EN

基本情報

研究

社会活動

その他の活動

原 千佳子

Hara Chikako

医学系研究科,寄附講座助教

論文

 • Association of disorganization of retinal inner layers with optical coherence tomography angiography features in branch retinal vein occlusion.,Masanori Kanai,Daiki Shiozaki,Susumu Sakimoto,Akihiko Shiraki,Chikako Hara,Ryo Kawasaki,Hirokazu Sakaguchi,Kohji Nishida,Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie,2021年04月16日,研究論文(学術雑誌)
 • 血管炎を伴う網膜血管腫に対してphotodynamic therapyが奏功した1例,江口 麻美,原 千佳子,丸山 和一,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 13,No. 11,p. 743-743,2020年11月
 • HLA-Matched Allogeneic iPS Cells-Derived RPE Transplantation for Macular Degeneration.,Sunao Sugita,Michiko Mandai,Yasuhiko Hirami,Seiji Takagi,Tadao Maeda,Masashi Fujihara,Mitsuhiro Matsuzaki,Midori Yamamoto,Kyoko Iseki,Naoko Hayashi,Ayumi Hono,Shoko Fujino,Naoshi Koide,Noriko Sakai,Yumiko Shibata,Motoki Terada,Mitsuhiro Nishida,Hiromi Dohi,Masaki Nomura,Naoki Amano,Hirokazu Sakaguchi,Chikako Hara,Kazuichi Maruyama,Takashi Daimon,Masataka Igeta,Toshihiko Oda,Utako Shirono,Misato Tozaki,Kota Totani,Satoshi Sugiyama,Kohji Nishida,Yasuo Kurimoto,Masayo Takahashi,Journal of clinical medicine,Vol. 9,No. 7,2020年07月13日,研究論文(学術雑誌)
 • Identification of TIE2 as a susceptibility gene for neovascular age-related macular degeneration and polypoidal choroidal vasculopathy.,Zhen Ji Chen,Li Ma,Marten E Brelen,Haoyu Chen,Motokazu Tsujikawa,Timothy Y Lai,Mary Ho,Kaori Sayanagi,Chikako Hara,Noriyasu Hashida,Pancy Os Tam,Alvin L Young,Kohji Nishida,Clement C Tham,Chi Pui Pang,Li Jia Chen,The British journal of ophthalmology,2020年03月09日,研究論文(学術雑誌)
 • Five-year follow-up of fundus autofluorescence and retinal sensitivity in the fellow eye in exudative age-related macular degeneration in Japan.,Ari Shinojima,Miki Sawa,Ryusaburo Mori,Tetsuju Sekiryu,Yuji Oshima,Aki Kato,Chikako Hara,Masaaki Saito,Yukinori Sugano,Masayuki Ashikari,Yoshio Hirano,Hitomi Asato,Mayumi Nakamura,Kiyoshi Matsuno,Noriyuki Kuno,Erika Kimura,Takeshi Nishiyama,Mitsuko Yuzawa,Tatsuro Ishibashi,Yuichiro Ogura,Tomohiro Iida,Fumi Gomi,Tsutomu Yasukawa,PloS one,Vol. 15,No. 3,2020年,研究論文(学術雑誌)
 • Quantitative evaluation of visual function in patients with cornea verticillata associated with Fabry disease.,Shizuka Koh,Mai Haruna,Sanae Asonuma,Naoyuki Maeda,Takayuki Hamano,Norio Sakai,Chikako Hara,Kazuichi Maruyama,Kohji Nishida,Acta ophthalmologica,Vol. 97,No. 8,2019年12月,研究論文(学術雑誌)
 • Tachyphylaxis during treatment of exudative age-related macular degeneration with aflibercept.,Chikako Hara,Taku Wakabayashi,Yoko Fukushima,Kaori Sayanagi,Ryo Kawasaki,Shigeru Sato,Hirokazu Sakaguchi,Kohji Nishida,Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie,Vol. 257,No. 11,p. 2559-2569,2019年11月,研究論文(学術雑誌)
 • Evaluation of retinal nonperfusion in branch retinal vein occlusion using wide-field optical coherence tomography angiography.,Akihiko Shiraki,Susumu Sakimoto,Kotaro Tsuboi,Taku Wakabayashi,Chikako Hara,Yoko Fukushima,Kaori Sayanagi,Kentaro Nishida,Hirokazu Sakaguchi,Kohji Nishida,Acta ophthalmologica,Vol. 97,No. 6,2019年09月,研究論文(学術雑誌)
 • Time course of swept-source optical coherence tomography angiography findings after photodynamic therapy and aflibercept in eyes with age-related macular degeneration.,Kaori Sayanagi,Chikako Hara,Yoko Fukushima,Shigeru Sato,Hirokazu Sakaguchi,Kohji Nishida,American journal of ophthalmology case reports,Vol. 15,p. 100485-100485,2019年09月,研究論文(学術雑誌)
 • The impact of spot size, spacing, pattern, duration and intensity of burns on the photocoagulation index in a geometric simulation of pan-retinal laser photocoagulation.,Kentaro Nishida,Ken Miura,Hirokazu Sakaguchi,Motohiro Kamei,Taku Wakabayashi,Chikako Hara,Susumu Sakimoto,Yoko Fukushima,Kaori Sayanagi,Shigeru Sato,Masakatsu Fukuda,Kohji Nishida,Acta ophthalmologica,Vol. 97,No. 4,2019年06月,研究論文(学術雑誌)
 • Effect of intravitreal injection of aflibercept or ranibizumab on chorioretinal atrophy in myopic choroidal neovascularization.,Kaori Sayanagi,Sato Uematsu,Chikako Hara,Taku Wakabayashi,Yoko Fukushima,Shigeru Sato,Yasushi Ikuno,Kohji Nishida,Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie,Vol. 257,No. 4,p. 749-757,2019年04月,研究論文(学術雑誌)
 • Retinal Microvasculature and Visual Acuity after Intravitreal Aflibercept in Diabetic Macular Edema: An Optical Coherence Tomography Angiography Study.,Caleb Busch,Taku Wakabayashi,Tatsuhiko Sato,Yoko Fukushima,Chikako Hara,Nobuhiko Shiraki,Andrew Winegarner,Kentaro Nishida,Hirokazu Sakaguchi,Kohji Nishida,Scientific reports,Vol. 9,No. 1,p. 1561-1561,2019年02月07日,研究論文(学術雑誌)
 • Fundus autofluorescence and retinal sensitivity in fellow eyes of age-related macular degeneration in Japan.,Tsutomu Yasukawa,Ryusaburo Mori,Miki Sawa,Ari Shinojima,Chikako Hara,Tetsuju Sekiryu,Yuji Oshima,Masaaki Saito,Yukinori Sugano,Aki Kato,Masayuki Ashikari,Yoshio Hirano,Hitomi Asato,Mayumi Nakamura,Kiyoshi Matsuno,Noriyuki Kuno,Erika Kimura,Takeshi Nishiyama,Mitsuko Yuzawa,Tatsuro Ishibashi,Yuichiro Ogura,Tomohiro Iida,Fumi Gomi,PloS one,Vol. 14,No. 2,2019年,研究論文(学術雑誌)
 • Activated Protein C for Ischemic Central Retinal Vein Occlusion: One-Year Results.,Chikako Hara,Motohiro Kamei,Hirokazu Sakaguchi,Nagakazu Matsumura,Susumu Sakimoto,Mihoko Suzuki,Kentaro Nishida,Yoko Fukushima,Kohji Nishida,Ophthalmology. Retina,Vol. 3,No. 1,p. 93-94,2019年01月,研究論文(学術雑誌)
 • RETINAL MICROVASCULATURE AND VISUAL ACUITY AFTER INTRAVITREAL AFLIBERCEPT IN EYES WITH CENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION: An Optical Coherence Tomography Angiography Study.,Andrew Winegarner,Taku Wakabayashi,Chikako Hara-Ueno,Tatsuhiko Sato,Caleb Busch,Yoko Fukushima,Kaori Sayanagi,Kentaro Nishida,Hirokazu Sakaguchi,Kohji Nishida,Retina (Philadelphia, Pa.),Vol. 38,No. 10,p. 2067-2072,2018年10月,研究論文(学術雑誌)
 • Characteristics of patients with neovascular age-related macular degeneration who are non-responders to intravitreal aflibercept.,Chikako Hara,Taku Wakabayashi,Hiroshi Toyama,Yoko Fukushima,Kaori Sayanagi,Shigeru Sato,Hirokazu Sakaguchi,Kohji Nishida,The British journal of ophthalmology,2018年06月15日,研究論文(学術雑誌)
 • Changes in Retinal Microvasculature and Visual Acuity After Antivascular Endothelial Growth Factor Therapy in Retinal Vein Occlusion.,Andrew Winegarner,Taku Wakabayashi,Yoko Fukushima,Tatsuhiko Sato,Chikako Hara-Ueno,Caleb Busch,Issei Nishiyama,Nobuhiko Shiraki,Kaori Sayanagi,Kentaro Nishida,Hirokazu Sakaguchi,Kohji Nishida,Investigative ophthalmology & visual science,Vol. 59,No. 7,p. 2708-2716,2018年06月01日,研究論文(学術雑誌)
 • A prospective multicenter study on genome wide associations to ranibizumab treatment outcome for age-related macular degeneration.,Kenji Yamashiro,Keisuke Mori,Shigeru Honda,Mariko Kano,Yasuo Yanagi,Akira Obana,Yoichi Sakurada,Taku Sato,Yoshimi Nagai,Taiichi Hikichi,Yasushi Kataoka,Chikako Hara,Yasurou Koyama,Hideki Koizumi,Munemitsu Yoshikawa,Masahiro Miyake,Isao Nakata,Takashi Tsuchihashi,Kuniko Horie-Inoue,Wataru Matsumiya,Masashi Ogasawara,Ryo Obata,Seigo Yoneyama,Hidetaka Matsumoto,Masayuki Ohnaka,Hirokuni Kitamei,Kaori Sayanagi,Sotaro Ooto,Hiroshi Tamura,Akio Oishi,Sho Kabasawa,Kazuhiro Ueyama,Akiko Miki,Naoshi Kondo,Hiroaki Bessho,Masaaki Saito,Hidenori Takahashi,Xue Tan,Keiko Azuma,Wataru Kikushima,Ryo Mukai,Akihiro Ohira,Fumi Gomi,Kazunori Miyata,Kanji Takahashi,Shoji Kishi,Hiroyuki Iijima,Tetsuju Sekiryu,Tomohiro Iida,Takuya Awata,Satoshi Inoue,Ryo Yamada,Fumihiko Matsuda,Akitaka Tsujikawa,Akira Negi,Shin Yoneya,Takeshi Iwata,Nagahisa Yoshimura,Scientific reports,Vol. 7,No. 1,p. 9196-9196,2017年08月23日,研究論文(学術雑誌)
 • Retinal Microvasculature and Visual Acuity in Eyes With Branch Retinal Vein Occlusion: Imaging Analysis by Optical Coherence Tomography Angiography.,Taku Wakabayashi,Tatsuhiko Sato,Chikako Hara-Ueno,Yoko Fukushima,Kaori Sayanagi,Nobuhiko Shiraki,Miki Sawa,Yasushi Ikuno,Hirokazu Sakaguchi,Kohji Nishida,Investigative ophthalmology & visual science,Vol. 58,No. 4,p. 2087-2094,2017年04月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Simulation of panretinal laser photocoagulation using geometric methods for calculating the photocoagulation index.,Kentaro Nishida,Hirokazu Sakaguchi,Motohiro Kamei,Nobuhiko Shiraki,Yoshihito Oura,Taku Wakabayashi,Chikako Hara,Yoko Fukushima,Tatsuhiko Sato,Kaori Sayanagi,Shigeru Sato,Masakatsu Fukuda,Kohji Nishida,European journal of ophthalmology,Vol. 27,No. 2,p. 205-209,2017年03月10日,研究論文(学術雑誌)
 • Identification of ANGPT2 as a New Gene for Neovascular Age-Related Macular Degeneration and Polypoidal Choroidal Vasculopathy in the Chinese and Japanese Populations.,Li Ma,Marten E Brelen,Motokazu Tsujikawa,Haoyu Chen,Wai Kit Chu,Timothy Y Y Lai,Danny S C Ng,Kaori Sayanagi,Chicako Hara,Noriyasu Hashida,Vesta C K Chan,Pancy O S Tam,Alvin L Young,Weiqi Chen,Kohji Nishida,Chi Pui Pang,Li Jia Chen,Investigative ophthalmology & visual science,Vol. 58,No. 2,p. 1076-1083,2017年02月01日,研究論文(学術雑誌)
 • Factors Associated With Corneal Deformation Responses Measured With a Dynamic Scheimpflug Analyzer.,Atsuya Miki,Naoyuki Maeda,Yasushi Ikuno,Tomoko Asai,Chikako Hara,Kohji Nishida,Investigative ophthalmology & visual science,Vol. 58,No. 1,p. 538-544,2017年01月01日,研究論文(学術雑誌)
 • A Multicenter Randomized Controlled Study of Antioxidant Supplementation with Lutein for Chronic Central Serous Chorioretinopathy.,Ari Shinojima,Miki Sawa,Tetsuju Sekiryu,Yuji Oshima,Ryusaburo Mori,Chikako Hara,Yukinori Sugano,Aki Kato,Hitomi Asato,Mitsuko Yuzawa,Fumi Gomi,Yuichiro Ogura,Tatsuro Ishibashi,Tomoaki Nanri,Tsutomu Yasukawa,Ophthalmologica. Journal international d'ophtalmologie. International journal of ophthalmology. Zeitschrift fur Augenheilkunde,Vol. 237,No. 3,p. 159-166,2017年,研究論文(学術雑誌)
 • Association of ABCG1 With Neovascular Age-Related Macular Degeneration and Polypoidal Choroidal Vasculopathy in Chinese and Japanese.,Li Ma,Ke Liu,Motokazu Tsujikawa,Haoyu Chen,Marten E Brelen,Vesta C K Chan,Timothy Y Y Lai,Kaori Sayanagi,Chicako Hara,Noriyasu Hashida,Pancy O S Tam,Alvin L Young,Weiqi Chen,Kohji Nishida,Chi Pui Pang,Li Jia Chen,Investigative ophthalmology & visual science,Vol. 57,No. 13,p. 5758-5763,2016年10月01日,研究論文(学術雑誌)
 • ONE-YEAR RESULTS OF INTRAVITREAL AFLIBERCEPT FOR POLYPOIDAL CHOROIDAL VASCULOPATHY.,Chikako Hara,Miki Sawa,Kaori Sayanagi,Kohji Nishida,Retina (Philadelphia, Pa.),Vol. 36,No. 1,p. 37-45,2016年01月,研究論文(学術雑誌)
 • En-face high-penetration optical coherence tomography imaging in polypoidal choroidal vasculopathy.,Kaori Sayanagi,Fumi Gomi,Masahiro Akiba,Miki Sawa,Chikako Hara,Kohji Nishida,The British journal of ophthalmology,Vol. 99,No. 1,p. 29-35,2015年01月,研究論文(学術雑誌)
 • Effects of a lutein supplement on the plasma lutein concentration and macular pigment in patients with central serous chorioretinopathy.,Miki Sawa,Fumi Gomi,Chikako Hara,Kohji Nishida,Investigative ophthalmology & visual science,Vol. 55,No. 8,p. 5238-44,2014年07月29日,研究論文(学術雑誌)
 • Characteristics of central serous chorioretinopathy complicated by focal choroidal excavation.,Mihoko Suzuki,Fumi Gomi,Chikako Hara,Miki Sawa,Kohji Nishida,Retina (Philadelphia, Pa.),Vol. 34,No. 6,p. 1216-22,2014年06月,研究論文(学術雑誌)
 • Laser-induced choroidal neovascularization in mice attenuated by deficiency in the apelin-APJ system.,Chikako Hara,Atsushi Kasai,Fumi Gomi,Tatsuya Satooka,Susumu Sakimoto,Kei Nakai,Yasuhiro Yoshioka,Akiko Yamamuro,Sadaaki Maeda,Kohji Nishida,Investigative ophthalmology & visual science,Vol. 54,No. 6,p. 4321-9,2013年06月21日,研究論文(学術雑誌)

MISC

 • 高出力レーザーポインターによる中心窩網膜障害の一例,保倉 佑一,若林 卓,原 千佳子,坂口 裕和,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 13,No. 8,p. 546-550,2020年08月
 • 抗VEGF治療セミナー 加齢黄斑変性の抗VEGF療法の抵抗症例,原 千佳子,あたらしい眼科,(株)メディカル葵出版,Vol. 36,No. 11,p. 1425-1426,2019年11月
 • 近視性脈絡膜新生血管のSS-OCTA所見,佐柳 香織,原 千佳子,若林 卓,大浦 嘉仁,福嶋 葉子,崎元 晋,佐藤 茂,西田 健太郎,坂口 裕和,川崎 良,生野 恭司,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 12,No. 10,p. 787-787,2019年10月
 • 血管炎を伴う網膜血管腫に対してPDTが奏功した一例,江口 麻美,原 千佳子,丸山 和一,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 12,No. 9,p. 726-726,2019年09月
 • Enface OCTアンジオグラフィーで観察できた増殖糖尿病網膜症のretinal avulsed vesselの1例,伊藤 潤,原 千佳子,白木 彰彦,佐柳 香織,川崎 良,坂口 裕和,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 12,No. 9,p. 727-727,2019年09月
 • ポリープ状脈絡膜血管症の治療,原 千佳子,眼科,金原出版(株),Vol. 61,No. 8,p. 833-844,2019年08月
 • 難渋症例にチャレンジ!眼科診断トレーニング 卵黄様黄斑ジストロフィー(ベスト病)の萎縮期,原 千佳子,眼科グラフィック,(株)メディカ出版,Vol. 8,No. 3,p. 344-346,2019年06月
 • 先天性網膜血管走行異常Congenital Retinal Macrovesselで視力低下を来たし自然軽快した一例,岡本 莉奈,西田 健太郎,坂口 裕和,白木 彰彦,若林 卓,原 千佳子,崎元 晋,福嶋 葉子,佐柳 香織,佐藤 茂,川崎 良,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 12,No. 5,p. 423-423,2019年05月
 • レーザー治療で破壊される視細胞数が全視細胞数に占める割合のシミュレーション,西田 健太郎,坂口 裕和,白木 彰彦,若林 卓,原 千佳子,崎元 晋,福島 葉子,佐柳 香織,佐藤 茂,川崎 良,西田 幸二,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 123,No. 臨増,p. 216-216,2019年03月
 • 加齢黄斑変性治療中における光線力学的療法併用薬の検討,佐柳 香織,原 千佳子,福嶋 葉子,佐藤 茂,坂口 裕和,西田 幸二,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 123,No. 臨増,p. 267-267,2019年03月
 • 先天性網膜血管走行異常Congenital Retinal Macrovesselで視力低下を来した1例,岡本 莉奈,西田 健太郎,坂口 裕和,白木 彰彦,若林 卓,原 千佳子,崎元 晋,福嶋 葉子,佐柳 香織,佐藤 茂,川崎 良,西田 幸二,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 123,No. 臨増,p. 268-268,2019年03月
 • 抗癌剤の副作用と考えられた黄斑浮腫症例の検討,春藤 卓也,原 千佳子,佐柳 香織,佐藤 茂,坂口 裕和,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 11,No. 11,p. 835-835,2018年11月
 • 【加齢性疾患への対応Q&A】加齢黄斑変性 光線力学療法について教えてください,原 千佳子,あたらしい眼科,(株)メディカル葵出版,Vol. 35,No. 臨増,p. 64-68,2018年11月
 • 加齢黄斑変性に対するアフリベルセプト治療の脈絡膜への反応,原 千佳子,若林 卓,福嶋 葉子,佐柳 香織,佐藤 茂,坂口 裕和,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 11,No. 10,p. 777-777,2018年10月
 • 慢性中心性漿液性脈絡網膜症に対する光線力学療法 治療成績と効果不良例に関する検討,速水 安紀,原 千佳子,沢 美喜,佐柳 香織,西田 幸二,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 122,No. 9,p. 693-699,2018年09月
 • 汎網膜光凝固術で破壊される視細胞数の検討,西田 健太郎,坂口 裕和,佐藤 茂,福嶋 葉子,若林 卓,原 千佳子,崎元 晋,佐柳 香織,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 11,No. 5,p. 404-404,2018年05月
 • 白内障手術前後の角膜生体力学パラメータと眼圧の変化,三木 篤也,前田 直之,生野 恭司,浅井 智子,原 千佳子,三田村 勇人,西田 幸二,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 122,No. 4,p. 293-299,2018年04月
 • 加齢黄斑変性におけるアフリベルセプトノンレスポンダーの特徴,原 千佳子,若林 卓,福嶋 葉子,大浦 嘉仁,佐柳 香織,佐藤 茂,坂口 裕和,西田 幸二,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 122,No. 臨増,p. 200-200,2018年03月
 • 当院での抗癌剤の副作用が考えられた黄斑浮腫症例の検討,春藤 卓也,原 千佳子,佐柳 香織,佐藤 茂,坂口 裕和,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 11,No. 1,p. 77-78,2018年01月
 • 滲出型加齢黄斑変性に対する自家iPS細胞由来網膜色素上皮シート移植 2年の臨床経過,栗本 康夫,平見 恭彦,藤原 雅史,森永 千佳子,山本 翠,藤田 佳奈子,伊都 知子,杉田 直,万代 道子,高橋 政代,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 10,No. 10,p. 847-847,2017年10月
 • アフリベルセプト治療に反応不良の加齢黄斑変性症例に対する治療の検討,外山 裕志,原 千佳子,佐柳 香織,福嶋 葉子,若林 卓,佐藤 茂,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 10,No. 9,p. 783-783,2017年09月
 • アフリベルセプト治療中に反応不良となった加齢黄斑変性症例の検討,原 千佳子,外山 裕志,佐柳 香織,福嶋 葉子,若林 卓,佐藤 茂,西田 幸二,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 121,No. 臨増,p. 242-242,2017年03月
 • アフリベルセプト治療に反応不良の加齢黄斑変性症例に対する治療の検討,外山 裕志,原 千佳子,佐柳 香織,福嶋 葉子,若林 卓,佐藤 茂,西田 幸二,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 121,No. 臨増,p. 242-242,2017年03月
 • Multifocal choroiditis with subretinal fibrosisの1例,阿部 啓一,橋田 徳康,原 千佳子,大黒 伸行,西田 幸二,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 121,No. 臨増,p. 321-321,2017年03月
 • 感染性心内膜炎に併発した両眼脈絡膜新生血管の1例,保倉 佑一,若林 卓,原 千佳子,坂口 裕和,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 10,No. 2,p. 172-172,2017年02月
 • Multifocal choroiditis with subretinal fibrosisの1例,阿部 啓一,橋田 徳康,原 千佳子,大黒 伸行,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 10,No. 2,p. 173-173,2017年02月
 • 抗VEGF治療セミナー 加齢黄斑変性とsubretinal hyperreflective material(SHRM),原 千佳子,あたらしい眼科,(株)メディカル葵出版,Vol. 33,No. 12,p. 1741-1742,2016年12月
 • 滲出型加齢黄斑変性に対する自家iPS細胞由来網膜色素上皮シート移植症例の臨床経過,栗本 康夫,平見 恭彦,藤原 雅史,森永 千佳子,山本 翠,藤田 佳奈子,杉田 直,万代 道子,高橋 政代,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 9,No. 10,p. 839-839,2016年10月
 • 70歳未満発症の網膜中心静脈閉塞症症例の検討,原 千佳子,佐柳 香織,福嶋 葉子,沢 美喜,坂口 裕和,瓶井 資弘,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 9,No. 10,p. 852-852,2016年10月
 • 【研修医のための救急疾患】黄斑下血腫の救急,原 千佳子,Retina Medicine,(株)先端医学社,Vol. 5,No. 1,p. 47-52,2016年04月
 • OCT-Angiographyによる近視性脈絡膜新生血管の診断と経過観察,北尾 匡弘,佐柳 香織,原 千佳子,福嶋 葉子,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 9,No. 3,p. 293-294,2016年03月
 • iPS細胞による網膜細胞治療,高橋 政代,万代 道子,杉田 直,大西 明志,坂井 徳子,鎌尾 浩行,岡本 理志,小坂田 文隆,森永 千佳子,山田 千佳子,柴田 由美子,寺田 基剛,秋丸 裕司,白井 博志,Assawachananont Juthaporn,金子 兵,孫 嘉南,永楽 元次,笹井 芳樹,平見 恭彦,栗本 康夫,金村 星余,西下 直樹,郷 正博,川真田 伸,西田 明弘,石田 和寛,宮本 紀子,広瀬 文隆,亀田 隆範,下園 正剛,藤原 雅史,大石 明生,川越 直顕,大音 壮太郎,雨宮 かおり,赤木 忠道,秋田 穣,池田 華子,鈴木 拓也,春田 雅俊,秋元 正行,本田 孔士,山中 伸弥,桐生 純一,寺崎 浩子,Gage Fred H.,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 120,No. 3,p. 210-224,2016年03月
 • 角膜疾患に対する未来医療,西田 幸二,前田 直之,辻川 元一,川崎 諭,高 静花,橋田 徳康,相馬 剛至,大家 義則,馬場 耕一,林 竜平,藤本 久貴,佐々本 弦,原 進,高柳 泰,三田村 勇人,浅尾 和伸,渡辺 真矢,木村 恵利香,安藤 覚,石川 幸,香取 良祐,野村 直樹,荒木 さおり,市川 達也,不二門 尚,瓶井 資弘,松下 賢治,坂口 裕和,佐藤 茂,森本 壮,臼井 審一,三木 篤也,西田 健太郎,佐柳 香織,佐藤 達彦,福嶋 葉子,大浦 嘉仁,原 千佳子,若林 卓,永原 裕紀子,白木 暢彦,松原 聖子,岡野 光夫,大和 雅之,山中 伸弥,澤 芳樹,新谷 歩,嶋澤 るみ子,中谷 明弘,今井 敦子,横倉 俊二,菊地 未来,櫻井 美晴,布施 昇,中澤 徹,榛村 重人,坪田 一男,畠 賢一郎,井家 益和,林 成晃,小澤 洋介,林 研一,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 120,No. 3,p. 226-244,2016年03月
 • 網膜静脈閉塞症研究の進歩 治療戦略の構築 虚血型網膜中心静脈閉塞症に対する活性化プロテインC(APC)投与の長期成績,原 千佳子,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 120,No. 臨増,p. 39-39,2016年03月
 • 【眼底自発蛍光フル活用】加齢黄斑変性前駆病変と眼底自発蛍光,原 千佳子,OCULISTA,(株)全日本病院出版会,No. 34,p. 9-14,2016年01月
 • ポリープ状脈絡膜血管症に対するアフリベルセプトの1年成績,原 千佳子,沢 美喜,福嶋 葉子,佐柳 香織,橋田 徳康,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 8,No. 10,p. 750-750,2015年10月
 • ポリープ状脈絡膜血管症の層別脈絡膜厚,佐柳 香織,生野 恭司,沢 美喜,福嶋 葉子,原 千佳子,秋葉 正博,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 8,No. 10,p. 750-750,2015年10月
 • 【治療別にポイントを総ざらい 網膜硝子体疾患の患者説明とケア】レーザー光凝固術,原 千佳子,眼科ケア,(株)メディカ出版,Vol. 17,No. 3,p. 279-280,2015年03月
 • 【硝子体・網膜病変の診かた-私はこう診る-】黄斑疾患 網膜色素線条,原 千佳子,眼科,金原出版(株),Vol. 57,No. 4,p. 570-576,2015年03月
 • 中心性漿液性脈絡網膜症に対する光線力学療法 反応不良例・再発例に関する検討,速水 安紀,原 千佳子,沢 美喜,佐柳 香織,五味 文,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 8,No. 3,p. 178-178,2015年03月
 • En Face OCT angiographyを用いた網膜静脈分枝閉塞症の層別血管構造解析,植松 聡,沢 美喜,原 千佳子,佐柳 香織,生野 恭司,西田 幸二,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 119,No. 臨増,p. 164-164,2015年03月
 • 慢性型中心性漿液性脈絡網膜症へのルテイン含有サプリメントの影響 多施設共同研究,篠島 亜里,沢 美喜,石龍 鉄樹,大島 裕司,森 隆三郎,原 千佳子,菅野 幸紀,加藤 亜紀,安里 瞳,湯澤 美都子,小椋 祐一郎,石橋 達朗,安川 力,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 119,No. 臨増,p. 195-195,2015年03月
 • 【加齢黄斑変性:疫学から治療まで】萎縮型加齢黄斑変性の診断,原 千佳子,Pharma Medica,(株)メディカルレビュー社,Vol. 32,No. 10,p. 27-29,2014年10月
 • 特発性脈絡膜新生血管の再発に関わる因子,小椋 有貴,佐柳 香織,沢 美喜,原 千佳子,五味 文,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 7,No. 6,p. 470-470,2014年06月
 • ポリープ状脈絡膜血管症に対するラニビズマブ治療に光線力学療法を併用するタイミング,五味 文,森 隆三郎,齋藤 昌晃,狩野 麻里子,白神 千恵子,山下 彩奈,白潟 ゆかり,岩田 英嗣,丸子 留佳,大島 裕司,沢 美喜,原 千佳子,富士山スタディグループ,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 118,No. 臨増,p. 281-281,2014年03月
 • 特発性脈絡膜新生血管の再発に関わる因子,小椋 有貴,佐柳 香織,沢 美喜,原 千佳子,五味 文,西田 幸二,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 118,No. 臨増,p. 282-282,2014年03月
 • 3次元OCTデータ由来脈絡膜2次元画像とインドシアニングリーン蛍光造影画像との比較,五味 文,秋葉 正博,木川 勉,城 友香理,上野 千佳子,鈴木 三保子,沢 美喜,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 6,No. 10,p. 814-815,2013年10月
 • 片眼性網膜血管腫状増殖の対側眼の経過,沢 美喜,上野 千佳子,鈴木 三保子,西田 幸二,五味 文,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 6,No. 10,p. 820-820,2013年10月
 • ラニビズマブ硝子体内注射後に急速な網脈絡膜萎縮拡大を生じた加齢黄斑変性の1例,上野 千佳子,沢 美喜,鈴木 三保子,西田 幸二,五味 文,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 6,No. 10,p. 836-836,2013年10月
 • 中心性漿液性脈絡網膜症に対するルテイン内服後の黄斑色素密度と血中ルテイン濃度,沢 美喜,上野 千佳子,西田 幸二,五味 文,南里 友明,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 117,No. 臨増,p. 260-260,2013年03月
 • 【疾患別だからよくわかるOCT撮影上達のコツとワザ】中心性漿液性脈絡網膜症,原 千佳子,眼科ケア,(株)メディカ出版,Vol. 15,No. 3,p. 223-228,2013年03月
 • 加齢黄斑変性患者の自動車運転の実態,原 千佳子,五味 文,鈴木 三保子,沢 美喜,西田 幸二,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 117,No. 臨増,p. 363-363,2013年03月
 • 網膜色素上皮剥離に対する光線力学療法の治療効果,後藤 聡,五味 文,上野 千佳子,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 5,No. 10,p. 944-944,2012年10月
 • 傾斜乳頭症候群における脈絡膜厚と脈絡膜血管径,上野 千佳子,五味 文,中井 慶,沢 美喜,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 5,No. 10,p. 957-957,2012年10月
 • 黄斑部に脈絡膜陥凹を認めた10症例,城 卓之,五味 文,沢 美喜,鈴木 三保子,上野 千佳子,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 5,No. 6,p. 604-604,2012年06月
 • 傍中心窩毛細血管拡張症の黄斑色素,沢 美喜,上野 千佳子,鈴木 三保子,五味 文,西田 幸二,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 116,No. 臨増,p. 290-290,2012年03月
 • レーザー誘発性脈絡膜新生血管におけるapelin/APJシグナルの関与,上野 千佳子,笠井 淳司,五味 文,里岡 達哉,中井 慶,山室 晶子,西田 幸二,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 116,No. 臨増,p. 340-340,2012年03月
 • ベバシマブからラニビズマブへ治療移行した加齢黄斑変性症例の網膜厚変化,上野 千佳子,五味 文,沢 美喜,辻川 元一,西田 幸二,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 4,No. 10,p. 987-987,2011年10月
 • ポリープ状脈絡膜血管症のラニビズマブ治療後のOCT所見,上野 千佳子,五味 文,沢 美喜,辻川 元一,西田 幸二,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 115,No. 臨増,p. 195-195,2011年04月
 • 【眼感染症治療戦略アップデート2011】硝子体内注射後眼内炎,上野 千佳子,五味 文,あたらしい眼科,(株)メディカル葵出版,Vol. 28,No. 3,p. 357-361,2011年03月
 • 滲出型加齢黄斑変性に対するベバシズマブ硝子体内投与の効果,上野 千佳子,恵美 和幸,佐藤 達彦,南 高正,中谷 恵理子,井石 涼,田中 智明,大浦 嘉仁,澤田 浩作,相馬 剛至,森田 真一,佐藤 茂,坂東 肇,池田 俊英,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 114,No. 11,p. 983-988,2010年11月
 • 加齢黄斑変性に対するbevacizumab(Avastin)硝子体内投与の治療効果,上野 千佳子,佐藤 達彦,南 高正,中谷 恵理子,井石 涼,田中 智明,大浦 嘉仁,澤田 浩作,森田 真一,佐藤 茂,坂東 肇,池田 俊英,恵美 和幸,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 3,No. 10,p. 1015-1015,2010年10月
 • 糖尿病網膜症患者の視覚関連quality of lifeに対する各治療の影響,恵美 和幸,池田 俊英,坂東 肇,佐藤 茂,森田 真一,大八木 智仁,佐藤 達彦,澤田 浩作,大浦 嘉仁,上野 千佳子,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 113,No. 11,p. 1092-1097,2009年11月
 • 加齢性黄斑変性症に対する抗VEGF抗体硝子体内投与の治療効果,上野 千佳子,田中 智明,澤田 憲治,大浦 嘉仁,澤田 浩作,森田 真一,佐藤 茂,坂東 肇,大八木 智仁,池田 俊英,恵美 和幸,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 2,No. 11,p. 1081-1081,2009年11月
 • 糖尿病網膜症に対する硝子体手術の現況,坂東 肇,恵美 和幸,上野 千佳子,澤田 憲治,大浦 嘉仁,澤田 浩作,松村 永和,森田 真一,佐藤 茂,大喜多 隆秀,大八木 智仁,池田 俊英,日本糖尿病眼学会誌,日本糖尿病眼学会,Vol. 14,p. 72-72,2009年11月
 • 50歳未満の増殖性糖尿病網膜症に対する世代別手術成績,大浦 嘉仁,南 高正,井石 涼,中谷 恵理子,田中 智明,上野 千佳子,澤田 浩作,佐藤 達彦,相馬 剛至,森田 真一,佐藤 茂,坂東 肇,池田 俊英,恵美 和幸,日本職業・災害医学会会誌,(一社)日本職業・災害医学会,Vol. 57,No. 臨増,p. 別131-別131,2009年10月
 • 網膜色素線条に合併した脈絡膜新生血管に対してbevacizumabの硝子体内投与を行った一例,澤田 憲治,坂東 肇,上野 千佳子,大浦 嘉仁,澤田 浩作,大八木 智仁,森田 真一,佐藤 茂,池田 俊英,恵美 和幸,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 2,No. 5,p. 420-426,2009年05月
 • トリアムシノロンからbevacizumabに治療を転換した近視性血管新生黄斑症,上野 千佳子,生野 恭司,五味 文,田野 保雄,眼科臨床紀要,眼科臨床紀要会,Vol. 2,No. 4,p. 321-325,2009年04月
 • 糖尿病網膜症の治療段階と就業,佐藤 茂,恵美 和幸,上野 千佳子,澤田 憲治,澤田 浩作,大浦 嘉仁,大八木 智仁,森田 真一,坂東 肇,大喜多 隆秀,池田 俊英,あたらしい眼科,(株)メディカル葵出版,Vol. 26,No. 2,p. 255-259,2009年02月
 • 網膜静脈分枝閉塞症の黄斑浮腫に対するベバシズマブ硝子体内投与の効果,澤田 浩作,池田 俊英,大八木 智仁,坂東 肇,大喜多 隆秀,樫本 大作,森田 真一,松村 永和,澤田 憲治,上野 千佳子,恵美 和幸,臨床眼科,(株)医学書院,Vol. 62,No. 6,p. 875-878,2008年06月
 • 特発性uveal effusion syndromeに対する硝子体手術の有効性,大喜多 隆秀,恵美 和幸,豊田 恵理子,上野 千佳子,澤田 浩作,澤田 憲治,松村 永和,森田 真一,樫本 大作,大八木 智仁,池田 俊英,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 112,No. 5,p. 472-475,2008年05月
 • 黄斑下血腫に対する硝子体内ガス注入術の検討,澤田 浩作,池田 俊英,大八木 智仁,大喜多 隆秀,樫本 大作,坂東 肇,森田 真一,松村 永和,澤田 憲治,豊田 恵理子,上野 千佳子,恵美 和幸,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 112,No. 4,p. 382-388,2008年04月
 • 糖尿病網膜症の片眼硝子体手術例における健康関連QOLへの僚眼視力の影響,大八木 智仁,上野 千佳子,豊田 恵理子,澤田 憲治,澤田 浩作,松村 永和,樫本 大作,大喜多 隆秀,坂東 肇,池田 俊英,恵美 和幸,臨床眼科,(株)医学書院,Vol. 62,No. 3,p. 253-257,2008年03月
 • 糖尿病網膜症の硝子体手術前後におけるquality of lifeの変化,恵美 和幸,大八木 智仁,池田 俊英,坂東 肇,大喜多 隆秀,樫本 大作,森田 真一,松村 永和,澤田 浩作,澤田 憲治,豊田 恵理子,上野 千佳子,日本眼科学会雑誌,(公財)日本眼科学会,Vol. 112,No. 2,p. 141-147,2008年02月
 • 重層羊膜移植(multilayered amniotic membrane transplantation)施行後のMRSA眼内炎の1例,井上 亮,堀 裕一,生野 恭司,上野 千佳子,井上 智之,前田 直之,田野 保雄,眼科臨床医報,眼科臨床医報会,Vol. 101,No. 9,p. 977-977,2007年09月
 • 網膜中心静脈閉塞症による黄斑浮腫に対するBevacizumab(アバスチン)の効果,上野 千佳子,瓶井 資弘,沢 美喜,坂口 裕和,辻川 元一,大島 佑介,生野 恭司,五味 文,日下 俊次,田野 保雄,眼科臨床医報,眼科臨床医報会,Vol. 101,No. 9,p. 978-978,2007年09月
 • 阪大眼科におけるFuchs角膜内皮ジストロフィーについての検討,上野 千佳子,堀 裕一,井上 智之,前田 直之,田野 保雄,眼科臨床医報,眼科臨床医報会,Vol. 101,No. 5,p. 630-630,2007年05月

著書

 • 網膜,硝子体,大鹿, 哲郎,近藤, 峰生,大橋, 裕一,中山書店,ISBN:9784521745145,2020年09月