JA

Profile

Research

Social

Other

Takashima Seiji

髙島 成二

Graduate School of Frontier Biosciences Department of Frontier Biosciences, Professor

keyword Pathophysiology,Biochemistry,Cardiovascular Medicine

Research History

 • 2013/07 - Present, Osaka Univ., Graduate School of Medicine, Frontier Biosciences, Professor
 • 2008/04 - 2013/06, Osaka Univ., Post Graduate School of Medicine, Associate Professor
 • 2004/04 - 2008/03, Osaka Univ., Health Center, Assistant Professor
 • 2003/12 - 2004/03, Osaka Univ., Health and Physical Dept., Assistant Professor
 • 2001/12 - 2003/12, Osaka Univ. Graduate Shcool of Medicine, Department of Cardiovascular Medicine, Lecturer
 • 1997/09 - 1997/11, Osaka Univ. Hospital, Department of Cardiovascular Medicine, Clinical Fellow
 • 1993/04 - 1997/08, Harvard Univ., Medical Department, Research Fellow
 • 1989/04 - 1993/03, Osaka Univ., Post Graduate School of Medicine, Post Graduate Student
 • 1988/04 - 1989/03, Osaka Univ. Hospital, Resident
 • 1982/04 - 1988/03, Osaka Univ., Medical School, Student

Research Areas

 • Life sciences, Cardiology
 • Life sciences, Medical biochemistry

Papers

 • Non-Radioactive In Vitro Cardiac Myosin Light Chain Kinase Assays, Kenta Kamikubo,Osamu Tsukamoto,Yuki Uyama-Saito,Ryohei Oya,Tomoya Tsubota,Noboru Fujino,Yoshihiro Asano,Hisakazu Kato,Ken Matsuoka,Seiji Takashima, Journal of Visualized Experiments, MyJove Corporation, No. 160, 2020/06/23
 • Identification of transmembrane protein 168 mutation in familial Brugada syndrome., Akio Shimizu,Dimitar P Zankov,Akira Sato,Masahiro Komeno,Futoshi Toyoda,Satoru Yamazaki,Toshinori Makita,Taichi Noda,Masahito Ikawa,Yoshihiro Asano,Yohei Miyashita,Seiji Takashima,Hiroshi Morita,Taisuke Ishikawa,Naomasa Makita,Masahito Hitosugi,Hiroshi Matsuura,Seiko Ohno,Minoru Horie,Hisakazu Ogita, FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, Vol. 34, No. 5, p. 6399-6417, 2020/05
 • 心不全におけるミオシン調節軽鎖リン酸化の意義, 塚本 蔵,斎藤 侑希,藤野 陽,高島 成二,北風 政史, 循環器内科, (有)科学評論社, Vol. 87, No. 4, p. 482-487, 2020/04
 • In vivo real-time ATP imaging in zebrafish hearts reveals G0s2 induces ischemic tolerance., Hidetaka Kioka,Hisakazu Kato,Takeshi Fujita,Yoshihiro Asano,Yasunori Shintani,Satoru Yamazaki,Osamu Tsukamoto,Hiromi Imamura,Mikihiko Kogo,Masafumi Kitakaze,Yasushi Sakata,Seiji Takashima, FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, Vol. 34, No. 2, p. 2041-2054, 2020/02
 • Mouse skeletal muscle creatine chemical exchange saturation transfer (CrCEST) imaging at 11.7T MRI., Yusuke Takahashi,Shigeyoshi Saito,Hidetaka Kioka,Rikita Araki,Yoshihiro Asano,Seiji Takashima,Yasushi Sakata,Yoshichika Yoshioka, Journal of magnetic resonance imaging : JMRI, Vol. 51, No. 2, p. 563-570, 2020/02
 • Mouse skeletal muscle creatine chemical exchange saturation transfer (CrCEST) imaging at 11.7T MRI., Yusuke Takahashi,Shigeyoshi Saito,Hidetaka Kioka,Rikita Araki,Yoshihiro Asano,Seiji Takashima,Yasushi Sakata,Yoshichika Yoshioka, Journal of magnetic resonance imaging : JMRI, Vol. 51, No. 2, p. 563-570, 2020/02
 • Impact of functional studies on exome sequence variant interpretation in early-onset cardiac conduction system diseases., Kenshi Hayashi,Ryota Teramoto,Akihiro Nomura,Yoshihiro Asano,Manu Beerens,Yasutaka Kurata,Isao Kobayashi,Noboru Fujino,Hiroshi Furusho,Kenji Sakata,Kenji Onoue,David Y Chiang,Tuomas O Kiviniemi,Eva Buys,Patrick Sips,Micah L Burch,Yanbin Zhao,Amy E Kelly,Masanobu Namura,Yoshihito Kita,Taketsugu Tsuchiya,Bunji Kaku,Kotaro Oe,Yuko Takeda,Tetsuo Konno,Masaru Inoue,Takashi Fujita,Takeshi Kato,Akira Funada,Hayato Tada,Akihiko Hodatsu,Chiaki Nakanishi,Yuichiro Sakamoto,Toyonobu Tsuda,Yoji Nagata,Yoshihiro Tanaka,Hirofumi Okada,Keiich Usuda,Shihe Cui,Yoshihiko Saito,Calum A MacRae,Seiji Takashima,Masakazu Yamagishi,Masa-Aki Kawashiri,Masayuki Takamura, Cardiovascular research, 2020/01/24
 • Higd1a improves respiratory function in the models of mitochondrial disorder., Takemasa Nagao,Yasunori Shintani,Takaharu Hayashi,Hidetaka Kioka,Hisakazu Kato,Yuya Nishida,Satoru Yamazaki,Osamu Tsukamoto,Shohei Yashirogi,Issei Yazawa,Yoshihiro Asano,Kyoko Shinzawa-Itoh,Hiromi Imamura,Takeo Suzuki,Tsutomu Suzuki,Yu-Ichi Goto,Seiji Takashima, FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, Vol. 34, No. 1, p. 1859-1871, 2020/01
 • A molecular triage process mediated by RING finger protein 126 and BCL2-associated athanogene 6 regulates degradation of G0/G1 switch gene 2., Kenta Kamikubo,Hisakazu Kato,Hidetaka Kioka,Satoru Yamazaki,Osamu Tsukamoto,Yuya Nishida,Yoshihiro Asano,Hiromi Imamura,Hiroyuki Kawahara,Yasunori Shintani,Seiji Takashima, The Journal of biological chemistry, Vol. 294, No. 40, p. 14562-14573, 2019/10/04
 • A molecular triage process mediated by RING finger protein 126 and BCL2-associated athanogene 6 regulates degradation of G0/G1 switch gene 2., Kenta Kamikubo,Hisakazu Kato,Hidetaka Kioka,Satoru Yamazaki,Osamu Tsukamoto,Yuya Nishida,Yoshihiro Asano,Hiromi Imamura,Hiroyuki Kawahara,Yasunori Shintani,Seiji Takashima, The Journal of biological chemistry, Vol. 294, No. 40, p. 14562-14573, 2019/10/04
 • AST-120, an Adsorbent of Uremic Toxins, Improves the Pathophysiology of Heart Failure in Conscious Dogs., Hiroshi Asanuma,Hyemoon Chung,Shin Ito,Kyung-Duk Min,Madoka Ihara,Hiroko Takahama,Marina Funayama,Miki Imazu,Hiroki Fukuda,Akiko Ogai,Yoshihiro Asano,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Toshisuke Morita,Masaru Sugimachi,Masanori Asakura,Masafumi Kitakaze, Cardiovascular drugs and therapy, Vol. 33, No. 3, p. 277-286, 2019/06
 • AST-120, an Adsorbent of Uremic Toxins, Improves the Pathophysiology of Heart Failure in Conscious Dogs., Hiroshi Asanuma,Hyemoon Chung,Shin Ito,Kyung-Duk Min,Madoka Ihara,Hiroko Takahama,Marina Funayama,Miki Imazu,Hiroki Fukuda,Akiko Ogai,Yoshihiro Asano,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Toshisuke Morita,Masaru Sugimachi,Masanori Asakura,Masafumi Kitakaze, Cardiovascular drugs and therapy, Vol. 33, No. 3, p. 277-286, 2019/06
 • Detection of increased intracerebral lactate in a mouse model of Leigh syndrome using proton MR spectroscopy., Yusuke Takahashi,Hidetaka Kioka,Yasunori Shintani,Akiko Ohki,Seiji Takashima,Yasushi Sakata,Takahiro Higuchi,Shigeyoshi Saito, Magnetic resonance imaging, Vol. 58, p. 38-43, 2019/05
 • Detection of increased intracerebral lactate in a mouse model of Leigh syndrome using proton MR spectroscopy., Yusuke Takahashi,Hidetaka Kioka,Yasunori Shintani,Akiko Ohki,Seiji Takashima,Yasushi Sakata,Takahiro Higuchi,Shigeyoshi Saito, Magnetic resonance imaging, Vol. 58, p. 38-43, 2019/05
 • Impact of cardiac myosin light chain kinase gene mutation on development of dilated cardiomyopathy., Akihiko Hodatsu,Noboru Fujino,Yuki Uyama,Osamu Tsukamoto,Atsuko Imai-Okazaki,Satoru Yamazaki,Osamu Seguchi,Tetsuo Konno,Kenshi Hayashi,Masa-Aki Kawashiri,Yoshihiro Asano,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima,Masakazu Yamagishi, ESC heart failure, Vol. 6, No. 2, p. 406-415, 2019/04
 • Mutant KCNJ3 and KCNJ5 Potassium Channels as Novel Molecular Targets in Bradyarrhythmias and Atrial Fibrillation, Noriaki Yamada,Yoshihiro Asano,Masashi Fujita,Satoru Yamazaki,Atsushi Inanobe,Norio Matsuura,Hatasu Kobayashi,Seiko Ohno,Yusuke Ebana,Osamu Tsukamoto,Saki Ishino,Ayako Takuwa,Hidetaka Kioka,Toru Yamashita,Norio Hashimoto,Dimitar P. Zankov,Akio Shimizu,Masanori Asakura,Hiroshi Asanuma,Hisakazu Kato,Yuya Nishida,Yohei Miyashita,Haruki Shinomiya,Nobu Naiki,Kenshi Hayashi,Takeru Makiyama,Hisakazu Ogita,Katsuyuki Miura,Hirotsugu Ueshima,Issei Komuro,Masakazu Yamagishi,Minoru Horie,Koichi Kawakami,Tetsushi Furukawa,Akio Koizumi,Yoshihisa Kurachi,Yasushi Sakata,Tetsuo Minamino,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima, Circulation, Vol. 139, No. 18, p. 2157-2169, 2019/04
 • Impact of cardiac myosin light chain kinase gene mutation on development of dilated cardiomyopathy., Akihiko Hodatsu,Noboru Fujino,Yuki Uyama,Osamu Tsukamoto,Atsuko Imai-Okazaki,Satoru Yamazaki,Osamu Seguchi,Tetsuo Konno,Kenshi Hayashi,Masa-Aki Kawashiri,Yoshihiro Asano,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima,Masakazu Yamagishi, ESC heart failure, Vol. 6, No. 2, p. 406-415, 2019/04
 • Mutant KCNJ3 and KCNJ5 Potassium Channels as Novel Molecular Targets in Bradyarrhythmias and Atrial Fibrillation, Noriaki Yamada,Yoshihiro Asano,Masashi Fujita,Satoru Yamazaki,Atsushi Inanobe,Norio Matsuura,Hatasu Kobayashi,Seiko Ohno,Yusuke Ebana,Osamu Tsukamoto,Saki Ishino,Ayako Takuwa,Hidetaka Kioka,Toru Yamashita,Norio Hashimoto,Dimitar P. Zankov,Akio Shimizu,Masanori Asakura,Hiroshi Asanuma,Hisakazu Kato,Yuya Nishida,Yohei Miyashita,Haruki Shinomiya,Nobu Naiki,Kenshi Hayashi,Takeru Makiyama,Hisakazu Ogita,Katsuyuki Miura,Hirotsugu Ueshima,Issei Komuro,Masakazu Yamagishi,Minoru Horie,Koichi Kawakami,Tetsushi Furukawa,Akio Koizumi,Yoshihisa Kurachi,Yasushi Sakata,Tetsuo Minamino,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima, Circulation, Vol. 139, No. 18, p. 2157-2169, 2019/04
 • Anti-HB-EGF Antibody-Mediated Delivery of siRNA to Atherosclerotic Lesions in Mice., Shota Tsuchida,Takashi Matsuzaki,Masaki Yamato,Keiji Okuda,Hai Ying Fu,Ryo Araki,Shoji Sanada,Hiroshi Asanuma,Yoshihiro Asano,Masanori Asakura,Hiroyuki Hao,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze,Yasushi Sakata,Eisuke Mekada,Tetsuo Minamino, International heart journal, Vol. 59, No. 6, p. 1425-1431, 2018/11/28
 • Anti-HB-EGF Antibody-Mediated Delivery of siRNA to Atherosclerotic Lesions in Mice., Shota Tsuchida,Takashi Matsuzaki,Masaki Yamato,Keiji Okuda,Hai Ying Fu,Ryo Araki,Shoji Sanada,Hiroshi Asanuma,Yoshihiro Asano,Masanori Asakura,Hiroyuki Hao,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze,Yasushi Sakata,Eisuke Mekada,Tetsuo Minamino, International heart journal, Vol. 59, No. 6, p. 1425-1431, 2018/11/28
 • Physiological and structural analysis of cytochrome c oxidase activating protein Higd1a, Yuya Nishida,Takemasa Nagao,Takaharu Hayashi,Yasunori Shintani,Seiji Takashima, 2018/08
 • Protein carbamylation exacerbates vascular calcification., Daisuke Mori,Isao Matsui,Akihiro Shimomura,Nobuhiro Hashimoto,Ayumi Matsumoto,Karin Shimada,Satoshi Yamaguchi,Tatsufumi Oka,Keiichi Kubota,Sayoko Yonemoto,Yusuke Sakaguchi,Atsushi Takahashi,Yasunori Shintani,Seiji Takashima,Yoshitsugu Takabatake,Takayuki Hamano,Yoshitaka Isaka, Kidney international, Vol. 94, No. 1, p. 72-90, 2018/07
 • Protein carbamylation exacerbates vascular calcification., Daisuke Mori,Isao Matsui,Akihiro Shimomura,Nobuhiro Hashimoto,Ayumi Matsumoto,Karin Shimada,Satoshi Yamaguchi,Tatsufumi Oka,Keiichi Kubota,Sayoko Yonemoto,Yusuke Sakaguchi,Atsushi Takahashi,Yasunori Shintani,Seiji Takashima,Yoshitsugu Takabatake,Takayuki Hamano,Yoshitaka Isaka, Kidney international, Vol. 94, No. 1, p. 72-90, 2018/07
 • FGF2 Has Distinct Molecular Functions from GDNF in the Mouse Germline Niche, Kaito Masaki,Mizuki Sakai,Shunsuke Kuroki,Jun-Ichiro Jo,Kazuo Hoshina,Yuki Fujimori,Kenji Oka,Toshiyasu Amano,Takahiro Yamanaka,Makoto Tachibana,Yasuhiko Tabata,Tanri Shiozawa,Osamu Ishizuka,Shinichi Hochi,Seiji Takashima, Stem Cell Reports, Cell Press, Vol. 10, No. 6, p. 1782-1792, 2018/06/05
 • Author Correction: Heart Failure Phenotypes Induced by Knockdown of DAPIT in Zebrafish: A New Insight into Mechanism of Dilated Cardiomyopathy., Yoji Nagata,Masakazu Yamagishi,Tetsuo Konno,Chiaki Nakanishi,Yoshihiro Asano,Shin Ito,Yuri Nakajima,Osamu Seguchi,Noboru Fujino,Masa-Aki Kawashiri,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze,Kenshi Hayashi, Scientific reports, Vol. 8, No. 1, p. 7768-7768, 2018/05/14
 • Genetic basis of cardiomyopathy and the genotypes involved in prognosis and left ventricular reverse remodeling., Takashige Tobita,Seitaro Nomura,Takanori Fujita,Hiroyuki Morita,Yoshihiro Asano,Kenji Onoue,Masamichi Ito,Yasushi Imai,Atsushi Suzuki,Toshiyuki Ko,Masahiro Satoh,Kanna Fujita,Atsuhiko T Naito,Yoshiyuki Furutani,Haruhiro Toko,Mutsuo Harada,Eisuke Amiya,Masaru Hatano,Eiki Takimoto,Tsuyoshi Shiga,Toshio Nakanishi,Yasushi Sakata,Minoru Ono,Yoshihiko Saito,Seiji Takashima,Nobuhisa Hagiwara,Hiroyuki Aburatani,Issei Komuro, Scientific reports, Vol. 8, No. 1, p. 1998-1998, 2018/01/31
 • Genetic basis of cardiomyopathy and the genotypes involved in prognosis and left ventricular reverse remodeling., Takashige Tobita,Seitaro Nomura,Takanori Fujita,Hiroyuki Morita,Yoshihiro Asano,Kenji Onoue,Masamichi Ito,Yasushi Imai,Atsushi Suzuki,Toshiyuki Ko,Masahiro Satoh,Kanna Fujita,Atsuhiko T Naito,Yoshiyuki Furutani,Haruhiro Toko,Mutsuo Harada,Eisuke Amiya,Masaru Hatano,Eiki Takimoto,Tsuyoshi Shiga,Toshio Nakanishi,Yasushi Sakata,Minoru Ono,Yoshihiko Saito,Seiji Takashima,Nobuhisa Hagiwara,Hiroyuki Aburatani,Issei Komuro, Scientific reports, Vol. 8, No. 1, p. 1998-1998, 2018/01/31
 • Novel Synthesized Radical-Containing Nanoparticles Limit Infarct Size Following Ischemia and Reperfusion in Canine Hearts, Hiroshi Asanuma,Shoji Sanada,Toru Yoshitomi,Hideyuki Sasaki,Hiroyuki Takahama,Madoka Ihara,Hiroko Takahama,Yoshiro Shinozaki,Hidezo Mori,Masanori Asakura,Atsushi Nakano,Masaru Sugimachi,Yoshihiro Asano,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Yukio Nagasaki,Masafumi Kitakaze, CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY, SPRINGER, Vol. 31, No. 5-6, p. 501-510, 2017/12
 • Heat Failure Phenotypes Induced by Knockdown of DAPIT in Zebrafish: A New Insight into Mechanism of Dilated Cardiomyopathy, Yoji Nagata,Masakazu Yamagishi,Tetsuo Konno,Chiaki Nakanishi,Yoshihiro Asano,Shin Ito,Yuri Nakajima,Osamu Seguchi,Noboru Fujino,Masa-aki Kawashiri,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze,Kenshi Hayashi, SCIENTIFIC REPORTS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 7, No. 1, 2017/12
 • Heat Failure Phenotypes Induced by Knockdown of DAPIT in Zebrafish: A New Insight into Mechanism of Dilated Cardiomyopathy, Yoji Nagata,Masakazu Yamagishi,Tetsuo Konno,Chiaki Nakanishi,Yoshihiro Asano,Shin Ito,Yuri Nakajima,Osamu Seguchi,Noboru Fujino,Masa-aki Kawashiri,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze,Kenshi Hayashi, SCIENTIFIC REPORTS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 7, No. 1, 2017/12
 • Novel Synthesized Radical-Containing Nanoparticles Limit Infarct Size Following Ischemia and Reperfusion in Canine Hearts, Hiroshi Asanuma,Shoji Sanada,Toru Yoshitomi,Hideyuki Sasaki,Hiroyuki Takahama,Madoka Ihara,Hiroko Takahama,Yoshiro Shinozaki,Hidezo Mori,Masanori Asakura,Atsushi Nakano,Masaru Sugimachi,Yoshihiro Asano,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Yukio Nagasaki,Masafumi Kitakaze, CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY, SPRINGER, Vol. 31, No. 5-6, p. 501-510, 2017/12
 • Development of Homology-directed Repair-mediated Genome Replacement Targeting Pathological Mutation in Cardiomyocytes, Higo Shuichiro,Ishizu Takamaru,Masumura Yuki,Higo Tomoaki,Morimoto Sachio,Takashima Seiji,Hikoso Shungo,Sakata Yasushi, CIRCULATION, Vol. 136, 2017/11/14
 • Slc3a2 Mediates Branched-Chain Amino-Acid-Dependent Maintenance of Regulatory T Cells, Kayo Ikeda,Makoto Kinoshita,Hisako Kayama,Shushi Nagamori,Pornparn Kongpracha,Eiji Umemoto,Ryu Okumura,Takashi Kurakawa,Mari Murakami,Norihisa Mikami,Yasunori Shintani,Satoko Ueno,Ayatoshi Andou,Morihiro Ito,Hideki Tsumura,Koji Yasutomo,Keiichi Ozono,Seiji Takashima,Shimon Sakaguchi,Yoshikatsu Kanai,Kiyoshi Takeda, CELL REPORTS, CELL PRESS, Vol. 21, No. 7, p. 1824-1838, 2017/11
 • Adenovirus vector-based incorporation of a photo-cross-linkable amino acid into proteins in human primary cells and cancerous cell lines., Kita A,Hino N,Higashi S,Hirota K,Narumi R,Adachi J,Takafuji K,Ishimoto K,Okada Y,Sakamoto K,Tomonaga T,Takashima S,Mizuguchi H,Doi T, Sci Rep., 2017/11
 • RNA Aptamer Binds Heparin-Binding Epidermal Growth Factor-Like Growth Factor with High Affinity and Specificity and Neutralizes Its Activity, Masaki Yamato,Takashi Matsuzaki,Ryo Araki,Shota Tsuchida,Keiji Okuda,Hai Ying Fu,Shoji Sanada,Hiroshi Asanuma,Yoshihiro Asano,Masanori Asakura,Hiroomi Torii,Kentaro Noi,Hirotsugu Ogi,Ryo Iwamoto,Eisuke Mekada,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze,Yasushi Sakata,Tetsuo Minamino, INTERNATIONAL JOURNAL OF GERONTOLOGY, ELSEVIER TAIWAN, Vol. 11, No. 3, p. 191-196, 2017/09
 • Targeted Genome Replacement via Homology-directed Repair in Non-dividing Cardiomyocytes, Takamaru Ishizu,Shuichiro Higo,Yuki Masumura,Yasuaki Kohama,Mikio Shiba,Tomoaki Higo,Masato Shibamoto,Akito Nakagawa,Sachio Morimoto,Seiji Takashima,Shungo Hikoso,Yasushi Sakata, SCIENTIFIC REPORTS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 7, No. 1, 2017/08
 • Targeted Genome Replacement via Homology-directed Repair in Non-dividing Cardiomyocytes, Takamaru Ishizu,Shuichiro Higo,Yuki Masumura,Yasuaki Kohama,Mikio Shiba,Tomoaki Higo,Masato Shibamoto,Akito Nakagawa,Sachio Morimoto,Seiji Takashima,Shungo Hikoso,Yasushi Sakata, SCIENTIFIC REPORTS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 7, No. 1, 2017/08
 • Cartilage Intermediate Layer Protein 1 Suppresses TGF-beta Signaling in Cardiac Fibroblasts, Kazuhiro Shindo,Masanori Asakura,Kyung-Duk Min,Shin Ito,Hai Ying Fu,Satoru Yamazaki,Ayako Takahashi,Miki Imazu,Hiroki Fukuda,Yuri Nakajima,Hiroshi Asanuma,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Naoto Minamino,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, INTERNATIONAL JOURNAL OF GERONTOLOGY, ELSEVIER TAIWAN, Vol. 11, No. 2, p. 67-74, 2017/06
 • Alternative exon skipping biases substrate preference of the deubiquitylase USP15 for mysterin/RNF213, the moyamoya disease susceptibility factor, Yuri Kotani,Daisuke Morito,Kenshiro Sakata,Shiori Ainuki,Munechika Sugihara,Tomohisa Hatta,Shun-ichiro Iemura,Seiji Takashima,Tohru Natsume,Kazuhiro Nagata, SCIENTIFIC REPORTS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 7, 2017/03
 • Alternative exon skipping biases substrate preference of the deubiquitylase USP15 for mysterin/RNF213, the moyamoya disease susceptibility factor, Yuri Kotani,Daisuke Morito,Kenshiro Sakata,Shiori Ainuki,Munechika Sugihara,Tomohisa Hatta,Shun-ichiro Iemura,Seiji Takashima,Tohru Natsume,Kazuhiro Nagata, SCIENTIFIC REPORTS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 7, 2017/03
 • A specific single-stranded DNA induces a distinct conformational change in the nucleoid-associated protein HU, Yuya Nishida,Teppei Ikeya,Tsutomu Mikawa,Jin Inoue,Yutaka Ito,Yasunori Shintani,Ryoji Masui,Seiki Kuramitsu,Seiji Takashima, Biochemistry and Biophysics Reports, Elsevier B.V., Vol. 8, p. 318-324, 2016/12/01
 • A specific single-stranded DNA induces a distinct conformational change in the nucleoid-associated protein HU, Yuya Nishida,Teppei Ikeya,Tsutomu Mikawa,Jin Inoue,Yutaka Ito,Yasunori Shintani,Ryoji Masui,Seiki Kuramitsu,Seiji Takashima, Biochemistry and Biophysics Reports, Elsevier B.V., Vol. 8, p. 318-324, 2016/12/01
 • Adenovirus vector-based incorporation of a photo-cross-linkable amino acid into proteins in human primary cells and cancerous cell lines, Ayami Kita,Nobumasa Hino,Sakiko Higashi,Kohji Hirota,Ryohei Narumi,Jun Adachi,Kazuaki Takafuji,Kenji Ishimoto,Yoshiaki Okada,Kensaku Sakamoto,Takeshi Tomonaga,Seiji Takashima,Hiroyuki Mizuguchi,Takefumi Doi, SCIENTIFIC REPORTS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 6, 2016/11
 • Adenovirus vector-based incorporation of a photo-cross-linkable amino acid into proteins in human primary cells and cancerous cell lines, Ayami Kita,Nobumasa Hino,Sakiko Higashi,Kohji Hirota,Ryohei Narumi,Jun Adachi,Kazuaki Takafuji,Kenji Ishimoto,Yoshiaki Okada,Kensaku Sakamoto,Takeshi Tomonaga,Seiji Takashima,Hiroyuki Mizuguchi,Takefumi Doi, SCIENTIFIC REPORTS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 6, 2016/11
 • Targeted Therapy for Acute Autoimmune Myocarditis with Nano-Sized Liposomal FK506 in Rats, Keiji Okuda,Hai Ying Fu,Takashi Matsuzaki,Ryo Araki,Shota Tsuchida,Punniyakoti V. Thanikachalam,Tatsuya Fukuta,Tomohiro Asai,Masaki Yamato,Shoji Sanada,Hiroshi Asanuma,Yoshihiro Asano,Masanori Asakura,Haruo Hanawa,Hiroyuki Hao,Naoto Oku,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze,Yasushi Sakata,Tetsuo Minamino, PLOS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE, Vol. 11, No. 8, 2016/08
 • Targeted Therapy for Acute Autoimmune Myocarditis with Nano-Sized Liposomal FK506 in Rats, Keiji Okuda,Hai Ying Fu,Takashi Matsuzaki,Ryo Araki,Shota Tsuchida,Punniyakoti V. Thanikachalam,Tatsuya Fukuta,Tomohiro Asai,Masaki Yamato,Shoji Sanada,Hiroshi Asanuma,Yoshihiro Asano,Masanori Asakura,Haruo Hanawa,Hiroyuki Hao,Naoto Oku,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze,Yasushi Sakata,Tetsuo Minamino, PLOS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE, Vol. 11, No. 8, 2016/08
 • Identification of the Mtus1 Splice Variant as a Novel Inhibitory Factor Against Cardiac Hypertrophy, Shin Ito,Masanori Asakura,Yulin Liao,Kyung-Duk Min,Ayako Takahashi,Kazuhiro Shindo,Satoru Yamazaki,Osamu Tsukamoto,Hiroshi Asanuma,Masaki Mogi,Masatsugu Horiuchi,Yoshihiro Asano,Shoji Sanada,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION, WILEY-BLACKWELL, Vol. 5, No. 7, 2016/07
 • Identification of the Mtus1 Splice Variant as a Novel Inhibitory Factor Against Cardiac Hypertrophy, Shin Ito,Masanori Asakura,Yulin Liao,Kyung-Duk Min,Ayako Takahashi,Kazuhiro Shindo,Satoru Yamazaki,Osamu Tsukamoto,Hiroshi Asanuma,Masaki Mogi,Masatsugu Horiuchi,Yoshihiro Asano,Shoji Sanada,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION, WILEY-BLACKWELL, Vol. 5, No. 7, 2016/07
 • Btg2 is a Negative Regulator of Cardiomyocyte Hypertrophy through a Decrease in Cytosolic RNA, Yuki Masumura,Shuichiro Higo,Yoshihiro Asano,Hisakazu Kato,Yi Yan,Saki Ishino,Osamu Tsukamoto,Hidetaka Kioka,Takaharu Hayashi,Yasunori Shintani,Satoru Yamazaki,Tetsuo Minamino,Masafumi Kitakaze,Issei Komuro,Seiji Takashima,Yasushi Sakata, SCIENTIFIC REPORTS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 6, 2016/06
 • A Development of Nucleic Chromatin Measurements as a New Prognostic Marker for Severe Chronic Heart Failure, Machiko Kanzaki,Yoshihiro Asano,Hatsue Ishibashi-Ueda,Eiji Oiki,Tomoki Nishida,Hiroshi Asanuma,Hisakazu Kato,Toru Oka,Tomohito Ohtani,Osamu Tsukamoto,Shuichiro Higo,Hidetaka Kioka,Ken Matsuoka,Yoshiki Sawa,Issei Komuro,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima,Yasushi Sakata, PLOS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE, Vol. 11, No. 2, 2016/02
 • A Development of Nucleic Chromatin Measurements as a New Prognostic Marker for Severe Chronic Heart Failure, Machiko Kanzaki,Yoshihiro Asano,Hatsue Ishibashi-Ueda,Eiji Oiki,Tomoki Nishida,Hiroshi Asanuma,Hisakazu Kato,Toru Oka,Tomohito Ohtani,Osamu Tsukamoto,Shuichiro Higo,Hidetaka Kioka,Ken Matsuoka,Yoshiki Sawa,Issei Komuro,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima,Yasushi Sakata, PLOS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE, Vol. 11, No. 2, 2016/02
 • Neuromuscular regulation in zebrafish by a large AAA plus ATPase/ubiquitin ligase, mysterin/RNF213, Yuri Kotani,Daisuke Morito,Satoru Yamazaki,Kazutoyo Ogino,Koichi Kawakami,Seiji Takashima,Hiromi Hirata,Kazuhiro Nagata, SCIENTIFIC REPORTS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 5, 2015/11
 • Usefulness and Limitation of Protein Mass Analysis, Seiji Takashima, CIRCULATION JOURNAL, JAPANESE CIRCULATION SOC, Vol. 79, No. 12, p. 2549-2550, 2015/11
 • Beyond Homozygosity Mapping: Family-Control analysis based on Hamming distance for prioritizing variants in exome sequencing, Atsuko Imai,Akihiro Nakaya,Somayyeh Fahiminiya,Martine Tetreault,Jacek Majewski,Yasushi Sakata,Seiji Takashima,Mark Lathrop,Jurg Ott, SCIENTIFIC REPORTS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 5, 2015/07
 • Beyond Homozygosity Mapping: Family-Control analysis based on Hamming distance for prioritizing variants in exome sequencing, Atsuko Imai,Akihiro Nakaya,Somayyeh Fahiminiya,Martine Tetreault,Jacek Majewski,Yasushi Sakata,Seiji Takashima,Mark Lathrop,Jurg Ott, SCIENTIFIC REPORTS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 5, 2015/07
 • Data Mining as a Powerful Tool for Creating Novel Drugs in Cardiovascular Medicine: The Importance of a "Back-and-Forth Loop" Between Clinical Data and Basic Research, Masafumi Kitakaze,Masanori Asakura,Atsushi Nakano,Seiji Takashima,Takashi Washio, CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY, SPRINGER, Vol. 29, No. 3, p. 309-315, 2015/06
 • Data Mining as a Powerful Tool for Creating Novel Drugs in Cardiovascular Medicine: The Importance of a "Back-and-Forth Loop" Between Clinical Data and Basic Research, Masafumi Kitakaze,Masanori Asakura,Atsushi Nakano,Seiji Takashima,Takashi Washio, CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY, SPRINGER, Vol. 29, No. 3, p. 309-315, 2015/06
 • Higd1a is a positive regulator of cytochrome c oxidase, Takaharu Hayashi,Yoshihiro Asano,Yasunori Shintani,Hiroshi Aoyama,Hidetaka Kioka,Osamu Tsukamoto,Masahide Hikita,Kyoko Shinzawa-Itoh,Kazuaki Takafuji,Shuichiro Higo,Hisakazu Kato,Satoru Yamazaki,Ken Matsuoka,Atsushi Nakano,Hiroshi Asanuma,Masanori Asakura,Tetsuo Minamino,Yu-ichi Goto,Takashi Ogura,Masafumi Kitakaze,Issei Komuro,Yasushi Sakata,Tomitake Tsukihara,Shinya Yoshikawa,Seiji Takashima, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, NATL ACAD SCIENCES, Vol. 112, No. 5, p. 1553-1558, 2015/02
 • Higd1a is a positive regulator of cytochrome c oxidase, Takaharu Hayashi,Yoshihiro Asano,Yasunori Shintani,Hiroshi Aoyama,Hidetaka Kioka,Osamu Tsukamoto,Masahide Hikita,Kyoko Shinzawa-Itoh,Kazuaki Takafuji,Shuichiro Higo,Hisakazu Kato,Satoru Yamazaki,Ken Matsuoka,Atsushi Nakano,Hiroshi Asanuma,Masanori Asakura,Tetsuo Minamino,Yu-ichi Goto,Takashi Ogura,Masafumi Kitakaze,Issei Komuro,Yasushi Sakata,Tomitake Tsukihara,Shinya Yoshikawa,Seiji Takashima, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, NATL ACAD SCIENCES, Vol. 112, No. 5, p. 1553-1558, 2015/02
 • Augmented AMPK activity inhibits cell migration by phosphorylating the novel substrate Pdlim5, Yi Yan,Osamu Tsukamoto,Atsushi Nakano,Hisakazu Kato,Hidetaka Kioka,Noriaki Ito,Shuichiro Higo,Satoru Yamazaki,Yasunori Shintani,Ken Matsuoka,Yulin Liao,Hiroshi Asanuma,Masanori Asakura,Kazuaki Takafuji,Tetsuo Minamino,Yoshihiro Asano,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima, NATURE COMMUNICATIONS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 6, 2015/01
 • Carperitide induces coronary vasodilation and limits infarct size in canine ischemic hearts: role of NO, Hiroshi Asanuma,Shoji Sanada,Masanori Asakura,Yoshihiro Asano,Jiyoong Kim,Yoshiro Shinozaki,Hidezo Mori,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze, HYPERTENSION RESEARCH, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 37, No. 8, p. 716-723, 2014/08
 • Neuropilin 1 expression correlates with differentiation status of epidermal cells and cutaneous squamous cell carcinomas, Shokoufeh Shahrabi-Farahani,Lili Wang,Bernadette M. M. Zwaans,Jeans M. Santana,Akio Shimizu,Seiji Takashima,Michael Kreuter,Leigh Coultas,Patricia A. D'Amore,Jeffrey M. Arbeit,Lars A. Akslen,Diane R. Bielenberg, LABORATORY INVESTIGATION, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 94, No. 7, p. 752-765, 2014/07
 • PDE5 inhibitor efficacy is estrogen dependent in female heart disease, Hideyuki Sasaki,Takahiro Nagayama,Robert M. Blanton,Kinya Seo,Manling Zhang,Guangshuo Zhu,Dong I. Lee,Djahida Bedja,Steven Hsu,Osamu Tsukamoto,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze,Michael E. Mendelsohn,Richard H. Karas,David A. Kass,Eiki Takimoto, JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION, AMER SOC CLINICAL INVESTIGATION INC, Vol. 124, No. 6, p. 2464-2471, 2014/06
 • Toll-like receptor 9 protects non-immune cells from stress by modulating mitochondrial ATP synthesis through the inhibition of SERCA2, Yasunori Shintani,Hannes C. A. Drexler,Hidetaka Kioka,Cesare M. N. Terracciano,Steven R. Coppen,Hiromi Imamura,Masaharu Akao,Junichi Nakai,Ann P. Wheeler,Shuichiro Higo,Hiroyuki Nakayama,Seiji Takashima,Kenta Yashiro,Ken Suzuki, EMBO REPORTS, WILEY-BLACKWELL, Vol. 15, No. 4, p. 438-445, 2014/04
 • Noninvasive and quantitative live imaging reveals a potential stress-responsive enhancer in the failing heart, Ken Matsuoka,Yoshihiro Asano,Shuichiro Higo,Osamu Tsukamoto,Yi Yan,Satoru Yamazaki,Takashi Matsuzaki,Hidetaka Kioka,Hisakazu Kato,Yoshihiro Uno,Masanori Asakura,Hiroshi Asanuma,Tetsuo Minamino,Hiroyuki Aburatani,Masafumi Kitakaze,Issei Komuro,Seiji Takashima, FASEB JOURNAL, FEDERATION AMER SOC EXP BIOL, Vol. 28, No. 4, p. 1870-1879, 2014/04
 • Toll-like receptor 9 protects non-immune cells from stress by modulating mitochondrial ATP synthesis through the inhibition of SERCA2, Yasunori Shintani,Hannes C. A. Drexler,Hidetaka Kioka,Cesare M. N. Terracciano,Steven R. Coppen,Hiromi Imamura,Masaharu Akao,Junichi Nakai,Ann P. Wheeler,Shuichiro Higo,Hiroyuki Nakayama,Seiji Takashima,Kenta Yashiro,Ken Suzuki, EMBO REPORTS, WILEY-BLACKWELL, Vol. 15, No. 4, p. 438-445, 2014/04
 • Comprehensive metagenomic approach for detecting causative microorganisms in culture-negative infective endocarditis, Atsuko Imai,Kazuyoshi Gotoh,Yoshihiro Asano,Noriaki Yamada,Daisuke Motooka,Masaki Fukushima,Machiko Kanzaki,Tomohito Ohtani,Yasushi Sakata,Hiroyuki Nishi,Koichi Toda,Yoshiki Sawa,Issei Komuro,Toshihiro Horii,Tetsuya Iida,Shota Nakamura,Seiji Takashima, INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, ELSEVIER IRELAND LTD, Vol. 172, No. 2, p. E288-E289, 2014/03
 • Development of LC-MS/MS quantification of the novel antimicrobial peptide, SR-0379, and its pharmacokinetics in rats, Hideki Tomioka,Hironori Nakagami,Tomokazu Sano,Kazuaki Takafuji,Seiji Takashima,Yasufumi Kaneda,Ryuichi Morishita, Immunology, Endocrine and Metabolic Agents in Medicinal Chemistry, Bentham Science Publishers B.V., Vol. 14, No. 1, p. 26-31, 2014
 • Evaluation of intramitochondrial ATP levels identifies G0/G1 switch gene 2 as a positive regulator of oxidative phosphorylation, Hidetaka Kioka,Hisakazu Kato,Makoto Fujikawa,Osamu Tsukamoto,Toshiharu Suzuki,Hiromi Imamura,Atsushi Nakano,Shuichiro Higo,Satoru Yamazaki,Takashi Matsuzaki,Kazuaki Takafuji,Hiroshi Asanuma,Masanori Asakura,Tetsuo Minamino,Yasunori Shintani,Masasuke Yoshida,Hiroyuki Noji,Masafumi Kitakaze,Issei Komuro,Yoshihiro Asano,Seiji Takashima, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, NATL ACAD SCIENCES, Vol. 111, No. 1, p. 273-278, 2014/01
 • Glucose-stimulated Single Pancreatic Islets Sustain Increased Cytosolic ATP Levels during Initial Ca2+ Influx and Subsequent Ca2+ Oscillations, Takashi Tanaka,Kazuaki Nagashima,Nobuya Inagaki,Hidetaka Kioka,Seiji Takashima,Hajime Fukuoka,Hiroyuki Noji,Akira Kakizuka,Hiromi Imamura, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC, Vol. 289, No. 4, p. 2205-2216, 2014/01
 • Plk1 Phosphorylates CLIP-170 and Regulates Its Binding to Microtubules for Chromosome Alignment, Mai Kakeno,Kenji Matsuzawa,Toshinori Matsui,Hiroki Akita,Ikuko Sugiyama,Fumiyoshi Ishidate,Atsushi Nakano,Seiji Takashima,Hidemasa Goto,Masaki Inagaki,Kozo Kaibuchi,Takashi Watanabe, CELL STRUCTURE AND FUNCTION, JAPAN SOC CELL BIOLOGY, Vol. 39, No. 1, p. 45-59, 2014
 • CB1 cannabinoid receptor deficiency promotes cardiac remodeling induced by pressure overload in mice, Yulin Liao,Jianping Bin,Tao Luo,Hui Zhao,Catherine Ledent,Masanori Asakura,Dingli Xu,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze, INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, ELSEVIER IRELAND LTD, Vol. 167, No. 5, p. 1936-1944, 2013/09
 • Derivation of a mathematical expression for predicting the time to cardiac events in patients with heart failure: a retrospective clinical study, Akemi Yoshida,Masanori Asakura,Hiroshi Asanuma,Akira Ishii,Takuya Hasegawa,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Hideaki Kanzaki,Takashi Washio,Masafumi Kitakaze, HYPERTENSION RESEARCH, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 36, No. 5, p. 450-456, 2013/05
 • Dipeptidyl-peptidase IV inhibition improves pathophysiology of heart failure and increases survival rate in pressure-overloaded mice, Ayako Takahashi,Masanori Asakura,Shin Ito,Kyung-Duk Min,Kazuhiro Shindo,Yi Yan,Yulin Liao,Satoru Yamazaki,Shoji Sanada,Yoshihiro Asano,Hatsue Ishibashi-Ueda,Seiji Takashima,Tetsuo Minamino,Hiroshi Asanuma,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY, AMER PHYSIOLOGICAL SOC, Vol. 304, No. 10, p. H1361-H1369, 2013/05
 • Decreased mortality associated with statin treatment in patients with acute myocardial infarction and lymphotoxin-alpha C804A polymorphism, Shinichiro Suna,Yasuhiko Sakata,Daisaku Nakatani,Keiji Okuda,Masahiko Shimizu,Masaya Usami,Sen Matsumoto,Masahiko Hara,Kouichi Ozaki,Hiroya Mizuno,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Masami Nishino,Yasushi Matsumura,Hiroshi Takeda,Toshihiro Tanaka,Hiroshi Sato,Masatsugu Hori,Issei Komuro, ATHEROSCLEROSIS, ELSEVIER IRELAND LTD, Vol. 227, No. 2, p. 373-379, 2013/04
 • Ablation of Rnf213 retards progression of diabetes in the Akita mouse, Hatasu Kobayashi,Satoru Yamazaki,Seiji Takashima,Wanyang Liu,Hiroko Okuda,Junxia Yan,Yukiko Fujii,Toshiaki Hitomi,Kouji H. Harada,Toshiyuki Habu,Akio Koizumi, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 432, No. 3, p. 519-525, 2013/03
 • TLR9 mediates cellular protection by modulating energy metabolism in cardiomyocytes and neurons, Yasunori Shintani,Amar Kapoor,Masahiro Kaneko,Ryszard T. Smolenski,Fulvio D'Acquisto,Steven R. Coppen,Narumi Harada-Shoji,Hack Jae Lee,Christoph Thiemermann,Seiji Takashima,Kenta Yashiro,Ken Suzuki, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, NATL ACAD SCIENCES, Vol. 110, No. 13, p. 5109-5114, 2013/03
 • Deficiency of type 1 cannabinoid receptors worsens acute heart failure induced by pressure overload in mice, Yulin Liao,Jianping Bin,Masanori Asakura,Wanling Xuan,Baihe Chen,Qiaobing Huang,Dingli Xu,Catherine Ledent,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze, EUROPEAN HEART JOURNAL, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 33, No. 24, p. 3124-3133, 2012/12
 • LKB1 and AMP-activated protein kinase: regulators of cell polarity, Atsushi Nakano,Seiji Takashima, GENES TO CELLS, WILEY-BLACKWELL, Vol. 17, No. 9, p. 737-747, 2012/09
 • Increased Smooth Muscle Contractility in Mice Deficient for Neuropilin 2, Diane R. Bielenberg,Abhishek Seth,Akio Shimizu,Kristine Pelton,Vivian Cristofaro,Aruna Ramachandran,Bernadette M. M. Zwaans,Cheng Chen,Ramaswamy Krishnan,Meetu Seth,Lin Huang,Seiji Takashima,Michael Klagsbrun,Maryrose P. Sullivan,Rosalyn M. Adam, AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 181, No. 2, p. 548-559, 2012/08
 • Development of anti-HB-EGF immunoliposomes for the treatment of breast cancer, Kaoru Nishikawa,Tomohiro Asai,Hirokazu Shigematsu,Kosuke Shimizu,Hisakazu Kato,Yoshihiro Asano,Seiji Takashima,Eisuke Mekada,Naoto Oku,Tetsuo Minamino, JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, ELSEVIER SCIENCE BV, Vol. 160, No. 2, p. 274-280, 2012/06
 • H-2 Mediates Cardioprotection Via Involvements of K-ATP Channels and Permeability Transition Pores of Mitochondria in Dogs, Akemi Yoshida,Hiroshi Asanuma,Hideyuki Sasaki,Shoji Sanada,Satoru Yamazaki,Yoshihiro Asano,Yoshiro Shinozaki,Hidezo Mori,Akito Shimouchi,Motoaki Sano,Masanori Asakura,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Masaru Sugimachi,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY, SPRINGER, Vol. 26, No. 3, p. 217-226, 2012/06
 • AMP-activated protein kinase enhances the phagocytic ability of macrophages and neutrophils, Hong-Beom Bae,Jaroslaw W. Zmijewski,Jessy S. Deshane,Jean-Marc Tadie,David D. Chaplin,Seiji Takashima,Edward Abraham, FASEB JOURNAL, FEDERATION AMER SOC EXP BIOL, Vol. 25, No. 12, p. 4358-4368, 2011/12
 • ATF6 beta is a host cellular target of the Toxoplasma gondii virulence factor ROP18, Masahiro Yamamoto,Ji Su Ma,Christina Mueller,Naganori Kamiyama,Hiroyuki Saiga,Emi Kubo,Taishi Kimura,Toru Okamoto,Megumi Okuyama,Hisako Kayama,Kisaburo Nagamune,Seiji Takashima,Yoshiharu Matsuura,Dominique Soldati-Favre,Kiyoshi Takeda, JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, ROCKEFELLER UNIV PRESS, Vol. 208, No. 7, p. 1533-1546, 2011/07
 • Identification of RNF213 as a Susceptibility Gene for Moyamoya Disease and Its Possible Role in Vascular Development, Wanyang Liu,Daisuke Morito,Seiji Takashima,Yohei Mineharu,Hatasu Kobayashi,Toshiaki Hitomi,Hirokuni Hashikata,Norio Matsuura,Satoru Yamazaki,Atsushi Toyoda,Ken-ichiro Kikuta,Yasushi Takagi,Kouji H. Harada,Asao Fujiyama,Roman Herzig,Boris Krischek,Liping Zou,Jeong Eun Kim,Masafumi Kitakaze,Susumu Miyamoto,Kazuhiro Nagata,Nobuo Hashimoto,Akio Koizumi, PLOS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE, Vol. 6, No. 7, 2011/07
 • AMP-kinase regulates the speed of microtubule polymerization and cell polarity by phosphorylation of microtubule plus end protein CLIP-170, Seiji Takashima, Seikagaku, Vol. 83, No. 9, p. 850-854, 2011
 • A histamine H-2 receptor blocker ameliorates development of heart failure in dogs independently of beta-adrenergic receptor blockade, Hiroyuki Takahama,Hiroshi Asanuma,Shoji Sanada,Masashi Fujita,Hideyuki Sasaki,Masakatsu Wakeno,Jiyoong Kim,Masanori Asakura,Seiji Takashima,Tetsuo Minamino,Kazuo Komamura,Masaru Sugimachi,Masafumi Kitakaze, BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY, SPRINGER HEIDELBERG, Vol. 105, No. 6, p. 787-794, 2010/11
 • Isoform-specific Intermolecular Disulfide Bond Formation of Heterochromatin Protein 1 (HP1), Shuichiro Higo,Yoshihiro Asano,Hisakazu Kato,Satoru Yamazaki,Atsushi Nakano,Osamu Tsukamoto,Osamu Seguchi,Mitsutoshi Asai,Masanori Asakura,Hiroshi Asanuma,Shoji Sanada,Tetsuo Minamino,Issei Komuro,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC, Vol. 285, No. 41, p. 31337-31347, 2010/10
 • Ablation of C/EBP Homologous Protein Attenuates Endoplasmic Reticulum-Mediated Apoptosis and Cardiac Dysfunction Induced by Pressure Overload, Hai Ying Fu,Ken-ichiro Okada,Yulin Liao,Osamu Tsukamoto,Tadashi Isomura,Mitsutoshi Asai,Tamaki Sawada,Keiji Okuda,Yoshihiro Asano,Shoji Sanada,Hiroshi Asanuma,Masanori Asakura,Seiji Takashima,Issei Komuro,Masafumi Kitakaze,Tetsuo Minamino, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 122, No. 4, p. 361-U93, 2010/07
 • Anti-human HB-EGF monoclonal antibodies inhibiting ectodomain shedding of HB-EGF and diphtheria toxin binding, Miki Hamaoka,Ichino Chinen,Takuya Murata,Seiji Takashima,Ryo Iwamoto,Eisuke Mekada, JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 148, No. 1, p. 55-69, 2010/07
 • X-box binding protein 1 regulates brain natriuretic peptide through a novel AP1/CRE-like element in cardiomyocytes, Tamaki Sawada,Tetsuo Minamino,Hai Ying Fu,Mitsutoshi Asai,Keiji Okuda,Tadashi Isomura,Satoru Yamazaki,Yoshihiro Asano,Ken-ichiro Okada,Osamu Tsukamoto,Shoji Sanada,Hiroshi Asanuma,Masanori Asakura,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze,Issei Komuro, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 48, No. 6, p. 1280-1289, 2010/06
 • AMPK controls the speed of microtubule polymerization and directional cell migration through CLIP-170 phosphorylation, Atsushi Nakano,Hisakazu Kato,Takashi Watanabe,Kyung-Duk Min,Satoru Yamazaki,Yoshihiro Asano,Osamu Seguchi,Shuichiro Higo,Yasunori Shintani,Hiroshi Asanuma,Masanori Asakura,Tetsuo Minamino,Kozo Kaibuchi,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima, NATURE CELL BIOLOGY, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 12, No. 6, p. 583-U139, 2010/06
 • Antihypertrophic effects of adiponectin on cardiomyocytes are associated with the inhibition of heparin-binding epidermal growth factor signaling, Yulin Liao,Wanling Xuan,Jing Zhao,Jianpin Bin,Hui Zhao,Masanori Asakura,Tohru Funahashi,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 393, No. 3, p. 519-525, 2010/03
 • Identification of Genes related to Heart Failure Using Global Gene Expression Profiling of Human Failing Myocardium., Min KD,Asakura M,Liao Y,Nakamaru K,Okazaki H,Takahashi T,Fujimoto K,Ito S,Takahashi A,Asanuma H,Yamazaki S,Minamino T,Sanada S,Seguchi O,Nakano A,Ando Y,Otsuka T,Furukawa H,Isomura T,Takashima S,Mochizuki N,Kitakaze M, Biochem Biophys Res Commun., 2010/02
 • Methamphetamine directly accelerates beating rate in cardiomyocytes by increasing Ca2+ entry via L-type Ca2+ channel, Kana Sugimoto,Ko Okamura,Hidekazu Tanaka,Seiji Takashima,Hiroshi Ochi,Takuma Yamamoto,Ryoji Matoba, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 390, No. 4, p. 1214-1220, 2009/12
 • A single polymorphic amino acid on Toxoplasma gondii kinase ROP16 determines the direct and strain-specific activation of Stat3, Masahiro Yamamoto,Daron M. Standley,Seiji Takashima,Hiroyuki Saiga,Megumi Okuyama,Hisako Kayama,Emi Kubo,Hiroshi Ito,Mutsumi Takaura,Tadashi Matsuda,Dominique Soldati-Favre,Kiyoshi Takeda, JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, ROCKEFELLER UNIV PRESS, Vol. 206, No. 12, p. 2747-2760, 2009/11
 • Extracellular protein kinase CK2 is a novel associating protein of Neuropilin-1, Yasunori Shintani,Seiji Takashima,Hisakazu Kato,Kazuo Komamura,Masafumi Kitakaze, Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol. 385, No. 4, p. 618-623, 2009/08/07
 • Metformin Prevents Progression of Heart Failure in Dogs Role of AMP-Activated Protein Kinase, Hideyuki Sasaki,Hiroshi Asanuma,Masashi Fujita,Hiroyuki Takahama,Masakatsu Wakeno,Shin Ito,Akiko Ogai,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Shoji Sanada,Masaru Sugimachi,Kazuo Komamura,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 119, No. 19, p. 2568-U74, 2009/05
 • FGF8 signaling regulates growth of midbrain dopaminergic axons by inducing semaphorin 3F., Yamauchi K,Mizushima S,Tamada A,Yamamoto N,Takashima S,Murakami F, J Neurosci., 2009/04
 • PKA rapidly enhances proteasome assembly and activity in in vivo canine hearts, Mitsutoshi Asai,Osamu Tsukamoto,Tetsuo Minamino,Hiroshi Asanuma,Masashi Fujita,Yoshihiro Asano,Hiroyuki Takahama,Hideyuki Sasaki,Shuichiro Higo,Masanori Asakura,Seiji Takashima,Masatsugu Hori,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 46, No. 4, p. 452-462, 2009/04
 • Prolonged Targeting of Ischemic/Reperfused Myocardium by Liposomal Adenosine Augments Cardioprotection in Rats, Hiroyuki Takahama,Tetsuo Minamino,Hiroshi Asanuma,Masashi Fujita,Tomohiro Asai,Masakatsu Wakeno,Hideyuki Sasaki,Hiroshi Kikuchi,Kouichi Hashimoto,Naoto Oku,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Seiji Takashima,Kazuo Komamura,Masaru Sugimachi,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 53, No. 8, p. 709-717, 2009/02
 • Phosphorylation of Myosin Regulatory Light Chain by Myosin Light Chain Kinase, and Muscle Contraction, Seiji Takashima, CIRCULATION JOURNAL, JAPANESE CIRCULATION SOC, Vol. 73, No. 2, p. 208-213, 2009/02
 • Lymphotoxin-alpha 3 mediates monocyte-endothelial interaction by TNFR I/NF-kappa B signaling, Shinichiro Suna,Yasuhiko Sakata,Masahiko Shimizu,Daisaku Nakatani,Masaya Usami,Sen Matsumoto,Hiroya Mizuno,Kouichi Ozaki,Seiji Takashima,Hiroshi Takeda,Toshihiro Tanaka,Masatsugu Hori,Hiroshi Sato, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 379, No. 2, p. 374-378, 2009/02
 • Alpha 1 antitrypsin activity is decreased in human amnion in premature rupture of the fetal membranes, Noriko Izumi-Yoneda,Ayaka Toda,Motonori Okabe,Chika Koike,Seiji Takashima,Toshiko Yoshida,Ikuo Konishi,Shigeru Saito,Toshio Nikaido, MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 15, No. 1, p. 49-57, 2009/01
 • Ubipuitin-Proteasome System Impairment Caused by a Missense Cardiac Myosin-binding Protein C Mutation and Associated with Cardiac Dysfunction in Hypertrophic Cardiomyopathy, Udin Bahrudin,Hiroko Morisaki,Takayuki Morisaki,Haruaki Ninomiya,Katsumi Higaki,Eiji Nanba,Osamu Igawa,Seiji Takashima,Einosuke Mizutas,Junichiro Miake,Yasutaka Yamamoto,Yasuaki Shirayoshi,Masafumi Kitakaze,Lucie Carrier,Ichiro Hisatome, JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 384, No. 4, p. 896-907, 2008/12
 • Inhibition of Cardiac Remodeling by Pravastatin Is Associated with Amelioration of Endoplasmic Reticulum Stress, Hui Zhao,Yulin Liao,Tetsuo Minamino,Yoshihiro Asano,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Hiroshi Asanuma,Seiji Takashima,Masatsugu Hori,Masafumi Kitakaze, HYPERTENSION RESEARCH, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 31, No. 10, p. 1977-1987, 2008/10
 • Overexpression of endoplasmic reticulum-resident chaperone attenuates cardiomyocyte death induced by proteasome inhibition, Hai Ying Fu,Tetsuo Minamino,Osamu Tsukamoto,Tamaki Sawada,Mitsutoshi Asai,Hisakazu Kato,Yoshihiro Asano,Masashi Fujita,Seiji Takashima,Masatsugu Hori,Masafumi Kitakaze, CARDIOVASCULAR RESEARCH, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 79, No. 4, p. 600-610, 2008/09
 • Up-regulation of cell adhesion molecule genes in human endothelial cells stimulated by Lymphotoxin alpha: DNA microarray analysis, Shinichiro Suna,Yasuhiko Sakata,Hiroshi Sato,Hiroya Mizuno,Daisaku Nakatani,Masahiko Shimizu,Masaya Usami,Seiji Takashima,Hiroshi Takeda,Masatsugu Hori, JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS, JAPAN ATHEROSCLEROSIS SOC, Vol. 15, No. 3, p. 160-165, 2008/06
 • Higher mortality in heterozygous neuropilin-1 mice after cardiac pressure overload, Fei Li,Hui Zhao,Yulin Liao,Seiji Takashima,Yoshihiro Asano,Yasunori Shintani,Masatsugu Hori,Masafumi Kitakaze, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 370, No. 2, p. 317-321, 2008/05
 • [Myosin kinase and sarcomere structure in the heart]., Takashima S, Tanpakushitsu kakusan koso. Protein, nucleic acid, enzyme, Vol. 53, No. 6, p. 701-709, 2008/05
 • Semaphorin 3F confines ventral tangential migration of lateral olfactory tract neurons onto the telencephalon surface, Keisuke Ito,Takahiko Kawasaki,Seiji Takashima,Ikuo Matsuda,Atsu Aiba,Tatsumi Hirata, JOURNAL OF NEUROSCIENCE, SOC NEUROSCIENCE, Vol. 28, No. 17, p. 4414-4422, 2008/04
 • Atorvastatin slows the progression of cardiac remodeling in mice with pressure overload and inhibits epidermal growth factor receptor activation, Yulin Liao,Hui Zhao,Akiko Ogai,Hisakazu Kato,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Hiroshi Asanuma,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze, HYPERTENSION RESEARCH, JAPANESE SOC HYPERTENSION CENT ACADEMIC SOC, PUBL OFFICE, Vol. 31, No. 2, p. 335-344, 2008/02
 • Identification of p32 as a novel substrate for ATM in heart, Hisakazu Kato,Seiji Takashima,Yoshihiro Asano,Yasunori Shintani,Satoru Yamazaki,Osamu Seguchi,Hiroyuki Yamamoto,Atsushi Nakano,Shuichiro Higo,Akiko Ogai,Tetsuo Minamino,Masafumi Kitakaze,Masatsugu Hori, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 366, No. 4, p. 885-891, 2008/02
 • Identification of a novel substrate for TNF alpha-induced kinase NUAK2, Hiroyuki Yamamoto,Seiji Takashima,Yasunori Shintani,Satoru Yamazaki,Osamu Seguchi,Atsushi Nakano,Shuichiro Higo,Hisakazu Kato,Yulin Liao,Yoshihiro Asano,Tetsuo Minamino,Yasushi Matsumura,Hiroshi Takeda,Masafumi Kitakaze, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 365, No. 3, p. 541-547, 2008/01
 • A cardiac myosin light chain kinase regulates sarcomere assembly in the vertebrate heart, Osamu Seguchi,Seiji Takashima,Satoru Yamazaki,Masanori Asakura,Yoshihiro Asano,Yasunori Shintani,Masakatsu Wakeno,Tetsuo Minamino,Hiroya Kondo,Hidehiko Furukawa,Kenji Nakamaru,Asuka Naito,Tomoko Takahashi,Toshiaki Ohtsuka,Koichi Kawakami,Tadashi Isomura,Soichiro Kitamura,Hitonobu Tomoike,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION, AMER SOC CLINICAL INVESTIGATION INC, Vol. 117, No. 10, p. 2812-2824, 2007/10
 • Effects of IL-6, adiponectin, CRP and metabolic syndrome on subclinical atherosclerosis, Makoto Nishida,Toshiki Moriyama,Kouki Ishii,Seiji Takashima,Kazuyuki Yoshizaki,Yoshiro Sugita,Keiko Yamauchi-Takihara, CLINICA CHIMICA ACTA, ELSEVIER SCIENCE BV, Vol. 384, No. 1-2, p. 99-104, 2007/09
 • S-nitrosylated and pegylated hemoglobin, a newly developed artificial oxygen carrier, exerts cardioprotection against ischemic hearts, Hiroshi Asanuma,Kunihiko Nakai,Shoji Sanada,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Hisakazu Ogita,Masashi Fujita,Akio Hirata,Masakatsu Wakeno,Hiroyuki Takahama,Jiyoong Kim,Masanori Asakura,Ichiro Sakuma,Akira Kitabatake,Masatsugu Hori,Kazuo Komamura,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 42, No. 5, p. 924-930, 2007/05
 • S-nitrosylated and pegylated hemoglobin, a newly developed artificial oxygen carrier, exerts cardioprotection against ischemic hearts, Hiroshi Asanuma,Kunihiko Nakai,Shoji Sanada,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Hisakazu Ogita,Masashi Fujita,Akio Hirata,Masakatsu Wakeno,Hiroyuki Takahama,Jiyoong Kim,Masanori Asakura,Ichiro Sakuma,Akira Kitabatake,Masatsugu Hori,Kazuo Komamura,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 42, No. 5, p. 924-930, 2007/05
 • [HB-EGF therapy for chronic heart failure]., Takashima S,Hori M, Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, Vol. 65 Suppl 5, p. 588-593, 2007/05
 • Long-term stimulation of adenosine A2b receptors begun after myocardial infarction prevents cardiac remodeling in rats., Wakeno, M,Minamino, T,Seguchi, O,Okazaki, H,Tsukamoto, O,Okada, K,Hirata, A,Fujita, M,Asanuma, H,Kim, J,Komamura, K,Takashima, S,Mochizuki, N,Kitakaze, M, Circulation, 2007/04
 • Prolonged transient acidosis during early reperfusion contributes to the cardioprotective effects of postconditioning, Masashi Fujita,Hiroshi Asanuma,Akio Hirata,Masakatsu Wakeno,Hiroyuki Takahama,Hideyuki Sasaki,Jiyoong Kim,Seiji Takashima,Osamu Tsukamoto,Tetsuo Minamino,Yoshiro Shinozaki,Hitonobu Tomoike,Masatsugu Hori,Masafumi Kitakaze, AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY, AMER PHYSIOLOGICAL SOC, Vol. 292, No. 4, p. H2004-H2008, 2007/04
 • HB-EGF, transactivation, and cardiac hypertrophy, Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze, International Journal of Gerontology, Elsevier (Singapore) Pte Ltd, Vol. 1, No. 1, p. 2-9, 2007
 • Blockade of angiotensin II receptors reduces the expression of receptors for advanced glycation end products in human endothelial cells, Masashi Fujita,Hiroko Okuda,Osamu Tsukamoto,Yoshihiro Asano,Yulin Liao,Akio Hirata,Jiyoong Kim,Takeshi Miyatsuka,Seiji Takashima,Tetsuo Minamino,Hitonobu Tomoike,Masafumi Kitakaze, ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 26, No. 10, p. E138-E142, 2006/10
 • Long-term stimulation of adenosine A2b receptors begun after myocardial infarction prevents cardiac remodeling in rats, Masakatsu Wakeno,Tetsuo Minamino,Osamu Seguchi,Hidetoshi Okazaki,Osamu Tsukamoto,Ken-ichiro Okada,Akio Hirata,Masashi Fujita,Hiroshi Asanuma,Jiyoong Kim,Kazuo Komamura,Seiji Takashima,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 114, No. 18, p. 1923-1932, 2006/10
 • Erythropoietin enhances neovascularization of ischemic myocardium and improves left ventricular dysfunction after myocardial infarction in dogs, A Hirata,T Minammo,H Asanuma,M Fujita,M Wakeno,M Myoishi,O Tsukamoto,K Okada,H Koyama,K Komamura,S Takashima,Y Shinozaki,H Mori,M Shiraga,M Kitakaze,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 48, No. 1, p. 176-184, 2006/07
 • Glycosaminoglycan modification of neuropilin-1 modulates VEGFR2 signaling, Yasunori Shintani,Seiji Takashima,Yoshihiro Asano,Hisakazu Kato,Yulin Liao,Satoru Yamazaki,Osamu Tsukamoto,Osamu Seguchi,Hiroyuki Yamamoto,Tomi Fukushima,Kazuyuki Sugahara,Masafumi Kitakaze,Masatsugu Hori, EMBO JOURNAL, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 25, No. 13, p. 3045-3055, 2006/07
 • Granulocyte colony-stimulating factor mediates cardioprotection against ischemia/reperfusion injury via phosphatidylinositol-3-kinase/akt pathway in canine hearts, Hiroyuki Takahama,Tetsuo Minamino,Akio Hirata,Akiko Ogai,Hiroshi Asanuma,Masashi Fujita,Masakatsu Wakeno,Osamu Tsukamoto,Ken-ichiro Okada,Kazuo Komamura,Seiji Takashima,Yoshiro Shinozaki,Hidezo Mori,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY, SPRINGER, Vol. 20, No. 3, p. 159-165, 2006/06
 • Blockade of histamine H2 receptors protects the heart against ischemia and reperfusion injury in dogs, Hiroshi Asanuma,Tetsuo Minamino,Akiko Ogai,Jiyoong Kim,Masanori Asakura,Kazuo Komamura,Shoji Sanada,Masashi Fujita,Akio Hirata,Masakatsu Wakeno,Osamu Tsukamoto,Yoshiro Shinozaki,Masafumi Myoishi,Seiji Takashima,Hitonobu Tomoike,Masafumi Kitakaze, Journal of Molecular and Cellular Cardiology, Vol. 40, No. 5, p. 666-674, 2006/05
 • Angiotensin II type 1 receptor blocker prevents atrial structural remodeling in rats with hypertension induced by chronic nitric oxide inhibition, Hidetoshi Okazaki,Tetsuo Minamino,Osamu Tsukamoto,Jiyoong Kim,Ken-Ichiro Okada,Masafumi Myoishi,Masakatsu Wakeno,Seiji Takashima,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, Hypertension Research, Vol. 29, No. 4, p. 277-284, 2006/04
 • The antagonism of aldosterone receptor prevents the development of hypertensive heart failure induced by chronic inhibition of nitric oxide synthesis in rats, O Tsukamoto,T Minamino,S Sanada,K Okada,A Hirata,M Fujita,Y Shintani,L Yulin,Y Asano,S Takashima,S Yamasaki,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY, SPRINGER, Vol. 20, No. 2, p. 93-102, 2006/04
 • Control of plasma glucose with alpha-glucosidase inhibitor attenuates oxidative stress and slows the progression of heart failure in mice, YL Liao,S Takashima,H Zhao,Y Asano,Y Shintani,T Minamino,J Kim,M Fujita,M Hori,M Kitakaze, CARDIOVASCULAR RESEARCH, ELSEVIER SCIENCE BV, Vol. 70, No. 1, p. 107-116, 2006/04
 • Neuropilins in neoplasms: Expression, regulation, and function, DR Bielenberg,CA Pettaway,S Takashima,M Klagsbrun, EXPERIMENTAL CELL RESEARCH, ELSEVIER INC, Vol. 312, No. 5, p. 584-593, 2006/03
 • Neuropilins in neoplasms: Expression, regulation, and function, DR Bielenberg,CA Pettaway,S Takashima,M Klagsbrun, EXPERIMENTAL CELL RESEARCH, ELSEVIER INC, Vol. 312, No. 5, p. 584-593, 2006/03
 • Depression of proteasome activities during the progression of cardiac dysfunction in pressure-overloaded heart of mice, O Tsukamoto,T Minamino,K Okada,Y Shintani,S Takashima,H Kato,YL Liao,H Okazaki,M Asai,A Hirata,M Fujita,Y Asano,S Yamazaki,H Asanuma,M Hori,M Kitakaze, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 340, No. 4, p. 1125-1133, 2006/02
 • A role of opening of mitochondrial ATP-sensitive potassium channels in the infarct size-limiting effect of ischemic preconditioning via activation of protein kinase C in the canine heart, O Tsukamoto,H Asanuma,J Kim,T Minamino,S Takashima,A Ogai,A Hirata,M Fujita,Y Shinozaki,H Mori,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 338, No. 3, p. 1460-1466, 2005/12
 • Exacerbation of heart failure in adiponectin-deficient mice due to impaired regulation of AMPK and glucose metabolism, YL Liao,S Takashima,N Maeda,N Ouchi,K Komamura,Shimomura, I,M Hori,Y Matsuzawa,T Funahashi,M Kitakaze, CARDIOVASCULAR RESEARCH, ELSEVIER SCIENCE BV, Vol. 67, No. 4, p. 705-713, 2005/09
 • Plexin-A4 mediates axon-repulsive activities of both secreted and transmembrane semaphorins and plays roles in nerve fiber guidance, F Suto,K Ito,M Uemura,M Shimizu,Y Shinkawa,M Sanbo,T Shinoda,M Tsuboi,S Takashima,T Yagi,H Fujisawa, JOURNAL OF NEUROSCIENCE, SOC NEUROSCIENCE, Vol. 25, No. 14, p. 3628-3637, 2005/04
 • Ablation of MEK kinase 1 suppresses intimal hyperplasia by impairing smooth muscle cell migration and urokinase plasminogen activator expression in a mouse blood-flow cessation model, Y Li,T Minamino,O Tsukamoto,T Yujiri,Y Shintani,K Okada,Y Nagamachi,M Fujita,A Hirata,S Sanada,H Asanuma,S Takashima,M Hori,GL Johnson,M Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 111, No. 13, p. 1672-1678, 2005/04
 • Benidipine, a long-acting calcium channel blocker, inhibits cardiac remodeling in pressure-overloaded mice, YL Liao,M Asakura,S Takashima,A Ogai,Y Asano,H Asanuma,T Minamino,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, CARDIOVASCULAR RESEARCH, ELSEVIER SCIENCE BV, Vol. 65, No. 4, p. 879-888, 2005/03
 • Amlodipine ameliorates myocardial hypertrophy by inhibiting EGFR phosphorylation, YL Liao,M Asakura,S Takashima,H Kato,Y Asano,Y Shintani,T Minamino,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 327, No. 4, p. 1083-1087, 2005/02
 • Erythropoietin just before reperfusion reduces both lethal arrhythmias and infarct size via the phosphatidylinositol-3 kinase-dependent pathway in canine hearts, A Hirata,T Minamino,H Asanuma,S Sanada,M Fujita,O Tsukamoto,M Wakeno,M Myoishi,K Okada,H Koyama,K Komamura,S Takashima,Y Shinozaki,H Mori,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY, SPRINGER, Vol. 19, No. 1, p. 33-40, 2005/01
 • Selective blockade of serotonin 5-HT2A receptor increases coronary blood flow via augmented cardiac nitric oxide release through 5-HT1B receptor in hypoperfused canine hearts, M Fujita,T Minamino,S Sanada,H Asanuma,A Hirata,H Ogita,K Okada,O Tsukamoto,S Takashima,H Tomoike,K Node,M Hori,M Kitakaze, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 37, No. 6, p. 1219-1223, 2004/12
 • Opening of Ca2+-activated K+ channels is involved in ischemic preconditioning in canine hearts, Y Shintani,K Node,H Asanuma,S Sanada,S Takashima,Y Asano,YL Liao,M Fujita,A Hirata,Y Shinozaki,T Fukushima,Y Nagamachi,H Okuda,J Kim,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 37, No. 6, p. 1213-1218, 2004/12
 • Optimal windows of statin use for immediate infarct limitation - 5 '-nucleotidase as another downstream molecule of phosphatidylinositol 3-kinase, S Sanada,H Asanuma,T Minamino,K Node,S Takashima,H Okuda,Y Shinozaki,A Ogai,M Fujita,A Hirata,JY Kim,Y Asano,H Mori,H Tomoike,S Kitamura,M Hori,M Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 110, No. 15, p. 2143-2149, 2004/10
 • Celiprolol, a vasodilatory beta-blocker, inhibits pressure overload-induced cardiac hypertrophy and prevents the transition to heart failure via nitric oxide-dependent mechanisms in mice, YL Liao,M Asakura,S Takashima,A Ogai,Y Asano,Y Shintani,T Minamino,H Asanuma,S Sanada,J Kim,S Kitamura,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 110, No. 6, p. 692-699, 2004/08
 • Prolonged endoplasmic reticulum stress in hypertrophic and failing heart after aortic constriction - Possible contribution of endoplasmic reticulum stress to cardiac myocyte apoptosis, K Okada,T Minamino,Y Tsukamoto,YL Liao,O Tsukamoto,S Takashima,A Hirata,M Fujita,Y Nagamachi,T Nakatani,C Yutani,K Ozawa,S Ogawa,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 110, No. 6, p. 705-712, 2004/08
 • Protein kinase A as another mediator of ischemic preconditioning independent of protein kinase C, S Sanada,H Asanuma,O Tsukamoto,T Minamino,K Node,S Takashima,T Fukushima,A Ogai,Y Shinozaki,M Fujita,A Hirata,H Okuda,H Shimokawa,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 110, No. 1, p. 51-57, 2004/07
 • Raloxifene improves coronary perfusion, cardiac contractility, and myocardial metabolism in the ischemic heart: Role of phosphatidylinositol 3-kinase/Akt pathway, H Ogita,K Node,H Asanuma,S Sanada,J Kim,S Takashima,T Minamino,M Hori,M Kitakaze, JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 43, No. 6, p. 821-829, 2004/06
 • b-adrenoceptor blocker carvedilol provides cardioprotection via an adenosine-dependent mechanism in ischemic canine hearts, H Asanuma,T Minamino,S Sanada,S Takashima,H Ogita,A Ogai,M Asakura,YL Liao,Y Asano,Y Shintani,J Kim,Y Shinozaki,H Mori,K Node,S Kitamura,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 109, No. 22, p. 2773-2779, 2004/06
 • Methotrexate and MX-68, a new derivative of methotrexate, limit infarct size via adenosine-dependent mechanisms in canine hearts, H Asanuma,S Sanada,A Ogai,T Minamino,S Takashima,M Asakura,H Ogita,Y Shinozaki,H Mori,K Node,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 43, No. 4, p. 574-579, 2004/04
 • Lamr1 functional retroposon causes right ventricular dysplasia in mice, Y Asano,S Takashima,M Asakura,Y Shintani,YL Liao,T Minamino,H Asanuma,S Sanada,J Kim,A Ogai,T Fukushima,Y Oikawa,Y Okazaki,Y Kaneda,M Sato,J Miyazaki,S Kitamura,H Tomoike,M Kitakaze,M Hori, NATURE GENETICS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 36, No. 2, p. 123-130, 2004/02
 • Raloxifene prevents cardiac hypertrophy and dysfunction in pressure-overloaded mice, H Ogita,K Node,YL Liao,F Ishikura,S Beppu,H Asanuma,S Sanada,S Takashima,T Minamino,M Hori,M Kitakaze, HYPERTENSION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 43, No. 2, p. 237-242, 2004/02
 • Pharmacological role of HB-EGF shedding by angiotensin II in cardiomyocytes, Seiji Takashima, Folia Pharmacologica Japonica, Vol. 124, No. 2, p. 69-75, 2004
 • A calcium channel blocker activates both ecto-5'-nucleotidase and NO synthase in HUVEC, Y Asano,J Kim,A Ogai,S Takashima,Y Shintani,T Minamino,S Kitamura,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 311, No. 3, p. 625-628, 2003/11
 • Mice with defects in HB-EGF ectodomain shedding show severe developmental abnormalities, S Yamazaki,R Iwamoto,K Saeki,M Asakura,S Takashima,A Yamazaki,R Kimura,H Mizushima,H Moribe,S Higashiyama,M Endoh,Y Kaneda,S Takagi,S Itami,N Takeda,G Yamada,E Mekada, JOURNAL OF CELL BIOLOGY, ROCKEFELLER UNIV PRESS, Vol. 163, No. 3, p. 469-475, 2003/11
 • Activation of adenosine A(1) receptor attenuates cardiac hypertrophy and prevents heart failure in murine left ventricular pressure-overload model, YL Liao,S Takashima,Y Asano,M Asakura,A Ogai,Y Shintani,T Minamino,H Asanuma,S Sanada,J Kim,H Ogita,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, CIRCULATION RESEARCH, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 93, No. 8, p. 759-766, 2003/10
 • Canine DNA array as a potential tool for combining physiology and molecular biology - An application for the gene expression profile of regional ischemic myocardium, M Asakura,S Takashima,Y Asano,T Honma,H Asanuma,S Sanada,Y Shintani,YL Liao,J Kim,H Ogita,K Node,T Minamino,R Yorikane,A Agai,S Kitamura,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, CIRCULATION JOURNAL, BLACKWELL PUBLISHING ASIA, Vol. 67, No. 9, p. 788-792, 2003/09
 • Eicosapentaenoic acid reduces myocardial injury induced by ischemia and reperfusion in rabbit hearts, H Ogita,K Node,H Asanuma,S Sanada,S Takashima,T Minamino,M Soma,J Kim,M Hori,F Kitakaze, JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 41, No. 6, p. 964-969, 2003/06
 • [Cardiac transplantation]., Yamamoto K,Takashima S,Masuyama T, Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, Vol. 61, No. 5, p. 845-850, 2003/05
 • Celiprolol increases coronary blood flow and reduces severity of myocardial ischemia via nitric oxide release, H Asanuma,K Node,T Minamino,S Sanada,S Takashima,Y Ueda,Y Sakata,M Asakura,J Kim,H Ogita,M Lada,M Hori,M Kitakaze, JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 41, No. 4, p. 499-505, 2003/04
 • Long-acting Ca2+ blockers prevent myocardial remodeling induced by chronic NO inhibition in rats, S Sanada,K Node,T Minamino,S Takashima,A Ogai,H Asanuma,H Ogita,YL Liao,M Asakura,J Kim,M Hori,M Kitakaze, HYPERTENSION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 41, No. 4, p. 963-967, 2003/04
 • Heparin-binding EGF-like growth factor and ErbB signaling is essential for heart function, R Iwamoto,S Yamazaki,M Asakura,S Takashima,H Hasuwa,K Miyado,S Adachi,M Kitakaze,K Hashimoto,G Raab,D Nanba,S Higashiyama,M Hori,M Klagsbrun,E Mekada, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, NATL ACAD SCIENCES, Vol. 100, No. 6, p. 3221-3226, 2003/03
 • [Opening of ATP-sensitive potassium channel attenuates cardiac remodeling induced by chronic inhibition of nitric oxide synthesis]., Sanada S,Node K,Asanuma H,Ogita H,Takashima S,Minamino T,Asakura M,Hori M,Kitakaze M, Journal of cardiology, Vol. 41, No. 1, p. 43-44, 2003/01
 • Amelioration of ischemia- and reperfusion-induced myocardial injury by the selective estrogen receptor modulator, raloxifene, in the canine heart, H Ogita,K Node,H Asanuma,S Sanada,YL Liao,S Takashima,M Asakura,H Mori,Y Shinozaki,M Hori,M Kitakaze, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 40, No. 5, p. 998-1005, 2002/09
 • Opening of the adenosine triphosphate-sensitive potassium channel attenuates cardiac remodeling induced by long-term inhibition of nitric oxide synthesis - Role of 70-kDa S6 kinase and extracellular signal-regulated kinase, S Sanada,K Node,H Asanuma,H Ogita,S Takashima,T Minamino,M Asakura,WL Liao,A Ogai,J Kim,M Hori,M Kitakaze, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 40, No. 5, p. 991-997, 2002/09
 • Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers synergistically increase coronary blood flow in canine ischemic myocardium - Role of bradykinin, M Kitakaze,H Asanuma,H Funaya,K Node,S Takashima,S Sanada,M Asakura,H Ogita,J Kim,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 40, No. 1, p. 162-166, 2002/07
 • Echocardiographic assessment of LV hypertrophy and function in aortic-banded mice: necropsy validation, YL Liao,F Ishikura,S Beppu,M Asakura,S Takashima,H Asanuma,S Sanada,J Kim,H Ogita,T Kuzuya,K Node,M Kitakaze,M Hori, AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY, AMER PHYSIOLOGICAL SOC, Vol. 282, No. 5, p. H1703-H1708, 2002/05
 • Targeting of both mouse neuropilin-1 and neuropilin-2 genes severely impairs developmental yolk sac and embryonic angiogenesis, S Takashima,M Kitakaze,M Asakura,H Asanuma,S Sanada,F Tashiro,H Niwa,J Miyazaki,S Hirota,Y Kitamura,T Kitsukawa,H Fujisawa,M Klagsbrun,M Hori, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, NATL ACAD SCIENCES, Vol. 99, No. 6, p. 3657-3662, 2002/03
 • A novel signaling pathway in GPCR-mediated cardiac hypertrophy, S Takashima,M Asakura,M Kitakaze,M Hori, ADVANCES IN HEART FAILURE, MEDIMOND S R L, p. 261-266, 2002
 • The role of neuropilin in vascular and tumor biology, M Klagsbrun,S Takashima,R Mamluk, NEUROPILIN: FROM NERVOUS SYSTEM TO VASCULAR AND TUMOR BIOLOGY, KLUWER ACADEMIC/PLENUM PUBL, Vol. 515, p. 33-+, 2002
 • Cardiac hypertrophy is inhibited by antagonism of ADAM12 processing of HB-EGF: Metalloproteinase inhibitors as a new therapy, M Asakura,M Kitakaze,S Takashima,Y Liao,F Ishikura,T Yoshinaka,H Ohmoto,K Node,K Yoshino,H Ishiguro,H Asanuma,S Sanada,Y Matsumura,H Takeda,S Beppu,M Tada,M Hori,S Higashiyama, NATURE MEDICINE, NATURE AMERICA INC, Vol. 8, No. 1, p. 35-40, 2002/01
 • Adenosine-induced cardiac gene expression of ischemic murine hearts revealed by cDNA array hybridization, M Asakura,M Kitakaze,Y Sakata,H Asanuma,S Sanada,J Kim,H Ogida,YL Liao,K Node,S Takashima,M Tada,M Hori, CIRCULATION JOURNAL, BLACKWELL PUBLISHING ASIA, Vol. 66, No. 1, p. 93-96, 2002/01
 • VEGF(165) mediates formation of complexes containing VEGFR-2 and neuropilin-1 that enhance VEGF(165)-receptor binding, S Soker,HQ Miao,M Nomi,S Takashima,M Klagsbrun, JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY, WILEY-LISS, Vol. 85, No. 2, p. 357-368, 2002
 • [Amelioration of ischemia- and reperfusion-induced myocardial injury by the selective estrogen receptor modulator, raloxifene, in the canine heart]., Ogita H,Node K,Asanuma H,Sanada S,Takashima S,Asakura M,Kitakaze M,Hori M, Journal of cardiology, Vol. 39, No. 1, p. 55-56, 2002/01
 • Nifedipine limits infarct size via NO-dependent mechanisms in dogs, H Asanuma,M Kitakaze,H Funaya,S Takashima,T Minamino,K Node,Y Sakata,M Asakura,S Sanada,Y Shinozaki,H Mori,T Kuzuya,M Tada,M Hori, BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY, DR DIETRICH STEINKOPFF VERLAG, Vol. 96, No. 5, p. 497-505, 2001/09
 • Role of cellular acidosis in production of nitric oxide in canine ischemic myocardium, M Kitakaze,K Node,S Takashima,H Asanuma,M Asakura,S Sanada,Y Shinozaki,H Mori,H Sato,T Kuzuya,M Hori, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 33, No. 9, p. 1727-1737, 2001/09
 • Benidipine, a long-acting Ca channel blocker, limits infarct size via bradykinin- and NO-Dependent mechanisms in canine hearts, H Asanuma,M Kitakaze,K Node,S Takashima,Y Sakata,M Asakura,S Sanada,Y Shinozaki,H Mori,M Tada,T Kuzuya,M Hori, CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY, KLUWER ACADEMIC PUBL, Vol. 15, No. 3, p. 225-231, 2001/05
 • cDNA array hybridization reveals cardiac gene expression in acute ischemic murine hearts., Kitakaze M,Asakura M,Sakata Y,Asanuma H,Sanada S,Kuzuya T,Miyazaki J,Takashima S,Hori M, Cardiovasc Drugs Ther, Vol. 15: 125-130, 2001/03
 • Follow-up on heart transplant after left ventricular assist system bridge, Norihide Fukushima,Shigeaki Ohtake,Yoshiki Sawa,Motonobu Nishimura,Goro Matsumiya,Seiji Takashima,Masatsugu Hori,Ryota Shirakura,Hikaru Matsuda, Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, Asia Publishing Exchange Pte Ltd, Vol. 9, No. 4, p. 312-314, 2001
 • Role of mitochondrial and sarcolemmal KATP channels in ischemic preconditioning of the canine heart., Sanada S,Kitakaze M,Asanuma H,Harada K,Ogita H,Node K,Takashima S,Sakata Y,Asakura M,Shinozaki Y,Mori H,Kuzuya T,Hori M, Am J Physiol Heart Circ Physiol, Vol. 280, 2001
 • Role of phasic dynamism of p38 mitogen-activated protein kinase activation in ischemic preconditioning of the canine heart., Sanada S,Kitakaze M,Papst PJ,Hatanaka K,Asanuma H,Aki T,Shinozaki Y,Ogita H,Node K,Takashima S,Asakura M,Yamada J,Fukushima T,Ogai A,Kuzuya T,Mori H,Terada N,Yoshida K,Hori M, Circ Res, Vol. 88, p. 175-180, 2001
 • Cardioprotective effect afforded by transient exposure to phosphodiesterase III inhibitors: The role of protein kinase a and p38 mitogen-activated protein kinase., Sanada S,Kitakaze M,Papst PJ,Asanuma H,Node K,Takashima S,Asakura M,Ogita H,Liao Y,Sakata Y,Ogai A,Fukushima T,Yamada J,Shinozaki Y,Kuzuya T,Mori H,Terada N,Hori M, Circulation, Vol. 104, p. 705-710, 2001
 • Differential subcellular actions of ACE inhibitors and AT1 receptor antagonists on cardiac remodeling induced by chronic inhibition of no synthesis in rats., Sanada S,Kitakaze M,Node K,Takashima S,Ogai A,Asanuma H,Sakata Y,Asakura M,Ogita H,Liao Y,Fukushima T,Yamada J,Minamino T,Kuzuya T,Hori M, Hypertension, Vol. 38, p. 404-411, 2001
 • Management of candidates for heart transplantation in Japan., Fukushima N,Ohtake S,Sawa Y,Nishimura M,Matsumiya G,Nakata S,Yamamoto K,Takashima S,Hori M,Shirakura R,Matsuda H, Transplantation proceedings, Vol. 32, No. 7, p. 1529-1531, 2000/11
 • Cellular mechanisms of cardioprotection afforded by inhibitors of angiotensin converting enzyme in ischemic hearts: Role of bradykinin and nitric oxide, M Kitakaze,K Node,S Takashima,T Minamino,T Kuzuya,M Hori, HYPERTENSION RESEARCH, JAPANESE SOC HYPERTENSION CENT ACADEMIC SOC, PUBL OFFICE, Vol. 23, No. 3, p. 253-259, 2000/05
 • Successful launch of cardiac transplantation in Japan, Masatsugu Hori,Kazuhiro Yamamoto,Kazuhisa Kodama,Seiji Takashima,Hiroshi Sato,Yukihiro Koretsune,Tsunehiko Kuzuya,Chikao Yutani,Norihide Fukushima,Shigeaki Ohtake,Ryota Shirakura,Hikaru Matsuda, Japanese Circulation Journal, Vol. 64, No. 5, p. 326-332, 2000/05
 • Identification of a natural soluble neuropilin-1 that binds vascular endothelial growth factor: In vivo expression and antitumor activity, ML Gagnon,DR Bielenberg,Z Gechtman,HQ Miao,S Takashima,S Soker,M Klagsbrun, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, NATL ACAD SCIENCES, Vol. 97, No. 6, p. 2573-2578, 2000/03
 • Role of adenosine in cardioprotection, M Kitakaze,T Minamino,K Node,S Takashima,H Funaya,T Kuzuya,M Hori, HEART FAILURE, SPRINGER-VERLAG TOKYO, p. 183-195, 2000
 • Improvement by 5-amino-4-imidazole carboxamide riboside of the contractile dysfunction that follows brief periods of ischemia through increases in ecto-5 '-nucleotidase activity and adenosine release in canine hearts, M Kitakaze,S Takashima,T Minamino,K Node,Y Shinozaki,H Mori,T Kuzuya,M Hori, JAPANESE CIRCULATION JOURNAL-ENGLISH EDITION, BLACKWELL SCIENCE ASIA, Vol. 63, No. 7, p. 542-553, 1999/07
 • Purification and characterization of a novel vascular endothelial cell growth inhibitor secreted by macrophage-like U-937 cells, Norihiko Nakano,Shigeki Higashiyama,Seiji Takashima,Nobuo Tsuruoka,Michael Klagsbrun,Naoyuki Taniguchi, Journal of Biochemistry, Japanese Biochemical Society, Vol. 125, No. 2, p. 368-374, 1999
 • Adenosine and Cardioprotection in the Diseased Heart, Masafumi Kitakaze,Tetsuo Minamino,Koichi Node,Seiji Takashima,Hiroharu Funaya,Tsunehiko Kuzuya,Masatsugu Hori, Circulation Journal, Vol. 63, No. 4, p. 231-243, 1999
 • Neuropilin-1 is expressed by endothelial and tumor cells as an isoform-specific receptor for vascular endothelial growth factor, S Soker,S Takashima,HQ Miao,G Neufeld,M Klagsbrun, CELL, CELL PRESS, Vol. 92, No. 6, p. 735-745, 1998/03
 • Temporary acidosis during reperfusion limits myocardial infarct size in dogs, M Kitakaze,S Takashima,H Funaya,T Minamino,K Node,Y Shinozaki,H Mori,M Hori, AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY, AMER PHYSIOLOGICAL SOC, Vol. 272, No. 5, p. H2071-H2078, 1997/05
 • Inhibition of endothelial cell growth by macrophage-like U-937 cell-derived oncostatin M, leukemia inhibitory factor, and transforming growth factor beta 1, S Takashima,M Klagsbrun, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC, Vol. 271, No. 40, p. 24901-24906, 1996/10
 • Reactive oxygen intermediates increase vascular endothelial growth factor expression in vitro and in vivo., Kuroki, M,Voest, E. E,Amano, S,Beerepoot, L. V,Takashima, S,Tolentino, M,Kim, R. Y,Rohan, R. M,Colby, K. A,Yeo, K. T,Adamis, A, 1996/05
 • DOWNWARD SHIFT OF CORONARY PRESSURE-FLOW RELATIONSHIP FOLLOWING A BRIEF PERIOD OF ISCHEMIA IN DOGS, T MORIOKA,M KITAKAZE,T MINAMINO,S TAKASHIMA,K NODE,Y OKAZAKI,H SATO,Y SHINOZAKI,M CHUJO,H MORI,K MIYAZAKI,M INOUE,M HORI,T KAMADA, AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY, AMER PHYSIOLOGICAL SOC, Vol. 269, No. 4, p. H1237-H1245, 1995/10
 • AICA RIBOSIDE IMPROVES MYOCARDIAL-ISCHEMIA IN CORONARY MICROEMBOLIZATION IN DOGS, M HORI,M KITAKAZE,S TAKASHIMA,T MORIOKA,H SATO,T MINAMINO,K NODE,K KOMAMURA,M INOUE,T KAMADA, AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY, AMER PHYSIOLOGICAL SOC, Vol. 267, No. 4, p. H1483-H1495, 1994/10
 • AICA riboside improves myocardial ischemia in coronary microembolization in dogs., Hori M,Kitakaze M,Takashima S,Morioka T,Sato H,Minamino T,Node K,Komamura K,Inoue M,Kamada T, Am J Physiol, Vol. 267, No. 1 Pt 2, p. H1483-H1495, 1994/10
 • SUPEROXIDE-DISMUTASE RESTORES CONTRACTILE AND METABOLIC DYSFUNCTION THROUGH AUGMENTATION OF ADENOSINE RELEASE IN CORONARY MICROEMBOLIZATION, S TAKASHIMA,M HORI,M KITAKAZE,H SATO,M INOUE,T KAMADA, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 87, No. 3, p. 982-995, 1993/03
 • An increase in adenosine release contributes to the infarct size limiting effect of ischemic preconditioning, Masatsugu Hori,Masafumi Kitakaze,Toshikazu Morioka,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Hiroshi Sato,Koichi Node,Yoshiro Shinozaki,Mitsuaki Chujo,Hidezo Mori,Michitoshi Inoue,Takenobu Kamada, JAPANESE CIRCULATION JOURNAL, Vol. 57, p. 1330-1332, 1993
 • Reperfusion after brief ischemia disrupts the microtubule network in canine hearts, H. Sato,M. Hori,M. Kitakaze,K. Iwai,S. Takashima,H. Kurihara,M. Inoue,T. Kamada, Circulation Research, Vol. 72, No. 2, p. 361-375, 1993
 • SUPEROXIDE-DISMUTASE ENHANCES ISCHEMIA-INDUCED REACTIVE HYPEREMIC FLOW AND ADENOSINE RELEASE IN DOGS - A ROLE OF 5'-NUCLEOTIDASE ACTIVITY, M KITAKAZE,M HORI,S TAKASHIMA,K IWAI,H SATO,M INOUE,A KITABATAKE,T KAMADA, CIRCULATION RESEARCH, AMER HEART ASSOC, Vol. 71, No. 3, p. 558-566, 1992/09
 • Disruption of Microtubules in Cultured Neonatal Rat Cardiomyocytes During Rapid Contractions: Protective effects of beta-adrenoceptor antagonist, Masatsugu Hori,Hiroshi Sato,Kunimitsu Iwai,Seiji Takashima,Hideyuki Sato,Akira Kitabatake,Takenobu Kamada,Michitoshi Inoue,Masatsugu Hori, Japanese Circulation Journal, Vol. 56, No. 1, p. 62-68, 1992
 • Endogenous adenosine inhibits platelet aggregation during myocardial ischemia in dogs, M. Kitakaze,M. Hori,H. Sato,S. Takashima,M. Inoue,A. Kitabatake,T. Kamada, Circulation Research, Vol. 69, No. 5, p. 1402-1408, 1991

Misc.

 • 11.7T-MRI装置を用いたマウス下肢骨格筋CrCESTイメージングの確立, 高橋 佑典,齋藤 茂芳,木岡 秀隆,荒木 力太,高島 成二,坂田 泰史,吉岡 芳親, 日本放射線技術学会雑誌, (公社)日本放射線技術学会, Vol. 75, No. 9, p. 1050-1050, 2019/09
 • 心筋症のエクソーム解析による原因変異探索, 多久和 綾子,川上 知紗,木岡 秀隆,山田 憲明,宮下 洋平,四宮 春輝,伯井 秀行,世良 英子,大谷 朋仁,山口 修,澤 芳樹,高島 成二,朝野 裕仁,坂田 泰史, 生命科学系学会合同年次大会, 生命科学系学会合同年次大会運営事務局, Vol. 2017年度, p. [3P-0731], 2017/12
 • 心臓突然死の遺伝的背景 早発性心臓伝導障害患者のエクソームシーケンシング(Exome Sequencing for Patients with Early-onset Cardiac Conduction Diseases), 林 研至,野村 章洋,朝野 仁裕,藤野 陽,坂田 憲治,今野 哲雄,多田 隼人,津田 豊暢,寺本 了太,永田 庸二,田中 仁啓,川尻 剛照,高島 成二,山岸 正和, 日本循環器学会学術集会抄録集, (一社)日本循環器学会, Vol. 81回, p. SY09-5, 2017/03
 • 細胞内光クロスリンク法によるTET1相互作用因子の探索, 喜多絢海,東咲子,FEBRIAN Jeremia,高島成二,樋野展正,土井健史, 日本薬学会年会要旨集(CD-ROM), Vol. 137th, 2017
 • Single Cell Imaging Analysis Clarifies Quantitative Kinetics of RNA in Cardiomyocytes, 増村雄喜,肥後修一朗,朝野仁裕,北風政史,坂田泰史,高島成二, 日本生化学会大会(Web), Vol. 89th, 2016
 • 難治性遺伝性循環器疾患における全エクソーム解析と家系症例に対する臨床遺伝子診断の試み, 朝野仁裕,木岡秀隆,山田憲明,四宮春輝,伯井秀行,大谷朋仁,坂田泰史,高島成二,多久和綾子, 日本心不全学会学術集会プログラム・抄録集, Vol. 20th, 2016
 • 生体内ATPイメージングシステムの開発とATP産生増強を介する創薬研究, 木岡秀隆,朝野仁裕,加藤久和,高島成二, 日本心臓血圧研究振興会研究業績集, No. 31, 2016
 • 生理的条件下におけるタンパク質間相互作用解析への細胞内光クロスリンク法の応用, 東咲子,喜多絢海,廣田康二,高島成二,樋野展正,土井健史, 日本薬学会年会要旨集(CD-ROM), Vol. 136th, 2016
 • 細胞内光クロスリンク法による病態モデル細胞内でのタンパク質間相互作用解析技術の開発, 喜多絢海,東咲子,廣田康二,高島成二,樋野展正,土井健史, 日本薬学会年会要旨集(CD-ROM), Vol. 136th, 2016
 • Higd1a Positively Regulates Cytochrome c oxidase, Shintani Yasunori,Takaharu Hayashi,Yoshihiro Asano,Seiji Takashima, JOURNAL OF CARDIAC FAILURE, CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, Vol. 21, No. 10, p. S174-S174, 2015/10
 • 拡張型心筋症の病態不可逆性を予測する新規心臓エピゲノム診断指標の開発, 朝野仁裕,神崎万智子,澤芳樹,高島成二,坂田泰史, 血管, Vol. 38, No. 1, 2015/01/31
 • ゼブラフィッシュの拍動する心臓内でのATPイメージングシステムの開発, 木岡秀隆,朝野仁裕,高島成二, 代謝異常治療研究基金研究業績集, Vol. 42, 2015
 • 遺伝性心血管疾患における集中的な遺伝子解析及び原因究明に関する研究, 高島成二,坂田泰史,朝野仁裕, 遺伝性心血管疾患における集中的な遺伝子解析及び原因究明に関する研究 平成26年度 委託業務成果報告書, 2015
 • In vivo Visualization of ATP Dynamics Under Hypoxia Reveals That GO/G1 Switch Gene 2 Provides Ischemic Tolerance Through the Increase of ATP Production, Hidetaka Kioka,Hisakazu Kato,Yoshihiro Asano,Yasushi Sakata,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 130, 2014/11
 • Unexpected Localization of AMPK at the Intercalated Disc, Yasunori Shintani,Shohei Yashirogi,Issei Yazawa,Seiji Takashima, JOURNAL OF CARDIAC FAILURE, CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, Vol. 20, No. 10, p. S189-S189, 2014/10
 • Phosphorylation of p64, a New Substrate of AMPK, Perturbs Cell Migration, Yi Yan,Osamu Tsukamoto,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima, JOURNAL OF CARDIAC FAILURE, CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, Vol. 20, No. 10, p. S151-S151, 2014/10
 • Development of New Heart Failure Treatment in Consideration of Cardiorenal Syndrome, Hiroshi Asanuma,Hiroyuki Takahama,Miki Imazu,Hideyuki Sasaki,Madoka Ihara,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Masaru Sugimachi,Masanori Asakura,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF CARDIAC FAILURE, CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, Vol. 20, No. 10, p. S141-S142, 2014/10
 • Quantitative Genome-wide Binding Profiles Reveals Distinct Kinetics of c-Myc Transcription Factor in Cardiomyocytes, Yuki Masumura,Shuichiro Higo,Yoshihiro Asano,Yasushi Sakata,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima, JOURNAL OF CARDIAC FAILURE, CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, Vol. 20, No. 10, p. S170-S171, 2014/10
 • Toll-like Receptor 9 Protects Cardiomyocytes from Stress by Modulating Mitochondrial ATP Synthesis through the Inhibition of SERCA2, Yasunori Shintani,Hidetaka Kioka,Seiji Takashima,Ken Suzuki, JOURNAL OF CARDIAC FAILURE, CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, Vol. 20, No. 10, p. S148-S148, 2014/10
 • Effects of a Selective Acetylcholine-activated Potassium Channel Blocker on the Regulation of Heart Rate, Noriaki Yamada,Yoshihiro Asano,Satoru Yamazaki,Tetsuo Minamino,Yasushi Sakata,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima, JOURNAL OF CARDIAC FAILURE, CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, Vol. 20, No. 10, p. S198-S198, 2014/10
 • Newly Identification of Antibodies Against Severe Heart Failure Patients, Takaharu Hayashi,Yoshihiro Asano,Yasushi Sakata,Seiji Takashima, JOURNAL OF CARDIAC FAILURE, CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, Vol. 20, No. 10, p. S190-S191, 2014/10
 • Evaluation of Mitochondrial ATP Levels In Vivo Identifies G0/G1 Switch Gene 2 as a Therapeutic Target of Ischemic Heart Failure, Hisakazu Kato,Hidetaka Kioka,Yoshihiro Asano,Seiji Takashima, JOURNAL OF CARDIAC FAILURE, CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, Vol. 20, No. 10, p. S198-S198, 2014/10
 • Novel Family-control Analysis Can Highly Prioritize Sequence Variants in Familial Cardiomyopathy, Atsuko Imai,Jurg Ott,Yoshihiro Asano,Satoru Yamazaki,Yasushi Sakata,Seiji Takashima, JOURNAL OF CARDIAC FAILURE, CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, Vol. 20, No. 10, p. S145-S145, 2014/10
 • Identification of a New Substrate of AMP-activated Protein Kinase (AMPK), Osamu Tsukamoto,Yi Yan,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima, JOURNAL OF CARDIAC FAILURE, CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, Vol. 20, No. 10, p. S148-S148, 2014/10
 • 重症慢性心不全の病態可塑性判断を可能にする心臓病理エピゲノム診断指標の開発, 朝野仁裕,神崎万智子,大谷朋仁,宮川繁,植田初江,高島成二,澤芳樹,坂田泰史, 日本心臓病学会学術集会抄録(CD-ROM), Vol. 62nd, 2014/09/02
 • 培養陰性感染性心内膜炎に対する次世代シーケンサーを用いたメタゲノム診断, 朝野仁裕,今井敦子,大谷朋仁,宮川繁,戸田宏一,高島成二,澤芳樹,坂田泰史, 日本心臓病学会学術集会抄録(CD-ROM), Vol. 62nd, 2014/09/02
 • タンパク質間の相互作用部位の解析を可能にする細胞内光クロスリンク技術の開発, 一瓢奨,樋野展正,喜多絢海,張功幸,高島成二,土井健史, 次世代を担う若手ファーマ・バイオフォーラム講演要旨集, Vol. 13th, 2014/09
 • 定量的エピゲノム解析を用いた心臓線維芽細胞における細胞周期制御因子の同定, 肥後 修一朗,朝野 仁裕,増村 雄喜,坂田 泰史,澤 芳樹,北風 政史,小室 一成,高島 成二, 日本臨床分子医学会学術総会プログラム・抄録集, 日本臨床分子医学会, Vol. 51回, p. 60-60, 2014/04
 • モヤモヤ病遺伝子産物ミステリンの構造と機能, 森戸大介,小谷友理,西川幸希,山崎悟,高島成二,平田普三,藤吉好則,永田和宏, 日本生物学的精神医学会誌, 2014
 • Heart Failure Specific Enhancer Regulates the Expression of Natriuretic Peptides, Ken Matsuoka,Yoshihiro Asano,Shuichiro Higo,Osamu Tsukamoto,Hidetaka Kioka,Hisakazu Kato,Tetsuo Minamino,Masafumi Kitakaze,Issei Komuro,Seiji Takashima, JOURNAL OF CARDIAC FAILURE, CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, Vol. 19, No. 10, p. S131-S132, 2013/10
 • 低酸素により誘導されるミトコンドリアタンパク質MENTはATP合成を促進し低酸素から心臓を保護する, 木岡 秀隆,加藤 久和,藤川 誠,鈴木 俊治,今村 博臣,野地 博行,吉田 賢右,北風 政史,朝野 仁裕,小室 一成,高島 成二, 日本臨床分子医学会学術総会プログラム・抄録集, 日本臨床分子医学会, Vol. 50回, p. 53-53, 2013/04
 • 低酸素により誘導されるミトコンドリアタンパク質MENTはATP合成酵素と結合しミトコンドリアATP合成を促進する, 加藤久和,木岡秀隆,藤川誠,鈴木俊治,今村博臣,吉田賢右,朝野仁裕,高島成二, 日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web), Vol. 36th, 2013
 • Comprehensive Quantitative Epigenome Mapping Reveals the Differential Induction of Histone H3 Lysine 4 Trimethylation Marks in Pressure-overloaded Murine Hearts, Shuichiro Higo,Yoshihiro Asano,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze,Issei Komuro, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 126, No. 21, 2012/11
 • 心筋細胞の可塑性を判断する病理学的臨床指標の開発, 朝野仁裕,小室一成,澤芳樹,高島成二, 再生医療, Vol. 11, 2012/05/16
 • ゼブラフィッシュモデルによるもやもや病感受性遺伝子mysterinの機能解析, 小林 果,山崎 悟,高島 成二,人見 敏明,劉 万洋,原田 浩二,小泉 昭夫, 日本衛生学雑誌, (一社)日本衛生学会, Vol. 67, No. 2, p. 280-280, 2012/02
 • Inhaled hydrogen gas therapy reduced infarct size via mitochondrial KATP channels and mitochondrial permeability transition pore in a dog model of myocardial ischemia reperfusion injury, A. Yoshida,H. Asanuma,S. Sanada,S. Yamazaki,S. Takashima,T. Minamino,M. Asakura,N. Mochizuki,M. Kitakaze, EUROPEAN HEART JOURNAL, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 32, p. 577-577, 2011/08
 • A novel approach using exon array technique identifies Mtus1 as a new heart failure-related gene, S. Ito,M. Asakura,K. Min,A. Takahashi,S. Yamazaki,H. Asanuma,N. Mochizuki,S. Takashima,M. Kitakaze, EUROPEAN HEART JOURNAL, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 32, p. 160-161, 2011/08
 • 細胞核クロマチンヒストン修飾分子を標的とした,新しい心不全進展機構の解明とその診断治療への応用, 朝野仁裕,高島成二,加藤久和,肥後修一朗,木岡秀隆,北風政史,瀬口理, 医科学応用研究財団研究報告, Vol. 28, p. 190-193, 2011/02
 • AMPK Regulates Cardiac Looping by Phosphorylating CLIP-170 that Determines the Directional Cell Migration and Polarity, Atsushi Nakano,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 122, No. 21, 2010/11
 • Effect of Vildagliptin on the Improvement of Survival in Murine Pressure-Overload Heart Failure Model, Ayako Takahashi,Masanori Asakura,Min Kyung-Duk,Shin Ito,Tetsuo Minamino,Yin Yan,Satoru Yamazaki,Shoji Sanada,Hiroshi Asanuma,Yulin Liao,Seiji Takashima,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 122, No. 21, 2010/11
 • Isoform-specific Intermolecular Disulfide Bond Formation of Heterochromatin Protein 1 (HP1), Shuichiro Higo,Yoshihiro Asano,Hisakazu Kato,Satoru Yamazaki,Atsushi Nakano,Osamu Tsukamoto,Osamu Seguchi,Mitsutoshi Asai,Masanori Asakura,Hiroshi Asanuma,Shoji Sanada,Tetsuo Minamino,Issei Komuro,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC, Vol. 285, No. 41, p. 31337-31347, 2010/10
 • Isoform-specific Intermolecular Disulfide Bond Formation of Heterochromatin Protein 1 (HP1), Shuichiro Higo,Yoshihiro Asano,Hisakazu Kato,Satoru Yamazaki,Atsushi Nakano,Osamu Tsukamoto,Osamu Seguchi,Mitsutoshi Asai,Masanori Asakura,Hiroshi Asanuma,Shoji Sanada,Tetsuo Minamino,Issei Komuro,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC, Vol. 285, No. 41, p. 31337-31347, 2010/10
 • Inhalation of hydrogen gas reduced infarct size following ischemia and reperfusion via mitochondrial KATP channels in canine hearts, A. Yoshida,H. Asanuma,H. Sasaki,S. Sanada,S. Yamazaki,S. Takashima,T. Minamino,M. Asakura,M. Kitakaze, EUROPEAN HEART JOURNAL, OXFORD UNIV PRESS, Vol. 31, p. 42-42, 2010/09
 • Ablation of C/EBP Homologous Protein Attenuates ER-Mediated Apoptosis and Cardiac Dysfunction Induced by Pressure Overload, Hai Ying Fu,Tetsuo Minamino,Osamu Tsukamoto,Yoshihiro Asano,Tadashi Isomura,Masafumi Kitakaze,Issei Komuro, JOURNAL OF CARDIAC FAILURE, CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, Vol. 16, No. 9, p. S145-S146, 2010/09
 • Ablation of C/EBP Homologous Protein Attenuates ER-Mediated Apoptosis and Cardiac Dysfunction Induced by Pressure Overload, Hai Ying Fu,Tetsuo Minamino,Osamu Tsukamoto,Yoshihiro Asano,Tadashi Isomura,Masafumi Kitakaze,Issei Komuro, JOURNAL OF CARDIAC FAILURE, CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, Vol. 16, No. 9, p. S145-S146, 2010/09
 • X-box binding protein 1 regulates brain natriuretic peptide through a novel AP1/CRE-like element in cardiomyocytes, Tamaki Sawada,Tetsuo Minamino,Hai Ying Fu,Mitsutoshi Asai,Keiji Okuda,Tadashi Isomura,Satoru Yamazaki,Yoshihiro Asano,Ken-ichiro Okada,Osamu Tsukamoto,Shoji Sanada,Hiroshi Asanuma,Masanori Asakura,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze,Issei Komuro, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 48, No. 6, p. 1280-1289, 2010/06
 • AMPK controls the speed of microtubule polymerization and directional cell migration through CLIP-170 phosphorylation, Atsushi Nakano,Hisakazu Kato,Takashi Watanabe,Kyung-Duk Min,Satoru Yamazaki,Yoshihiro Asano,Osamu Seguchi,Shuichiro Higo,Yasunori Shintani,Hiroshi Asanuma,Masanori Asakura,Tetsuo Minamino,Kozo Kaibuchi,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima, NATURE CELL BIOLOGY, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 12, No. 6, p. 583-U139, 2010/06
 • X-box binding protein 1 regulates brain natriuretic peptide through a novel AP1/CRE-like element in cardiomyocytes, Tamaki Sawada,Tetsuo Minamino,Hai Ying Fu,Mitsutoshi Asai,Keiji Okuda,Tadashi Isomura,Satoru Yamazaki,Yoshihiro Asano,Ken-ichiro Okada,Osamu Tsukamoto,Shoji Sanada,Hiroshi Asanuma,Masanori Asakura,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze,Issei Komuro, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 48, No. 6, p. 1280-1289, 2010/06
 • AMPK controls the speed of microtubule polymerization and directional cell migration through CLIP-170 phosphorylation, Atsushi Nakano,Hisakazu Kato,Takashi Watanabe,Kyung-Duk Min,Satoru Yamazaki,Yoshihiro Asano,Osamu Seguchi,Shuichiro Higo,Yasunori Shintani,Hiroshi Asanuma,Masanori Asakura,Tetsuo Minamino,Kozo Kaibuchi,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze,Seiji Takashima, NATURE CELL BIOLOGY, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 12, No. 6, p. 583-U139, 2010/06
 • 新規巨大ATPアーゼ/ユビキチンリガーゼMysterinは血管新生を制御し、モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症)に関与する(A novel giant ATPase/ubiquitin ligase mysterin regulates proper angiogenesis and is involved in Moyamoya disease), 森戸 大介,劉 万洋,山崎 悟,人見 敏明,小林 果,松浦 範夫,箸方 宏州,原田 浩二,高島 成二,宮本 享,橋本 信夫,小泉 昭夫,永田 和宏, 日本細胞生物学会大会講演要旨集, (一社)日本細胞生物学会, Vol. 62回, p. 111-111, 2010/05
 • HB‐EGF標的化リポソームの開発, 西川薫,重松宏和,浅井知浩,南野哲男,朝野仁裕,高島成二,目加田英輔,奥直人, 日本薬学会年会要旨集, (公社)日本薬学会, Vol. 130th, No. 4, p. 198-198, 2010/03/05
 • A single polymorphic amino acid on Toxoplasma gondii kinase ROP16 determines the direct and strain-specific activation of Stat3, Masahiro Yamamoto,Daron M. Standley,Seiji Takashima,Hiroyuki Saiga,Megumi Okuyama,Hisako Kayama,Emi Kubo,Hiroshi Ito,Mutsumi Takaura,Tadashi Matsuda,Dominique Soldati-Favre,Kiyoshi Takeda, JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, ROCKEFELLER UNIV PRESS, Vol. 206, No. 12, p. 2747-2760, 2009/11
 • A single polymorphic amino acid on Toxoplasma gondii kinase ROP16 determines the direct and strain-specific activation of Stat3, Masahiro Yamamoto,Daron M. Standley,Seiji Takashima,Hiroyuki Saiga,Megumi Okuyama,Hisako Kayama,Emi Kubo,Hiroshi Ito,Mutsumi Takaura,Tadashi Matsuda,Dominique Soldati-Favre,Kiyoshi Takeda, JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, ROCKEFELLER UNIV PRESS, Vol. 206, No. 12, p. 2747-2760, 2009/11
 • Extracellular protein kinase CK2 is a novel associating protein of Neuropilin-1, Yasunori Shintani,Seiji Takashima,Hisakazu Kato,Kazuo Komamura,Masafumi Kitakaze, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 385, No. 4, p. 618-623, 2009/08
 • HB‐EGF標的化リポソームによる新規ターゲティングDDSの開発, 重松宏和,浅井知浩,南野哲男,朝野仁裕,高島成二,目加田英輔,奥直人, Drug Delivery System, Vol. 24, No. 3, 2009/06/09
 • Metformin Prevents Progression of Heart Failure in Dogs Role of AMP-Activated Protein Kinase, Hideyuki Sasaki,Hiroshi Asanuma,Masashi Fujita,Hiroyuki Takahama,Masakatsu Wakeno,Shin Ito,Akiko Ogai,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Shoji Sanada,Masaru Sugimachi,Kazuo Komamura,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 119, No. 19, p. 2568-U74, 2009/05
 • Metformin Prevents Progression of Heart Failure in Dogs Role of AMP-Activated Protein Kinase, Hideyuki Sasaki,Hiroshi Asanuma,Masashi Fujita,Hiroyuki Takahama,Masakatsu Wakeno,Shin Ito,Akiko Ogai,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Shoji Sanada,Masaru Sugimachi,Kazuo Komamura,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 119, No. 19, p. 2568-U74, 2009/05
 • PKA rapidly enhances proteasome assembly and activity in in vivo canine hearts, Mitsutoshi Asai,Osamu Tsukamoto,Tetsuo Minamino,Hiroshi Asanuma,Masashi Fujita,Yoshihiro Asano,Hiroyuki Takahama,Hideyuki Sasaki,Shuichiro Higo,Masanori Asakura,Seiji Takashima,Masatsugu Hori,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 46, No. 4, p. 452-462, 2009/04
 • PKA rapidly enhances proteasome assembly and activity in in vivo canine hearts, Mitsutoshi Asai,Osamu Tsukamoto,Tetsuo Minamino,Hiroshi Asanuma,Masashi Fujita,Yoshihiro Asano,Hiroyuki Takahama,Hideyuki Sasaki,Shuichiro Higo,Masanori Asakura,Seiji Takashima,Masatsugu Hori,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 46, No. 4, p. 452-462, 2009/04
 • FGF8 Signaling Regulates Growth of Midbrain Dopaminergic Axons by Inducing Semaphorin 3F, Kenta Yamauchi,Shigeki Mizushima,Atsushi Tamada,Nobuhiko Yamamoto,Seiji Takashima,Fujio Murakami, JOURNAL OF NEUROSCIENCE, SOC NEUROSCIENCE, Vol. 29, No. 13, p. 4044-4055, 2009/04
 • Lymphotoxin Alpha3-Induced Monocyte Endothelial Interaction Mediated By Tumor Necrosis Factor Receptor I/Nuclear Factor Kappa B Signaling Pathway, Shinichiro Suna,Yasuhiko Sakata,Masahiko Shimizu,Masaya Usami,Sen Matsumoto,Seiji Takashima,Hiroshi Takeda,Masatsugu Hori,Hiroshi Sato, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 53, No. 10, p. A424-A424, 2009/03
 • Prolonged Targeting of Ischemic/Reperfused Myocardium by Liposomal Adenosine Augments Cardioprotection in Rats, Hiroyuki Takahama,Tetsuo Minamino,Hiroshi Asanuma,Masashi Fujita,Tomohiro Asai,Masakatsu Wakeno,Hideyuki Sasaki,Hiroshi Kikuchi,Kouichi Hashimoto,Naoto Oku,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Seiji Takashima,Kazuo Komamura,Masaru Sugimachi,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 53, No. 8, p. 709-717, 2009/02
 • Lymphotoxin-alpha 3 mediates monocyte-endothelial interaction by TNFR I/NF-kappa B signaling, Shinichiro Suna,Yasuhiko Sakata,Masahiko Shimizu,Daisaku Nakatani,Masaya Usami,Sen Matsumoto,Hiroya Mizuno,Kouichi Ozaki,Seiji Takashima,Hiroshi Takeda,Toshihiro Tanaka,Masatsugu Hori,Hiroshi Sato, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 379, No. 2, p. 374-378, 2009/02
 • Prolonged Targeting of Ischemic/Reperfused Myocardium by Liposomal Adenosine Augments Cardioprotection in Rats, Hiroyuki Takahama,Tetsuo Minamino,Hiroshi Asanuma,Masashi Fujita,Tomohiro Asai,Masakatsu Wakeno,Hideyuki Sasaki,Hiroshi Kikuchi,Kouichi Hashimoto,Naoto Oku,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Seiji Takashima,Kazuo Komamura,Masaru Sugimachi,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 53, No. 8, p. 709-717, 2009/02
 • Lymphotoxin-alpha 3 mediates monocyte-endothelial interaction by TNFR I/NF-kappa B signaling, Shinichiro Suna,Yasuhiko Sakata,Masahiko Shimizu,Daisaku Nakatani,Masaya Usami,Sen Matsumoto,Hiroya Mizuno,Kouichi Ozaki,Seiji Takashima,Hiroshi Takeda,Toshihiro Tanaka,Masatsugu Hori,Hiroshi Sato, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 379, No. 2, p. 374-378, 2009/02
 • THE ROLE OF cardiacMLCK IN SARCOMERE DEVELOPMENT IN CARDIOMYOCYTES, Seiji Takashima,Osamu Seguchi,Satoru Yamazaki,Masanori Asakura,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES, SPRINGER TOKYO, Vol. 59, p. 439-439, 2009
 • METFORMIN THERAPY IS ASSOCIATED WITH IMPROVED CARDIAC FUNCTION AND IMPROVED INSULIN RESISTANCE IN DOGS, Hideyuki Sasaki,Hiroshi Asanuma,Masashi Fujita,Hiroyuki Takahama,Shin Ito,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Shoji Sanada,Kyongduk Min,Kazuo Komamura,Masaru Sugumachi,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES, SPRINGER TOKYO, Vol. 59, p. 316-316, 2009
 • Phosphorylation of Myosin Regulatory Light Chain by Myosin Light Chain Kinase, and Muscle Contraction., Circulation Journal, 2009
 • FGF8 signaling regulates growth of midbrain dopaminergic axons by inducing semaphorin 3F., J Neurosci., 2009
 • Extracellular protein kinase CK2 is a novel associating protein of neuropilin-1., Biochemical and biophysical research communications., 2009
 • Phosphorylation of Myosin Regulatory Light Chain by Myosin Light Chain Kinase, and Muscle Contraction., Circulation Journal, 2009
 • Management of Hyperphosphatemia Is an Important Novel Therapeutic Target In Chronic Heart Failure, Hiroshi Asanuma,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Hiroyuki Takahama,Hideyuk Sasaki,Shoji Sanada,Takahiro Ohara,Kyondoku Min,Shin Ito,Masashi Fujita,Yoshihiro Asano,Seiji Takashima,Tetsuo Minamino,Kazuo Komamura,Masafumi Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 118, No. 18, p. S433-S434, 2008/10
 • Paradigm Shift to Epigenetic Memory for the Pathological Understanding of Chronic Heart Failure, Yoshihiro Asano,Seiji Takashima,Yulin Liao,Masafumi Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 118, No. 18, p. S304-S304, 2008/10
 • Inhibition of Cardiac Remodeling by Pravastatin is Associated with Amelioration of Endoplasmic Reticulum Stress, Hui Zhao,Yulin Liao,Tetsuo Minamino,Yoshihiro Asano,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Hiroshi Asanuma,Seiji Takashima,Masatsugu Hori,Masafumi Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 118, No. 18, p. S319-S320, 2008/10
 • Activation of Myocardial AMP-activated Protein Kinase by Metformin Prevents Progression of Heart Failure in Dogs; Involvement of eNOS Activation, Hideyuki Sasaki,Hiroshi Asanuma,Masashi Fujita,Hiroyuki Takahama,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Shoji Sanada,Shin Ito,Kyungduk Min,Kazuo Komamura,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 118, No. 18, p. S286-S287, 2008/10
 • Inhibition of Cardiac Remodeling by Pravastatin Is Associated with Amelioration of Endoplasmic Reticulum Stress, Hui Zhao,Yulin Liao,Tetsuo Minamino,Yoshihiro Asano,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Hiroshi Asanuma,Seiji Takashima,Masatsugu Hori,Masafumi Kitakaze, HYPERTENSION RESEARCH, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 31, No. 10, p. 1977-1987, 2008/10
 • Inhibition of Cardiac Remodeling by Pravastatin Is Associated with Amelioration of Endoplasmic Reticulum Stress, Hui Zhao,Yulin Liao,Tetsuo Minamino,Yoshihiro Asano,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Hiroshi Asanuma,Seiji Takashima,Masatsugu Hori,Masafumi Kitakaze, HYPERTENSION RESEARCH, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 31, No. 10, p. 1977-1987, 2008/10
 • Up-regulation of cell adhesion molecule genes in human endothelial cells stimulated by Lymphotoxin alpha: DNA microarray analysis, Shinichiro Suna,Yasuhiko Sakata,Hiroshi Sato,Hiroya Mizuno,Daisaku Nakatani,Masahiko Shimizu,Masaya Usami,Seiji Takashima,Hiroshi Takeda,Masatsugu Hori, JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS, JAPAN ATHEROSCLEROSIS SOC, Vol. 15, No. 3, p. 160-165, 2008/06
 • Up-regulation of cell adhesion molecule genes in human endothelial cells stimulated by Lymphotoxin alpha: DNA microarray analysis, Shinichiro Suna,Yasuhiko Sakata,Hiroshi Sato,Hiroya Mizuno,Daisaku Nakatani,Masahiko Shimizu,Masaya Usami,Seiji Takashima,Hiroshi Takeda,Masatsugu Hori, JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS, JAPAN ATHEROSCLEROSIS SOC, Vol. 15, No. 3, p. 160-165, 2008/06
 • Higher mortality in heterozygous neuropilin-1 mice after cardiac pressure overload, Fei Li,Hui Zhao,Yulin Liao,Seiji Takashima,Yoshihiro Asano,Yasunori Shintani,Masatsugu Hori,Masafumi Kitakaze, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 370, No. 2, p. 317-321, 2008/05
 • Higher mortality in heterozygous neuropilin-1 mice after cardiac pressure overload, Fei Li,Hui Zhao,Yulin Liao,Seiji Takashima,Yoshihiro Asano,Yasunori Shintani,Masatsugu Hori,Masafumi Kitakaze, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 370, No. 2, p. 317-321, 2008/05
 • Semaphorin 3F confines ventral tangential migration of lateral olfactory tract neurons onto the telencephalon surface., Keisuke Ito,Takahiko Kawasaki,Seiji Takashima,Ikuo Matsuda,Atsu Aiba,Tatsumi Hirata, The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, Vol. 28, No. 17, p. 4414-22, 2008/04/23
 • Semaphorin 3F confines ventral tangential migration of lateral olfactory tract neurons onto the telencephalon surface, Keisuke Ito,Takahiko Kawasaki,Seiji Takashima,Ikuo Matsuda,Atsu Aiba,Tatsumi Hirata, JOURNAL OF NEUROSCIENCE, SOC NEUROSCIENCE, Vol. 28, No. 17, p. 4414-4422, 2008/04
 • Atorvastatin slows the progression of cardiac remodeling in mice with pressure overload and inhibits epidermal growth factor receptor activation, Yulin Liao,Hui Zhao,Akiko Ogai,Hisakazu Kato,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Hiroshi Asanuma,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze, HYPERTENSION RESEARCH, JAPANESE SOC HYPERTENSION CENT ACADEMIC SOC, PUBL OFFICE, Vol. 31, No. 2, p. 335-344, 2008/02
 • Identification of p32 as a novel substrate for ATM in heart, Hisakazu Kato,Seiji Takashima,Yoshihiro Asano,Yasunori Shintani,Satoru Yamazaki,Osamu Seguchi,Hiroyuki Yamamoto,Atsushi Nakano,Shuichiro Higo,Akiko Ogai,Tetsuo Minamino,Masafumi Kitakaze,Masatsugu Hori, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 366, No. 4, p. 885-891, 2008/02
 • Atorvastatin slows the progression of cardiac remodeling in mice with pressure overload and inhibits epidermal growth factor receptor activation, Yulin Liao,Hui Zhao,Akiko Ogai,Hisakazu Kato,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Hiroshi Asanuma,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze, HYPERTENSION RESEARCH, JAPANESE SOC HYPERTENSION CENT ACADEMIC SOC, PUBL OFFICE, Vol. 31, No. 2, p. 335-344, 2008/02
 • Identification of a novel substrate for TNF alpha-induced kinase NUAK2, Hiroyuki Yamamoto,Seiji Takashima,Yasunori Shintani,Satoru Yamazaki,Osamu Seguchi,Atsushi Nakano,Shuichiro Higo,Hisakazu Kato,Yulin Liao,Yoshihiro Asano,Tetsuo Minamino,Yasushi Matsumura,Hiroshi Takeda,Masafumi Kitakaze, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 365, No. 3, p. 541-547, 2008/01
 • A novel cardiac myosin light chain kinase regulates sarcomere assembly in the vertebrate heart, Osamu Seguchi,Seiji Takashima,Satoru Yamazaki,Yoshihiro Asano,Yasuflori Shintani,Masakatsu Wakeno,Tetsuo Minamino,Soichiro Kitamura,Hitonobid Tomoke,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 116, No. 16, p. 141-141, 2007/10
 • Polyethylene-glycol coated liposomal adenosine attenuates hypotension and bradycardia and augments cardioprotection against ischemia/repertusion injury in rats - Nano-size drug delivery system targeted to infarcted myocardium, Hiroyuki Takahama,Tetsuo Minamino,Hiroshi Asanuma,Masashi Fujita,Masakatsu Wakeno,Masanori Asakura,Jhyoong Kim,Seiji Takashima,Kazuo Komamura,Masatsugu Hori,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 116, No. 16, p. 97-97, 2007/10
 • The blockade of histamine H-2 receptors ameliorates the severity of heart failure induced by rapid pacing in dogs, Hiroyuki Takahama,Hiroshi Asanuma,Masashi Fujita,Masanori Asakura,Jiyoong Kim,Masakatsu Wakeno,Hideyuki Sasaki,Seiji Takashima,Tetsuo Minamino,Kazuo Komamura,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 116, No. 16, p. 103-103, 2007/10
 • A cardiac myosin light chain kinase regulates sarcomere assembly in the vertebrate heart, Osamu Seguchi,Seiji Takashima,Satoru Yamazaki,Masanori Asakura,Yoshihiro Asano,Yasunori Shintani,Masakatsu Wakeno,Tetsuo Minamino,Hiroya Kondo,Hidehiko Furukawa,Kenji Nakamaru,Asuka Naito,Tomoko Takahashi,Toshiaki Ohtsuka,Koichi Kawakami,Tadashi Isomura,Soichiro Kitamura,Hitonobu Tomoike,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION, AMER SOC CLINICAL INVESTIGATION INC, Vol. 117, No. 10, p. 2812-2824, 2007/10
 • Effects of IL-6, adiponectin, CRP and metabolic syndrome on subclinical atherosclerosis, Makoto Nishida,Toshiki Moriyama,Kouki Ishii,Seiji Takashima,Kazuyuki Yoshizaki,Yoshiro Sugita,Keiko Yamauchi-Takihara, CLINICA CHIMICA ACTA, ELSEVIER SCIENCE BV, Vol. 384, No. 1-2, p. 99-104, 2007/09
 • S-nitrosylated and pegylated hemoglobin, a newly developed artificial oxygen carrier, exerts cardioprotection against ischemic hearts, Hiroshi Asanuma,Kunihiko Nakai,Shoji Sanada,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Hisakazu Ogita,Masashi Fujita,Akio Hirata,Masakatsu Wakeno,Hiroyuki Takahama,Jiyoong Kim,Masanori Asakura,Ichiro Sakuma,Akira Kitabatake,Masatsugu Hori,Kazuo Komamura,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 42, No. 5, p. 924-930, 2007/05
 • S-nitrosylated and pegylated hemoglobin, a newly developed artificial oxygen carrier, exerts cardioprotection against ischemic hearts, Hiroshi Asanuma,Kunihiko Nakai,Shoji Sanada,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Hisakazu Ogita,Masashi Fujita,Akio Hirata,Masakatsu Wakeno,Hiroyuki Takahama,Jiyoong Kim,Masanori Asakura,Ichiro Sakuma,Akira Kitabatake,Masatsugu Hori,Kazuo Komamura,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 42, No. 5, p. 924-930, 2007/05
 • Prolonged transient acidosis during early reperfusion contributes to the cardioprotective effects of postconditioning, Masashi Fujita,Hiroshi Asanuma,Akio Hirata,Masakatsu Wakeno,Hiroyuki Takahama,Hideyuki Sasaki,Jiyoong Kim,Seiji Takashima,Osamu Tsukamoto,Tetsuo Minamino,Yoshiro Shinozaki,Hitonobu Tomoike,Masatsugu Hori,Masafumi Kitakaze, AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY, AMER PHYSIOLOGICAL SOC, Vol. 292, No. 4, p. H2004-H2008, 2007/04
 • Hb-EGF, transactivation, and cardiac hypertrophy, Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze, INTERNATIONAL JOURNAL OF GERONTOLOGY, ELSEVIER SINGAPORE PTE LTD, Vol. 1, No. 1, p. 2-9, 2007/03
 • Hb-EGF, transactivation, and cardiac hypertrophy, Seiji Takashima,Masafumi Kitakaze, INTERNATIONAL JOURNAL OF GERONTOLOGY, ELSEVIER SINGAPORE PTE LTD, Vol. 1, No. 1, p. 2-9, 2007/03
 • Long-term stimulation of adenosine A2b receptors begun after myocardial infarction prevents cardiac remodeling in rats., Circulation, 2007
 • Activation of A(1) adenosine receptors inhibits the adrenal aldosterone production and attenuates severity of heart failure, Osamu Tsukamoto,Tetsuo Minamino,Shoji Sanada,Hidetoshi Okazaki,Ichiro Hisatome,Seiji Takashima,Yasunori Shintani,Yoshihiro Asano,Masafumi Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 114, No. 18, p. 440-440, 2006/10
 • Blockade of angiotensin II receptors reduces the expression of receptors for advanced glycation end products in human endothelial cells, Masashi Fujita,Hiroko Okuda,Osamu Tsukamoto,Yoshihiro Asano,Yulin Liao,Akio Hirata,Jiyoong Kim,Takeshi Miyatsuka,Seiji Takashima,Tetsuo Minamino,Hitonobu Tomoike,Masafumi Kitakaze, ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 26, No. 10, p. E138-E142, 2006/10
 • Glycosaminoglycan modification of neuropilin-1 modulates VEGFR2 signaling, Yasunori Shintani,Seiji Takashima,Yoshihiro Asano,Hisakazu Kato,Yulin Liao,Satoru Yamazaki,Osamu Tsukamoto,Osamu Seguchi,Hiroyuki Yamamoto,Tomi Fukushima,Kazuyuki Sugahara,Masafumi Kitakaze,Masatsugu Hori, EMBO JOURNAL, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 25, No. 13, p. 3045-3055, 2006/07
 • Erythropoietin enhances neovascularization of ischemic myocardium and improves left ventricular dysfunction after myocardial infarction in dogs, A Hirata,T Minammo,H Asanuma,M Fujita,M Wakeno,M Myoishi,O Tsukamoto,K Okada,H Koyama,K Komamura,S Takashima,Y Shinozaki,H Mori,M Shiraga,M Kitakaze,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 48, No. 1, p. 176-184, 2006/07
 • Granulocyte colony-stimulating factor mediates cardioprotection against ischemia/reperfusion injury via phosphatidylinositol-3-kinase/akt pathway in canine hearts, Hiroyuki Takahama,Tetsuo Minamino,Akio Hirata,Akiko Ogai,Hiroshi Asanuma,Masashi Fujita,Masakatsu Wakeno,Osamu Tsukamoto,Ken-ichiro Okada,Kazuo Komamura,Seiji Takashima,Yoshiro Shinozaki,Hidezo Mori,Naoki Mochizuki,Masafumi Kitakaze, CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY, SPRINGER, Vol. 20, No. 3, p. 159-165, 2006/06
 • Blockade of histamine H-2 receptors protects the heart against ischemia and reperfusion injury in dogs, Hiroshi Asanuma,Tetsuo Minamino,Akiko Ogai,Jiyoong Kim,Masanori Asakura,Kazuo Komamura,Shoji Sanada,Masashi Fujita,Akio Hirata,Masakatsu Wakeno,Osamu Tsukamoto,Yoshiro Shinozaki,Masafumi Myoishi,Seiji Takashima,Hitonobu Tomoike,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 40, No. 5, p. 666-674, 2006/05
 • Blockade of histamine H-2 receptors protects the heart against ischemia and reperfusion injury in dogs, Hiroshi Asanuma,Tetsuo Minamino,Akiko Ogai,Jiyoong Kim,Masanori Asakura,Kazuo Komamura,Shoji Sanada,Masashi Fujita,Akio Hirata,Masakatsu Wakeno,Osamu Tsukamoto,Yoshiro Shinozaki,Masafumi Myoishi,Seiji Takashima,Hitonobu Tomoike,Masafumi Kitakaze, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 40, No. 5, p. 666-674, 2006/05
 • The antagonism of aldosterone receptor prevents the development of hypertensive heart failure induced by chronic inhibition of nitric oxide synthesis in rats, O Tsukamoto,T Minamino,S Sanada,K Okada,A Hirata,M Fujita,Y Shintani,L Yulin,Y Asano,S Takashima,S Yamasaki,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY, SPRINGER, Vol. 20, No. 2, p. 93-102, 2006/04
 • Angiotensin II type 1 receptor blocker prevents atrial structural remodeling in rats with hypertension induced by chronic nitric oxide inhibition, H Okazaki,T Minamino,O Tsukamoto,J Kim,KI Okada,M Myoishi,M Wakeno,S Takashima,N Mochizuki,M Kitakaze, HYPERTENSION RESEARCH, JAPANESE SOC HYPERTENSION CENT ACADEMIC SOC, PUBL OFFICE, Vol. 29, No. 4, p. 277-284, 2006/04
 • Neuropilins in neoplasms: Expression, regulation, and function, DR Bielenberg,CA Pettaway,S Takashima,M Klagsbrun, EXPERIMENTAL CELL RESEARCH, ELSEVIER INC, Vol. 312, No. 5, p. 584-593, 2006/03
 • Neuropilins in neoplasms: Expression, regulation, and function, DR Bielenberg,CA Pettaway,S Takashima,M Klagsbrun, EXPERIMENTAL CELL RESEARCH, ELSEVIER INC, Vol. 312, No. 5, p. 584-593, 2006/03
 • Depression of proteasome activities during the progression of cardiac dysfunction in pressure-overloaded heart of mice, O Tsukamoto,T Minamino,K Okada,Y Shintani,S Takashima,H Kato,YL Liao,H Okazaki,M Asai,A Hirata,M Fujita,Y Asano,S Yamazaki,H Asanuma,M Hori,M Kitakaze, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 340, No. 4, p. 1125-1133, 2006/02
 • The pathophysiological role of endoplasmic reticulum stress in the failing hearts, KI Okada,T Minamino,H Okazaki,O Tsukamoto,T Isomura,S Takashima,M Hori,M Kitakaze, JOURNAL OF CARDIAC FAILURE, CHURCHILL LIVINGSTONE INC MEDICAL PUBLISHERS, Vol. 11, No. 9, p. S289-S289, 2005/12
 • Voglibose is beneficial for heart failure in mice with LV pressure overload, YL Liao,S Takashima,H Zhao,Y Asano,Y Shintani,T Minamino,J Kim,M Fujita,M Kitakaze,M Hori, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 39, No. 6, p. 1024-1024, 2005/12
 • A role of opening of mitochondrial ATP-sensitive potassium channels in the infarct size-limiting effect of ischemic preconditioning via activation of protein kinase C in the canine heart, O Tsukamoto,H Asanuma,J Kim,T Minamino,S Takashima,A Ogai,A Hirata,M Fujita,Y Shinozaki,H Mori,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 338, No. 3, p. 1460-1466, 2005/12
 • Erythropoietin enhances neovascularization of ischemic myocardium and improves left ventricular dysfunction after myocardial infarction in dogs, A Hirata,T Minamino,H Asanuma,S Sanada,M Fujita,M Wakeno,Y Nagamachi,S Takashima,Y Asano,M Hori,M Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 112, No. 17, p. U255-U255, 2005/10
 • Nongenomic effects of alclosterone on ischemic hearts via PKC-dependent pathways, M Fujita,T Minamino,S Takashima,H Asanuma,S Sanada,A Hirata,M Wakeno,M Myoishi,H Okuda,M Hori,M Kitakaze,A Ogai, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 112, No. 17, p. U76-U76, 2005/10
 • Oxidative stress-induced deactivation of proteasome contributes apoptosis of cardiomyocyte in failing hearts, O Tsukamoto,T Minamino,K Okada,Y Shintani,A Hirata,Y Asano,H Kato,Y Nagamachi,S Takashima,M Hori,M Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 112, No. 17, p. U311-U311, 2005/10
 • Exacerbation of heart failure in adiponectin-deficient mice due to impaired regulation of AMPK and glucose metabolism, YL Liao,S Takashima,N Maeda,N Ouchi,K Komamura,Shimomura, I,M Hori,Y Matsuzawa,T Funahashi,M Kitakaze, CARDIOVASCULAR RESEARCH, ELSEVIER SCIENCE BV, Vol. 67, No. 4, p. 705-713, 2005/09
 • Surgical Strategies for Children with End-stage Cardiomyopathy in Japan, FUKUSHIMA Norihide,SAWA Yoshiki,ICHIKAWA Hajime,MATSUMIYA Goro,MONTA Osamu,KOGAKI Shigetoyo,KUROTOBI Shunji,TAKASHIMA Seiji,HORI Masatsugu,MATSUDA Hikaru, 日本小児循環器学会雑誌 = Acta cardiologica paediatrica Japonica, Vol. 21, No. 4, p. 459-464, 2005/07/01
 • Ablation of MEW suppresses vascular remodeling by attenuation of both smooth muscle cell invasion and uPA expression in blood flow cessation model of mice, O Tsukamoto,L Yan,K Okada,Y Shintani,Y Asano,Y Liao,Y Nagamachi,A Ogai,H Asanuma,S Takashima, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 110, No. 17, p. 314-314, 2004/10
 • Proteasome deactivation by oxidative stress induces cardiac myocytes apoptosis via p53-mediated pathway in pressure-overloaded hearts of mice, O Tsukamoto,T Minamino,KI Okada,Y Shintani,Y Asano,Y Liao,J Kim,S Takashima,M Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 110, No. 17, p. 634-635, 2004/10
 • Lamr1の機能性レトロポゾンはマウス右室心筋変性症を引き起こす 右室心筋変性症責任遺伝子のポジショナルクローニングとその機能解析, 朝野仁裕,高島成二, 実験医学, Vol. 22, No. 10, p. 1401-1404, 2004/07/01
 • 完全房室ブロックを認めたProgressive Cardiac Conduction Disturbancesの一症例, 奥田啓二,西尾まゆ,大谷朋仁,清水政彦,谷池正行,朝野仁裕,高島成二,朝日通雄,南野哲男, Circ J, Vol. 68, No. Supplement 2, 2004/04/20
 • 126) 完全房室ブロックを認めたProgressive Cardiac Conduction Disturbancesの一症例(第96回日本循環器学会近畿地方会), 奥田 啓二,西尾 まゆ,大谷 朋仁,清水 政彦,谷池 正行,朝野 仁裕,高島 成二,朝日 通雄,南野 哲男,堀 正二, Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, 社団法人日本循環器学会, Vol. 68, No. 0, 2004/04/20
 • Lamr1 functional retroposon causes right ventricular dysplasia in mice, Y Asano,S Takashima,M Asakura,Y Shintani,YL Liao,T Minamino,H Asanuma,S Sanada,J Kim,A Ogai,T Fukushima,Y Oikawa,Y Okazaki,Y Kaneda,M Sato,J Miyazaki,S Kitamura,H Tomoike,M Kitakaze,M Hori, NATURE GENETICS, NATURE PUBLISHING GROUP, Vol. 36, No. 2, p. 123-130, 2004/02
 • Mice with defects in HB-EGF ectodomain shedding show severe developmental abnormalities, S Yamazaki,R Iwamoto,K Saeki,M Asakura,S Takashima,A Yamazaki,R Kimura,H Mizushima,H Moribe,S Higashiyama,M Endoh,Y Kaneda,S Takagi,S Itami,N Takeda,G Yamada,E Mekada, JOURNAL OF CELL BIOLOGY, ROCKEFELLER UNIV PRESS, Vol. 163, No. 3, p. 469-475, 2003/11
 • A calcium channel blocker activates both ecto-5'-nucleotidase and NO synthase in HUVEC, Y Asano,J Kim,A Ogai,S Takashima,Y Shintani,T Minamino,S Kitamura,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, Vol. 311, No. 3, p. 625-628, 2003/11
 • Celiprolol improves cardiac remodeling in a murine model of left human ventricular pressure overload, Y Liao,M Asakura,Y Asano,Y Shintani,J Kim,Y Li,T Fukushima,A Ogai,S Takashima, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 108, No. 17, p. 244-244, 2003/10
 • Active LBP/p40-Retropseudogene interacting with heterochromatin protein 1 causes right ventricular dysplasia, Y Asano,S Takashima,M Asakura,Y Shintani,YL Liao,T Minamino,S Sanada,T Fukushma,M Hori,M Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 108, No. 17, p. 32-32, 2003/10
 • Protein kinase A-induced Rho-kinase inhibition as a novel mediator of ischemic preconditioning independent of protein kinase C, S Sanada,H Asanuma,O Tsukamoto,S Takashima,Y Liao,T Fukushima,Y Okuda,Y Shinozaki,K Node, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 108, No. 17, p. 186-186, 2003/10
 • Activation of adenosine A(1) receptor attenuates cardiac hypertrophy and prevents heart failure in murine left ventricular pressure-overload model, YL Liao,S Takashima,Y Asano,M Asakura,A Ogai,Y Shintani,T Minamino,H Asanuma,S Sanada,J Kim,H Ogita,H Tomoike,M Hori,M Kitakaze, CIRCULATION RESEARCH, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 93, No. 8, p. 759-766, 2003/10
 • Selective estrogen receptor modulator raloxifene inhibits the cardiac hypertrophy and dysfunction due to aortic banding in mice, H Ogita,K Node,H Asanuma,S Sanada,S Takashima,T Minamino,M Asakura,J Kim,Y Liao,Y Asano,Y Shintani,K Okada,M Fujita,A Hirata,O Tsukamoto,M Hori,M Kitakaze, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 41, No. 6, p. 228A-228A, 2003/03
 • Heparin-binding EGF-like growth factor and ErbB signaling is essential for heart function, R Iwamoto,S Yamazaki,M Asakura,S Takashima,H Hasuwa,K Miyado,S Adachi,M Kitakaze,K Hashimoto,G Raab,D Nanba,S Higashiyama,M Hori,M Klagsbrun,E Mekada, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, NATL ACAD SCIENCES, Vol. 100, No. 6, p. 3221-3226, 2003/03
 • Targeting of both mouse neuropilin-1 and neuropilin-2 genes results in major impairment of developmental angiogenesis, YL Liao,M Asakura,Y Asano,Y Xintani,A Ogai,T Fukushima,S Takashima, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 106, No. 19, p. 112-112, 2002/11
 • 21世紀の循環器臨床と遺伝子 遺伝子解析アプローチによる心不全の新しい診断・治療法開発の試み, 朝倉 正紀,高島 成二,朝野 仁裕,堀 正二,磯村 正,古川 秀比古,寄兼 良輔,金 智隆,駒村 和雄,安村 良男,北風 政史, Journal of Cardiology, (一社)日本心臓病学会, Vol. 40, No. Suppl.1, p. 82-82, 2002/08
 • イヌDNAマイクロアレイを用いた慢性心不全の循環生理・分子生物学的病態解析, 浅沼 博司,朝倉 正紀,野出 孝一,高島 成二,南野 哲男,真田 昌爾,扇田 久和,朝野 仁裕,新谷 泰範,堀 正二,北風 政史, Journal of Cardiology, (一社)日本心臓病学会, Vol. 40, No. Suppl.1, p. 150-150, 2002/08
 • Ca2+感受性K+チャネル開口薬(NS1619)の心筋虚血・再灌流障害抑制効果, 新谷 泰範,野出 孝一,浅沼 博司,真田 昌爾,扇田 久和,高島 成二,朝倉 正紀,南野 哲男,朝野 仁裕,堀 正二,北風 政史, Journal of Cardiology, (一社)日本心臓病学会, Vol. 40, No. Suppl.1, p. 224-224, 2002/08
 • 虚血心におけるアンジオテンシン変換酵素阻害薬とアンジオテンシンII受容体拮抗薬の併用効果 冠血流増加,心筋収縮・代謝不全改善作用, 浅沼 博司,野出 孝一,高島 成二,南野 哲男,朝倉 正紀,真田 昌爾,扇田 久和,朝野 仁裕,新谷 泰範,堀 正二,北風 政史, Journal of Cardiology, (一社)日本心臓病学会, Vol. 40, No. Suppl.1, p. 383-383, 2002/08
 • 虚血プレコンディショニング現象におけるPKA活性化の意義 一過性p38MARK活性化の役割, 真田 昌爾,北風 政史,野出 孝一,浅沼 博司,扇田 久和,新谷 泰範,高島 成二,南野 哲男,朝倉 正紀,朝野 仁裕, 適応医学, 日本適応医学会, Vol. 6, No. 1, p. 25-25, 2002/06
 • Selective serotonin 5HT(2A) receptor inhibition attenuates myocardial ischemia through the increase in nitric oxide production: The alternative role of 5HT(1B) receptor, S Sanada,M Kitakaze,K Node,H Asanuma,H Ogita,S Takashima,M Asakura,T Minamino,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 39, No. 5, p. 292A-292A, 2002/03
 • A new development of high fidelity canine DNA microarray: Application for the assessment of gene expressions of reversibly or irreversibly injured ischemic myocardium, M Asakura,M Kitakaze,S Sanada,H Asanuma,S Takashima,T Minamino,K Node,H Ogita,Y Asano,Y Shintani,L Yulin,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 39, No. 5, p. 299A-300A, 2002/03
 • Amlodipine increases coronary blood flow and reduces the severity of myocardial ischemia in canine hearts: Roles of NO and adenosine, R Asanuma,M Kitakaze,K Node,S Sanada,H Ogita,S Takashima,M Asakura,T Minamino,M Tada,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 39, No. 5, p. 324A-324A, 2002/03
 • Inhibitory effects of the novel antagonist of both GP IIb/IIIa and vitronectin receptors on the formation of coronary thromboemboli caused by an inhibition of adenosine receptors during coronary hypoperfusion in dogs, H Asanuma,M Kitakaze,K Node,S Sanada,H Ogita,S Takashima,M Asakura,T Minamino,M Tada,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 39, No. 5, p. 300A-300A, 2002/03
 • The selective estrogen receptor modulator, raloxifene, improves the severity of myocardial ischemia in canine hearts, H Ogita,M Kitakaze,K Node,S Takashima,H Asanuma,M Asakura,S Sanada,Y Asano,Y Shintani,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 39, No. 5, p. 442A-443A, 2002/03
 • ACE inhibitors and angiotensin II receptor antagonists independently but synergistically increase coronary blood flow and attenuates the severity of contractile and metabolic dysfunction in ischemic hearts, M Kitakaze,K Node,S Takashima,T Minamino,H Asanuma,M Asakura,J Kim,S Sanada,H Ogita,Y Asano,Y Shintani,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 39, No. 5, p. 288A-288A, 2002/03
 • Targeting of both mouse neuropilin-1 and neuropilin-2 genes severely impairs developmental yolk sac and embryonic angiogenesis, S Takashima,M Kitakaze,M Asakura,H Asanuma,S Sanada,F Tashiro,H Niwa,J Miyazaki,S Hirota,Y Kitamura,T Kitsukawa,H Fujisawa,M Klagsbrun,M Hori, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, NATL ACAD SCIENCES, Vol. 99, No. 6, p. 3657-3662, 2002/03
 • Cardiac hypertrophy is inhibited by antagonism of ADAM12 processing of HB-EGF: Metalloproteinase inhibitors as a new therapy, M Asakura,M Kitakaze,S Takashima,Y Liao,F Ishikura,T Yoshinaka,H Ohmoto,K Node,K Yoshino,H Ishiguro,H Asanuma,S Sanada,Y Matsumura,H Takeda,S Beppu,M Tada,M Hori,S Higashiyama, NATURE MEDICINE, NATURE AMERICA INC, Vol. 8, No. 1, p. 35-40, 2002/01
 • Targeting of both mouse neuropilin-1 and neuropilin-2 genes results in major impairment of developmental angiogenesis, S Takashima,M Asakura,Y Matsumura,J Kim,H Takeda,M Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 104, No. 17, p. 33-33, 2001/10
 • The selective estrogen receptor modulator, raloxifene, reduces infarct size and ventricular arrhythmias in canine hearts, H Ogita,M Kitakaze,K Node,H Asanuma,S Sanada,YL Liao,S Takashima,M Asakura,H Mori,Y Shinozaki,M Hori, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 104, No. 17, p. 150-150, 2001/10
 • Difference in the subcellular actions of ACE inhibitors and AT1 blockers on attenuating cardiac hypertrophy induced by chronic inhibition of nitric oxide synthesis in vivo, S Sanada,T Sata,Y Sakata,S Takashima, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 104, No. 17, p. 190-190, 2001/10
 • Adenosine therapy: A new approach to ischemic heart disease, M Kitakaze,K Node,S Takashima,T Minamino,M Hori, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 33, No. 6, p. A59-A59, 2001/06
 • The dihydropyridine Ca channel blocker, nifedipine, limits infarct size via bradykinin- and NO-dependent mechanisms in dogs, M Kitakaze,Y Shinozaki,H Mori,H Asanuma,S Sanada,M Asakura,H Ogita,YL Liao,K Node,S Takashima,T Kuzuya,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 37, No. 2, p. 363A-363A, 2001/02
 • Nitric oxide attenuates angiotensin II-induced activation of p70 S6 kinase and protein synthesis in rat cardiomyocytes via cyclic GMP-dependent mechanisms, M Kitakaze,H Asanuma,S Sanada,M Asakura,H Ogita,YL Liao,K Node,S Takashima,T Kuzuya,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 37, No. 2, p. 294A-295A, 2001/02
 • Ischemia-selective early increase in nitric oxide synthesis confer acute cardioprotection against myocardial infarction afforded by pravastatin, S Sanada,M Kitakaze,H Asanuma,S Takashima,K Node,H Ogita,M Asakura,YL Liao,T Kuzuya,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 37, No. 2, p. 363A-363A, 2001/02
 • Heparin-binding EGF-like growth factor (HB-EGF) plays a critical role in the EGFR transactivation after angiotensin II stimulation in vascular smooth muscle cells, M Asakura,M Kitakaze,S Takashima,S Higashiyama,H Asanuma,S Sanada,Y Sakata,H Ogita,YL Liao,T Toyofuku,T Kuzuya,M Tada,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 37, No. 2, p. 270A-270A, 2001/02
 • Amelioration of ischemia- and reperfusion-induced myocardial injury by raloxifene: Roles of nitric oxide and the opening of calcium-activated potassium channels, H Ogita,M Kitakaze,K Node,H Asanuma,S Sanada,S Takashima,M Asakura,YL Liao,Y Shinozaki,H Mori,T Kuzuya,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 37, No. 2, p. 362A-363A, 2001/02
 • A novel inhibitory effect of adenosine on cardiac hypertrophy, M Asakura,M Kitakaze,S Takashima,S Higashiyama,Y Sakata,H Asanuma,S Sanada,H Ogita,YL Liao,K Node,T Toyofuku,T Kuzuya,M Tada,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 37, No. 2, p. 272A-272A, 2001/02
 • K+チャネル開口薬ニコランジルのNo-reflow現象抑制効果及び心筋梗塞縮小効果の検討, 浅沼博司,北風政史,真田昌爾,高島成二,野出孝一,朝倉正紀,扇田久和,坂田泰彦,葛谷恒彦,多田道彦,堀正二, Therapeutic Research, Vol. 22, p. 698-700, 2001
 • アデノシンと心筋保護—プレコンディショニングとの関わり, 真田昌爾,北風政史,浅沼博司,南野哲男,野出孝一,高島成二,朝倉正紀,扇田久和,葛谷恒彦,堀正二, 日本臨床生理学会雑誌, Vol. 31, p. 73-78, 2001
 • A possible role of neuropilin 2 expression in the development of early embryonic vascular network and neurovascular junction, S Takashima,M Asakura,Y Sakata,M Hori, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 102, No. 18, p. 51-51, 2000/10
 • A crucial role of HB-EGF in the pathway of cardiac hypertrophy, M Asakura,M Kitakaze,S Takashima,M Hori, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 102, No. 18, p. 35-35, 2000/10
 • Identification of a natural soluble neuropilin-1 that binds vascular endothelial growth factor: In vivo expression and antitumor activity, Michael L. Gagnon,Diane R. Bielenberg,Ze'ev Gechtman,Hua-Quan Miao,Seiji Takashima,Shay Soker,Michael Klagsbrun, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 97, No. 6, p. 2573-2578, 2000/03/14
 • Transient exposure of nicotine attenuates the severity of canine myocardial stunning via alpha(1)-adrenergic receptor activation and augmentation of ecto 5 '-nucleotidase activity, S Sanada,M Kitakaze,H Asanuma,H Ogita,K Harada,S Takashima,Y Sakata,M Asakura,T Kuzuya,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 35, No. 2, p. 369A-369A, 2000/02
 • MX68, a new derivative of methotrexate, limits infarct size via adenosine-dependent mechanisms in dogs, H Asanuma,M Kitakaze,S Sanada,S Takashima,Y Sakata,M Asakura,T Kuzuya,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 35, No. 2, p. 370A-370A, 2000/02
 • The effects of ischemic preconditioning on adenosine deaminase and kinase activities in the canine heart, M Kitakaze,H Asanuma,S Sanada,S Takashima,Y Ueda,Y Sakata,M Asakura,H Ogita,T Kuzuya,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 35, No. 2, p. 401A-401A, 2000/02
 • Carvedilol limits infarct size via adenosine-dependent mechanisms in dogs, H Asanuma,M Kitakaze,S Sanada,S Takashima,Y Sakata,M Asakura,T Kuzuya,M Hori, JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, ELSEVIER SCIENCE INC, Vol. 35, No. 2, p. 350A-350A, 2000/02
 • Heart Transplantation under new legislation and its future aspect in Japan, Matsuda Hikaru,Fukushima Norihide,Ohtake Shigeaki,Sawa Yoshiki,Nishimura Motonobu,Matsumiya Goro,Ichikawa Hajime,Takashima Seiji,Hori Masatsugu,Shirakura Ryota,Nakatani Takeshi,Kitamura Souichiro, Shinzo, Japan Heart Foundation, Vol. 32, No. 11, p. 845-853, 2000
 • Nifedipine-induced coronary vasodilation in ischemic hearts is attributable to bradykinin- and NO-dependent mechanisms in dogs, Masafumi Kitakaze,Hiroshi Asanuma,Seiji Takashima,Tetsuo Minamino,Yasunori Ueda,Yasuhiko Sakata,Masanori Asakura,Shoji Sanada,Tsunehiko Kuzuya,Masatsugu Hori, Circulation, Vol. 101, p. 311-317, 2000
 • Protein tyrosine kinase is not involved in the infarct size-limiting effect of ischemic preconditioning in canine hearts, Masafumi Kitakaze,Koichi Node,Hiroshi Asanuma,Seiji Takashima,Yasuhiko Sakata,Masanori Asakura,Shoji Sanada,Yoshiro Shinozaki,Hidezo Mori,Tsunehiko Kuzuya,Masatsugu Hori, Circ Res, Vol. 87, p. 303-308, 2000
 • The new strategy for evaluation of cardiac gene expression in ischemic hearts using cDNA microarray hybridization, M Asakura,S Takashima,T Kuzuya,Y Sakata,A Ogai,T Fukusima,J Yamada,M Tada,M Hori, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 100, No. 18, p. 638-638, 1999/11
 • Inhibition of p38 mitogen-activated protein kinase blunts the infarct size-limiting effect of ischemic preconditioning in the in vivo canine heart, S Sanada,S Takashima,Y Sakata,M Asakura,N Terada, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 100, No. 18, p. 492-492, 1999/11
 • Both sarcolemmal and mitochondrial ATP-sensitive potassium channels synergistically mimic the infarct size-limiting effect of ischemic preconditioning in the canine heart, S Sanada,S Takashima,K Harada,Y Shinozaki,H Mori,M Kitakaze, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 100, No. 18, p. 717-717, 1999/11
 • Myocardial ischemia largely changes cardiac gene expression detected by cDNA microarray technique in mice: Role of endogenous adenosine, M Asakura,M Kitakaze,S Takashima,Y Sakata,A Ogai,T Fukushima,J Yamada,T Kuzuya,M Tada,M Hori, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 100, No. 18, p. 56-56, 1999/11
 • Adenosine and cardioprotection in the diseased heart, M Kitakaze,T Minamino,K Node,S Takashima,H Funaya,T Kuzuya,M Hori, JAPANESE CIRCULATION JOURNAL-ENGLISH EDITION, BLACKWELL SCIENCE ASIA, Vol. 63, No. 4, p. 231-243, 1999/04
 • Neuropilin-1, a novel vascular endothelial growth factor receptor, is a key mediator of vascular-neuron interaction., S Takashima,Y Sakata,T Fukushima, CIRCULATION, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, Vol. 98, No. 17, p. 605-605, 1998/10
 • Neuropilin-1 is expressed by endothelial and tumor cells as an isoform-specific receptor for vascular endothelial growth factor, S Soker,S Takashima,HQ Miao,G Neufeld,M Klagsbrun, CELL, CELL PRESS, Vol. 92, No. 6, p. 735-745, 1998/03
 • 1090 慢性心不全における血漿アデノシン増加とそのメカニズムの検討 : アデノシン産生酵素5'-nucleotidase活性化とカテコラミンの意義, 船矢 寛治,北風 政史,是恒 之宏,佐藤 洋,高島 成二,葛谷 恒彦,堀 正二,竹谷 哲,澤 芳樹,松田 暉, Japanese circulation journal, 社団法人日本循環器学会, Vol. 62, No. 0, 1998/02/28
 • Inhibition of endothelial cell growth by macrophage-like U-937 cell-derived oncostatin M, leukemia inhibitory factor, and transforming growth factor beta 1, S Takashima,M Klagsbrun, JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC, Vol. 271, No. 40, p. 24901-24906, 1996/10
 • BENEFICIAL-EFFECTS OF NITRIC-OXIDE GENERATION IN CARDIOMYOCYTES AGAINST HYPOXIA AND REOXYGENATION INJURY, K KOMAMURA,S TAKASHIMA,N TAMAI, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 92, No. 8, p. 2687-2687, 1995/10
 • ALpha1-Adrenoceptor activation increases ectosolic 5'-nucleotidase activity and adenosine release in rat cardiomyocytes by activating protein kinase C, Masafumi Kitakaze,Masatsugu Hori,Toshikazu Morioka,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Yasushi Okazaki,Koichi Node,Kazuo Komamura,Katsuomi Iwakura,Michitoshi Inoue,Takenobu Kamada, Circulation, Vol. 91, p. 2226-2234, 1995
 • INFARCT SIZE-LIMITING EFFECT OF ISCHEMIC PRECONDITIONING IS BLUNTED BY INHIBITION OF 5'-NUCLEOTIDASE ACTIVITY AND ATTENUATION OF ADENOSINE RELEASE, M KITAKAZE,M HORI,T MORIOKA,T MINAMINO,S TAKASHIMA,H SATO,Y SHINOZAKI,M CHUJO,H MORI,M INOUE,T KAMADA, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 89, No. 3, p. 1237-1246, 1994/03
 • Alpha1-adrenoceptor activation mediates the infarct size limiting effect of ischemic preconditioning through augmentation of 5'-nucleotidase activity and adenosine release, Masafumi Kitakaze,Masatsugu Hori,Toshikazu Morioka,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Hiroshi Sato,Yoshiro Shinozaki,Mitsuaki Chujo,Hidezo Mori,Michitoshi Inoue,Takenobu Kamada, J. Clin. Invest., Vol. 93, p. 2197-2205, 1994
 • Evidence for deactivation of both ectosolic and cytosolic 5'-nucleotidase due to adenosine A1 receptor activation in the rat cardiomyocytes, Masafumi Kitakaze,Masatsugu Hori,Tetsuo Minamino,Seiji Takashima,Kazuo Komamura,Koichi Node,Toshinao Kurihara,Toshikazu Morioka,Hiroshi Sato,Michitoshi Inoue,Takenobu Kamada, J. Clin. Invest., Vol. 90, p. 2451-2456, 1994
 • ACTIVATION OF ECTOSOLIC 5'-NUCLEOTIDASE AS A MECHANISM FOR INFARCT SIZE LIMITING EFFECT IN ISCHEMIC PRECONDITIONING, M KITAKAZE,T MORIOKA,T MINAMINO,S TAKASHIMA,Y SHINOZAKI,M CHUJO,H MORI,M HORI, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 88, No. 4, p. 569-569, 1993/10
 • INCREASED 5'-NUCLEOTIDASE ACTIVITY CAUSED BY PROTEIN-KINASE-C ATTENUATES HYPOXIC AND REOXYGENATION INJURY OF CARDIOMYOCYTES, M KITAKAZE,S TAKASHIMA,T MORIOKA,T KAMADA, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 88, No. 4, p. 488-488, 1993/10
 • ATTENUATION OF ECTO-5'-NUCLEOTIDASE ACTIVITY AND ADENOSINE RELEASE IN ACTIVATED HUMAN POLYMORPHONUCLEAR LEUKOCYTES, M KITAKAZE,M HORI,T MORIOKA,S TAKASHIMA,T MINAMINO,H SATO,M INOUE,T KAMADA, CIRCULATION RESEARCH, AMER HEART ASSOC, Vol. 73, No. 3, p. 524-533, 1993/09
 • SUPEROXIDE-DISMUTASE ENHANCES BOTH ADENOSINE RELEASE AND CORONARY HYPEREMIC FLOW-THROUGH PROTECTION OF 5'-NUCLEOTIDASE AGAINST ITS DEGRADATION DURING REPERFUSION FOLLOWING ISCHEMIA IN DOGS, M KITAKAZE,M HORI,S TAKASHIMA,T MORIOKA,T MINAMINO,H SATO,Y OKAZAKI,M INOUE,T KAMADA, BIORHEOLOGY, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, Vol. 30, No. 5-6, p. 359-370, 1993/09
 • ISCHEMIC PRECONDITIONING AND ADENOSINE RELEASE - REPLY, M KITAKAZE,M HORI,S TAKASHIMA,H SATO,M INOUE,T KAMADA, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 88, No. 2, p. 814-814, 1993/08
 • ISCHEMIC PRECONDITIONING INCREASES ADENOSINE RELEASE AND 5'-NUCLEOTIDASE ACTIVITY DURING MYOCARDIAL-ISCHEMIA AND REPERFUSION IN DOGS (VOL 87, PG 208, 1992), M KITAKAZE,M HORI,S TAKASHIMA,H SATO,M INOUE,T KAMADA, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 87, No. 6, p. 2070-2070, 1993/06
 • ISCHEMIC PRECONDITIONING INCREASES ADENOSINE RELEASE AND 5'-NUCLEOTIDASE ACTIVITY DURING MYOCARDIAL-ISCHEMIA AND REPERFUSION IN DOGS (VOL 87, PG 208, 1992), M KITAKAZE,M HORI,S TAKASHIMA,H SATO,M INOUE,T KAMADA, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 87, No. 5, p. 1775-1775, 1993/05
 • BENEFICIAL ROLE OF ADENOSINE IN MYOCARDIAL ISCHEMIC AND REPERFUSION INJURY, M HORI,M KITAKAZE,S TAKASHIMA,T MORIOKA,H SATO,T MINAMINO,M INOUE,T KAMADA, DRUG DEVELOPMENT RESEARCH, WILEY-LISS, Vol. 28, No. 3, p. 432-437, 1993/03
 • SUPEROXIDE-DISMUTASE RESTORES CONTRACTILE AND METABOLIC DYSFUNCTION THROUGH AUGMENTATION OF ADENOSINE RELEASE IN CORONARY MICROEMBOLIZATION, S TAKASHIMA,M HORI,M KITAKAZE,H SATO,M INOUE,T KAMADA, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 87, No. 3, p. 982-995, 1993/03
 • ISCHEMIC PRECONDITIONING INCREASES ADENOSINE RELEASE AND 5'-NUCLEOTIDASE ACTIVITY DURING MYOCARDIAL-ISCHEMIA AND REPERFUSION IN DOGS - IMPLICATIONS FOR MYOCARDIAL SALVAGE, M KITAKAZE,M HORI,S TAKASHIMA,H SATO,M INOUE,T KAMADA, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 87, No. 1, p. 208-215, 1993/01
 • ALPHA1-ADRENERGIC ACTIVATION LIMITS INFARCT SIZE BY AUGMENTING ADENOSINE PRODUCTION AND 5'-NUCLEOTIDASE ACTIVITY IN ISCHEMIC PRECONDITIONING, M KITAKAZE,S TAKASHIMA,T MORIOKA,H SATO,M HORI, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 86, No. 4, p. 213-213, 1992/10
 • STIMULATION OF ADENOSINE-A RECEPTOR ATTENUATES MYOCARDIAL CONTRACTILE DYSFUNCTION DUE TO TRANSIENT CA EXPOSURES IN DOGS, S TAKASHIMA,M KITAKAZE,T MORIOKA,H SATO,M HORI, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 86, No. 4, p. 213-213, 1992/10
 • ENDOGENOUS ADENOSINE BLUNTS BETA-ADRENOCEPTOR-MEDIATED INOTROPIC RESPONSE IN HYPOPERFUSED CANINE MYOCARDIUM, H SATO,M HORI,M KITAKAZE,S TAKASHIMA,M INOUE,A KITABATAKE,T KAMADA, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 85, No. 4, p. 1594-1603, 1992/04
 • STAGED REPERFUSION ATTENUATES MYOCARDIAL STUNNING IN DOGS - ROLE OF TRANSIENT ACIDOSIS DURING EARLY REPERFUSION, M HORI,M KITAKAZE,H SATO,S TAKASHIMA,K IWAKURA,M INOUE,A KITABATAKE,T KAMADA, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 84, No. 5, p. 2135-2145, 1991/11
 • BETA-ADRENERGIC STIMULATION DISRUPTS MICROTUBULES IN CULTURED RAT CARDIOMYOCYTE THROUGH CA-2+ OVERLOAD, H SATO,M HORI,K IWAI,T KAGIYA,S TAKASHIMA,A KITABATAKE,M INOUE, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 82, No. 4, p. 143-143, 1990/10
 • STIMULATIONS OF ADENOSINE-A1 AND A2 RECEPTORS PREVENT MYOCARDIAL STUNNING, M KITAKAZE,S TAKASHIMA,H SATO, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 82, No. 4, p. 37-37, 1990/10
 • AICA-RIBOSIDE (5-AMINO-4-IMIDAZOLE CARBOXAMIDE RIBOSIDE 100), A NOVEL ADENOSINE POTENTIATOR, ATTENUATES MYOCARDIAL STUNNING, M HORI,M KITAKAZE,S TAKASHIMA, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 82, No. 4, p. 466-466, 1990/10
 • ENDOGENOUS ADENOSINE INHIBITS FORMATION OF MICROTHROMBOEMBOLISM IN ISCHEMIC MYOCARDIUM, M KITAKAZE,M HORI,H SATO,S TAKASHIMA,A KITABATAKE, CIRCULATION, AMER HEART ASSOC, Vol. 82, No. 4, p. 276-276, 1990/10

Works

 • 臓器特性を利用した心血管疾患治療標的の探索と臨床応用, 2011 -
 • 臓器特性を利用した心血管疾患治療標的の探索と臨床応用, 2010 -
 • 心筋細胞の非分裂性を規定する因子の同定・機能解析と治療への応用, 2010 -
 • 重症特発性心筋症患者の生体資料の収集および新規予後規定因子の検索・解析, 2009 -
 • 心筋細胞の非分裂性を規定する因子の同定・機能解析と治療への応用に向けた基盤研究, 2009 -

Awards

 • 日本医師会医学研究奨励賞, 2008