, No. 6, 2018
 • Magnesium in Hemodialysis Patients: A New Understanding of the Old Problem., Sakaguchi Y,Hamano T,Isaka Y, Contributions to nephrology, Vol. 196, p. 58-63, 2018
 • Prognostic Significance of Asymptomatic Brain Natriuretic Peptide Elevation at Nephrology Referral in Patients with Chronic Kidney Disease., Hayashi T,Yasuda K,Kimura T,Sasaki K,Shimada K,Hashimoto N,Isaka Y, American journal of nephrology, Vol. 48, No. 3, p. 205-213, 2018
 • Analysis of an ADTKD family with a novel frameshift mutation in MUC1 reveals characteristic features of mutant MUC1 protein, Satoko Yamamoto,Jun-Ya Kaimori,Takuji Yoshimura,Tomoko Namba,Atsuko Imai,Kaori Kobayashi,Ryoichi Imamura,Naotsugu Ichimaru,Kazuto Kato,Akihiro Nakaya,Shiro Takahara,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 32, No. 12, p. 2010-2017, 2017/12
 • Anion Gap as a Determinant of Ionized Fraction of Divalent Cations in Hemodialysis Patients., Sakaguchi Y,Hamano T,Kubota K,Oka T,Yamaguchi S,Matsumoto A,Hashimoto N,Mori D,Obi Y,Matsui I,Isaka Y, Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN, 2017/11
 • Antioxidant role of autophagy in maintaining the integrity of glomerular capillaries., atsuda J,Namba T,Takabatake Y,Kimura T,Takahashi A,Yamamoto T,Minami S,Sakai S,Fujimura R,Kaimori JY,Matsui I,Hamano T,Fukushima Y,Matsui K,Soga T,Isaka Y, Autophagy, Vol. 14, No. 1, p. 53-65, 2017/11
 • Lipophagy maintains energy homeostasis in the kidney proximal tubule during prolonged starvation., Satoshi Minami,Takeshi Yamamoto,Yoshitsugu Takabatake,Atsushi Takahashi,Tomoko Namba,Jun Matsuda,Tomonori Kimura,Jun-Ya Kaimori,Isao Matsui,Takayuki Hamano,Hiroaki Takeda,Masatomo Takahashi,Yoshihiro Izumi,Takeshi Bamba,Taiji Matsusaka,Fumio Niimura,Yoshitaka Isaka, Autophagy, Vol. 13, No. 10, p. 1629-1647, 2017/10/03
 • The association of alcohol and smoking with CKD in a Japanese nationwide cross-sectional survey, Ayako Matsumoto,Yasuyuki Nagasawa,Ryohei Yamamoto,Maki Shinzawa,Yukiko Hasuike,Takahiro Kuragano,Yoshitaka Isaka,Takeshi Nakanishi,Kunitoshi Iseki,Kunihiro Yamagata,Kazuhiko Tsuruya,Hideaki Yoshida,Shouichi Fujimoto,Koichi Asahi,Toshiki Moriyama,Tsuyoshi Watanabe, HYPERTENSION RESEARCH, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 40, No. 8, p. 771-778, 2017/08
 • NEDD4-family E3 ligase dysfunction due to PKHD1/Pkhd1 defects suggests a mechanistic model for ARPKD pathobiology, Jun-ya Kaimori,Cheng-Chao Lin,Patricia Outeda,Miguel A. Garcia-Gonzalez,Luis F. Menezes,Erum A. Hartung,Ao Li,Guanqing Wu,Hideaki Fujita,Yasunori Sato,Yasuni Nakanuma,Satoko Yamamoto,Naotsugu Ichimaru,Shiro Takahara,Yoshitaka Isaka,Terry Watnick,Luiz F. Onuchic,Lisa M. Guay-Woodford,Gregory G. Germino, SCIENTIFIC REPORTS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 7, No. 1, 2017/08
 • Visualization of kidney fibrosis in diabetic nephropathy by long diffusion tensor imaging MRI with spin-echo sequence., Kaimori JY,Isaka Y,Hatanaka M,Yamamoto S,Ichimaru N,Fujikawa A,Shibata H,Fujimori A,Miyoshi S,Yokawa T,Kuroda K,Moriyama T,Rakugi H,Takahara S, Scientific reports, Vol. 7, No. 1, 2017/07
 • NIGHT SHIFT FREQUENCY AND INCIDENCE OF PROTEINURIA: A RETROSPECTIVE COHORT STUDY, Yamamto Ryohei,Shinzawa Maki,Kimura Yoshiki,Fujii Yoshiyuki,Aoki Katsunori,Nakanishi Kaori,Koseki Masahiro,Nishida Makoto,Nishida Makoto,Yamauchi-Takihara Keiko,Isaka Yoshitaka,Moriyama Toshiki, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, Vol. 32, 2017/05
 • High-Fat Diet-Induced Lysosomal Dysfunction and Impaired Autophagic Flux Contribute to Lipotoxicity in the Kidney, Takeshi Yamamoto,Yoshitsugu Takabatake,Atsushi Takahashi,Tomonori Kimura,Tomoko Namba,Jun Matsuda,Satoshi Minami,Jun-Ya Kaimori,Isao Matsui,Taiji Matsusaka,Fumio Niimura,Motoko Yanagita,Yoshitaka Isaka, JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY, AMER SOC NEPHROLOGY, Vol. 28, No. 5, p. 1534-1551, 2017/05
 • Autophagy Inhibits the Accumulation of Advanced Glycation End Products by Promoting Lysosomal Biogenesis and Function in the Kidney Proximal Tubules, Atsushi Takahashi,Yoshitsugu Takabatake,Tomonori Kimura,Ikuko Maejima,Tomoko Namba,Takeshi Yamamoto,Jun Matsuda,Satoshi Minami,Jun-ya Kaimori,Isao Matsui,Taiji Matsusaka,Fumio Niimura,Tamotsu Yoshimori,Yoshitaka Isaka, DIABETES, AMER DIABETES ASSOC, Vol. 66, No. 5, p. 1359-1372, 2017/05
 • 近位尿細管細胞におけるオートファジー抑制因子Rubiconは肥満を抑制する, 松田 潤,高橋 篤史,高畠 義嗣,山本 毅士,木村 友則,難波 倫子,南 聡,酒井 晋介,藤村 龍太,貝森 淳哉,松井 功,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 59, No. 3, p. 302-302, 2017/04
 • The Authors Reply., Hashimoto N,Matsui I,Namba T,Oka T,Mori D,Sakaguchi Y,Mizui M,Hamano T,Takabatake Y,Isaka Y, Kidney international, Vol. 91, No. 4, p. 989-990, 2017/04
 • Cardiac troponin T elevation at dialysis initiation is associated with all-cause and cardiovascular mortality on dialysis in patients without diabetic nephropathy, Hayashi T,Kimura T,Yasuda K,Sasaki K,Obi Y,Rakugi H,Isaka Y, Clinical and Experimental Nephrology, Vol. 21, No. 2, p. 333-341, 2017/04
 • High-pressure carbon monoxide preserves rat kidney grafts from apoptosis and inflammation., Abe T,Yazawa K,Fujino M,Imamura R,Hatayama N,Kakuta Y,Tsutahara K,Okumi M,Ichimaru N,Kaimori JY,Isaka Y,Seki K,Takahara S,Li XK,Nonomura N, Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, Vol. 97, No. 4, p. 468-477, 2017/04
 • 腎機能によらず, 骨吸収マーカー高値患者で骨吸収阻害薬による低Ca血症が発症しやすい, 中野智香子,濱野高行,松井功,猪阪善隆, 大阪透析研究会会誌, Vol. 35, No. 1, 2017/03
 • Clinical features of CKD-MBD in Japan: cohort studies and registry., Hamano T,Sakaguchi Y,Fujii N,Isaka Y, Clinical and experimental nephrology, Vol. 21, No. Suppl 1, p. 9-20, 2017/03
 • Autophagy and Cancer, Yoshitaka Isaka,Tomonori Kimura,Yoshitsugu Takabatake,Atsushi Takahashi, Autophagy: Cancer, Other Pathologies, Inflammation, Immunity, Infection, and Aging, Elsevier Inc., Vol. 11, p. 237-244, 2017/01/18
 • Tips for use of tolvaptan —from a nephrologist to gastroenterologists—, Jun-Ya Kaimori,Yoshitaka Isaka,Shiro Takahara, Acta Hepatologica Japonica, Japan Society of Hepatology, Vol. 58, No. 2, p. 85-90, 2017
 • The SONG (Salt intake and OrigiN from General foods) Study - A Large-scale Survey of the Eating Habits and Dietary Salt Intake in the Working-age Population, Yoshitaka Isaka,Toshiki Moriyama,Kiyomi Kanda, INTERNAL MEDICINE, JAPAN SOC INTERNAL MEDICINE, Vol. 56, No. 18, p. 2423-2430, 2017
 • Stagnation of autophagy: A novel mechanism of renal lipotoxicity, Yoshitsugu Takabatake,Takeshi Yamamoto,Yoshitaka Isaka, AUTOPHAGY, TAYLOR & FRANCIS INC, Vol. 13, No. 4, p. 775-776, 2017
 • Polymer-brush-afforded SPIO Nanoparticles Show a Unique Biodistribution and MR Imaging Contrast in Mouse Organs, Ting Chen,Yuki Mori,Chizuko Inui-Yamamoto,Yutaka Komai,Yoshiyuki Tago,Shinichi Yoshida,Yoshitsugu Takabatake,Yoshitaka Isaka,Kohji Ohno,Yoshichika Yoshioka, MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES, JPN SOC MAGNETIC RESONANCE MEDICINE, Vol. 16, No. 4, p. 275-283, 2017
 • Diffusion Tensor Imaging MRI With Spin-Echo Sequence and Long-Duration Measurement for Evaluation of Renal Fibrosis in a Rat Fibrosis Model., Kaimori JY,Isaka Y,Hatanaka M,Yamamoto S,Ichimaru N,Fujikawa A,Shibata H,Fujimori A,Miyoshi S,Yokawa T,Kuroda K,Moriyama T,Rakugi H,Takahara S,Transplantation,proceedings, Transplantation Proceedings, Vol. 49, No. 1, p. 145-152, 2017
 • Cohort maker:a novel data management system for cohort studies., Yamamoto Ryohei,Shinzawa Maki,Moriyama Toshiki,Isaka Yoshitaka,Sugiyama Hitoshi,Maruyama Shoichi,Nakashima Naoki,Okada Hirokazu,Okada Mihoko,Kashihara Naoki, Vol. 36, No. Suppl., p. 544-545, 2016/11
 • Intravenous Vitamin B6 Increases Resistance to Erythropoiesis-Stimulating Agents in Hemodialysis Patients: A Randomized Controlled Trial., Obi Y,Mikami S,Hamano T,Obi Y,Tanaka H,Shimomura A,Rakugi H,Inoue T,Isaka Y,Jou,the official journal of,the,Council on Renal,Nutrition of,the,National,Kidney Foundation, Journal of renal nutrition : the official journal of the Council on Renal Nutrition of the National Kidney Foundation, Vol. 26, No. 6, p. 380-390, 2016/11
 • Clozapine improved the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) in a patient with treatment-resistant schizophrenia, Fujimoto M,Hashimoto R,Yamamori H,Yasuda Y,Ohi K,Iwatani H,Isaka Y,Takeda M, Psychiatry Clin Neurosci, Vol. 70, p. 469-469, 2016/10
 • An unusual case of acute kidney injury after colonoscopy., Hashimoto N,Matsui I,Namba T,Oka T,Mori D,Sakaguchi Y,Mizui M,Hamano T,Takabatake Y,Isaka Y, Kidney international, Vol. 90, No. 3, 2016/09
 • Screening Tool for Older Persons' Appropriate Prescriptions in Japanese: Report of the Japan Geriatrics Society Working Group on "Guidelines for medical treatment and its safety in the elderly"., Kojima T,Mizukami K,Tomita N,Arai H,Ohrui T,Eto M,Takeya Y,Isaka Y,Rakugi H,Sudo N,Arai H,Aoki H,Horie S,Ishii S,Iwasaki K,Takayama S,Suzuki Y,Matsui T,Mizokami F,Furuta K,Geriatrics,gerontology international, Geriatrics & gerontology international, Vol. 16, No. 9, p. 983-1001, 2016/09
 • Serum Uric Acid Level Predicts Progression of IgA Nephropathy in Females but Not in Males., Nagasawa Y,Yamamoto R,Shoji T,Shinzawa M,Hasuike Y,Nagatoya K,Yamauchi A,Hayashi T,Kuragano T,Moriyama T,Isaka Y,Nakanishi T, PloS one, Vol. 11, No. 8, 2016/08
 • オートファジーフラックス障害とミトコンドリア機能低下は近位尿細管における脂肪毒性に寄与する, 山本 毅士,高畠 義嗣,高橋 篤史,難波 倫子,松田 潤,南 聡,木村 友則,新村 文男,松阪 泰二,柳田 素子,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 58, No. 3, p. 311-311, 2016/05
 • Identification of biomarkers for development of end-stage kidney disease in chronic kidney disease by metabolomic profiling., Kimura T,Yasuda K,Yamamoto R,Soga T,Rakugi H,Hayashi T,Isaka Y,Scientific reports, Scientific reports, Vol. 6, 2016/05
 • Chiral amino acid metabolomics for novel biomarker screening in the prognosis of chronic kidney disease., Kimura T,Hamase K,Miyoshi Y,Yamamoto R,Yasuda K,Mita M,Rakugi H,Hayashi T,Isaka Y,Scientific reports, Scientific reports, Vol. 6, 2016/05
 • Time-dependent dysregulation of autophagy: Implications in aging and mitochondrial homeostasis in the kidney proximal tubule., Yamamoto T,Takabatake Y,Kimura T,Takahashi A,Namba T,Matsuda J,Minami S,Kaimori JY,Matsui I,Kitamura H,Matsusaka T,Niimura F,Yanagita M,Isaka Y,Rakugi H,Autophagy, Autophagy, Vol. 12, No. 5, p. 801-813, 2016/05
 • IFI27 Is a Useful Genetic Marker for Diagnosis of Immunoglobulin A Nephropathy and Membranous Nephropathy Using Peripheral Blood., Nagasawa Y,Okuzaki D,Muso E,Yamamoto R,Shinzawa M,Iwasaki Y,Iwatani H,Nakanishi T,Isaka Y,Nojima H, PloS one, Vol. 11, No. 4, 2016/04
 • Histone H4 lysine 20 acetylation is associated with gene repression in human cells., Kaimori JY,Maehara K,Hayashi-Takanaka Y,Harada A,Fukuda M,Yamamoto S,Ichimaru N,Umehara T,Yokoyama S,Matsuda R,Ikura T,Nagao K,Obuse C,Nozaki N,Takahara S,Takao T,Ohkawa Y,Kimura H,Isaka Y, Scientific reports, Vol. 6, 2016/04
 • New mechanism leading to alleviation of salt-sensitive hypertension by a powerful angiotensin receptor blocker, azilsartan, Jun-Ya Kaimori,Masaki Hatanaka,Satoko Yamamoto,Naotsugu Ichimaru,Shiro Takahara,Yoshitaka Isaka,Hiromi Rakugi, Receptors & Clinical Investigation, Vol. 3, No. e1352, p. 1-5, 2016/03
 • Body Mass Index Modifies an Association between Self-Reported Regular Exercise and Proteinuria., Nagasawa Y,Yamamoto R,Shinzawa M,Hasuike Y,Kuragano T,Isaka Y,Nakanishi T,Iseki K,Yamagata K,Tsuruya K,Yoshida H,Fujimoto S,Asahi K,Moriyama T,Watanabe T, Journal of atherosclerosis and thrombosis, Vol. 23, No. 4, p. 402-412, 2016
 • Critical renal adverse event induced by nivolumab therapy in a stage IV melanoma patient., Tanaka A,Ikinaga K,Kiyohara E,Tanemura A,Wataya-Kaneda M,Fujimura R,Mizui M,Isaka Y,Katayama I, J Dermatol, 2016/01
 • Early nephrology referral 6 months before dialysis initiation can reduce early death but does not improve long-term cardiovascular outcome on dialysis, Hayashi T,Kimura T,Yasuda K,Sasaki K,Obi Y,Nagayama H,Ohno M,Uematsu K,Tamai T,Nishide T,Rakugi H,Isaka Y, Circulation Journal, Vol. 80, No. 4, p. 1008-1016, 2016
 • Laparoscopy Reveals a Diversity of Peritoneal Change in Patients with Long-Term Vintage of Peritoneal Dialysis., Sasaki K,Mizuno H,Iwamoto N,Imakita M,Yasuda K,Kimura T,Rakugi H,Isaka Y,Hayashi T,Blood purification, Blood purification, Vol. 41, No. 1-3, p. 48-54, 2016
 • Azilsartan improves salt sensitivity by modulating the proximal tubular Na<sup>+</sup>-H<sup>+</sup>exchanger-3 in mice, Hatanaka M,Kaimori J.-Y,Yamamoto S,Matsui I,Hamano T,Takabatake Y,Ecelbarger C.M,Takahara S,Isaka Y,Rakugi H, PLoS ONE, Vol. 11, No. 1, 2016
 • Association between density of coronary artery calcification and serum magnesium levels among patients with chronic kidney disease, Sakaguchi Y,Hamano T,Nakano C,Obi Y,Matsui I,Kusunoki Y,Mori D,Oka T,Hashimoto N,Takabatake Y,Takahashi A,Kaimori J.-Y,Moriyama T,Yamamoto R,Horio M,Sugimoto K,Yamamoto K,Rakugi H,Isaka Y, PLoS ONE, Vol. 11, No. 9, 2016
 • Excess 25-hydroxyvitamin D3 exacerbates tubulointerstitial injury in mice by modulating macrophage phenotype., Kusunoki Y,Matsui I,Hamano T,Shimomura A,Mori D,Yonemoto S,Takabatake Y,Tsubakihara Y,St-Arnaud R,Isaka Y,Rakugi H,Kidney international, Kidney international, Vol. 88, No. 5, p. 1013-1029, 2015/11
 • 血管石灰化に対する食事療法, 猪阪 善隆,松井 功,濱野 高行, The Lipid, 2015/10
 • Magnesium modifies the association between serum phosphate and the risk of progression to end-stage kidney disease in patients with non-diabetic chronic kidney disease., Sakaguchi Y,Iwatani H,Hamano T,Tomida K,Kawabata H,Kusunoki Y,Shimomura A,Matsui I,Hayashi T,Tsubakihara Y,Isaka Y,Rakugi H,Kidney international, Kidney international, Vol. 88, No. 4, p. 833-842, 2015/10
 • ACE insertion/deletion polymorphism (rs1799752) modifies the renoprotective effect of renin-angiotensin system blockade in patients with IgA nephropathy., Teranishi J,Yamamoto R,Nagasawa Y,Shoji T,Iwatani H,Okada N,Moriyama T,Yamauchi A,Tsubakihara Y,Imai E,Rakugi H,Isaka Y,Jou,st,JRAAS, vo, Journal of the renin-angiotensin-aldosterone system : JRAAS, Vol. 16, No. 3, p. 633-641, 2015/09
 • オートファジー, 猪阪 善隆,高橋 篤史,高畠 義嗣, 腎臓内科・泌尿器科, 2015/08
 • mTOR Complex Signaling through the SEMA4A-Plexin B2 Axis Is Required for Optimal Activation and Differentiation of CD8+ T Cells., Ito D,Nojima S,Nishide M,Okuno T,Takamatsu H,Kang S,Kimura T,Yoshida Y,Morimoto K,Maeda Y,Hosokawa T,Toyofuku T,Ohshima J,Kamimura D,Yamamoto M,Murakami M,Morii E,Rakugi H,Isaka Y,Kumanogoh A,J, Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), Vol. 195, No. 3, p. 934-943, 2015/08
 • Prevalence and prognostic implications of vitamin D deficiency in chronic kidney disease., Obi Y,Hamano T,Isaka Y, Dis Markers., 2015/06
 • A pilot study of the effects of eplerenone add-on therapy in patients taking renin-angiotensin system blockers., Kawada N,Isaka Y,Kitamura H,Rakugi H,Moriyama T,Jou,yst,JRAAS, vo, Journal of the renin-angiotensin-aldosterone system : JRAAS, Vol. 16, No. 2, p. 360-365, 2015/06
 • Histochemical and immunoelectron microscopic analysis of ganglioside GM3 in human kidney., Kaneko T,Tsubakihara Y,Fushimi H,Yamaguchi S,Takabatake Y,Rakugi H,Kawakami H,Isaka Y,Clinical,experimental nephrology, v, Clinical and experimental nephrology, Vol. 19, No. 3, p. 403-410, 2015/06
 • 腎臓のアンチエイジング機構としてのオートファジー, 高畠 義嗣,猪阪 善隆,守山 敏樹, 泌尿器科, 2015/05
 • CD16+CD56+ cells are a potential culprit for hematuria in IgA nephropathy., Iwatani H,Nagasawa Y,Yamamoto R,Iio K,Mizui M,Horii A,Kitahara T,Inohara H,Kumanogoh A,Imai E,Rakugi H,Isaka Y,Clinical,experimental nephrology, v, Clinical and experimental nephrology, Vol. 19, No. 2, p. 216-224, 2015/04
 • [Bone and Calcium Research Update 2015. Regulation of calcium in CKD]., Isaka Y,Rakugi H,Clinical calcium, Clinical calcium, Vol. 25, No. 1, p. 79-85, 2015/01
 • Minimal change nephrotic syndrome which was most likely caused by chronic sinusitis, Iwatani H,Mori D,Yamamoto S,Nakano C,Yamamoto R,Masumura C,Shikina T,Imai T,Inohara H,Rakugi H,Isaka Y, Internal Medicine, Vol. 54, No. 18, p. 2373-2375, 2015
 • Urine osmolarity predicts the body weight-reduction response to tolvaptan in chronic kidney disease patients: a retrospective, observational study., Iwatani H,Kawabata H,Sakaguchi Y,Yamamoto R,Hamano T,Rakugi H,Isaka Y,Nephron, vo, Nephron, Vol. 130, No. 1, p. 8-12, 2015
 • 移植腎レシピエントの予後とビタミンD, 小尾 佳嗣,濱野 高行,市丸 直嗣,高原 史郎,椿原 美治,猪阪 善隆, 日本臨床腎移植学会雑誌, 2014/12
 • An association between serum γ-glutamyltransferase and proteinuria in drinkers and non-drinkers: a Japanese nationwide cross-sectional survey., Ishigami T,Yamamoto R,Nagasawa Y,Isaka Y,Rakugi H,Iseki K,Yamagata K,Tsuruya K,Yoshida H,Fujimoto S,Asahi K,Kurahashi I,Ohashi Y,Moriyama T,Watanabe T,Clinical,experimental nephrology, v, Clinical and experimental nephrology, Vol. 18, No. 6, p. 899-910, 2014/12
 • Autophagic clearance of mitochondria in the kidney copes with metabolic acidosis., Namba T,Takabatake Y,Kimura T,Takahashi A,Yamamoto T,Matsuda J,Kitamura H,Niimura F,Matsusaka T,Iwatani H,Matsui I,Kaimori J,Kioka H,Isaka Y,Rakugi H,Jour,al,American Society of Nephrology,JASN, v, Journal of the American Society of Nephrology : JASN, Vol. 25, No. 10, p. 2254-2266, 2014/10
 • The authors reply., Sakaguchi Y,Fujii N,Shoji T,Hayashi T,Rakugi H,Iseki K,Tsubakihara Y,Isaka Y,Committee of Renal,Data Registry of,the,Japanese,Society for Dialysis Therapy,Kidney international, Kidney international, Vol. 86, No. 4, p. 856-857, 2014/10
 • Autophagy Guards Against Immunosuppression and Renal Ischemia-Reperfusion Injury in Renal Transplantation, Yoshitaka Isaka,Tomonori Kimura,Atsushi Takahashi,Yoshitsugu Takabatake, Autophagy: Cancer, Other Pathologies, Inflammation, Immunity, Infection, and Aging, Elsevier Inc., Vol. 5, p. 249-258, 2014/09/24
 • 腎臓とオートファジー, 猪阪 善隆,高橋 篤史,高畠 義嗣, Thrombosis Medicine, 2014/09
 • Autophagy and the kidney: health and disease, Yoshitsugu Takabatake,Tomonori Kimura,Atsushi Takahashi,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 29, No. 9, p. 1639-1647, 2014/09
 • Dietary L-lysine prevents arterial calcification in adenine-induced uremic rats., Shimomura A,Matsui I,Hamano T,Ishimoto T,Katou Y,Takehana K,Inoue K,Kusunoki Y,Mori D,Nakano C,Obi Y,Fujii N,Takabatake Y,Nakano T,Tsubakihara Y,Isaka Y,Rakugi H,Jour,al,American Society of Nephrology,JASN, v, Journal of the American Society of Nephrology : JASN, Vol. 25, No. 9, p. 1954-1965, 2014/09
 • The authors reply., Sakaguchi Y,Fujii N,Shoji T,Hayashi T,Rakugi H,Iseki K,Tsubakihara Y,Isaka Y,Committee of Renal,Data Registry of,the,Japanese,Society for Dialysis Therapy,Kidney international, Kidney international, Vol. 86, No. 1, p. 212-213, 2014/07
 • Comparison of Methylprednisolone Plus Prednisolone with Prednisolone Alone as Initial Treatment in Adult-Onset Minimal Change Disease: A Retrospective Cohort Study, Maki Shinzawa,Ryohei Yamamoto,Yasuyuki Nagasawa,Susumu Oseto,Daisuke Mori,Kodo Tomida,Terumasa Hayashi,Masaaki Izumi,Megumu Fukunaga,Atsushi Yamauchi,Yoshiharu Tsubakihara,Yoshitaka Isaka, CLINICAL JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY, AMER SOC NEPHROLOGY, Vol. 9, No. 6, p. 1040-1048, 2014/06
 • Multidetector-row computed tomography is useful to evaluate the therapeutic effects of bisphosphonates in glucocorticoid-induced osteoporosis., Inoue K,Hamano T,Nango N,Matsui I,Tomida K,Mikami S,Fujii N,Nakano C,Obi Y,Shimomura A,Kusunoki Y,Rakugi H,Isaka Y,Tsubakihara Y,of,neral,m, Journal of bone and mineral metabolism, Vol. 32, No. 3, p. 271-280, 2014/05
 • Membranous nephropathy secondary to Graves' disease with deposits of thyroid peroxidase in an adult., Sasaki K,Yasuda K,Nakanishi K,Rakugi H,Isaka Y,Yamato M, CEN case reports, Vol. 3, No. 1, p. 90-93, 2014/05
 • [Acute kidney injury: progress in diagnosis and treatments. Topics: IV. Pathophysiology and treatments: 1. Contrast-induced acute kidney injury]., Isaka Y,Rakugi H,Nihon Naika,Gakkai,zasshi. The Journal of,the,Japanese,Society of Internal,Medicine, Nihon Naika Gakkai zasshi. The Journal of the Japanese Society of Internal Medicine, Vol. 103, No. 5, p. 1074-1080, 2014/05
 • Vitamin D deficiency predicts decline in kidney allograft function: a prospective cohort study., Obi Y,Hamano T,Ichimaru N,Tomida K,Matsui I,Fujii N,Okumi M,Kaimori JY,Yazawa K,Kokado Y,Nonomura N,Rakugi H,Takahara S,Isaka Y,Tsubakihara Y,The Journal of clinical endocrinology,metabolism, The Journal of clinical endocrinology and metabolism, Vol. 99, No. 2, p. 527-535, 2014/02
 • Does hypomagnesemia predict faster progression of nondiabetic chronic kidney disease?, Sakaguchi Y,Tsubakihara Y,Rakugi H,Isaka Y,The American journal,of,medicine,o,p, The American journal of medicine, Vol. 127, No. 2, 2014/02
 • Transplantation of Allogenic Fetal Membrane-Derived Mesenchymal Stem Cells Protects Against Ischemia/Reperfusion-Induced Acute Kidney Injury, Hidetoshi Tsuda,Kenichi Yamahara,Kentaro Otani,Masayoshi Okumi,Koji Yazawa,Jun-ya Kaimori,Akihiko Taguchi,Kenji Kangawa,Tomoaki Ikeda,Shiro Takahara,Yoshitaka Isaka, CELL TRANSPLANTATION, COGNIZANT COMMUNICATION CORP, Vol. 23, No. 7, p. 889-899, 2014
 • CD28スーパーアゴニストによる制御性T細胞増殖を介した治療効果, 猪阪 善隆,高畠義嗣, Annual Review腎臓2014, 2014/01
 • Periodontal disease bacteria specific to tonsil in IgA nephropathy patients predicts the remission by the treatment., Nagasawa Y,Iio K,Fukuda S,Date Y,Iwatani H,Yamamoto R,Horii A,Inohara H,Imai E,Nakanishi T,Ohno H,Rakugi H,Isaka Y,PloS one, PloS one, Vol. 9, No. 1, 2014
 • Hypomagnesemia is a significant predictor of cardiovascular and non-cardiovascular mortality in patients undergoing hemodialysis., Sakaguchi Y,Fujii N,Shoji T,Hayashi T,Rakugi H,Isaka Y,Kidney international, Kidney international, Vol. 85, No. 1, p. 174-181, 2014/01
 • [Pneumonia in maintenance hemodialysis patients: detection rate of causative organisms in sputum varies with time of sampling and quality]., Sasaki K,Yamaguchi S,Iwahashi E,Fujimoto T,Minami S,Rakugi H,Isaka Y,Yokoyama K,Nihon Jinzo,Gakkai shi, Nihon Jinzo Gakkai shi, Vol. 56, No. 4, p. 524-531, 2014
 • Magnesium modifies the cardiovascular mortality risk associated with hyperphosphatemia in patients undergoing hemodialysis: a cohort study., Sakaguchi Y,Fujii N,Shoji T,Hayashi T,Rakugi H,Iseki K,Tsubakihara Y,Isaka Y,Committee of Renal,Data Registry of,the,Japanese,Society for Dialysis Therapy,PloS one, PloS one, Vol. 9, No. 12, 2014
 • Performance of the Japanese glomerular filtration rate equation based on standardized serum cystatin C in potential kidney donors, Horio M,Yasuda Y,Kaimori J,Ichimaru N,Kakuta Y,Isaka Y,Matsuo S,Takahara S, Transplant Proc. 2014;46(2):314-7, Vol. 46, No. 2, p. 314-317, 2014
 • Age and prediction of remission and relapse of proteinuria and corticosteroid-related adverse events in adult-onset minimal-change disease: a retrospective cohort study., Shinzawa M,Yamamoto R,Nagasawa Y,Oseto S,Mori D,Tomida K,Hayashi T,Izumi M,Fukunaga M,Yamauchi A,Tsubakihara Y,Rakugi H,Isaka Y,Clinical,experimental nephrology, v, Clinical and experimental nephrology, Vol. 17, No. 6, p. 839-847, 2013/12
 • Fibroblast growth factor 23 and 25-hydroxyvitamin D levels are associated with estimated glomerular filtration rate decline., Hamano T,Nakano C,Obi Y,Fujii N,Matsui I,Tomida K,Mikami S,Inoue K,Shimomura A,Kusunoki Y,Rakugi H,Isaka Y,Tsubakihara Y,Kidney international supplements, Kidney international supplements, Vol. 3, No. 5, p. 469-475, 2013/12
 • Autophagy protects kidney proximal tubule epithelial cells from mitochondrial metabolic stress., Kimura T,Takahashi A,Takabatake Y,Namba T,Yamamoto T,Kaimori JY,Matsui I,Kitamura H,Niimura F,Matsusaka T,Soga T,Rakugi H,Isaka Y,Autophagy, Autophagy, Vol. 9, No. 11, p. 1876-1886, 2013/11
 • Rhabdomyolysis caused by peripheral T-cell lymphoma in skeletal muscle., Sasaki K,Yamato M,Yasuda K,Rakugi H,Isaka Y,The American journal of,emergency medicine, The American journal of emergency medicine, Vol. 31, No. 10, p. 1537e3-5, 2013/10
 • Association of nocturnal hypoxemia with progression of CKD., Sakaguchi Y,Hatta T,Hayashi T,Shoji T,Suzuki A,Tomida K,Okada N,Rakugi H,Isaka Y,Tsubakihara Y,Clinical journal of,the American Society of Nephrology,CJASN, vo, Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN, Vol. 8, No. 9, p. 1502-1507, 2013/09
 • Autophagy sequesters damaged lysosomes to control lysosomal biogenesis and kidney injury., Maejima I,Takahashi A,Omori H,Kimura T,Takabatake Y,Saitoh T,Yamamoto A,Hamasaki M,Noda T,Isaka Y,Yoshimori T, The EMBO journal, 17, Vol. 32, p. 2336-2347, 2013/08
 • Atypical hemolytic uremic syndrome with MCP mutations preceded by respiratory infection., Yasuda K,Sasaki K,Yamato M,Rakugi H,Isaka Y,Hayashi T,Piras R,Bresin E, CEN case reports, Vol. 2, No. 1, p. 34-37, 2013/05
 • Malt1-induced cleavage of regnase-1 in CD4(+) helper T cells regulates immune activation., Uehata T,Iwasaki H,Vandenbon A,Matsushita K,Hernandez-Cuellar E,Kuniyoshi K,Satoh T,Mino T,Suzuki Y,Standley DM,Tsujimura T,Rakugi H,Isaka Y,Takeuchi O,Akira S,Cell, Cell, Vol. 153, No. 5, p. 1036-1049, 2013/05
 • Renal transplantations from parents to siblings with autosomal recessive Alport syndrome caused by a rearrangement in an intronic antisense Alu element in the COL4A3 gene led to different outcomes., Kaimori JY,Ichimaru N,Isaka Y,Hashimoto F,Fu X,Hashimura Y,Kaito H,Iijima K,Kyo M,Namba T,Obi Y,Hatanaka M,Matsui I,Takabatake Y,Okumi M,Yazawa K,Nonomura N,Rakugi H,Takahara S, CEN case reports, Vol. 2, No. 1, p. 98-101, 2013/05
 • A single daily dose enhances the adherence to immunosuppressive treatment in kidney transplant recipients: a cross-sectional study., Obi Y,Ichimaru N,Kato T,Kaimori JY,Okumi M,Yazawa K,Rakugi H,Nonomura N,Isaka Y,Takahara S,Clinical,experimental nephrology, v, Clinical and experimental nephrology, Vol. 17, No. 2, p. 310-315, 2013/04
 • Prognostic significance of left ventricular hypertrophy observed at dialysis initiation depends on the pre-dialysis use of erythropoiesis-stimulating agents., Hayashi T,Kimura T,Yasuda K,Obi Y,Sasaki K,Iio K,Miyasato K,Kamimura T,Kitamura H,Tsubakihara Y,Rakugi H,Isaka Y,Clinical,experimental nephrology, v, Clinical and experimental nephrology, Vol. 17, No. 2, p. 294-303, 2013/04
 • Retention of fetuin-A in renal tubular lumen protects the kidney from nephrocalcinosis in rats., Matsui I,Hamano T,Mikami S,Inoue K,Shimomura A,Nagasawa Y,Michigami T,Ohnishi T,Fujii N,Nakano C,Kusunoki Y,Kitamura H,Iwatani H,Takabatake Y,Kaimori JY,Matsuba G,Okoshi K,Kimura-Suda H,Tsubakihara Y,Rakugi H,Isaka Y, Am J Physiol Renal Physiol., 2013/03
 • Non-myeloablative conditioning is sufficient to induce mixed chimerism and subsequent acceptance of donor specific cardiac and skin grafts, Chi Liu,Ping Zhu,Taro Saito,Yoshitaka Isaka,Yukitoshi Nagahara,Jian Zhuang,Xiao-Kang Li, International Immunopharmacology, Vol. 16, No. 3, p. 392-398, 2013
 • Chloroquine in cancer therapy: a double-edged sword of autophagy., Kimura T,Takabatake Y,Takahashi A,Isaka Y, Cancer research, Vol. 73, No. 1, p. 3-7, 2013/01
 • [Management of CKD-MBD in kidney transplant patients]., Isaka Y,Fujii N,Rakugi H,Nihon Jinzo,Gakkai shi, Nihon Jinzo Gakkai shi, Vol. 55, No. 2, p. 153-158, 2013
 • Non-invasive magnetic resonance imaging in rats for prediction of the fate of grafted kidneys from cardiac death donors., Kaimori JY,Iwai S,Hatanaka M,Teratani T,Obi Y,Tsuda H,Isaka Y,Yokawa T,Kuroda K,Ichimaru N,Okumi M,Yazawa K,Rakugi H,Nonomura N,Takahara S,Kobayashi E,PloS one, PloS one, Vol. 8, No. 5, 2013
 • A nonerythropoietic derivative of erythropoietin inhibits tubulointerstitial fibrosis in remnant kidney., Imamura R,Isaka Y,Sandoval RM,Ichimaru N,Abe T,Okumi M,Yazawa K,Kitamura H,Kaimori J,Nonomura N,Rakugi H,Molitoris BA,Takahara S,Clinical,experimental nephrology, v, Clinical and experimental nephrology, Vol. 16, No. 6, p. 852-862, 2012/12
 • Serum hepcidin-25 levels predict the progression of renal anemia in patients with non-dialysis chronic kidney disease., Niihata K,Tomosugi N,Uehata T,Shoji T,Mitsumoto K,Shimizu M,Kawabata H,Sakaguchi Y,Suzuki A,Hayashi T,Okada N,Isaka Y,Rakugi H,Tsubakihara Y,Nephrology, dialysis,transplantation,official publication of,the,European Dialysis,Transplant Association,European Renal Association,discussion, Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, Vol. 27, No. 12, p. 4378-85; discussion 4384, 2012/12
 • Maxacalcitol ameliorates tubulointerstitial fibrosis in obstructed kidneys by recruiting PPM1A/VDR complex to pSmad3., Inoue K,Matsui I,Hamano T,Fujii N,Shimomura A,Nakano C,Kusunoki Y,Takabatake Y,Hirata M,Nishiyama A,Tsubakihara Y,Isaka Y,Rakugi H,Laboratory investigation,a journal of technical methods,pathology, vo, Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, Vol. 92, No. 12, p. 1686-1697, 2012/12
 • 予後影響因子としてのCKD-MBD 保存期の血清FGF23値と、透析導入および透析導入前後でのCVDイベントとの関連, 中野 智香子,濱野 高行,松井 功,猪阪 善隆, 日本透析医学会雑誌, 2012/11
 • Quantitative change of IgA hinge O-glycan composition is a novel marker of therapeutic responses of IgA nephropathy., Iwatani H,Inoue T,Wada Y,Nagasawa Y,Yamamoto R,Iijima H,Takehara T,Imai E,Rakugi H,Isaka Y,Biochemical,biophysical research communications, Biochemical and biophysical research communications, Vol. 428, No. 3, p. 339-342, 2012/11
 • Orally active vitamin d for potential chemoprevention of posttransplant malignancy., Obi Y,Ichimaru N,Hamano T,Tomida K,Matsui I,Fujii N,Okumi M,Kaimori JY,Yazawa K,Kokado Y,Tsubakihara Y,Nonomura N,Rakugi H,Takahara S,Isaka Y,Cancer prevention research, Philadelphia,Pa.), vo, Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), Vol. 5, No. 10, p. 1229-1235, 2012/10
 • Dialysis vintage and parathyroid hormone level, not fibroblast growth factor-23, determines chronic-phase phosphate wasting after renal transplantation., Tomida K,Hamano T,Ichimaru N,Fujii N,Matsui I,Nonomura N,Tsubakihara Y,Rakugi H,Takahara S,Isaka Y,Bone, v, Bone, Vol. 51, No. 4, p. 729-736, 2012/10
 • Febuxostat suppressed renal ischemia-reperfusion injury via reduced oxidative stress., Tsuda H,Kawada N,Kaimori JY,Kitamura H,Moriyama T,Rakugi H,Takahara S,Isaka Y,Biochemical,biophysical research communications, Biochemical and biophysical research communications, Vol. 427, No. 2, p. 266-272, 2012/10
 • Plasma B-type natriuretic peptide level predicts kidney prognosis in patients with predialysis chronic kidney disease., Yasuda K,Kimura T,Sasaki K,Obi Y,Iio K,Yamato M,Rakugi H,Isaka Y,Hayashi T,Nephrology, dialysis,transplantation,official publication of,the,European Dialysis,Transplant Association,European Renal Association, Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, Vol. 27, No. 10, p. 3885-3891, 2012/10
 • Deficiency of N-acetylgalactosamine in O-linked oligosaccharides of IgA is a novel biologic marker for Crohn's disease, Takahiro Inoue,Hideki Iijima,Michiko Tajiri,Shinichiro Shinzaki,Eri Shiraishi,Satoshi Hiyama,Akira Mukai,Sachiko Nakajima,Hirotsugu Iwatani,Tsutomu Nishida,Tsunekazu Mizushima,Teruhito Yasui,Yoshitaka Isaka,Tatsuya Kanto,Masahiko Tsujii,Eiji Miyoshi,Yoshinao Wada,Tetsuo Takehara, INFLAMMATORY BOWEL DISEASES, WILEY-BLACKWELL, Vol. 18, No. 9, p. 1723-1734, 2012/09
 • Use of xanthine oxidase inhibitor febuxostat inhibits renal interstitial inflammation and fibrosis in unilateral ureteral obstructive nephropathy., Omori H,Kawada N,Inoue K,Ueda Y,Yamamoto R,Matsui I,Kaimori J,Takabatake Y,Moriyama T,Isaka Y,Rakugi H,Clinical,experimental nephrology, v, Clinical and experimental nephrology, Vol. 16, No. 4, p. 549-556, 2012/08
 • Hypomagnesemia in type 2 diabetic nephropathy: a novel predictor of end-stage renal disease., Sakaguchi Y,Shoji T,Hayashi T,Suzuki A,Shimizu M,Mitsumoto K,Kawabata H,Niihata K,Okada N,Isaka Y,Rakugi H,Tsubakihara Y,Diabetes care, Diabetes care, Vol. 35, No. 7, p. 1591-1597, 2012/07
 • Hydrogen-rich University of Wisconsin solution attenuates renal cold ischemia-reperfusion injury., Abe T,Li XK,Yazawa K,Hatayama N,Xie L,Sato B,Kakuta Y,Tsutahara K,Okumi M,Tsuda H,Kaimori JY,Isaka Y,Natori M,Takahara S,Nonomura N, Transplantation, Vol. 94, No. 1, p. 14-21, 2012/07
 • Performance of the Japanese GFR equation in potential kidney donors., Horio M,Yasuda Y,Kaimori J,Ichimaru N,Isaka Y,Takahara S,Nishi S,Uchida K,Takeda A,Hattori R,Kitada H,Tsuruya K,Imai E,Takahashi K,Watanabe T,Matsuo S, Clinical and experimental nephrology, Vol. 16, No. 3, p. 415-420, 2012/06
 • Intact fibroblast growth factor 23 levels predict incident cardiovascular event before but not after the start of dialysis., Nakano C,Hamano T,Fujii N,Obi Y,Matsui I,Tomida K,Mikami S,Inoue K,Shimomura A,Nagasawa Y,Okada N,Tsubakihara Y,Rakugi H,Isaka Y,Bone, v, Bone, Vol. 50, No. 6, p. 1266-1274, 2012/06
 • CKDと脳心血管疾患との密接な関連を読み解く・・・血管石灰化の関与, 松井 功,濱野 高行,猪阪 善隆,楽木 宏実, 2012/05
 • Combined use of vitamin D status and FGF23 for risk stratification of renal outcome., Nakano C,Hamano T,Fujii N,Matsui I,Tomida K,Mikami S,Inoue K,Obi Y,Okada N,Tsubakihara Y,Isaka Y,Rakugi H,Clinical journal of,the American Society of Nephrology,CJASN, vo, Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN, Vol. 7, No. 5, p. 810-819, 2012/05
 • Gene Therapy Targeting Kidney Diseases: Routes and Vehicles, Yoshitaka Isaka,Yoshitsugu Takabatake,Hiromi Rakugi, Antibody-Mediated Drug Delivery Systems: Concepts, Technology, and Applications, John Wiley and Sons, p. 267-277, 2012/04/23
 • Gene polymorphisms contributing to hypertension in immunoglobulin A nephropathy., Shinzawa M,Yamamoto R,Nagasawa Y,Shoji T,Obi Y,Namba T,Kitamura H,Kaneko T,Okada N,Iwatani H,Yamauchi A,Tsubakihara Y,Imai E,Isaka Y,Rakugi H,Clinical,experimental nephrology, v, Clinical and experimental nephrology, Vol. 16, No. 2, p. 250-258, 2012/04
 • Serum hepcidin-25 levels and anemia in non-dialysis chronic kidney disease patients: a cross-sectional study., Uehata T,Tomosugi N,Shoji T,Sakaguchi Y,Suzuki A,Kaneko T,Okada N,Yamamoto R,Nagasawa Y,Kato K,Isaka Y,Rakugi H,Tsubakihara Y,Nephrology, dialysis,transplantation,official publication of,the,European Dialysis,Transplant Association,European Renal Association, Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, Vol. 27, No. 3, p. 1076-1083, 2012/03
 • A candidate gene approach to genetic contributors to the development of IgA nephropathy., Yamamoto R,Nagasawa Y,Shoji T,Katakami N,Ohtoshi K,Hayaishi-Okano R,Yamasaki Y,Yamauchi A,Tsubakihara Y,Imai E,Rakugi H,Isaka Y,Nephrology, dialysis,transplantation,official publication of,the,European Dialysis,Transplant Association,European Renal Association, Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, Vol. 27, No. 3, p. 1020-1030, 2012/03
 • Self-reported sleep duration and prediction of proteinuria: a retrospective cohort study., Yamamoto R,Nagasawa Y,Iwatani H,Shinzawa M,Obi Y,Teranishi J,Ishigami T,Yamauchi-Takihara K,Nishida M,Rakugi H,Isaka Y,Moriyama T,American journal,of,kidney diseases,the official journal of,the National,Kidney Foundation, American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation, Vol. 59, No. 3, p. 343-355, 2012/03
 • Cigarette smoking and chronic kidney diseases., Nagasawa Y,Yamamoto R,Rakugi H,Isaka Y,Hypertension research,official journal of,the,Japanese,Society of Hyper,ension, Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension, Vol. 35, No. 3, p. 261-265, 2012/03
 • Deficiency of claudin-18 causes paracellular H+ leakage, up-regulation of interleukin-1β, and atrophic gastritis in mice., Daisuke Hayashi,Atsushi Tamura,Hiroo Tanaka,Yuji Yamazaki,Shin Watanabe,Koya Suzuki,Kazuo Suzuki,Kazuhiro Sentani,Wataru Yasui,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka,Sachiko Tsukita, Gastroenterology, Vol. 142, No. 2, p. 292-304, 2012/02
 • Towards developing new strategies to reduce the adverse side-effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs., Kawada N,Moriyama T,Kitamura H,Yamamoto R,Furumatsu Y,Matsui I,Takabatake Y,Nagasawa Y,Imai E,Wilcox CS,Rakugi H,Isaka Y,Clinical,experimental nephrology, v, Clinical and experimental nephrology, Vol. 16, No. 1, p. 25-29, 2012/02
 • Autophagy guards against cisplatin-induced acute kidney injury., Takahashi A,Kimura T,Takabatake Y,Namba T,Kaimori J,Kitamura H,Matsui I,Niimura F,Matsusaka T,Fujita N,Yoshimori T,Isaka Y,Rakugi H,The American journal of,a,h, The American journal of pathology, Vol. 180, No. 2, p. 517-525, 2012/02
 • Enhanced tumor immunity of WT1 peptide vaccination by interferon-beta administration, Hiroko Nakajima,Yoshihiro Oka,Akihiro Tsuboi,Naoya Tatsumi,Yumiko Yamamoto,Fumihiro Fujiki,Zheyu Li,Ayako Murao,Soyoko Morimoto,Naoki Hosen,Toshiaki Shirakata,Sumiyuki Nishida,Ichiro Kawase,Yoshitaka Isaka,Yusuke Oji,Haruo Sugiyama, VACCINE, ELSEVIER SCI LTD, Vol. 30, No. 4, p. 722-729, 2012/01
 • [Clinical characteristics of adult-onset minimal change nephrotic syndrome in our hospital]., Mori D,Shinzawa M,Namba T,Yamaguchi Y,Itano S,Imakita N,Matsuda J,Murata H,Takeji M,Yamamoto R,Isaka Y,Yamauchi A, Nihon Jinzo Gakkai shi, Vol. 54, No. 7, p. 1023-1030, 2012
 • A case of nephrocalcinosis associated with primary aldosteronism., Yasuda K,Sasaki K,Yamato M,Rakugi H,Isaka Y,Hayashi T,Internal medicine,Tokyo, Ja, Internal medicine (Tokyo, Japan), Vol. 51, No. 6, p. 625-627, 2012
 • [Case of HIV-associated nephropathy accompanied by nephrotic syndrome and acute worsening of kidney function]., Kimura T,Yasuda K,Obi Y,Satoh T,Namba T,Sasaki K,Muramoto N,Wada A,Rakugi H,Isaka Y,Hayashi T,Nihon Jinzo,Gakkai shi, Nihon Jinzo Gakkai shi, Vol. 54, No. 2, p. 94-98, 2012
 • Reply to "FGF23 adds value to risk prediction in patients with chronic kidney disease", Hamano T,Nakano C,Fujii N,Matsui I,Tomida K,Mikami S,Inoue K,Obi Y,Shimomura A,Okada N,Rakugi H,Isaka Y,Tsubakihara Y, Bone, Vol. 51, No. 4, p. 832-833, 2012
 • Implication of autophagy in response to tubular ageing and injuries, Isaka Y,Kimura T,Takabatake Y,Rakugi H, Autophagy: Principles, Regulation and Roles in Disease, p. 329-340, 2012
 • Carbamylated erythropoietin ameliorates cyclosporine nephropathy without stimulating erythropoiesis., Abe T,Isaka Y,Imamura R,Kakuta Y,Okumi M,Yazawa K,Ichimaru N,Tsuda H,Nonomura N,Takahara S,Okuyama A, Cell transplantation, Vol. 21, No. 2-3, p. 571-580, 2012
 • Tubulointerstitial nephritis and uveitis syndrome with transient hyperthyroidism in an elderly patient., Yasuda K,Sasaki K,Yamato M,Rakugi H,Isaka Y,Hayashi T,Clinical,experimental nephrology, v, Clinical and experimental nephrology, Vol. 15, No. 6, p. 927-932, 2011/12
 • Safety and efficacy of administering the maximal dose of candesartan in renal transplant recipients., Okumi M,Kawada N,Ichimaru N,Kitamura H,Abe T,Imamura R,Kojima Y,Kokado Y,Isaka Y,Rakugi H,Nonomura N,Moriyama T,Takahara S,Clinical,experimental nephrology, v, Clinical and experimental nephrology, Vol. 15, No. 6, p. 907-915, 2011/12
 • Effects of nicorandil on the reduction of BNP levels in patients with chronic kidney disease., Kimura T,Kitamura H,Inoue K,Kawada N,Matsui I,Nagasawa Y,Obi Y,Shinzawa M,Sakata Y,Hamono T,Rakugi H,Isaka Y,Clinical,experimental nephrology, v, Clinical and experimental nephrology, Vol. 15, No. 6, p. 854-860, 2011/12
 • The protective role of autophagy against aging and acute ischemic injury in kidney proximal tubular cells, Yoshitaka Isaka,Tomonori Kimura,Yoshitsugu Takabatake, AUTOPHAGY, LANDES BIOSCIENCE, Vol. 7, No. 9, p. 1085-1087, 2011/09
 • Effects of chronic kidney disease and post-angiographic acute kidney injury on long-term prognosis after coronary artery angiography., Kimura T,Obi Y,Yasuda K,Sasaki K,Takeda Y,Nagai Y,Imai E,Rakugi H,Isaka Y,Hayashi T,Nephrology, dialysis,transplantation,official publication of,the,European Dialysis,Transplant Association,European Renal Association, Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, Vol. 26, No. 6, p. 1838-1846, 2011/06
 • Guideline-practice gap in the management of predialysis chronic kidney disease mineral bone disorder in Japan., Hamano T,Fujii N,Matsui I,Nakano C,Inoue K,Tomida K,Mikami S,Okada N,Tsubakihara Y,Rakugi H,Isaka Y,Therapeutic apheresis, dialysis,official peer-reviewed journal of,the International Society for Apheresis,the Japanese,Society for Apheresis,the Japanese,Society for Dialysis Therapy, v,Suppl, Therapeutic apheresis and dialysis : official peer-reviewed journal of the International Society for Apheresis, the Japanese Society for Apheresis, the Japanese Society for Dialysis Therapy, Vol. 15 Suppl 1, p. 2-8, 2011/06
 • High prevalence of obstructive sleep apnea and its association with renal function among nondialysis chronic kidney disease patients in Japan: a cross-sectional study., Sakaguchi Y,Shoji T,Kawabata H,Niihata K,Suzuki A,Kaneko T,Okada N,Isaka Y,Rakugi H,Tsubakihara Y,Clinical journal of,the American Society of Nephrology,CJASN, vo, Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN, Vol. 6, No. 5, p. 995-1000, 2011/05
 • Autophagy protects the proximal tubule from degeneration and acute ischemic injury., Kimura T,Takabatake Y,Takahashi A,Kaimori JY,Matsui I,Namba T,Kitamura H,Niimura F,Matsusaka T,Soga T,Rakugi H,Isaka Y,Jour,al,American Society of Nephrology,JASN, vo, Journal of the American Society of Nephrology : JASN, Vol. 22, No. 5, p. 902-913, 2011/05
 • Long-term outcome of pediatric renal transplantation: a single center experience., Abe T,Ichimaru N,Kakuta Y,Okumi M,Imamura R,Isaka Y,Takahara S,Kokado Y,Okuyama A, Clinical transplantation, Vol. 25, No. 3, p. 388-394, 2011/05
 • Epigallocatechin-3-gallate protects kidneys from ischemia reperfusion injury by HO-1 upregulation and inhibition of macrophage infiltration., Kakuta Y,Okumi M,Isaka Y,Tsutahara K,Abe T,Yazawa K,Ichimaru N,Matsumura K,Hyon SH,Takahara S,Nonomura N, Transplant international : official journal of the European Society for Organ Transplantation, Vol. 24, No. 5, p. 514-522, 2011/05
 • CD28 superagonist-induced regulatory T cell expansion ameliorates mesangioproliferative glomerulonephritis in rats., Miyasato K,Takabatake Y,Kaimori J,Kimura T,Kitamura H,Kawachi H,Li XK,Hünig T,Takahara S,Rakugi H,Isaka Y,Clinical,experimental nephrology, v, Clinical and experimental nephrology, Vol. 15, No. 1, p. 50-57, 2011/02
 • Urinary Type IV Collagen in Nondiabetic Kidney Disease, Yoshiyuki Furumatsu,Yasuyuki Nagasawa,Tatsuya Shoji,Ryohei Yamamoto,Kenichiro Iio,Isao Matsui,Yoshitsugu Takabatake,Jun-ya Kaimori,Hirotsugu Iwatani,Tetsuya Kaneko,Yoshiharu Tsubakihara,Enyu Imai,Yoshitaka Isaka,Hiromi Rakugi, NEPHRON CLINICAL PRACTICE, KARGER, Vol. 117, No. 2, p. C160-C166, 2011
 • Urinary type IV collagen in nondiabetic kidney disease., Furumatsu Y,Nagasawa Y,Shoji T,Yamamoto R,Iio K,Matsui I,Takabatake Y,Kaimori JY,Iwatani H,Kaneko T,Tsubakihara Y,Imai E,Isaka Y,Rakugi H,Nephron. Clinical,practice, Nephron. Clinical practice, Vol. 117, No. 2, p. c160-6, 2011
 • A superagonistic monoclonal antibody for CD28 ameliorates crescentic glomerulonephritis in wistar-kyoto rats., Takabatake Y,Li XK,Mizui M,Miyasato K,Matsui I,Kawada N,Imai E,Hünig T,Takahara S,Wada T,Furuichi K,Rakugi H,Isaka Y,Molecular medicine,Cambridge,Mas, Molecular medicine (Cambridge, Mass.), Vol. 17, No. 7-8, p. 686-696, 2011
 • Microarray analysis of tonsils of IgA nephropathy patients., Iwatani H,Iio K,Nagasawa Y,Yamamoto R,Horii A,Okuzaki D,Inohara H,Nojima H,Imai E,Rakugi H,Isaka Y,Advances in oto-rhino-laryngology, Advances in oto-rhino-laryngology, Vol. 72, p. 75-78, 2011
 • Induction of Donor-Specific Tolerance Using Superagonistic CD28 Antibody in Rat Renal Allografts: Regulatory T-Cell Expansion Before Engraftment May Be Important, Haruhito Azuma,Yoshitaka Isaka,Hayahito Nomi,Teruo Inamoto,Xiao-Kang Li,Tomas Hounig,Yoshitsugu Takabatake,Naotsugu Ichimaru,Naokazu Ibuki,Kunio Matsumoto,Takanobu Ubai,Yoji Katsuoka,Shiro Takahara, TRANSPLANTATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 90, No. 12, p. 1328-1335, 2010/12
 • Commensal microbiota induce LPS hyporesponsiveness in colonic macrophages via the production of IL-10., Ueda Y,Kayama H,Jeon SG,Kusu T,Isaka Y,Rakugi H,Yamamoto M,Takeda K,Interna, International immunology, Vol. 22, No. 12, p. 953-962, 2010/12
 • Specialist care and improved long-term survival of dialysis patients., Furumatsu Y,Nagasawa Y,Yamamoto R,Iio K,Iwatani H,Matsui I,Takabatake Y,Kawada N,Shoji T,Imai E,Isaka Y,Rakugi H, Nephrol Dial Transplant, 2010/12
 • Fetuin-mineral complex reflects extraosseous calcification stress in CKD., Hamano T,Matsui I,Mikami S,Tomida K,Fujii N,Imai E,Rakugi H,Isaka Y,Jour,al,American Society of Nephrology,JASN, v, Journal of the American Society of Nephrology : JASN, Vol. 21, No. 11, p. 1998-2007, 2010/11
 • Impact of age and overt proteinuria on outcomes of stage 3 to 5 chronic kidney disease in a referred cohort., Obi Y,Kimura T,Nagasawa Y,Yamamoto R,Yasuda K,Sasaki K,Kitamura H,Imai E,Rakugi H,Isaka Y,Hayashi T,Clinical journal of,the American Society of Nephrology,CJASN, vo, Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN, Vol. 5, No. 9, p. 1558-1565, 2010/09
 • Exercise-induced acute kidney injury with reversible posterior leukoencephalopathy syndrome., Kimura T,Iio K,Imai E,Rakugi H,Isaka Y,Hayashi T, Clin Exp Nephrol, Vol. 14, No. 2, p. 173-175, 2010/09
 • Cigarette smoking and progression of IgA nephropathy., Yamamoto R,Nagasawa Y,Shoji T,Iwatani H,Hamano T,Kawada N,Inoue K,Uehata T,Kaneko T,Okada N,Moriyama T,Horio M,Yamauchi A,Tsubakihara Y,Imai E,Rakugi H,Isaka Y,American journal,of,kidney diseases,the official journal of,the National,Kidney Foundation, American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation, Vol. 56, No. 2, p. 313-324, 2010/08
 • Microarray analysis of tonsils in immunoglobulin A nephropathy patients., Iio K,Nagasawa Y,Iwatani H,Yamamoto R,Horii A,Okuzaki D,Furumatsu Y,Inohara H,Nojima H,Imai E,Isaka Y,Rakugi H,Biochemical,biophysical research communications, Biochemical and biophysical research communications, Vol. 393, No. 4, p. 565-570, 2010/03
 • Utility of the Japanese GFR estimation equation for evaluating potential donor kidney function., Kakuta Y,Okumi M,Ichimaru N,Abe T,Nonomura N,Okuyama A,Kojima Y,Isaka Y,Takahara S,Imai E,Horio M, Clinical and experimental nephrology, Vol. 14, No. 1, p. 63-67, 2010/02
 • Prevention of graft-versus-host diseases by in vivo supCD28mAb-expanded antigen-specific nTreg cells, Yusuke Kitazawa,Xiao-Kang Li,Zhong Liu,Hiromitsu Kimura,Yoshitaka Isaka,Thomas Hünig,Shiro Takahara, Cell Transplantation, Vol. 19, No. 6-7, p. 765-774, 2010
 • Intravital Two-Photon Microscopy Assessment of Renal Protection Efficacy of siRNA for p53 in Experimental Rat Kidney Transplantation Models, Ryoichi Imamura,Yoshitaka Isaka,Ruben M. Sandoval,Asaf Ori,Swetlana Adamsky,Elena Feinstein,Bruce A. Molitoris,Shiro Takahara, CELL TRANSPLANTATION, COGNIZANT COMMUNICATION CORP, Vol. 19, No. 12, p. 1659-1670, 2010
 • [Plasma B-type natriuretic peptide level predicts the renal outcome in patients with chronic kidney disease]., Yasuda K,Kimura T,Obi Y,Sasaki K,Hatanaka M,Isaka Y,Rakugi H,Hayashi T,Nihon Jinzo,Gakkai shi, Nihon Jinzo Gakkai shi, Vol. 52, No. 8, p. 1007-1014, 2010
 • Campylobacter fetus peritonitis in a patient with an unused embedded subcutaneous peritoneal catheter., Inoue K,Kitamura H,Nagasawa Y,Kawada N,Isaka Y,Rakugi H,Peritoneal dialysis international,journal of the International Society for Peritoneal Dialysis, Vol. 30, No. 2, p. 253-254, 2010
 • Post-transplant lymphoproliferative disorder following renal transplantation: a single-center experience over 40 years., Abe T,Ichimaru N,Kokado Y,Maeda T,Kakuta Y,Okumi M,Imamura R,Nonomura N,Isaka Y,Takahara S,Okuyama A, International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association, Vol. 17, No. 1, p. 48-54, 2010/01
 • Discrepancy between serum levels of low molecular weight proteins in acute kidney injury model rats with bilateral ureteral obstruction and bilateral nephrectomy, Hidetoshi Tsuda,Yoshitaka Isaka,Shiro Takahara,Masaru Horio, CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEPHROLOGY, SPRINGER, Vol. 13, No. 6, p. 567-570, 2009/12
 • The impact of diabetes mellitus on vitamin D metabolism in predialysis patients., Tanaka H,Hamano T,Fujii N,Tomida K,Matsui I,Mikami S,Nagasawa Y,Ito T,Moriyama T,Horio M,Imai E,Isaka Y,Rakugi H,Bone, vo, Bone, Vol. 45, No. 5, p. 949-955, 2009/11
 • Negative effects of anemia on quality of life and its improvement by complete correction of anemia by administration of recombinant human erythropoietin in posttransplant patients., Kawada N,Moriyama T,Ichimaru N,Imamura R,Matsui I,Takabatake Y,Nagasawa Y,Isaka Y,Kojima Y,Kokado Y,Rakugi H,Imai E,Takahara S, Clinical and experimental nephrology, Vol. 13, No. 4, p. 355-360, 2009/08
 • The CXCL12 (SDF-1)/CXCR4 axis is essential for the development of renal vasculature., Takabatake Y,Sugiyama T,Kohara H,Matsusaka T,Kurihara H,Koni PA,Nagasawa Y,Hamano T,Matsui I,Kawada N,Imai E,Nagasawa T,Rakugi H,Isaka Y,Jour,al,American Society of Nephrology,JASN, vo, Vol. 20, No. 8, p. 1714-1723, 2009/08
 • Early plasma exchange for progressive liver failure in recipients of adult-to-adult living-related liver transplants, Ryohei Yamamoto,Yasuyuki Nagasawa,Shigeru Marubashi,Yoshiyuki Furumatsu,Hirotsugu Iwatani,Kenichiro Iio,Isao Matsui,Keizo Dono,Enyu Imai,Morito Monden,Yoshitaka Isaka, Blood Purification, Vol. 28, p. 40-46, 2009/07/01
 • Usefulness of bone resorption markers in hemodialysis patients., Hamano T,Tomida K,Mikami S,Matsui I,Fujii N,Imai E,Rakugi H,Isaka Y,Bone, vo,Suppl, Bone, Vol. 45 Suppl 1, p. S19-25, 2009/07
 • Massive and rapid left ventricular calcification., Iwatani H,Tomida K,Nagasawa Y,Imai E,Rakugi H,Isaka Y,NDT plus, NDT plus, Vol. 2, No. 3, p. 259-260, 2009/06
 • Amelioration of experimental autoimmune encephalomyelitis by curcumin treatment through inhibition of IL-17 production, Lin Xie,Xiao-Kang Li,Naoko Funeshima-Fuji,Hiromitsu Kimura,Yoh Matsumoto,Yoshitaka Isaka,Shiro Takahara, International Immunopharmacology, Vol. 9, No. 5, p. 575-581, 2009/05
 • Fully phosphorylated fetuin-A forms a mineral complex in the serum of rats with adenine-induced renal failure., Matsui I,Hamano T,Mikami S,Fujii N,Takabatake Y,Nagasawa Y,Kawada N,Ito T,Rakugi H,Imai E,Isaka Y, Kidney Int, 2009/05
 • SYSTEMIC ADMINISTRATION OF SIRNA TARGETING P53 PROTECTS KIDNEYS FROM ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY EXPERIMENTAL RAT KIDNEY TRANSPLANTATION MODEL., Imamura Ryoichi,Isaka Yoshitaka,Sandoval Ruben M. Jr,Kakuta Yoichi,Abe Toyofumi,Okumi Masayoshi,Ichimaru Naotsugu,Takada Shingo,Matsumiya Kiyomi,Molitoris Bruce A,Okuyama Akihiko,Takahara Shiro, JOURNAL OF UROLOGY, Vol. 181, No. 4, 2009/04
 • Serum 25-hydroxyvitamin D as an independent determinant of 1-84 PTH and bone mineral density in non-diabetic predialysis CKD patients., Tomida K,Hamano T,Mikami S,Fujii N,Okada N,Matsui I,Nagasawa Y,Moriyama T,Ito T,Imai E,Isaka Y,Rakugi H, Bone, 2009/04
 • Severe adverse effects of 5-fluorouracil in S-1 were lessened by haemodialysis due to elimination of the drug., Inoue K,Nagasawa Y,Yamamoto R,Omori H,Kimura T,Tomida K,Furumatsu Y,Imai E,Isaka Y,Rakugi H,NDT plus, NDT plus, Vol. 2, No. 2, p. 152-154, 2009/04
 • Exaggerated compensatory response to acute respiratory alkalosis in panic disorder is induced by increased lactic acid production, Yoshiyasu Ueda,Masayo Aizawa,Atsushi Takahashi,Masamitsu Fujii,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 24, No. 3, p. 825-828, 2009/03
 • Pharmacokinetics of Olmesartan Medoxomil in Hemodialysis Patients -little effect of dialysis upon its pharmacokinetics-, Hirotaka Tanaka,Yasuyuki Nagasawa,Isao Matsui,Takayuki Hamano,Hirotsugu Iwatani,Noritaka Kawada,Masaru Horio,Takahito Ito,Yoshitaka Isaka,Enyu Imai, Clinical and Experimental Nephrology, 2009/02
 • Superagonist CD28 antibody preferentially expanded Foxp3-expressing nTreg cells and prevented graft-versus-host diseases., Kitazawa Y,Fujino M,Li XK,Xie L,Ichimaru N,Okumi M,Nonomura N,Tsujimura A,Isaka Y,Kimura H,Hünig T,Takahara S, Cell transplantation, Vol. 18, No. 5, p. 627-637, 2009
 • Bcl-2 protects tubular epithelial cells from ischemia/reperfusion injury by dual mechanisms, Isaka Y,Suzuki C,Abe T,Okumi M,Ichimaru N,Imamura R,Kakuta Y,Matsui I,Takabatake Y,Rakugi H,Shimizu S, Transplant Proc. 2009 Jan-Feb;41(1):52-4., Vol. 41, No. 1, p. 52-54, 2009/01
 • Valvular injury in a patient with PR3-ANCA-associated glomerulonephritis, Hirotsugu Iwatani,Yasuyuki Nagasawa,Kazumasa Oka,Yoshitaka Isaka,Enyu Imai, Nature Clinical Practice Nephrology, Vol. 4, No. 10, p. 576-582, 2008/10
 • Oligonucleotidic therapeutics., Isaka Y,Imai E,Takahara S,Rakugi H,Expert opinion on,drug discovery, Expert opinion on drug discovery, Vol. 3, No. 9, p. 991-996, 2008/09
 • Pregnancy after renal transplantation: a single-center experience., Abe T,Ichimaru N,Okumi M,Imamura R,Isaka Y,Takahara S,Kokado Y,Okuyama A, International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association, Vol. 15, No. 7, p. 587-592, 2008/07
 • Treatment adherence in renal transplant recipients: a questionnaire survey on immunosuppressants., Ichimaru N,Kakuta Y,Abe T,Okumi M,Imamura R,Isaka Y,Nonomura N,Kojima Y,Okuyama A,Takahara S, Transplantation proceedings, Vol. 40, No. 5, p. 1362-1365, 2008/06
 • Foxp3-expressing Regulatory T Cells Expanded With CD28 Superagonist Antibody Can Prevent Rat Cardiac Allograft Rejection, Yusuke Kitazawa,Masayuki Fujino,Takatoshi Sakai,Haruhito Azuma,Hiromitsu Kimura,Yoshitaka Isaka,Shiro Takahara,Thomas Hünig,Ryo Abe,Xiao-Kang Li, Journal of Heart and Lung Transplantation, Vol. 27, No. 4, p. 362-371, 2008/04
 • Participation of autophagy in renal ischemia/reperfusion injury, Suzuki Chigure,Isaka Yoshitaka,Takabatake Yoshitsugu,Tanaka Hirotaka,Kolke Masato,Shibata Masahiro,Uchiyama Yasuo,Takahara Shiro,Iniai Enyu, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, Vol. 368, No. 1, p. 100-106, 2008/03/28
 • Prospects for Gene Therapy, Enyu Imai,Yoshitaka Isaka,Yoshitsugu Takabatake, Therapy in Nephrology &amp; Hypertension, Elsevier Inc., p. 557-564, 2008
 • Glycocalyx damage estimated using colloidal iron staining, Daoxin Zhang,Yoshitaka Isaka,Ryoichi Imamura,Naotsugu Ichimaru,Yi Shi,Enyu Imai,Ye Tian,Aiji Ohtsuka,Shiro Takahara, Cell Transplantation, Cognizant Communication Corporation, Vol. 17, No. 1-2, p. 159-163, 2008
 • Bcl-2 protects tubular epithelial cells from ischemia reperfusion injury by inhibiting apoptosis., Suzuki C,Isaka Y,Shimizu S,Tsujimoto Y,Takabatake Y,Ito T,Takahara S,Imai E, Cell transplantation, 1-2, Vol. 17, p. 223-229, 2008
 • HGF-MSP chimera protects kidneys from ischemia-reperfusion injury., Xue F,Isaka Y,Takahara T,Imamura R,Suzuki C,Ichimaru N,Michieli P,Takahara S, Biochemical and biophysical research communications, Vol. 363, No. 2, p. 451-456, 2007/11/16
 • Risedronate, an effective treatment for glucocorticoid-induced bone loss in CKD patients with or without concomitant active vitamin D (PRIUS-CKD), Fujii N,Hamano T,Mikami S,Nagasawa Y,Isaka Y,Moriyama T,Horio M,Imai E,Hori M,Ito T, Nephrol Dial Transplant, 2007/06
 • Erythropoietin protects the kidneys against ischemia reperfusion injury by activating hypoxia inducible factor-1alpha., Imamura R,Moriyama T,Isaka Y,Namba Y,Ichimaru N,Takahara S,Okuyama A, Transplantation, Vol. 83, No. 10, p. 1371-1379, 2007/05/27
 • Risk factors for malignancy in Japanese renal transplant recipients., Imao T,Ichimaru N,Takahara S,Kokado Y,Okumi M,Imamura R,Namba Y,Isaka Y,Nonomura N,Okuyama A, Cancer, Vol. 109, No. 10, p. 2109-2115, 2007/05/15
 • Carbamylated erythropoietin protects the kidneys from ischemia-reperfusion injury without stimulating erythropoiesis., Imamura R,Isaka Y,Ichimaru N,Takahara S,Okuyama A, Biochemical and biophysical research communications, Vol. 353, No. 3, p. 786-792, 2007/02/16
 • Serum NTX is a practical marker for assessing antiresorptive therapy for glucocorticoid treated patients with chronic kidney disease, Hamano T,Fujii N,Nagasawa Y,Isaka Y,Moriyama T,Okada N,Imai E,Horio M,Ito T, Bone, 2006/11
 • ABO-incompatible kidney transplantation with anti-CD20 monoclonal antibodies, intravenous immunoglobulin and plasmapheresis without splenectomy: A case report, Ryoichi Imamura,Shin Ishiguro,Yi Shi,Yukiomi Namba,Naotsugu Ichimaru,Yoshitaka Isaka,Shiro Takahara,Akihiko Okuyama, Xenotransplantation, Vol. 13, No. 2, p. 133-135, 2006/03
 • Incidence of positive C4d deposition in long-term survival cases over 10 yr after renal transplantation., Namba Y,Oka K,Moriyama T,Kyo M,Imamura R,Shi Y,Ichimaru N,Isaka Y,Takahara S,Okuyama A, Clinical transplantation, Vol. 20 Suppl 15, p. 20-25, 2006
 • Electroporation-mediated HGF gene transfection protected the kidney against graft injury., Isaka Y,Yamada K,Takabatake Y,Mizui M,Miura-Tsujie M,Ichimaru N,Yazawa K,Utsugi R,Okuyama A,Hori M,Imai E,Takahara S, Gene Ther., Vol. 12, No. 10, p. 815-820, 2005/05
 • Suppression of cyclosporine A nephrotoxicity in vivo by transforming growth factor β receptor-immunoglobulin G chimeric protein, Jing Xin,Toshio Homma,Taiji Matsusaka,Ji Ma,Yoshitaka Isaka,Enyu Imai,Iekuni Ichikawa, Transplantation, Vol. 77, No. 9, p. 1433-1442, 2004/05/15
 • Local Actions of Endogenous Angiotensin II in Injured Glomeruli, Ji Ma,Taiji Matsusaka,Haichun Yang,Hiroshi Kawachi,Fujio Shimizu,Yoshitaka Isaka,Enyu Imai,Valentina Kon,Iekuni Ichikawa, Journal of the American Society of Nephrology, Vol. 15, No. 5, p. 1268-1276, 2004/05
 • Gene therapy in renal diseases, E Imai,Y Takabatake,M Mizui,Y Isaka, KIDNEY INTERNATIONAL, BLACKWELL PUBLISHING INC, Vol. 65, No. 5, p. 1551-1555, 2004/05
 • Direct transfer of hepatocyte growth factor gene into kidney suppresses cyclosporin A nephrotoxicity in rats., Yazawa K,Isaka Y,Takahara S,Imai E,Ichimaru N,Shi Y,Namba Y,Okuyama A, Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, Vol. 19, No. 4, p. 812-816, 2004/04
 • DNAzyme for TGF-β suppressed extracellular matrix accumulation in experimental glomerulonephritis, Yoshitaka Isaka,Masayuki Mizui,Yoshitsugu Takabatake,Masaru Horio,Enyu Imai,Masaru Hori, Kidney International, 2004/02
 • Expression and purification of untagged full-length HCV NS5B RNA-dependent RNA polymerase, Q. May Wang,Robert B. Johnson,Dayue Chen,Vincent J.-P. Lévêque,Jianxin Ren,Michaile A. Hockman,Kenji Abe,Tessho Hachisu,Yutaka Kondo,Yoshitaka Isaka,Akihiko Sato,Tamio Fujiwara, Protein Expression and Purification, Academic Press Inc., Vol. 35, No. 2, p. 304-312, 2004
 • Platelet-derived growth factor plays a critical role to convert bone marrow cells into glomerular mesangial-like cells, Akira Suzuki,Hirotsugu Iwatani,Takahito Ito,Enyu Imai,Masaru Okabe,Hiroyuki Nakamura,Yoshitaka Isaka,Masaya Yamato,Masatsugu Hori, Kidney International, Blackwell Publishing Inc., Vol. 65, No. 1, p. 15-24, 2004
 • Electroporation-mediated HGF gene transfer ameliorated cyclosporine nephrotoxicity., Mizui M,Isaka Y,Takabatake Y,Mizuno S,Nakamura T,Ito T,Imai E,Hori M, Kidney Intl., Vol. 65, p. 2041-2053, 2004
 • Antisense oligonucleotides against thrombospondin-1 inhibit activation of tgf-beta in fibrotic renal disease in the rat in vivo., Christoph Daniel,Yoshitugu Takabatake,Masayuki Mizui,Yoshitaka Isaka,Hiroshi Kawashi,Harald Rupprecht,Enyu Imai,Christian Hugo, The American journal of pathology, Vol. 163, No. 3, p. 1185-92, 2003/09
 • Carbonic adsorbent AST-120 retards progression of renal failure by additive effect with ACEI and protein restriction diet, Enyu Imai,Masaru Takenaka,Yoshitaka Isaka,Toshiki Moriyama,Yoshitaka Akagi,Jyunji Kakuchi,Takashi Fujii,Takahito Ito,Masatsugu Hori,Masaru Horio,Tatsuya Syoji,Yoshiharu Tsubakihara, Clinical and Experimental Nephrology, Vol. 7, No. 2, p. 113-119, 2003/06
 • Electroporation-mediated ex vivo gene transfer into graft not requiring injection pressure in orthotopic liver transplantation, Shogo Kobayashi,Keizo Dono,Shiro Takahara,Yoshitaka Isaka,Enyu Imai,Lu Zhenhui,Hiroaki Nagano,Kato Tomoaki,Koji Umeshita,Shoji Nakamori,Masato Sakon,Morito Monden, Journal of Gene Medicine, Vol. 5, No. 6, p. 510-517, 2003/06
 • Gene transfer into the liver by plasmid injection into the portal vein combined with electroporation, Shogo Kobayashi,Keizo Dono,Toshiyuki Tanaka,Shiro Takahara,Yoshitaka Isaka,Enyu Imai,Hiroaki Nagano,Kato Tomoaki,Koji Umeshita,Shoji Nakamori,Masato Sakon,Morito Monden, Journal of Gene Medicine, Vol. 5, No. 3, p. 201-208, 2003/03
 • In vivo gene transfer of hepatocyte growth factor to skeletal muscle prevents changes in rat kidneys after 5/6 nephrectomy., Tanaka T,Ichimaru N,Takahara S,Yazawa K,Hatori M,Suzuki K,Isaka Y,Moriyama T,Imai E,Azuma H,Nakamura T,Okuyama A,Yamanaka H, American journal of transplantation, Vol. 2, No. 9, p. 828-836, 2002/10
 • Introduction of DNA enzyme for Egr-1 into tubulointerstitial fibroblasts by electroporation reduced interstitial α-smooth muscle actin expression and fibrosis in unilateral ureteral obstruction (UUO) rats, H. Nakamura,Y. Isaka,M. Tsujie,H. D. Rupprecht,Y. Akagi,N. Ueda,E. Imai,M. Hori, Gene Therapy, Vol. 9, No. 8, p. 495-502, 2002
 • Gene electrotransfer: Potential for gene therapy of renal diseases, Enyu Imai,Yoshitaka Isaka, Kidney International, Blackwell Publishing Inc., Vol. 61, No. 1, p. S37-S41, 2002
 • Future strategy: Gene therapy for diabetic nephropathy, Yoshitaka Isaka,Enyu Imai, Contributions to Nephrology, Vol. 134, p. 127-132, 2001
 • Prolonged transgene expression in glomeruli using an EBV replicon vector system combined with HVJ liposomes, M. Tsujie,Y. Isaka,H. Nakamura,Y. Kaneda,E. Imai,M. Hori, Kidney International, Blackwell Publishing Inc., Vol. 59, No. 4, p. 1390-1396, 2001
 • Electroporation-mediated gene transfer that targets glomeruli, M. Tsujie,Y. Isaka,H. Nakamura,E. Imai,M. Hori, Journal of the American Society of Nephrology, Vol. 12, No. 5, p. 949-954, 2001
 • Electroporation-mediated PDGF receptor-IgG chimera gene transfer ameliorates experimental glomerulonephritis, Hiroyuki Nakamura,Yoshitaka Isaka,Michiko Tsujie,Yoshitaka Akagi,Tetsuo Sudo,Noriko Ohno,Enyu Imai,Masatsugu Hori, Kidney International, Blackwell Publishing Inc., Vol. 59, No. 6, p. 2134-2145, 2001
 • Gene transfer targeting interstitial fibroblasts by the artificial viral envelope-type hemagglutinating virus of Japan liposome method, Michiko Tsujie,Yoshitaka Isaka,Yutaka Ando,Yoshitaka Akagi,Yasufumi Kaneda,Naohiko Ueda,Enyu Imai,Masatsugu Hori, Kidney International, Blackwell Publishing Inc., Vol. 57, No. 5, p. 1973-1980, 2000
 • Transforming growth factor-β1 antisense oligodeoxynucleotides block interstitial fibrosis in unilateral ureteral obstruction, Y. Isaka,M. Tsujie,Y. Ando,H. Nakamura,Y. Kaneda,E. Imai,M. Hori, Kidney International, Blackwell Publishing Inc., Vol. 58, No. 5, p. 1885-1892, 2000
 • Small amino acid changes in the V3 loop of human immunodeficiency virus type 2 determines the coreceptor usage for CXCR4 and CCr5, Yoshitaka Isaka,Akihiko Sato,Shigeru Miki,Shinobu Kawauchi,Hitoshi Sakaida,Toshiyuki Hori,Takashi Uchiyama,Akio Adachi,Masanori Hayami,Tamio Fujiwara,Osamu Yoshie, Virology, Academic Press Inc., Vol. 264, No. 1, p. 237-243, 1999/11/10
 • Enhanced interstitial expression of caldesmon in IgA nephropathy and its suppression by glucocorticoid-heparin therapy, Y Ando,T Moriyama,K Oka,K Takatsuji,M Miyazaki,Y Akagi,N Kawada,Y Isaka,M Izumi,K Yokoyama,A Yamauchi,M Horio,A Ando,N Ueda,K Sobue,E Imai,M Hori, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 14, No. 6, p. 1408-1417, 1999/06
 • Cytokines and glomerulosclerosis, Y. Isaka,Y. Akagi,Y. Ando,M. Tsujie,Enyu Imai, Nephrology Dialysis Transplantation, Vol. 14, No. 1, p. 30-32, 1999
 • Glowing podocytes in living mouse: Transgenic mouse carrying a podocyte- specific promoter, Enyu Imai,Yoshitaka Akagi,Yoshitaka Isaka,Masahito Ikawa,Masaru Takenaka,Masatsugu Hori,Masaru Okabe, Experimental Nephrology, Vol. 7, No. 1, p. 63-66, 1999/01
 • Gene therapy by transforming growth factor-β receptor-IgG Fc chimera suppressed extracellular matrix accumulation in experimental glomerulonephritis, Yoshitaka Isaka,Yoshitaka Akagi,Yutaka Ando,Michiko Tsujie,Tetsuo Sudo,Noriko Ohno,Wayne A. Border,Nancy A. Noble,Yasufumi Kaneda,Masatsugu Hori,Enyu Imai, Kidney International, Blackwell Publishing Inc., Vol. 55, No. 2, p. 465-475, 1999
 • T-trophic human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1)-derived V3 loop peptides directly bind to CXCR-4 and inhibit T-tropic HIV-1 infection, Hitoshi Sakaida,Toshiyuki Hori,Akihito Yonezawa,Akihiko Sato,Yoshitaka Isaka,Osamu Yoshie,Toshio Hattori,Takashi Uchiyama, Journal of Virology, Vol. 72, No. 12, p. 9763-9770, 1998/12
 • S-1153 inhibits replication of known drug-resistant strains of human immunodeficiency virus type 1, Tamio Fujiwara,Akihiko Sato,Mohamed El-Farrash,Shigeru Miki,Kenji Abe,Yoshitaka Isaka,Makoto Kodama,Yaming Wu,Lan Bo Chen,Hiroshi Harada,Hirohiko Sugimoto,Masakazu Hatanaka,Yorio Hinuma, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 42, No. 6, p. 1340-1345, 1998/06
 • Determination of uric acid in scalp hair for non-invasive evaluation of uricemic controls in hyperuricemia, Kunio Kobayashi,Yasuhide Morioka,Yoshitaka Isaka,Tatsuo Tozawa, Biological and Pharmaceutical Bulletin, Pharmaceutical Society of Japan, Vol. 21, No. 4, p. 398-400, 1998
 • Construction of the chimeric reverse transcriptase of simian immunodeficiency virus sensitive to nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor, Yoshitaka Isaka,Akihiko Sato,Shinobu Kawauchi,Akemi Suyama,Shigeru Miki,Masanori Hayami,Tamio Fujiwara, Microbiology and Immunology, Blackwell Publishing Asia, Vol. 42, No. 3, p. 195-202, 1998
 • The HVJ liposome method, Yoshitaka Isaka,Yoshitaka Akagi,Yasufumi Kaneda,Enyu Imai, Experimental Nephrology, Vol. 6, No. 2, p. 144-147, 1998
 • Towards gene therapy for renal diseases, E. Imai,Y. Akagi,Y. Isaka, Nephrologie, Vol. 19, No. 7, p. 397-402, 1998
 • Transcriptional activation of a hybrid promoter composed of cytomegalovirus enhancer and beta-actin/beta-globin gene in glomerular epithelial cells in vivo., Akagi Y,Isaka Y,Akagi A,Ikawa M,Takenaka M,Moriyama T,Yamauchi A,Horio M,Ueda N,Okabe M,Imai E, Kidney Int., Vol. 51(4):1265-9, 1997/04
 • Molecular intervention with antisense oligodeoxynucleotides (ODNs) in Nephrology, E. Imai,Y. Akagi,Y. Isaka, Nephrology Dialysis Transplantation, Vol. 12, No. 11, p. 2213-2215, 1997
 • Application of gene therapy to diabetic nephropathy, Y. Isaka,Y. Akagi,Y. Ando,E. Imai, Kidney International, Supplement, Vol. 51, No. 60, p. S-100-S-103, 1997
 • Evidence for direct association of Vpr and matrix protein p17 within the HIV-1 virion, Akihiko Sato,Jun Yoshimoto,Yoshitaka Isaka,Shigeru Miki,Akemi Suyama,Akio Adachi,Masanori Hayami,Tamio Fujiwara,Osamu Yoshie, Virology, Academic Press Inc., Vol. 220, No. 1, p. 208-212, 1996/06/01
 • Inhibition of TGF-β1 expression by antisense oligonucleotides suppressed extracellular matrix accumulation in experimental glomerulonephritis, Yoshitaka Akagi,Yoshitaka Isaka,Makoto Arai,Tetsuya Kaneko,Masaru Takenaka,Toshiki Moriyama,Yasufumi Kaneda,Akio Ando,Yoshimasa Orita,Takenobu Kamada,Naohiko Ueda,Enyu Imai, Kidney International, Nature Publishing Group, Vol. 50, No. 1, p. 148-155, 1996
 • Gene therapy by skeletal muscle expression of decorin prevents fibrotic disease in rat kidney, Yoshitaka Isaka,Douglas K. Brees,Kazuko Ikegaya,Yasufumi Kaneda,Enyu Imai,Nancy A. Noble,Wayne A. Border, Nature Medicine, Vol. 2, No. 4, p. 418-423, 1996
 • Targeting of Chrolamphenicol Acetyltransferase to Human Immunodeficiency Virus Particles via Vpr and Vpx, Akihiko Sato,Yoshitaka Isaka,Makoto Kodama,Jun Yoshimoto,Shinobu Kawauchi,Osamu Yoshie,Tamio Fujiwara,Takeo Kuwata, MICROBIOLOGY and IMMUNOLOGY, Vol. 39, No. 12, p. 1015-1019, 1995
 • Isolation of mitochondrial cyclophilin from bovine heart, Toru Inoue,Yukuo Yoshida,Yoshitaka Isaka,Kunio Tagawa, Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol. 190, No. 3, p. 857-863, 1993/02/15
 • Glomerulosclerosis induced by in vivo transfection of transforming growth factor-β or platelet-derived growth factor gene into the rat kidney, Yoshitaka Isaka,Yoshihiro Fujiwara,Naohiko Ueda,Yasufumi Kaneda,Takenobu Kamada,Enyu Imai, Journal of Clinical Investigation, The American Society for Clinical Investigation, Vol. 92, No. 6, p. 2597-2601, 1993
 • Modified plasma clearance technique using nonradioactive iothalamate for measuring GFR, Yoshitaka Isaka,Yoshihiro Fujiwara,Shigeo Yamamoto,Satoshi Ochi,Sunghyo Shin,Toru Inoue,Kunio Tagawa,Takenobu Kamada,Naohiko Ueda, Kidney International, Blackwell Publishing Inc., Vol. 42, No. 4, p. 1006-1011, 1992

Misc.

 • 尿中mulberry小体のFabry病における臨床的意義の検討, 余西 洋明,難波 倫子,濱野 高行,堀田 真希,酒井 晋介,藤村 龍太,南 聡,山本 毅士,高橋 篤史,高畠 義嗣,酒井 規夫,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 61, No. 3, p. 355-355, 2019/05
 • 糖尿病性腎症の存在下でも可能な、DTI MRIによる腎臓繊維化の撮影法の確立, 貝森 淳哉,余川 隆,市丸 直嗣,高原 史郎,猪阪 善隆, JSMI Report, 日本分子イメージング学会, Vol. 12, No. 2, p. 149-149, 2019/05
 • 腎提供後30日後のeGFR低下率はドナーの長期腎予後を予測する, 難波 倫子,濱野 高行,川村 正隆,中澤 成晃,加藤 大悟,阿部 豊文,今村 亮一,山中 和明,岸川 英史,西村 憲二,貝森 淳哉,市丸 直嗣,野々村 祝夫,猪阪 善隆, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 53, No. 総会臨時, p. 357-357, 2018/09
 • 抗体関連型拒絶および細胞性拒絶反応に対し治療が奏功した生体腎移植患者の1例, 余西 洋明,難波 倫子,阿部 豊文,高橋 篤史,京 昌弘,貝森 淳哉,今村 亮一,市丸 直嗣,高原 史郎,野々村 祝夫,猪阪 善隆, 大阪透析研究会会誌, 大阪透析研究会, Vol. 36, No. 2, p. 213-214, 2018/09
 • 静注カルシニューリン阻害剤投与中、移植腎機能発現遅延を呈した1例, 野見 洋基,余西 洋明,難波 倫子,阿部 豊文,高橋 篤史,京 昌弘,貝森 淳哉,今村 亮一,市丸 直嗣,高原 史郎,野々村 祝夫,猪阪 善隆, 大阪透析研究会会誌, 大阪透析研究会, Vol. 36, No. 2, p. 214-214, 2018/09
 • Clinical features and pathogenesis of membranoproliferative glomerulonephritis: a nationwide analysis of the Japan renal biopsy registry from 2007 to 2015, Nakagawa Naoki,Hasebe Naoyuki,Hattori Motoshi,Nagata Michio,Yokoyama Hitoshi,Sato Hiroshi,Sugiyama Hitoshi,Shimizu Akira,Isaka Yoshitaka,Maruyama Shoichi,Narita Ichiei, CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEPHROLOGY, Vol. 22, No. 4, 2018/08
 • Kidney Allograft Histology in Recipients with Transplantation Vintage Longer than 10 Years, Namba-Hamano Tomoko,Kyo Masahiro,Hamano Takayuki,Yamaguchi Yutaka,Kawamura Masataka,Nakazawa Shigeaki,Kato Taigo,Abe Toyofumi,Imamura Ryoichi,Ichimaru Naotsugu,Takahara Shiro,Nonomura Norio,Isaka Yoshitaka, TRANSPLANTATION, Vol. 102, 2018/07
 • 慢性維持透析患者に対するスクロオキシ水酸化鉄とランタンとの無作為化2 by 2 factorial design試験, 猪阪 善隆,藤井 秀毅,辻本 吉広,手良向 聡,濱野 高行, 日本透析医学会雑誌, (一社)日本透析医学会, Vol. 51, No. Suppl.1, p. 509-509, 2018/05
 • ESTIMATED GFR REDUCTION RATE AT 30 DAYS AFTER KIDNEY DONATION AS A SURROGATE OF RENAL OUTCOME IN KIDNEY DONORS, Namba-Hamano Tomoko,Hamano Takayuki,Matsui Isao,Kawamura Masataka,Nakazawa Shigeaki,Kato Taigo,Abe Toyofumi,Imamura Ryoichi,Kaimori Junya,Ichimaru Naotsugu,Takahara Shiro,Nonomura Norio,Isaka Yoshitaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, Vol. 33, 2018/05
 • オートファジー抑制因子Rubiconの臓器特異性:オートファジー亢進が臓器障害に与えうる保護効果と副作用, 藤村龍太,山本毅士,高畠義嗣,松田潤,南聡,酒井晋介,高橋篤史,難波倫子,新村文男,松阪泰二,吉森保,猪阪善隆, 日本腎臓学会誌, Vol. 60, No. 3, 2018/04/30
 • オートファジーは高リン負荷による腎尿細管ミトコンドリア傷害に対抗する, 藤村龍太,山本毅士,高畠義嗣,南聡,酒井晋介,高橋篤史,難波倫子,松田潤,松井功,坂口悠介,濱野高行,新村文男,松阪泰二,猪阪善隆, 日本腎臓学会誌, Vol. 60, No. 3, 2018/04/30
 • 新規組織肥大epigeneticマーカーH4K20acは,HDAC1,3,8及びCBPで制御される, 貝森 淳哉,市丸 直嗣,高原 史郎,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 60, No. 3, p. 338-338, 2018/04
 • 脂肪酸合成酵素(FASN)は,ARPKDの治療ターゲットになる可能性がある, 貝森 淳哉,市丸 直嗣,高原 史郎,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 60, No. 3, p. 366-366, 2018/04
 • 新規組織肥大epigeneticマーカーH4K20acは,HDAC1,3,8及びCBPで制御される, 貝森 淳哉,市丸 直嗣,高原 史郎,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 60, No. 3, p. 338-338, 2018/04
 • 脂肪酸合成酵素(FASN)は,ARPKDの治療ターゲットになる可能性がある, 貝森 淳哉,市丸 直嗣,高原 史郎,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 60, No. 3, p. 366-366, 2018/04
 • Adaptor protein is a new therapeutic target in chronic kidney disease, Yoshitaka Isaka, KIDNEY INTERNATIONAL, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 92, No. 6, p. 1312-1314, 2017/12
 • 糖尿病性腎症の存在下でも可能な、DTI MRIによる腎臓繊維化撮影法の確立, 貝森 淳哉,猪阪 善隆,余川 隆,市丸 直嗣,高原 史郎, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 52, No. 総会臨時, p. 416-416, 2017/08
 • イコサペント酸エチルは高脂肪食によるオートファジーフラックス障害を解除し腎脂肪毒性を軽減する, 山本毅士,高畠義嗣,南聡,高橋篤史,難波倫子,酒井晋介,藤村龍太,松田潤,木村友則,新村文男,松阪泰二,猪阪善隆, 日本腎臓学会誌, Vol. 59, No. 3, 2017/04/25
 • 糖尿病性腎症における腎尿細管オートファジー活性は1型糖尿病と2型糖尿病において異なる, 酒井晋介,山本毅士,高畠義嗣,高橋篤史,難波倫子,木村友則,松田潤,南聡,藤村龍太,新村文男,松阪泰二,猪阪善隆, 日本腎臓学会誌, Vol. 59, No. 3, 2017/04/25
 • オートファジーは急性腎障害から慢性腎障害への進展を抑制する, 南聡,山本毅士,高畠義嗣,高橋篤史,難波倫子,酒井晋介,藤村龍太,松田潤,木村友則,新村文男,松阪泰二,柳田素子,猪阪善隆, 日本腎臓学会誌, Vol. 59, No. 3, 2017/04/25
 • An unusual case of acute kidney injury after colonoscopy Reply, Nobuhiro Hashimoto,Isao Matsui,Tomoko Namba,Tatsufumi Oka,Daisuke Mori,Yusuke Sakaguchi,Masayuki Mizui,Takayuki Hamano,Yoshitsugu Takabatake,Yoshitaka Isaka, KIDNEY INTERNATIONAL, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 91, No. 4, p. 989-990, 2017/04
 • 腎疾患の最終診断としての病理、質量分析、遺伝子診断 遺伝子解析による最終診断の意義, 貝森 淳哉,山本 聡子,市丸 直嗣,高原 史郎,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 59, No. 3, p. 208-208, 2017/04
 • Effects of Magnesium on the Phosphate Toxicity in Chronic Kidney Disease: Time for Intervention Studies, Yusuke Sakaguchi,Takayuki Hamano,Yoshitaka Isaka, NUTRIENTS, MDPI AG, Vol. 9, No. 2, 2017/02
 • 難治性腎疾患に関する調査研究 ネフローゼ症候群ワーキンググループ, 難治性腎疾患に関する調査研究 平成28年度 総括・分担研究報告書(Web), p. 39-49, 2017
 • Autophagy and kidney inflammation, Tomonori Kimura,Yoshitaka Isaka,Tamotsu Yoshimori, AUTOPHAGY, TAYLOR & FRANCIS INC, Vol. 13, No. 6, p. 997-1003, 2017
 • Epidermal growth factor as a prognostic biomarker in chronic kidney diseases, Yoshitaka Isaka, Annals of Translational Medicine, AME Publishing Company, Vol. 4, 2016/10/01
 • クロザピンによりバゾプレシン分泌過剰症(SIADH)が改善した治療抵抗性統合失調症の一例, 藤本 美智子,橋本 亮太,山森 英長,安田 由華,大井 一高,岩谷 博次,猪阪 善隆,武田 雅俊, 日本神経精神薬理学会年会プログラム・抄録集, (一社)日本神経精神薬理学会, Vol. 46回, p. 165-165, 2016/07
 • Hyperuricemia-induced inflammasome and kidney diseases, Yoshitaka Isaka,Yoshitsugu Takabatake,Atsushi Takahashi,Tatsuya Saitoh,Tamotsu Yoshimori, Nephrology Dialysis Transplantation, Vol. 31, p. 890-896, 2016/06/24
 • PA21 ELEVATES PLASMA IONIZED CALCIUM LEVELS, Chikako Nakano,Yoshitaka Isaka,Takayuki Hamano, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 31, p. 1535-1535, 2016/05
 • PROTEINURIA AND DIABETES MELLITUS AS RISK FACTORS OF HYPOMAGNESEMIA IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE, Tatsufumi Oka,Takayuki Hamano,Masamitsu Senda,Sayoko Yonemoto,Yusuke Sakaguchi,Chikako Nakano,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 31, p. 73-73, 2016/05
 • ALDOSTERONE PLAYS A ROLE IN THE PATHOGENESIS OF ECTOPIC CALCIFICATION IN CHRONIC KIDNEY DISEASE, Masamitsu Senda,Takayuki Hamano,Yusuke Sakaguchi,Yoshitaka Isaka,Toshiki Moriyama, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 31, p. 1457-1458, 2016/05
 • IFI27 IN PERIPHERAL WHITE BLOOD CELLS IS A USEFUL MARKER FOR IGA NEPHROPATHY, Yasuyuki Nagasawa,Ouzaki Daisuke,Ryohei Yamamoto,Eri Muso,Maki Shinzawa,Kiyoko Yamamoto,Tomoko Kimura,Takeshi Nakanishi,Yoshitaka Isaka,Hiroshi Najima, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 31, p. 139-140, 2016/05
 • EFFICACY OF STEROID STEROID THERAPY FOR IGA NEPHROPATHY THERAPY FOR IGA NEPHROPATHY, Yasuyuki Nagasawa,Rhouhei Yamamoto,Tatsuya Shouji,Maki Shinzawa,Tomoko Kimura,Kiyiko Yamamoto,Yukiko Hasuike,Katsuyuki Nagatoya,Atsushi Yamauchi,Terumasa Hayashi,Takayuki Kuragano,Toshiki Moriyama,Yoshitaka Isaka,Takeshi Nakanishi, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 31, p. 382-382, 2016/05
 • FUNCTIONAL IRON DEFICIENCY AFFECTS PLATELET INCREASE AFTER HIGH-DOSE ERYTHROPOIETIN STIMULATING AGENTS THETAPY AMONG PREDIALYSIS CKD PATIENTS, Sayoko Yonemoto,Takayuki Hamano,Naohiko Fujii,Daisuke Hayashi,Isao Matsui,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 31, p. 193-193, 2016/05
 • ALLOGRAFT HISTOLOGY IN PATIENTS WITH TRANSPLANTATION VINTAGE LONGER THAN 20 YEARS; TREMENDOUS EFFECTS OF DONOR AGE, Tomoko Namba,Masahiro Kyo,Takayuki Hamano,Yutaka Yamaguchi,Yoshitaka Isaka,Shiro Takahara, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 31, p. 1565-1566, 2016/05
 • 末梢血白血球のIFI27は、IgA腎症の有用なマーカーである, 長澤 康行,奥崎 大介,武曾 恵理,山本 陵平,新沢 真紀,猪阪 善隆,野島 博,中西 健, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 58, No. 3, p. 286-286, 2016/05
 • 家族性尿細管間質腎炎(MCKD1)原因異常蛋白mut MUC1の解析と患者尿中exosomeを用た診断法の確立, 山本 聡子,貝森 淳哉,能村 卓慈,市丸 直嗣,高原 史郎,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 58, No. 3, p. 316-316, 2016/05
 • 新規histone修飾H4K20acを用いた、高血糖による尿細管細胞肥大の解析, 山本 聡子,貝森 淳哉,市丸 直嗣,高原 史郎,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 58, No. 3, p. 343-343, 2016/05
 • 難治性腎疾患に関する調査研究 ネフローゼ症候群ワーキンググループ, 猪阪善隆,坪井直毅,丸山彰一,横山 仁,今井圓裕,南学正臣,斉藤喬雄,笹冨佳江,今田恒夫,佐藤壽伸,佐藤 博,槇野博史,杉山 斉,和田隆志,深水 圭,鶴屋和彦,成田一衛,西野友哉,藤元昭一,山縣邦弘,渡辺 毅,岡田浩一,木村健二郎,柴垣有吾,石村栄治,湯澤由紀夫,武曾恵理,新田孝作,岩野正之,赤井靖宏,林 晃正,森 典子,武田朝美,稲熊大城,竹治正展,柴田孝則,黒木亜紀,山本陵平,内田俊也,伊藤孝史,土井俊夫,西 慎一,西尾妙織,川上貴久,乳原善文,柏原直樹,寺田典生,河野雅和,大澤 勲,廣村桂樹,片渕律子,安田日出夫,伊藤貞嘉,長井幸二郎,重松 隆,中川直樹,林 宏樹,安藤昌彦,秋山真一, 難治性腎疾患に関する調査研究 平成27年度 総括・分担研究報告書, p. 62-72, 2016
 • 腎機能低下患者において尿浸透圧はトルバプタンの体重減少効果を予測する, 岩谷 博次,高折 佳央梨,冨山 陽子,長山 郁恵,倭 成史,和田 晃,楽木 宏実,猪阪 善隆, 国立病院総合医学会講演抄録集, 国立病院総合医学会, Vol. 69回, p. P2-2P, 2015/10
 • 高解像度DTI MR imaging法による腎線維化可視化の研究, 貝森 淳哉,猪阪 善隆,畑中 雅喜,山本 聡子,市丸 直嗣,藤川 昭彦,柴田 洋,藤森 明,三好 荘介,余川 隆,黒田 輝,守山 敏樹,楽木 宏実,高原 史郎, Organ Biology, (一社)日本臓器保存生物医学会, Vol. 22, No. 3, p. 72-72, 2015/10
 • 臓器移植における新規技術・機器の導入 DTI MR imaging法による腎臓線維化の可視化の研究, 貝森 淳哉,猪阪 善隆,畑中 雅喜,山本 聡子,市丸 直嗣,藤川 昭彦,柴田 洋,藤森 明,三好 荘介,余川 隆,黒田 輝,守山 敏樹,楽木 宏実,高原 史郎, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 50, No. 総会臨時, p. 242-242, 2015/09
 • イオン化Ca(iCa)とアルブミン補正Ca(cCa)が血液透析(HD)施行中に逆説的反応を呈した肝移植後肝不全での高Ca血症, 岩谷 博次,酒井 佳奈紀,上野 豪久,内山 昭則,藤野 裕士,奥山 宏臣,楽木 宏実,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 57, No. 6, p. 1138-1138, 2015/08
 • Cancer Biology エピジェネティクスにおけるヒストンアセチル化の新展開新規ヒストン修飾H4K20acと遺伝子発現、細胞増殖について, 貝森 淳哉,市丸 直嗣,猪阪 善隆,楽木 宏実,高原 史郎, Organ Biology, (一社)日本臓器保存生物医学会, Vol. 22, No. 2, p. 79-81, 2015/07
 • THE ASSOCIATION OF beta-BLOCKER USE AND THE PROGRESSION OF RENAL FAILURE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE, Naohiko Fujii,Takayuki Hamano,Chikako Nakano,Satoshi Mikami,Yoshitsugu Obi,Noriyuki Okada,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 30, 2015/05
 • RED CELL DISTRIBUTION WIDTH AMONG PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE AND ITS CORRELATION WITH IRON INDICES, Sayoko Yonemoto,Takayuki Hamano,Naohiko Fujii,Isao Matsui,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 30, 2015/05
 • OSTEOPOROSIS PATIENTS WITH HIGH BONE TURNOVER MARKER ARE MORE LIKELY TO DEVELOP HYPOCALCEMIA AFTER RECEIVING ANTI-RESORPTIVE THERAPY, Chikako Nakano,Takayuki Hamano,Isao Matsui,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 30, 2015/05
 • Respiratory diseases and autophagy; autophagic inhibitors, ISAKA YOSHITAKA,KIMURA TOMONORI,TAKABATAKE YOSHITSUGU, Lung Perspect, Vol. 23, No. 2, p. 164-167, 2015/05
 • 加齢によるオートファジー活性の変化がミトコンドリア機能低下を介して腎老化を引き起こす, 山本毅士,高畠義嗣,木村友則,高橋篤史,難波倫子,松田潤,新村文男,松阪泰二,柳田素子,楽木宏実,猪阪善隆, 日本腎臓学会誌, Vol. 57, No. 3, 2015/04/30
 • MCKD1型家族性間質腎炎遺伝子解析で判明したSPRCHLGPGHQAGPGLHRPP配列の重要性, 貝森 淳哉,畑中 雅喜,山本 聡子,市丸 直嗣,楽木 宏実,高原 史郎,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 57, No. 3, p. 555-555, 2015/04
 • 難治性腎疾患に関する調査研究 ネフローゼ症候群ワーキンググループ, 難治性腎疾患に関する調査研究 平成26年度 総括・分担研究報告書, p. 61-70, 2015
 • Role of meatbolic stress in cyclosporine-induced kidney tubular injury, TAKAHASHI ATSUSHI,KIMURA TOMONORI,TAKABATAKE YOSHITSUGU,ISAKA YOSHITAKA, Transplantation today, Vol. 27, No. 6, p. 511-514, 2014/12
 • Cancer Biology エピジェネティクスにおけるヒストンアセチル化の新展開新規ヒストン修飾H4K20acと遺伝子発現、細胞増殖について, 貝森 淳哉,市丸 直嗣,猪阪 善隆,楽木 宏実,高原 史郎, Organ Biology, (一社)日本臓器保存生物医学会, Vol. 21, No. 3, p. 57-57, 2014/10
 • 心停止後ラット腎臓のfunctional MRIを用いた詳細な障害の評価と腎移植後グラフト予後予測可能性, 貝森淳哉,岩井聡美,小林英司,畑中雅喜,津田秀年,小尾義嗣,奥見雅由,矢澤浩治,市丸直嗣,楽木宏美,野々村祝夫,猪阪善隆,高原史郎, Organ Biol, (一社)日本臓器保存生物医学会, Vol. 21, No. 2, p. 179-181, 2014/07/10
 • THE EFFECTIVENESS OF INTRAVENOUS METHYLPREDNISOLONEIN IN ADULT-ONSET MINIMAL-CHANGE DISEASE: A RETROSPECTIVE COHORT STUDY, Yamamoto Ryohei,Shinzawa Maki,Nagasawa Yasuyuki,Oseto Susumu,Mori Daisuke,Tomida Kodo,Hayashi Terumasa,Izumi Masaaki,Fukunaga Megumu,Yamauchi Atsushi,Tsubakihara Yoshiharu,Isaka Yoshitaka, NEPHROLOGY, WILEY-BLACKWELL, Vol. 19, p. 139-139, 2014/05
 • TOTAL CHOLESTEROL IS INDEPENDET RISK FACTOR FOR PROGRESSION OF KIDNEY DISEASE IN IGA NEPRHROPATHY PATIENTS, Yasuyuki Nagasawa,Ryohei Yamamoto,Maki Shinzawa,Sayuri Hamahata,Aritoshi Kida,Mana Yahiro,Takayuki Kuragano,Tatsuya Shoji,Terumasa Hayashi,Katsuyuki Nagatoya,Atsushi Yamauchi,Yoshitaka Isaka,Takshi Nakanishi, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 29, p. 197-197, 2014/05
 • TWO PHOSPHATURIC HORMONES PREDICT THE PROGRESSION OF ANEMIA IN PATIENTS WITH CKD, Chikako Nakano,Takayuki Hamano,Naohiko Fujii,Isao Matusi,Satoshi Mikami,Kodo Tomida,Daisuke Mori,Yasuo Kusunoki,Akihiro Shimomura,Yoshitsugu Obi,Terumasa Hayashi,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka,Yoshiharu Tsubakihara, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 29, p. 380-380, 2014/05
 • SOFT DRINK CONSUMPTION AND PREDICTION OF PROTEINURIA: A RETROSPECTIVE COHORT STUDY, Yamamoto Ryohei,Shinzawa Maki,Ishigami Toshihiro,Teranishi Junya,Kawada Noritaka,Nishida Makoto,Yamauchi-Takihara Keiko,Rakugi Hiromi,Isaka Yoshitaka,Moriyama Toshiki, NEPHROLOGY, WILEY-BLACKWELL, Vol. 19, p. 169-169, 2014/05
 • MAXACALCITOL AMELIORATES PATHOLOGICAL LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY BY INHIBITING CALCINEURIN-NFAT PATHWAY IN RATS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE, Mori Daisuke,Inoue Kazunori,Hamano Takayuki,Matsui Isao,Shimomura Akihiro,Kusunoki Yasuo,Nakano Chikako,Obi Yoshitsugu,Tsubakihara Yoshiharu,Isaka Yoshitaka,Rakugi Hiromi, NEPHROLOGY, WILEY-BLACKWELL, Vol. 19, p. 69-69, 2014/05
 • EXCESSIVE 25-HYDOXYVITAMIN D EXACERBATES RENAL FIBROSIS IN MICE, Kusunoki Yasuo,Matsui Isao,Hamano Takayuki,Shimomura Akihiro,Mori Daisuke,Nakano Chikako,Obi Yoshitsugu,Inoue Kazunori,Tsubakihara Yoshiharu,Isaka Yoshitaka,Rakugi Hiromi, NEPHROLOGY, WILEY-BLACKWELL, Vol. 19, p. 69-69, 2014/05
 • 抑制性ヒストンアセチル化修飾H4K20acはGcn5によって制御され、臓器肥大により誘導される, 貝森 淳哉,前原 一満,畑中 雅喜,小尾 佳嗣,津田 秀年,山本 聡子,市丸 直嗣,楽木 宏実,高原 史郎,大川 恭行,高尾 敏文,木村 宏,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 56, No. 3, p. 415-415, 2014/05
 • 遺伝子レベルでの腎疾患病態解明 geneticsからepigeneticsへ 細胞内vesicle traffic regulatorとしてのARPKD遺伝子PKHD1の機能解析, 貝森 淳哉,畑中 雅喜,市丸 直嗣,楽木 宏実,高原 史郎,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 56, No. 3, p. 257-257, 2014/05
 • 腎臓におけるオートファジーはミトコンドリアの品質管理を介して代謝性アシドーシスに対して防御的な役割を有する, 難波 倫子,高畠 義嗣,木村 友則,高橋 篤史,山本 毅士,松田 潤,新村 文男,松阪 泰二,楽木 宏実,猪阪 善隆, 日本臨床分子医学会学術総会プログラム・抄録集, 日本臨床分子医学会, Vol. 51回, p. 74-74, 2014/04
 • Efficacy of continuous long-duration PMX-DHP for septic shock: propensity score analyses, Masaya Yamato,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka, CRITICAL CARE MEDICINE, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 41, No. 12, 2013/12
 • Autophagy regulates cyclosporine-induced kindney injury thorugh alleviating metablic stress, KIMURA TOMONORI,TAKABATAKE YOSHITSUGU,ISAKA YOSHITAKA, Transplantation today, Vol. 26, No. 6, p. 497-499, 2013/11
 • 心停止後ラット腎臓のfunctional MRIを用いた詳細な障害の評価と腎移植後グラフト予後予測可能性の検討, 貝森淳哉,岩井聡美,小林英司,畑中雅喜,津田秀年,小尾義嗣,奥見雅由,矢澤浩治,市丸直嗣,楽木宏美,野々村祝夫,猪阪善隆,高原史郎, Organ Biol, (一社)日本臓器保存生物医学会, Vol. 20, No. 3, p. 49-49, 2013/10/20
 • Alu element再配列遺伝子異常による常染色体劣性Alport症候群の兄妹に対するそのhetero carrier両親からの生体腎移植, 貝森 淳哉,市丸 直嗣,橋本 総子,Fu Xuejun,橋村 裕也,貝藤 裕史,飯島 一誠,畑中 雅喜,高原 史郎,楽木 宏実,猪阪 善隆, 日本臨床内科医会会誌, (一社)日本臨床内科医会, Vol. 28, No. 3, p. 428-428, 2013/09
 • イメージング技術の移植への応用 移植腎臓live imaging:functional MRIとmultiphoton microscopy 2つのmodality, 貝森 淳哉,市丸 直嗣,猪阪 善隆,楽木 宏実,石井 優,小林 英司,高原 史郎, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 48, No. 総会臨時, p. 239-239, 2013/08
 • ASSOCIATION OF EXERCISE WITH PROTEINURIA IN A LARGE JAPANESE GENERAL POPULATION SAMPLE, Yasuyuki Nagasawa,Ryouhei Yamamoto,Maki Shinzawa,Yukiko Hasuike,Takahiro Kuragano,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka,Takeshi Nakanishi,Kunitoshi Iseki,Kunihiro Yamagata,Kazuhiko Tsuruya,Hideaki Yoshida,Shouichi Fujimoto,Koichi Asahi,Tsuyoshi Watanabe,Toshiki Moriyama, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 28, p. 143-144, 2013/05
 • 血清25水酸化ビタミンD濃度は、移植腎予後の予測因子である, 小尾 佳嗣,濱野 高行,市丸 直嗣,冨田 弘道,藤井 直彦,松井 功,貝森 淳哉,高原 史郎,猪阪 善隆,椿原 美治, 日本透析医学会雑誌, (一社)日本透析医学会, Vol. 46, No. Suppl.1, p. 952-952, 2013/05
 • VITAMIN D STATUS PREDICTS REJECTION EPISODES AND CHANGE IN ALLOGRAFT KIDNEY FUNCTION OVER TIME IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS, Obi Yoshitsugu,Hamano Takayuki,Ichimaru Naotsugu,Tomida Kodo,Fujii Naohiko,Matsui Isao,Kaimori Jun-ya,Rakugi Hiromi,Takahara Shiro,Isaka Yoshitaka,Tsubakihara Yoshiharu, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, Vol. 28, p. 38-39, 2013/05
 • ビタミンD欠乏は移植後貧血のリスク因子である, 小尾 佳嗣,濱野 高行,市丸 直嗣,冨田 弘道,松井 功,藤井 直彦,貝森 淳哉,楽木 宏実,椿原 美治,高原 史郎,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 55, No. 3, p. 374-374, 2013/04
 • Anti-1-Adrenergic Receptor Autoantibody is an Independent Predictor of All Cause Mortality in Dialysis Patients, Masaya Yamato,Keiko Yasuda,Koichi Sasaki,Terumasa Hayashi,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 126, No. 21, 2012/11
 • 心停止後ラット腎臓のfunctional MRIを用いた詳細な障害の検討, 貝森 淳哉,岩井 聡美,小林 英司,畑中 雅喜,津田 秀年,小尾 義嗣,奥見 雅由,矢澤 浩治,市丸 直嗣,楽木 宏美,野々村 祝夫,猪阪 善隆,高原 史郎, Organ Biology, (一社)日本臓器保存生物医学会, Vol. 19, No. 2, p. 222-222, 2012/10
 • 死体腎臓graft viabilityのdiffusion MRIによる測定, 貝森淳哉,岩井聡美,畑中雅喜,小尾義嗣,猪阪善隆,楽木宏美,高原史郎,小林英司, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 47, No. 総会臨時, p. 358-358, 2012/09
 • 1日1回投与により、服薬遵守率は向上する, 小尾 佳嗣,市丸 直嗣,加藤 大悟,猪阪 善隆,高原 史郎, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 47, No. 総会臨時, p. 237-237, 2012/09
 • 多光子顕微鏡によるIntravital live imagingを用いたラット急性拒絶モデル腎臓の観察, 貝森 淳哉,角田 洋一,津田 秀年,小尾 義嗣,畑中 雅喜,奥見 雅由,矢澤 浩治,猪阪 善隆,楽木 宏美,野々村 祝夫,高原 史郎, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 47, No. 総会臨時, p. 192-192, 2012/09
 • Implausible similarities in patient characteristics between two randomized controlled studies: a coincidence is unlikely, Yoshitsugu Obi,Hitomi Hama,Yoshiki Suzuki,Yoshitaka Isaka,Toshiki Moriyama, KIDNEY INTERNATIONAL, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 82, No. 1, p. 115-116, 2012/07
 • ASSOCIATION BETWEEN LIVER ENZYMES AND PROTEINURIA STRATIFIED ON DRINKING STATUS: A NATIONWIDE CROSS-SECTIONAL STUDY, Toshihiro Ishigami,Toshihiro Ishigami,Ryohei Yamamoto,Yasuyuki Nagasawa,Yoshitaka Isaka,Tsuneo Konta,Kunitoshi Iseki,Toshiki Moriyama,Kunihiro Yamagata,Kazuhiko Tsuruya,Hideaki Yoshida,Shouichi Fujimoto,Koichi Asahi,Tsuyoshi Watanabe, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 27, p. 125-126, 2012/05
 • METHYLPREDNISOLONE PULSE THERAPY ACCELERATED COMPLETE REMISSION OF PROTEINURIA IN ADULT-ONSET MINIMAL CHANGE NEPHROTIC SYNDROME PATIENTS, Maki Shinzawa,Ryohei Yamamoto,Yasuyuki Nagasawa,Susumu Oseto,Daisuke Mori,Kakuya Niihata,Megumu Fukunaga,Atsushi Yamauchi,Yoshiharu Tsubakihara,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 27, p. 421-422, 2012/05
 • ACE INSERTION(I)/DELETION(D) POLYMORPHISM PREDICTED RENOPROTECTIVE EFFECTIVENESS OF RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM (RAS) BLOCKADE IN PATIENTS WITH IGA NEPHROPATHY, Junya Teranishi,Ryohei Yamamoto,Yasuyuki Nagasawa,Tatsuya Shoji,Hirotsugu Iwatani,Noriyuki Okada,Toshiki Moriyama,Atsushi Yamauchi,Yoshiharu Tsubakihara,Enyu Imai,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 27, p. 188-188, 2012/05
 • OSTEOPROTEGERIN REPLACES CORONARY ARTERY CALCIFICATION SCORE AS A PREDICTOR OF INCIDENT CARDIOVASCULAR EVENTS IN DIABETIC CHRONIC KIDNEY DISEASE, Chikako Nakano,Chikako Nakano,Takayuki Hamano,Naohiko Fujii,Yoshitsugu Obi,Isao Matsui,Satoshi Mikami,Kazunori Inoue,Akihiro Shimomura,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 27, p. 127-128, 2012/05
 • BONE TURNOVER MARKERS ASSOCIATE MORE STRONGLY WITH CARDIOVASCULAR MORTALITY THAN ALL-CAUSE DEATH IN MAINTENANCE HEMODIALYSIS PATIENTS, Naohiko Fujii,Takayuki Hamano,Chikako Nakano,Sayoko Yonemoto,Ayako Okuno,Masaya Katayama,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 27, p. 293-293, 2012/05
 • THE EFFECT OF INDOXYL SULFATE ON INTESTINAL IMMUNOLOGY IN CHRONIC KIDNEY DISEASE, Yoshiyasu Ueda,Hirotsugu Iwatani,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 27, p. 444-444, 2012/05
 • INTACT FIBROBLAST GROWTH FACTOR 23 LEVELS PREDICT INCIDENT CARDIOVASCULAR EVENT BEFORE BUT NOT AFTER THE START OF DIALYSIS, Sayoko Yonemoto,Takayuki Hamano,Naohiko Fujii,Yoshitugu Obi,Isao Matsui,Satoshi Mikami,Chikako Nakano,Kazunori Inoue,Akihiro Shimomura,Noriyuki Okada,Yoshiharu Tsubakihara,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka,Masaya Katayama, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 27, p. 19-20, 2012/05
 • NOVEL XANTHINE OXIDOREDUCTASE INHIBITOR, FEBUXOSTAT, ATTENUATES RENAL ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY IN RATS, Hidetoshi Tsuda,Noritaka Kawada,Hirotsugu Iwatani,Toshiki Moriyama,Shiro Takahara,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 27, p. 339-339, 2012/05
 • FIBROBLAST GROWTH FACTOR 23 AND 25-HYDROXYVITAMIN D PREDICT ANNUALIZED ESTIMATED GFR DECLINE, Takayuki Hamano,Chikako Nakano,Naohiko Fujii,Yoshitugu Obi,Satoshi Mikami,Kazunori Inoue,Isao Matsui,Noriyuki Okada,Yoshiharu Tsubakihara,Yoshitaka Isaka,Hiromi Rakugi, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 27, p. 104-104, 2012/05
 • Multi-Photon Microscopy Based Kidney Live Imaging Identifies a Series of Micro-Circulation Changes in a Rat Acute Kidney Rejection Model, J. Y. Kaimori,T. Abe,H. Tsuda,M. Ishii,M. Okumi,K. Yazawa,Y. Isaka,H. Rakugi,N. Nonomura,S. Takahara, AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION, WILEY-BLACKWELL, Vol. 12, p. 30-30, 2012/05
 • USE OF XANTHINE OXIDASE INHIBITOR FEBUXOSTAT INHIBITS RENAL INTERSTITIAL INFLAMMATION AND FIBROSIS IN UNILATERAL URETERAL OBSTRUCTIVE NEPHROPATHY, Hiroki Omori,Noritaka Kawada,Kazunori Inoue,Yoshiyasu Ueda,Ryohei Yamamoto,Isao Matsui,Jyunya Kaimori,Yoshitsugu Takabatake,Toshiki Moriyama,Yoshitaka Isaka,Hiromi Rakugi, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 27, p. 431-431, 2012/05
 • 免疫抑制剤の1日1回投与法は、腎移植レシピエントの服薬アドヒアランスを改善しうる, 小尾 佳嗣,市丸 直嗣,加藤 大悟,奥見 雅由,貝森 淳哉,矢澤 浩治,野々村 祝夫,高原 史郎,猪阪 善隆, 日本透析医学会雑誌, (一社)日本透析医学会, Vol. 45, No. Suppl.1, p. 735-735, 2012/05
 • THE IMPACT OF ONCE-DAILY DOSING ON ADHERENCE TO IMMUNOSUPPRESSIVE MEDICATION IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS, Obi Yoshitsugu,Ichimaru Naotsugu,Kato Taigo,Okumi Masayoshi,Kaimori Junya,Yazawa Koji,Nonomura Norio,Isaka Yoshitaka,Takahara Shiro, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, Vol. 27, 2012/05
 • IgA腎症患者扁桃に特異的な細菌の扁桃ぬぐい液での検出, 長澤康行,岩谷博次,飯尾健一郎,山本陵平,寺西順哉,石神敏博,新澤眞紀,楽木宏実,福田真嗣,大野博司,猪阪善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 54, No. 3, p. 307-307, 2012/04/25
 • Alu element再配列遺伝子異常による常染色体劣性Alport症候群の兄妹に対するそのhetero carrier両親からの生体腎移植, 貝森 淳哉,市丸 直嗣,橋本 総子,Fu Xuejun,橋村 裕也,貝藤 裕史,飯島 一誠,猪阪 善隆,楽木 宏実,高原 史郎, 日本臨床分子医学会学術総会プログラム・抄録集, 日本臨床分子医学会, Vol. 49回, p. 98-98, 2012/04
 • 活性型ビタミンDが腎移植レシピエントにおける移植後悪性腫瘍の発生を予防する可能性, 小尾 佳嗣,市丸 直嗣,濱野 高行,冨田 弘道,藤井 直彦,松井 功,貝森 淳哉,楽木 宏実,高原 史郎,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 54, No. 3, p. 337-337, 2012/04
 • Alu element再配列による常染色体劣性Alport症候群の兄妹に対するそのhetero carrier両親からの生体腎移植, 貝森 淳哉,市丸 直嗣,橋本 総子,飯島 一誠,畑中 雅善,大森 弘基,北村 温美,川田 典孝,堀尾 勝,高原 史郎,楽木 宏実,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 54, No. 3, p. 337-337, 2012/04
 • ラットの急性腎臓拒絶反応モデルにおける多光子顕微鏡に基づく腎臓のライブ画像による微小循環の経時的変化の同定(Multi-photon microscopy based kidney live imaging identifies a series of micro-circulation changes in a Rat acute kidney rejection model), 貝森 淳哉,安部 豊文,角田 洋一,津田 秀年,山本 毅士,大森 弘基,難波 倫子,高畠 義嗣,川田 典孝,石井 勝,高原 史郎,楽木 宏実,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 54, No. 3, p. 264-264, 2012/04
 • Autophagy and kidney aging, TAKABATAKE Yoshitsugu,KIMURA Tomonori,ISAKA Yoshitaka, The Japanese journal of nephrology, 日本腎臓学会, Vol. 54, No. 2, p. 78-85, 2012/03/25
 • 腎移植待機中に一過性に著明な心機能低下を来たした一例, 石見成史,上田宏達,岩花東吾,岡田健志,谷口達典,横山光樹,市堀泰裕,神崎万智子,溝手勇,大谷朋仁,朝野仁裕,坂田泰史,南都伸介,小室一成,畑中雅喜,猪阪善隆, 日本循環器学会近畿地方会(Web), Vol. 113th, 2012
 • 活性型ビタミンD製剤は、追加免疫抑制療法のリスクを軽減しうる, 小尾 佳嗣,濱野 高行,市丸 直嗣,高原 史郎,猪阪 善隆, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 46, No. 総会臨時, p. 281-281, 2011/10
 • 活性型ビタミンDが腎移植患者の拒絶反応を減少させる可能性, 小尾 佳嗣,冨田 弘道,藤井 直彦,濱野 高行,市丸 直嗣,貝森 淳也,高原 史郎,奥見 雅由,矢澤 浩治,京 昌弘,小角 幸人,楽木 宏美,猪阪 善隆, 腎と骨代謝, (株)日本メディカルセンター, Vol. 24, No. 4, p. 315-315, 2011/10
 • オートファジーは近位尿細管細胞のホメオスタシスを維持する, 高畠義嗣,木村友則,高橋篤史,難波倫子,貝森淳哉,松井功,北村温美,松阪泰二,新村文男,楽木宏実,猪阪善隆, 日本腎臓学会誌, Vol. 53, No. 3, 2011/05/25
 • 急性腎障害に対抗するオートファジー, 木村友則,高畠義嗣,高橋篤史,難波倫子,松井功,貝森淳哉,北村温美,新村文男,松阪泰二,楽木宏実,猪阪善隆, 日本腎臓学会誌, Vol. 53, No. 3, 2011/05/25
 • IgA腎症患者扁桃に特異的な細菌叢の同定, 長澤康行,飯尾健一郎,山本陵平,新沢真紀,岩谷博次,今井圓裕,楽木宏実,福田真嗣,大野博司,猪阪善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 53, No. 3, p. 343-343, 2011/05/25
 • 活性型ビタミンD製剤の投与は追加免疫抑制療法の投与リスクを軽減する, 小尾 佳嗣,藤井 直彦,市丸 直嗣,冨田 弘道,貝森 淳哉,山本 陵平,濱野 高行,岩谷 博次,長澤 康行,堀尾 勝,楽木 宏実,高原 史郎,猪阪 善隆, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 53, No. 3, p. 422-422, 2011/05
 • Successful Preservation of the Kidney Grafts under Desiccating Conditions with a Mixture of Carbon Monoxide and Oxygen Gases in Rat Kidney Transplantation Model., T. Abe,X. -K. Li,M. Okumi,N. Hatayama,L. Xie,Y. Kakuta,K. Tsutahara,K. Yazawa,J. Kaimori,Y. Isaka,S. Takahara,N. Nonomura, AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION, WILEY-BLACKWELL, Vol. 11, p. 498-499, 2011/04
 • Haemorrhagic shock induced by subcutaneous insulin injection, Tomonori Kimura,Kazunori Inoue,Hiroki Omori,Yasuyuki Nagasawa,Yoshitaka Isaka, NDT Plus, Vol. 4, No. 1, p. 79-80, 2011/02
 • Combination of Tonsillectomy and Corticosteroid Suppresses Recurrence of Urinary Protein or Occult Blood in Patients with IgA Nephropathy, Compared with Corticosteroid Alone, Hirotsugu Iwatani,Atsushi Takahashi,Ryohei Yamamoto,Yasuyuki Nagasawa,Arata Horii,Tadashi Kitahara,Hidenori Inohara,Atsushi Yamauchi,Enyu Imai,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka, RECENT ADVANCES IN TONSILS AND MUCOSAL BARRIERS OF THE UPPER AIRWAYS, KARGER, Vol. 72, p. 198-198, 2011
 • The authors reply, Isao Matsui,Takayuki Hamano,Satoshi Mikami,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka, Kidney International, Vol. 78, No. 11, p. 1188-1189, 2010/12
 • Increased fetuin-A levels following treatment with a vitamin D analog Reply, Isao Matsui,Takayuki Hamano,Satoshi Mikami,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka, KIDNEY INTERNATIONAL, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 78, No. 11, p. 1188-1189, 2010/12
 • A SUPERAGONISTIC MONOCLONAL ANTIBODY FOR CD28 AMELIORATED CRESCENTIC GLOMERULONEPHRITIS IN WISTAR-KYOTO RATS, Yoshitsugu Takabatake,Xiao-Kang Li,Kenro Miyasato,Enyu Imai,Thomas Hunig,Shiro Takahara,Hiromi Rakugi,Yoshitaka Isaka, JOURNAL OF GENE MEDICINE, JOHN WILEY & SONS LTD, Vol. 12, No. 12, p. 1049-1050, 2010/12
 • SIRNA FOR P53 PROTRCTS KIDNEYS FROM ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY ON EXPERIMENTAL RAT KIDNEY TRANSPLANTATION MODEL, Yoshitaka Isaka,Ryoichi Imamura,Ruben M. Sandoval,Bruce A. Molitoris,Hiromi Rakugi,Shiro Takahara, JOURNAL OF GENE MEDICINE, JOHN WILEY & SONS LTD, Vol. 12, No. 12, p. 1038-1038, 2010/12
 • 生体腎移植ドナーの腎機能評価におけるイヌリンクリアランスの有用性, 角田 洋一,市丸 直嗣,奥見 雅由,矢澤 浩治,貝森 淳哉,高原 史郎,猪阪 善隆,今井 圓裕,堀尾 勝, 今日の移植, (株)日本医学館, Vol. 23, No. 4, p. 499-503, 2010/08
 • 移植後1年目の移植腎プロトコール生検におけるIgM陽性の検討, 角田 洋一,斉藤 純,蔦原 宏一,阿部 豊文,矢澤 浩治,市丸 直嗣,奥山 明彦,岡 一雅,京 昌弘,小角 幸人,猪阪 善隆,高原 史郎, 泌尿器科紀要, 泌尿器科紀要刊行会, Vol. 56, No. 7, p. 424-424, 2010/07
 • IgA腎症患者扁桃に特異的な細菌叢と扁桃摘出+ステロイドパルス療法の治療効果との相関の検討, 長澤康行,飯尾健一郎,山本陵平,古松慶之,岩谷博次,今井圓裕,楽木宏実,猪阪善隆,福田真嗣,大野博司, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 52, No. 3, p. 280-280, 2010/05/25
 • Carbamylated erythropoietin inhibits tubulointerstitial fibrosis in remnant kidney, Yoshitaka Isaka,Ryoichi Imamura,Shiro Takahara,Bruce A. Molitoris,Hiromi Rakugi, ENDOCRINE JOURNAL, JAPAN ENDOCRINE SOC, Vol. 57, p. S616-S616, 2010/03
 • ラットシクロスポリン腎症モデルにおいてカルバミル化エリスロポエチンは造血作用なく腎保護効果を有する, 阿部 豊文,猪阪 善隆,今村 亮一,斉藤 純,角田 洋一,蔦原 宏一,矢澤 浩治,市丸 直嗣,高原 史郎,奥山 明彦, 日本泌尿器科学会雑誌, (一社)日本泌尿器科学会, Vol. 101, No. 2, p. 496-496, 2010/02
 • A candidate gene approach to genetic prognostic factors of IgA nephropathy--a result of Polymorphism REsearch to DIstinguish genetic factors Contributing To progression of IgA Nephropathy (PREDICT-IgAN)., Ryohei Yamamoto,Yasuyuki Nagasawa,Tatsuya Shoji,Kazunori Inoue,Takuya Uehata,Tetsuya Kaneko,Tomonori Okada,Atsushi Yamauchi,Yoshiharu Tsubakihara,Enyu Imai,Yoshitaka Isaka,Hiromi Rakugi, Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, Vol. 24, No. 12, p. 3686-94, 2009/12
 • Mineral complexes and vascular calcification Response, Isao Matsui,Takayuki Hamano,Satoshi Mikami,Yoshitaka Isaka,Hiromi Rakugi, KIDNEY INTERNATIONAL, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 76, No. 8, p. 915-916, 2009/10
 • 腎移植ドナーにおける腎機能評価法, 角田 洋一,阿部 豊文,奥見 雅由,市丸 直嗣,猪阪 善隆,高原 史郎,堀尾 勝,今井 圓裕, 大阪透析研究会会誌, 大阪透析研究会, Vol. 27, No. 2, p. 281-281, 2009/09
 • シクロスポリン腎症に対するカミバミル化エリスロポエチンの腎保護効果, 阿部 豊文,猪阪 善隆,今村 亮一,齊藤 純,角田 洋一,蔦原 宏一,奥見 雅由,市丸 直嗣,高原 史郎,奥山 明彦, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 44, No. 総会臨時, p. 220-220, 2009/09
 • 生体腎移植ドナーの腎機能評価における血清クレアチニンによるGFR推算式と血清シスタチンCによるGFR推算式の比較検討, 角田 洋一,斉藤 純,蔦原 宏一,阿部 豊文,奥見 雅由,矢澤 浩治,市丸 直嗣,猪阪 善隆,高原 史郎,山内 裕二,児島 康行, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 44, No. 総会臨時, p. 298-298, 2009/09
 • Active vitamin D and its analogue, 22-oxacalcitriol, ameliorate puromycin aminonucleoside-induced nephrosis in rats., Isao Matsui,Takayuki Hamano,Kodo Tomida,Kazunori Inoue,Yoshitsugu Takabatake,Yasuyuki Nagasawa,Noritaka Kawada,Takahito Ito,Hiroshi Kawachi,Hiromi Rakugi,Enyu Imai,Yoshitaka Isaka, Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, Vol. 24, No. 8, p. 2354-61, 2009/08
 • ラット腎移植モデルにおけるp53siRNA投与による虚血再灌流障害抑制に関する検討, 今村 亮一,角田 洋一,阿部 豊文,奥見 雅由,市丸 直嗣,奥山 明彦,猪阪 善隆,高原 史郎, 泌尿器科紀要, 泌尿器科紀要刊行会, Vol. 55, No. 7, p. 454-454, 2009/07
 • Reply, Yoshiyasu Ueda,Masamitsu Fujii,Yoshitaka Isaka, Nephrology Dialysis Transplantation, Vol. 24, No. 6, 2009/06
 • Acid-base balance in acute panic attack Reply, Yoshiyasu Ueda,Masamitsu Fujii,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 24, No. 6, p. 2007-2007, 2009/06
 • Quiz page June 2009: worsening kidney function with a history of urolithiasis., Tomonori Kimura,Keiko Yasuda,Yoshitsugu Obi,Ken-ichiro Kobayashi,Tomiko Kuhara,Yoshitaka Isaka,Enyu Imai,Hiromi Rakugi,Terumasa Hayashi, American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation, Vol. 53, No. 6, 2009/06
 • IgA腎症患者扁桃に特異的な細菌叢の網羅的検討, 長澤康行,飯尾健一郎,福田真嗣,山本陵平,古松慶之,岩谷博次,今井圓裕,猪阪善隆,楽木宏実,大野博司, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 51, No. 3, p. 284-284, 2009/04/25
 • 腎移植におけるIVIGを用いた脱感作療法と抗体関連型拒絶反応に対する治療成績, 角田 洋一,阿部 豊文,奥見 雅由,市丸 直嗣,猪阪 善隆,高原 史郎,佐田 正晴, MHC: Major Histocompatibility Complex, 日本組織適合性学会, Vol. 16, No. 1, p. 67-67, 2009/04
 • 【リツキシマブによる抗体抑制 腎移植を中心に】ABO血液型不適合腎移植および抗体関連型拒絶反応に対するリツキシマブの使用経験, 角田 洋一,奥見 雅由,市丸 直嗣,阿部 豊文,猪阪 善隆,吉岡 俊昭,阪口 勝彦,奥山 明彦,高原 史郎, 今日の移植, (株)日本医学館, Vol. 22, No. 2, p. 204-208, 2009/03
 • ラット腎移植モデルにおいてp53siRNAは腎虚血再灌流傷害を抑制する, 今村 亮一,猪阪 善隆,Sandoval Ruben M,角田 洋一,阿部 豊文,奥見 雅由,市丸 直嗣,高田 晋吾,松宮 清美,Molitoris Bruce A,奥山 明彦,高原 史郎, 日本泌尿器科学会雑誌, (一社)日本泌尿器科学会, Vol. 100, No. 2, p. 180-180, 2009/02
 • 腎移植ドナーの術前腎機能評価におけるイヌリンクリアランスの有用性, 角田 洋一,奥見 雅由,阿部 豊文,今村 亮一,市丸 直嗣,野々村 祝夫,奥山 明彦,猪阪 善隆,高原 史郎,小角 幸人,児島 康行, 日本泌尿器科学会雑誌, (一社)日本泌尿器科学会, Vol. 100, No. 2, p. 254-254, 2009/02
 • 維持期腎移植後患者における腎性副甲状腺機能亢進症の超音波スクリーニングとその関連因子についての臨床的検討, 市丸 直嗣,角田 洋一,阿部 豊文,奥見 雅由,今村 亮一,児島 康行,藤井 直彦,濱野 高行,冨田 弘道,猪阪 善隆,高原 史郎,奥山 明彦, 日本泌尿器科学会雑誌, (一社)日本泌尿器科学会, Vol. 100, No. 2, p. 255-255, 2009/02
 • シクロスポリン腎毒性モデルに対するcarbamylated erythropoietin(CEPO)の臓器保護作用, 阿部 豊文,今村 亮一,猪阪 善隆,角田 洋一,奥見 雅由,市丸 直嗣,奥山 明彦,高原 史郎, 日本泌尿器科学会雑誌, (一社)日本泌尿器科学会, Vol. 100, No. 2, p. 353-353, 2009/02
 • Carbamylated Erythropoietin (CEPO) Protects the Kidneys from Cyclosporine Nephropathy without Stimulating Erythropoiesis, Abe Toyofumi,Imamura Ryoichi,Isaka Yoshitaka,Kakuta Yoichi,Okumi Masayoshi,Ichimaru Naotsugu,Okuyama Akihiko,Takahara Shiro, AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION, Vol. 9, 2009
 • In vivo transfer of small interfering RNA or small hairpin RNA targeting glomeruli., Takabatake Y,Isaka Y,Imai E, Methods Mol Biol., Vol. 466, p. 251-63, 2009
 • TANK is a negative regulator of Toll-like receptor signaling and is critical for the prevention of autoimmune nephritis, Kawagoe T,Takeuchi O,Takabatake Y,Kato H,Isaka Y,Tsujimura T,Akira S, Nat Immunol, Vol. 10, No. 9, p. 965-972, 2009
 • 三次性副甲状腺機能亢進症の有病率の超音波検査による評価(UltraSonographical Evaluation of the Prevalence of Tertiary Hyperparathyroidism), 冨田 道弘,濱野 高行,田中 啓隆,今井 圓裕,樂木 宏美,藤井 直彦,市丸 直嗣,猪阪 善隆,高原 史郎, 腎と骨代謝, (株)日本メディカルセンター, Vol. 21, No. 4, p. 351-351, 2008/10
 • 'O', erythropoietin carbamoylation versus carbamylation - Reply, Harumi Kitamura,Yoshitaka Isaka, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 23, No. 9, p. 3033-3034, 2008/09
 • 腎移植医療に対する革新的治療法の期待, 猪阪 善隆,李 小康,東 治人,山田 和彦,今村 亮一,水井 理之,高畠 義嗣,Huenig Tomas,Molitoris A. Bruce,今井 圓裕,楽木 宏実,高原 史郎, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 43, No. 総会臨時, p. 215-215, 2008/09
 • 悪性腫瘍 腎移植患者に発生した悪性腫瘍に関する検討, 野々村 祝夫,角田 洋一,奥見 雅由,阿部 豊文,今村 亮一,今尾 哲也,市丸 直嗣,猪阪 善隆,児島 康行,小角 幸人,高原 史郎,奥山 明彦, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 43, No. 総会臨時, p. 198-198, 2008/09
 • イヌリンクリアランス実施の重要性 eGFRの限界と測定法の簡易化 腎移植ドナーにおける腎機能評価法, 角田 洋一,奥見 雅由,阿部 豊文,今村 亮一,市丸 直嗣,猪阪 善隆,高原 史郎,山内 裕二,児島 康行,堀尾 勝,今井 圓裕, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 43, No. 総会臨時, p. 220-220, 2008/09
 • ラット腎虚血再灌流傷害モデルにおけるCarbamylated erythropoietinの臓器保護作用に関する検討, 今村 亮一,猪阪 善隆,角田 洋一,阿部 豊文,奥見 雅由,市丸 直嗣,奥山 明彦,高原 史郎, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 43, No. 総会臨時, p. 409-409, 2008/09
 • Nonerythropoietic derivative of erythropoietin protects against tubulointerstitial injury in a unilateral ureteral obstruction model., Kitamura H,Isaka Y,Takabatake Y,Imamura R,Suzuki C,Takahara S,Imai E, Nephrol Dial Transplant., Vol. 23, No. 5, p. 1521-8, 2008
 • Renal artery injection for delivery of biological materials to the glomerulus., Takabatake Y,Isaka Y,Imai E, Nephrology (Carlton)., Vol. 13, No. 1, p. 23-6, 2008
 • Chronic deteriorating renal function and renal fibrosis., Isaka Y,Takahara S,Imai E, Contrib Nephrol., Vol. 159, p. 109-21, 2008
 • Carbamylated erythropoietin improves angiogenesis and protects the kidneys from ischemia-reperfusion injury., Imamura R,Okumi M,Isaka Y,Ichimaru N,Moriyama T,Imai E,Nonomura N,Takahara S,Okuyama A, Cell Transplant., Vol. 17, No. 1-2, p. 135-41, 2008
 • Serum osteoprotegerin as a screening tool for coronary artery calcification score in diabetic pre-dialysis patients., Mikami S,Hamano T,Fujii N,Nagasawa Y,Isaka Y,Moriyama T,Matsuhisa M,Ito T,Imai E,Hori M, Hypertens Res., Vol. 31, No. 6, p. 1163-1170, 2008
 • 腎移植後の抗体関連型拒絶反応に対する経静脈性免疫グロブリン投与および血漿交換併用療法の経験, 角田 洋一,山口 誓司,佐田 正晴,永谷 憲歳,阿部 豊文,奥見 雅由,今村 亮一,市丸 直嗣,吉岡 俊昭,京 昌弘,猪阪 善隆,高原 史郎,奥山 明彦, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 42, No. 6, p. 561-566, 2007/12
 • 腎移植後の抗体関連型拒絶反応に対するIVIG療法, 角田 洋一,山口 誓司,阿部 豊文,今村 亮一,奥見 雅由,市丸 直嗣,坂口 勝彦,吉岡 俊昭,京 昌弘,久山 芳文,佐田 正晴,永谷 憲歳,猪阪 善隆,高原 史郎, MHC: Major Histocompatibility Complex, 日本組織適合性学会, Vol. 14, No. 2, p. 147-147, 2007/08
 • SuperagonistCD28抗体によるドナー特異的移植免疫寛容誘導, 猪阪 善隆,高原 史郎,水井 理之,高畠 義嗣,今井 圓裕,東 治人,李 小康, 日本臨床免疫学会会誌, 日本臨床免疫学会, Vol. 30, No. 4, p. 288-288, 2007/08
 • DNAzymes as potential therapeutic molecules, Yoshitaka Isaka, Current Opinion in Molecular Therapeutics, Vol. 9, No. 2, p. 132-136, 2007/04
 • SuperantagonistCD28抗体による移植免疫寛容誘導, 猪阪 善隆,水井 理之,高畠 義嗣,東 治人,李 小康,今井 圓裕,ヒューニッヒ T,市丸 直嗣,高原 史郎, 日本腎臓学会誌, (一社)日本腎臓学会, Vol. 49, No. 3, p. 278-278, 2007/04
 • 抗体関連型拒絶反応に対する免疫グロブリン療法の経験, 角田 洋一,川村 憲彦,福原 慎一郎,今津 哲央,原 恒男,山口 誓司,市丸 直嗣,京 昌弘,小角 幸人,猪阪 善隆,高原 史郎,奥山 明彦, 移植, (一社)日本移植学会, Vol. 42, No. 2, p. 150-150, 2007/04
 • Gender difference in CKD-MBD among pre-dialysis patients (OVIDS-CKD), Naohiko Fujii,Takayuki Hamano,Satoshi Mikami,Yasuyuki Nagasawa,Yoshitaka Isaka,Takahito Ito,Enyu Imai, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 22, p. 77-77, 2007
 • Rise in FGF-23 precedes 1-84PTH and linear decline in calcitriol precedes rise in FGF-23 in non-diabetic predialysis patients, Takayuki Hamano,Kodo Tomida,Satoshi MIkami,Yasuyuki Nagasawa,Yoshitaka Isaka,Toshiki Moriyama,Masaru Horio,Takahito Ito,Enyu Imai, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 22, p. 218-218, 2007
 • Electroporation-mediated gene therapy., Isaka Y,Imai E, Expert Opin Drug Deliv., Vol. 4, No. 5, p. 561-71, 2007
 • Chemically modified siRNA prolonged RNA interference in renal disease., Takabatake Y,Isaka Y,Mizui M,Kawachi H,Takahara S,Imai E, Biochem Biophys Res Commun., Vol. 363, No. 2, p. 432-437, 2007
 • 抗体関連型拒絶反応に対する免疫グロブリン療法の経験, 角田洋一,川村憲彦,福原慎一郎,今津哲央,原恒男,山口誓司,市丸直嗣,京昌弘,小角幸人,猪阪善隆,高原史郎,奥山明彦, 日本臨床腎移植学会プログラム・抄録集, Vol. 40th, 2007
 • Gene therapy targeting kidney diseases: Routes and vehicles, Yoshitaka Isaka, Clinical and Experimental Nephrology, Vol. 10, No. 4, p. 229-235, 2006/12
 • Oral risedronate is a successful treatment for bone loss in the long-term kidney transplant patients, Naohiko Fujii,Takayuki Hamano,Satoshi Mikami,Takah Ito ito,Yukito Kokado,Yoshitaka Isaka,Shiro Takahara,Enyu Imai, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 21, p. 527-527, 2006/07
 • Urinary dipstick test is a significant determinant of serum 25-hydroxyvitamin D in CKD patients, Takayuki Hamano,Naohiko Fujii,Satoshi Mikami,Yasuyuki Nagasawa,Yoshitaka Isaka,Masaru Horio,Takah Ito ito,Enyu Imai, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 21, p. 132-133, 2006/07
 • Stepwise increase in CACS and pulse pressure among pre-dialysis diabetic patients, Satoshi Mikami,Takayuki Hamano,Naohiko Fujii,Yasuyuki Nagasawa,Yoshitaka Isaka,Toshiki Moriyama,Masaru Horio,Takah Ito ito,Enyu Imai, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 21, p. 408-408, 2006/07
 • 腎移植患者の服薬コンプライアンス 免疫抑制剤を中心としたアンケート調査, 角田 洋一,矢澤 浩治,細見 昌弘,斉藤 純,岸川 英史,西村 憲二,市川 靖二,中川 勝弘,客野 宮治,阪口 勝彦,吉岡 俊昭,小角 幸人,山口 誓司,原 恒男,児島 康行,今村 亮一,市丸 直嗣,石黒 伸,猪阪 善隆,高原 史郎,伊藤 喜一郎, 今日の移植, (株)日本医学館, Vol. 19, No. 3, p. 263-267, 2006/05
 • 腎移植後の骨量低下群に対するリセドロネートの効果について, 小角 幸人,任 幹夫,横溝 智,高原 史郎,猪阪 善隆,市丸 直嗣,難波 行臣,今村 亮一,奥見 雅由,濱野 高行, 日本泌尿器科学会雑誌, (一社)日本泌尿器科学会, Vol. 97, No. 2, p. 299-299, 2006/03
 • Transcription factor Ets-1 is essential for mesangial matrix remodeling., Mizui M,Isaka Y,Takabatake Y,Sato Y,Kawachi H,Shimizu F,Takahara S,Ito T,Imai E, Kidney Int., Vol. 70, No. 2, p. 298-305, 2006
 • Targeting of interstitial cells using a simple gene-transfer strategy., Fujii N,Isaka Y,Takabatake Y,Mizui M,Suzuki C,Takahara S,Ito T,Imai E, Nephrol Dial Transplant., Vol. 21, No. 10, p. 2745-53, 2006
 • EXPLORING RNA INTERFERENCE AS THERAPEUTIC STRATEGY FOR RENAL DISEASE, Enyu Imai,Yoshitsugu Takabatake,Yoshitaka Isaka,Masayuki Mizui,Naohiko Fujii,Takahito Ito,Enyu Imai, NEPHROLOGY, WILEY-BLACKWELL, Vol. 10, p. A15-A15, 2005/06
 • 下大静脈閉塞症を呈したPCEDによる肝嚢胞に対してミノマイシンの局所注入を行い皮下水腫を来たした1症例, 岡田 佳築,長澤 康行,長門谷 克之,赤木 良隆,水井 理之,藤井 直彦,松井 功,三上 聡司,倭 成史,猪阪 善隆,伊藤 孝仁,今井 圓裕, 大阪透析研究会会誌, Vol. 22, No. 1, p. 100-100, 2004/03
 • Perspectives for gene therapy in renal diseases, Enyu Imai,Yoshitaka Isaka, Internal Medicine, Vol. 43, No. 2, p. 85-96, 2004/02
 • Targeting growth factors to the kidney: Myth or reality?, Enyu Imai,Yoshitaka Isaka, Current Opinion in Nephrology and Hypertension, Vol. 11, No. 1, p. 49-57, 2002
 • Application of gene therapy to kidney diseases, Y. Isaka, Clinical and Experimental Nephrology, Vol. 3, No. 3, p. 147-153, 1999
 • New paradigm of gene therapy: Skeletal-muscle-targeting gene therapy for kidney disease, Enyu Imai,Yoshitaka Isaka, Nephron, S. Karger AG, Vol. 83, No. 4, p. 296-300, 1999
 • Enhanced glomerular expression of caldesmon in IgA nephropathy and its suppression by glucocorticoid-heparin therapy, Y Ando,T Moriyama,M Miyazaki,Y Akagi,N Kawada,Y Isaka,M Izumi,K Yokoyama,A Yamauchi,M Horio,A Ando,N Ueda,K Sobue,E Imai,M Hori, NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 13, No. 5, p. 1168-1175, 1998/05
 • Gene transfer and kidney disease, Enyu Imai,Yoshitaka Isaka,Yoshitaka Akagi,Yasufumi Kaneda,Masatsugu Hori, Journal of Nephrology, Vol. 11, No. 1, p. 16-19, 1998/01
 • Strategies of gene transfer to the kidney, Enyu Imai,Yoshitaka Isaka, Kidney International, Nature Publishing Group, Vol. 53, No. 2, p. 264-272, 1998
 • Gene transfer into the glomerulus by the hemagglutinating virus of Japan-liposome method, Enyu Imai,Yoshitaka Isaka,Yoshitaka Akagi,Yasufumi Kaneda, Experimental Nephrology, Vol. 5, No. 2, p. 112-117, 1997/03
 • Molecular biological intervention, Yoshitaka Isaka,Enyu Imai, Seminars in Nephrology, Vol. 16, No. 6, p. 591-598, 1996
 • Application of antisense oligodeoxynucleotides (ODNs) for the intervention of kidney disease: Antisense ODNs for transforming growth factor-β- suppressed glomerulosclerosis in experimental glomerulonephritis, Enyu Imai,Yoshitaka Isaka,Yoshitaka Akagi,Makoto Arai,Toshiki Moriyama,Masaru Takenaka,Tetsuya Kaneko,Masaru Horio,Akio Ando,Yoshimasa Orita,Yasufumi Kaneda,Naohiko Ueda,Takenobu Kamada, Contributions to Nephrology, Vol. 118, p. 86-93, 1996
 • In vivo transfection of genes for ranin and angiotensinogen into the glomerular cells induced phenotypic change of the mesangial cells and glomerular sclerosis, ARAI M,WADA A,ISAKA Y,AKAGI Y,SUGIURA T,MIYAZAKI M,MORIYAMA T,KANEDA Y,IMAI E, Biochemical and Biophysical Research Communication, Vol. 206, No. 2, p. 525-532, 1995